Download  Print this page

Standby- Og Dvaletilstandsproblemer - Lenovo ThinkPad X41 Tablet Manual Til Service Og Fejlfinding

(danish) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet.
Hide thumbs

Advertisement

Problemløsning

Standby- og dvaletilstandsproblemer

Problem:
Computeren skifter uventet til Standby-tilstand.
Løsning:
Hvis processoren overophedes, skifter computeren automatisk til Standby-
tilstand, så computeren kan afkøles, og processoren og andre interne kom-
ponenter beskyttes. Kontrollér også indstillingerne for Standby-tilstand
vha. Strømstyring.
Problem:
Computeren skifter til Standby lige efter POST, og indikatoren for Standby
lyser.
Løsning:
Kontrollér, at:
v batteriet er opladet.
v driftstemperaturen er inden for det acceptable interval. Se afsnittet
Hvis alt dette er i orden, skal computeren efterses.
Problem:
Der vises en meddelelse om, at batteriet er næsten fladt, og computeren
slukkes.
Løsning:
Batteriet er næsten fladt. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, eller
udskift batteriet med et fuldt opladet batteri.
Problem:
Når jeg genoptager normal drift fra Standby-tilstand, er LCD-skærmen sta-
dig sort.
Løsning:
Kontrollér, om den eksterne skærm blev afmonteret, mens computeren var
i Standby-tilstand. Undlad at afmontere den eksterne skærm, mens compu-
teren er i Standby- eller dvaletilstand. Hvis der ikke er tilsluttet en ekstern
skærm, når computeren genoptager normal drift, forbliver LCD-skærmen
sort, og der vises ikke noget på den. Dette forhold er uafhængigt af opløs-
ningsgraden. Tryk på Fn + F7 for at aktivere LCD-skærmen.
Bemærk: Hvis du bruger tastkombinationen Fn + F7 til at aktivere et præ-
Problem:
Computeren genoptager ikke normal drift efter Standby, eller Standby-in-
dikatoren forbliver tændt, og computeren fungerer ikke.
22
ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding
"Specifikationer" på side 5.
sentationsskema, skal du trykke på Fn + F7 mindst tre gange
inden for tre sekunder for at få vist billedet på skærmen.

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: