Download  Print this page

Problemer Med Kodeord; Problemer Med Afbryderen - Lenovo ThinkPad X41 Tablet Manual Til Service Og Fejlfinding

(danish) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet.
Hide thumbs

Advertisement

Løsning:
Pauseskærmen eller funktionsstyring er måske aktiveret. Bevæg Track-
Point, eller tryk på Enter for at afslutte pauseskærmen, eller tryk på afbry-
deren for at genoptage normal drift fra Standby- eller dvaletilstand.
Problem:
DOS-helskærmen ser mindre ud
Løsning:
Hvis du udfører DOS-programmer, der kun understøtter VGA-tilstand
(opløsningsgrad på 640 × 480), kan skærmbilledet forekomme en smule
forvrænget eller en lille smule mindre end selve skærmen. Det skyldes
ønsket om at bevare kompatibiliteten med DOS-programmer. Hvis du vil
udvide skærmbilledet, så det har samme størrelse som selve skærmen, skal
du starte programmet ThinkPad-konfiguration og klikke på LCD. Aktivér
herefter funktionen Skærmudvidelse. Skærmbilledet kan stadig se en
smule forvrænget ud.
Bemærk: Hvis computeren kan anvende skærmudvidelsesfunktionen, kan

Problemer med kodeord

Problem:
Jeg har glemt mit kodeord.
Løsning:
Hvis du har glemt startkodeordet, skal du tage computeren med til
Lenovo-forhandleren for at få nulstillet kodeordet.
Hvis du glemmer harddiskkodeordet, må Lenovo-forhandleren ikke nul-
stille det eller retablere data på harddisken. Du bliver nødt til at tage com-
puteren med til en Lenovo-forhandler for at få udskiftet harddisken. Du
skal medbringe kvittering, og du skal betale for dele og service.
Hvis du glemmer administratorkodeordet, må Lenovo ikke nulstille kode-
ordet. Du bliver nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler
for at få udskiftet systemkortet. Du skal medbringe kvittering, og du skal
betale for dele og service.

Problemer med afbryderen

Problem:
Systemet svarer ikke, og jeg kan ikke slukke for computeren.
Løsning:
Sluk for computeren ved at trykke på afbryderen i 4 sekunder eller mere.
Hvis systemet stadig ikke slukkes, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og
batteriet.
du bruge tasterne Fn + F8 til at udvide skærmbilledet.
Problemløsning
Kapitel 2. Problemløsning
19

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: