Download Print this page

Lenovo ThinkPad X41 Tablet Service En Probleemoplossing

(dutch) service and troubleshooting guide for thinkpad x41 tablet
Hide thumbs

Advertisement

®
ThinkPad
X41 Tablet
Service en probleemoplossing

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X41 Tablet

 • Page 1 ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 3 ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 4 Lees eerst “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” op pagina v, Bijlage A, “Informatie over draadloze communicatie”, op pagina 47, Bijlage B, “Informatie over de garantie”, op pagina 49 en Bijlage D, “Kennisgevingen”, op pagina 79. Eerste uitgave (November 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright IBM Corp. 2005.
 • Page 5: Table Of Contents

  Elektronische emissie . . 80 Problemen met Standby en de slaapstand Verklaring van de Federal Com- (spaarstand Uitschakelen) . 22 munications Commission (FCC) . . 81 Problemen met het LCD-scherm . . 25 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Verklaring van conformiteit met richtlijnen Aanbieding van IBM Lotus-software . . 83 voor Klasse B van Industry Canada . . 82 Handelsmerken . . 85 Verklaring van conformiteit met EU-richt- lijnen . . 82 Trefwoordenregister . . 87 Milieukennisgeving voor Japan .
 • Page 7: Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

  Lenovo Garantieverklaring. De veiligheid van de klant is belangrijk voor Lenovo. Onze producten worden ontworpen met het oog op veiligheid en effectiviteit. Personal computers zijn echter elektronische apparaten.
 • Page 8: Algemene Veiligheidsrichtlijnen

  Het product werkt niet normaal als u de bedieningsinstructies volgt. Opmerking: Als u deze situatie constateert bij een product (bijvoorbeeld een verlengsnoer) dat niet is gefabriceerd door Lenovo, gebruik dit product dan niet meer totdat u advies hebt ingewonnen bij de fabrikant of totdat u een geschikte vervanging hebt gevonden.
 • Page 9: Onderhoud

  Dergelijke onderdelen worden Customer Replaceable Units of CRU’s genoemd. CRU’s worden uitdrukke- lijk door Lenovo geïdentificeerd en zijn voorzien van documen- tatie met instructies voor vervanging van deze onderdelen door de klant. U dient zich bij het uitvoeren van dergelijke reparaties of vervangingen strikt aan de instructies te houden.
 • Page 10: Verlengsnoeren En Aanverwante Apparaten

  Plaats netsnoeren altijd zo, dat niemand er op kan gaan staan of over kan val- len en dat er geen voorwerpen op kunnen worden gezet. Zorg dat snoeren en adapters niet in aanraking komen met vloeistoffen. Laat een snoer of een voedingsadapter nooit achter in de buurt van een gootsteen, een bad of douche, een toilet of vloeren die met vloeibare schoonmaak- middelen worden gereinigd.
 • Page 11: Batterijen

  Daarnaast zijn veel mobiele producten, zoals ThinkPad-notebooks, voorzien van een oplaadbare batterij die het systeem van stroom voorziet. De batterijen die door Lenovo voor uw product worden geleverd, zijn getest op compatibiliteit en mogen alleen worden vervangen door goedgekeurde onderdelen.
 • Page 12: Veiligheid Van Cd- En Dvd-Stations

  v Ventilatieopeningen, ventilatoren en/of koelribben maken deel uit van het product omwille van de veiligheid, het comfort en een betrouwbare wer- king. Deze voorzieningen kunnen per ongeluk geblokkeerd raken als u het product op een bed, zitbank, vloerkleed of andere zachte ondergrond plaatst.
 • Page 13: Aanvullende Veiligheidsinformatie

  v Haal CD/DVD-discs uit de computer wanneer ze niet worden gebruikt. v Zorg dat CD/DVD-discs niet worden verbogen en plaats ze niet met kracht in de computer of in de verpakking. v Controleer vóór gebruik steeds of de CD/DVD-discs geen barsten vertonen. Is een disc gebarsten of beschadigd, gebruik hem dan niet.
 • Page 14 Gevaar Voorkom brand of een elektrische schok en volg altijd de normale veiligheidsvoor- schriften, waaronder de volgende: v Gebruik de computer niet in of nabij het water. v Houd u bij onweer aan de volgende richtlijnen: – Zorg dat de computer niet is aangesloten op het telefoonnet. –...
 • Page 15 De batterij bevat een kleine hoeveelheid schadelijke stoffen. Om verwondingen te voorkomen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: v Vervang de batterij alleen door een batterij van het door Lenovo aanbevolen type. v Houd de batterij uit de buurt van open vuur.
 • Page 16 Gevaar Volg de onderstaande aanwijzingen voor het installeren of opnieuw configureren van de optionele CDC of Mini PCI-kaart. Ter voorkoming van een elektrische schok dient u, bij de installatie van de optio- nele CDC of Mini PCI-kaart of het openen van de kap van het systeem of van een aangesloten apparaat, eerst de AC-adapter en alle kabels te ontkoppelen.
 • Page 17: Verklaring Van Conformiteit Met Laserrichtlijnen

  Verklaring van conformiteit met laserrichtlijnen Het optische-schijfstation, bijvoorbeeld een CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM- station of SuperDisk, dat mogelijk in uw ThinkPad-computer is geïnstalleerd, is een laserproduct. Het classificatielabel van het station (zie beneden) bevindt zich op de bovenkant van het station. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE...
 • Page 18 Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien geopend. Vermijd directe blootstelling aan de ogen. Kijk niet in de straal; noch rechtstreeks, noch met optische instrumenten. Gevaar Als u het verpakkingsmateriaal bewaart, houd het dan buiten het bereik van kin- deren. Plastic zakken leveren voor kinderen verstikkingsgevaar op. Veel PC-producten en accessoires bevatten snoeren, kabels en draden, zoals netsnoeren, waarmee de accessoires worden aangesloten op de PC.
 • Page 19: Belangrijke Kennisgeving Voor Gebruikers

  ThinkPad-computer uitsluitend te installeren en te gebruiken overeenkomstig de lokale wetgeving op het gebeid van radiofrequenties. Voordat u de ThinkPad X41 Tablet-computer gaat gebruiken, is het verstandig de Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet te lezen, die een aanvulling vormt op deze handleiding. Deze kennisgeving wordt meegeleverd bij deze publicatie.
 • Page 20 xviii ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 21: Informatie Zoeken Met De Access Ibm-Knop

  Een hulpprogramma starten waarmee u de opstartvolgorde kunt wijzigen. Bepaalde onderwerpen in het Help-systeem bevatten korte videofragmenten waarin u kunt zien hoe u bepaalde handelingen moet uitvoeren, zoals het ver- © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 22 vangen van de batterij, het plaatsen van een PC-kaart en het uitbreiden van het geheugen. Met de afgebeelde knoppen kunt u elk videofragment afspelen, op pauze zetten en terugspoelen. Opmerking: Als er op de computer een apparaat is aangesloten waarvan kan worden opgestart en dat apparaat hoger in de opstartvolgorde staat dan het IDE vaste-schijfstation, start de computer op vanaf dat apparaat.
 • Page 23: Hoofdstuk 1. Overzicht Van De Thinkpad-Computer

  Hoofdstuk 1. Overzicht van de ThinkPad-computer Uw ThinkPad in vogelvlucht . Specificaties Voorzieningen . Onderhoud van de ThinkPad-computer . © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 24: Uw Thinkpad In Vogelvlucht

  Uw ThinkPad in vogelvlucht Uw ThinkPad in vogelvlucht Voorkant Beeldscherm Statuslampjes Aan/uit-knop Access IBM-knop Vingerafdruklezer TrackPoint Opening voor beveiligingsslot Modemaansluiting Ethernet-aansluiting USB-aansluiting Infraroodpoort PC-kaartsleuf SD-kaartsleuf Microfoonaansluiting Hoofdtelefoonaansluiting ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 25 Uw ThinkPad in vogelvlucht Achterkant Digitalisatorpen USB 2.0-aansluiting met voeding Beeldschermaansluiting Voedingsaansluiting Hoofdstuk 1. Overzicht van de ThinkPad-computer...
 • Page 26: Voorzieningen

  Kenmerken Voorzieningen Processor ® ® v Intel Pentium M processor Geheugen v PC2-4200 double data rate II (DDR2) synchronous dynamic random access memory (DRAM) Opslagapparaat v 1,8-inch vaste-schijfstation Beeldscherm Het kleurenbeeldscherm maakt gebruik van TFT-technologie: v Grootte: 12,1 inch v Resolutie: –...
 • Page 27: Specificaties

  Specificaties Specificaties Formaat v Breedte: 274 mm v Diepte: – 246 mm als een 4-cels batterij is geïnstalleerd – 269 mm als een 8-cels batterij is geïnstalleerd v Hoogte: 29 mm – 32 mm Omgevingsvoorwaarden v Maximumhoogte zonder kunstmatige luchtdruk: 3048 m v Temperatuur –...
 • Page 28: Onderhoud Van De Thinkpad-Computer

  Onderhoud van de ThinkPad-computer Onderhoud van de ThinkPad-computer De computer is weliswaar ontworpen op degelijkheid en duurzaamheid in normale werkomgevingen, maar toch zijn er bepaalde dingen die u beter ach- terwege kunt laten. Door de volgende belangrijke tips ter harte te nemen, haalt u het meeste rendement uit uw computer.
 • Page 29 Ga zorgvuldig om met wachtwoorden v Vergeet uw wachtwoorden niet. Als u het configuratie- of vaste-schijf- wachtwoord vergeet, kan Lenovo dit niet meer herstellen en kan het nodig zijn de systeemplaat of de vaste schijf te vervangen. Tips voor het gebruik van de computer in de tabletwerkstand...
 • Page 30 Onderhoud van de ThinkPad-computer v Gebruik alleen de digitalisatorpen die bij de ThinkPad X41 Tablet-computer is geleverd of die u als optie bij de computer hebt aangeschaft. Alleen deze pen is ontworpen voor gebruik met de ThinkPad X41 Tablet-computer. Een andere pen kan in de houder klem komen te zitten of kan andere pro- blemen veroorzaken.
 • Page 31 Onderhoud van de ThinkPad-computer – Geheugenkaart, zoals een SD-kaart, een Memory Stick of een MultiMediaCard – Geheugenmodule – Mini-PCI-kaart – Communication Daughter Card De kap van de computer schoonmaken Maak de computer af en toe als volgt schoon: 1. Maak een mengsel van een mild keukenschoonmaakmiddel (zonder schuurmiddel of sterke chemicaliën als zuren of basen).
 • Page 32 Onderhoud van de ThinkPad-computer 2. Wrijf de vlek voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. 3. Als u de vlek op deze manier niet weg krijgt, maak dan een zachte doek vochtig met kraanwater of een half-om-half mengsel van alcohol en water. 4.
 • Page 33: Hoofdstuk 2. Computerproblemen Oplossen

  . 34 Problemen met Standby en de slaapstand De batterij vervangen . . 37 (spaarstand Uitschakelen) . 22 De Extended Life Battery gebruiken . . 38 Problemen met het LCD-scherm . . 25 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 34: De Oorzaak Van Een Probleem Opsporen

  Computerproblemen oplossen De oorzaak van een probleem opsporen Als u een probleem hebt met uw computer, kunt u proberen dit op te sporen met behulp van het programma PC-Doctor voor Windows. Om het pro- gramma PC-Doctor voor Windows te starten, doet u het volgende: 1.
 • Page 35 Computerproblemen oplossen Bericht Oplossing 0176: Systeembeveiliging Dit bericht wordt afgebeeld wanneer u de beveiligings-chip verwijdert en - Er is geknoeid met het opnieuw plaatst of wanneer u een nieuwe chip installeert. Om de fout te systeem. herstellen, gaat u naar BIOS Setup Utility, drukt u op F9 om de standaard- waarden te herstellen en drukt u vervolgens op F10 om de wijzigingen op te slaan.
 • Page 36 Computerproblemen oplossen Bericht Oplossing 0199: Systeembeveiliging Dit bericht wordt afgebeeld wanneer u meer dan drie keer een foutief - Aantal pogingen voor beheerderswachtwoord opgeeft. Controleer het beheerderswachtwoord en Security-wachtwoord geef het opnieuw op. Om de fout te herstellen, start u BIOS Setup Utility. overschreden.
 • Page 37 Computerproblemen oplossen Bericht Oplossing 0232: Fout met Extended De test van het Extended RAM-geheugen is mislukt. Test het geheugen van RAM-geheugen de computer met PC-Doctor. Als u zojuist een geheugenmodule hebt geïnstalleerd, voer de installatie ervan dan nogmaals uit. Voer vervolgens een geheugentest uit met het programma PC-Doctor.
 • Page 38 Support Center. Telefoonnummers vindt u in “Internationale lijst van telefoonnummers” op pagina 71. 2010: Waarschuwing: Het Als de vaste schijf die u gebruikt niet is gemaakt door IBM/Lenovo of als interne vaste-schijfstation het een oude IBM vaste schijf is die niet door dit systeem wordt onder- werkt mogelijk niet steund, kunt u op ESC drukken en proberen of het station werkt.
 • Page 39 Computerproblemen oplossen Bericht Oplossing Het symbool van het Er is een systeemwachtwoord of een beheerderswachtwoord ingesteld. Typ systeemwachtwoord het juiste wachtwoord en druk op Enter. Als het systeemwachtwoord niet wordt geaccepteerd, is er mogelijk een beheerderswachtwoord ingesteld. Typ het beheerderswachtwoord en druk op Enter. Als dezelfde foutmelding nu weer verschijnt, laat de computer dan nazien.
 • Page 40: Fouten Zonder Bericht

  Computerproblemen oplossen Fouten zonder bericht Probleem: Als ik de computer aanzet, verschijnt er niets op het scherm en er klinkt tijdens het opstarten geen geluidssignaal. Opmerking: Als u niet zeker weet of de computer een geluidssignaal heeft gegeven, zet u de computer uit en vervolgens weer aan. Let goed op de geluidssignalen.
 • Page 41: Wachtwoordproblemen

  Als u uw vaste-schijfwachtwoord bent vergeten, wordt er door Lenovo geen reset uitgevoerd en kunt u onmogelijk bij de gegevens op de vaste schijf. In een dergelijk geval moet u de computer naar een door Lenovo geautoriseerde onderhoudstechnicus of dealer brengen om de vaste schijf te laten vervangen.
 • Page 42: Probleem Met De Aan/Uit-Schakelaar

  Computerproblemen oplossen Lenovo geautoriseerde onderhoudstechnicus of dealer brengen om de systeemplaat te laten vervangen. U moet hiervoor het bewijs van aankoop kunnen overleggen. Bovendien kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor onderdelen en service. Probleem met de aan/uit-schakelaar Probleem: Het systeem loopt vast en u kunt de computer niet uitschakelen.
 • Page 43: Trackpoint-Problemen

  Computerproblemen oplossen Oplossing: Controleer of het externe numerieke toetsenblok goed is aangesloten op de computer. Probleem: Enkele of alle toetsen van het externe PS/2-toetsenbord werken niet. Oplossing: Als u de X4 Dock gebruikt, sluit het toetsenbord dan aan op de toetsenbord/muisaansluiting van de X4 Dock.
 • Page 44: Problemen Met Standby En De Slaapstand (Spaarstand Uitschakelen)

  Computerproblemen oplossen Opmerking: Meer informatie kunt u vinden in de handleiding bij de muis. Probleem De muisknoppen werken niet. Oplossing Wijzig het stuurprogramma voor de muis in PS/2 compatibele muispoort en installeer PS/2 TrackPoint nogmaals. De stuurprogramma’s bevinden zich in de directory C:\IBMTOOLS\DRIVERS. Als de stuurprogramma’s niet op de vaste schijf staan, gaat u naar de ThinkPad-website.
 • Page 45 Computerproblemen oplossen Probleem: Wanneer u de computer uit de spaarstand Standby probeert te halen, blijft het beeldscherm blanco. Oplossing: Ga na of er een extern beeldscherm is ontkoppeld terwijl de computer in de spaarstand Standby stond. Koppel het externe beeldscherm niet los van de computer terwijl de computer in de spaarstand Standby of in de slaap- stand staat.
 • Page 46 Computerproblemen oplossen Probleem: Als de computer niet is aangesloten op het lichtnet, ontwaakt het systeem niet op de tijd die met de time is ingesteld, – of– Het systeem gaat niet vanuit de spaarstand Standby naar de slaapstand als de computer niet is aangesloten op netvoeding. Oplossing: Bij gebruik op de batterij staat de ontwaakfunctie standaard uit.
 • Page 47: Problemen Met Het Lcd-Scherm

  Computerproblemen oplossen 1. Start het programma ThinkPad Configuratie. 2. Klik op Energiebeheer. 3. Klik op de tab Slaapstand. 4. Selecteer het vakje voor ondersteuning van de slaapstand. 5. Klik op OK. Opmerking: U kunt de slaapstand alleen activeren door op Fn+F12 te drukken als het energiebeheerprogramma op de computer is geïnstalleerd.
 • Page 48: Batterijproblemen

  Computerproblemen oplossen 6. Klik op de knop Eigenschappen. Controleer in het kader ″Apparaat- status″ of het apparaat correct functioneert. Klik op de knop Probleem- oplosser als dat niet het geval is. 7. Klik op de tab Beeldscherm. 8. Controleer of de informatie juist is. 9.
 • Page 49: Problemen Met Het Vaste-Schijfstation

  Computerproblemen oplossen Probleem: De werkingsduur van een volledig opgeladen batterij wordt korter. Oplossing: Ontlaad de batterij en laad hem opnieuw op. Als de werkingsduur van de batterij dan nog steeds kort is, moet u een nieuwe batterij gebruiken. Probleem: De computer werkt niet terwijl de batterij volledig is opgeladen. Oplossing: Mogelijk is de bescherming tegen overbelasting van de batterij geactiveerd.
 • Page 50: Een Opstartprobleem

  Computerproblemen oplossen Een opstartprobleem Probleem: Het besturingssysteem Microsoft Windows start niet op. Oplossing: Gebruik het werkgebied van Rescue and Recovery bij het oplossen of iden- tificeren van het probleem. Het starten van het werkgebied van Rescue and Recovery is heel eenvoudig. U opent Rescue and Recovery als volgt: 1.
 • Page 51: Verificatieproblemen Bij Vingerafdrukken

  Computerproblemen oplossen v Problemen oplossen - Hiermee kunt u de oorzaak van een probleem opsporen. In het bovenste deelvenster van het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u op de onderstaande items klikken om andere pagina’s te openen of om het programma te sluiten: Eventviewer geeft algemene informatie over events met betrekking tot programma’s, de beveiliging en het systeem.
 • Page 52 Computerproblemen oplossen Oplossing: De computer kan vastlopen als hij tijdens een communicatiebewerking naar de spaarstand Standby gaat. Schakel de timer voor de spaarstand Standby uit als de computer is aangesloten op een netwerk. Om de computer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop vier seconden of langer ingedrukt.
 • Page 53 Drive Fitness Test (v3.99 of eerder): De nieuwste versie is beschikbaar op http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Opmerkingen: 1. Lenovo kan niet garanderen dat de Drive Fitness Test correct werkt. 2. Als u een aanvullend vaste-schijfstation wilt gebruiken, update de firmware dan naar de meest recente versie.
 • Page 54: Het Programma Bios Setup Utility Starten

  Computerproblemen oplossen Het programma BIOS Setup Utility starten Op uw computer is een programma met de naam BIOS Setup Utility geïnstal- leerd, waarmee u verschillende parameters kunt selecteren. v Config: Voor het instellen van de configuratie van de computer. v Date/Time: Voor het instellen van de datum en tijd. v Security: Voor het instellen van de beveiligingsvoorzieningen.
 • Page 55: Vooraf Geïnstalleerde Software Herstellen

  Computerproblemen oplossen Opmerking: Als u de instellingen weer terug wilt zetten op de oorspron- kelijke waarden, drukt u op F9 om de standaardinstellingen te laden. U kunt ook een optie in het vervolgmenu ″Restart″ selecteren om de standaardwaarden te laden of de wijzigingen ongedaan te maken. Selecteer Restart en druk op Enter.
 • Page 56: Het Vaste-Schijfstation Vervangen

  U kunt de opslagcapaciteit van uw computer vergroten door het ingebouwde vaste-schijfstation te vervangen door een vaste-schijfstation met een hogere capaciteit. U kunt een nieuw vaste-schijfstation aanschaffen bij een dealer of via een Lenovo-vertegenwoordiger. Opmerkingen: 1. Vervang het vaste-schijfstation alleen als u een groter station wilt installe- ren of als reparatie noodzakelijk is.
 • Page 57 Het vaste-schijfstation vervangen Attentie Behandeling van het vaste-schijfstation v Laat het station nooit vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken. Leg het station op een zachte ondergrond die schokken opvangt. v Oefen nooit druk uit op het omhulsel van het station. v Raak de aansluiting niet aan.
 • Page 58 Het vaste-schijfstation vervangen 7. Haal het kapje van het vaste-schijfstation af. 8. Plaats het kapje op het nieuwe vaste-schijfstation. 9. Plaats het vaste-schijfstation in het compartiment en zet het stevig vast. 10. Sluit het LCD-scherm en draai de computer om zodat de onderkant boven komt.
 • Page 59: De Batterij Vervangen

  De batterij vervangen De batterij vervangen 1. Zet de computer uit of ga naar de slaapstand. Ontkoppel de AC-adapter en alle kabels van de computer. Opmerking: Als u een PC-kaart of een Secure Digital-kaart gebruikt, bestaat de kans dat de computer niet naar de slaapstand kan gaan.
 • Page 60: De Extended Life Battery Gebruiken

  De batterij vervangen 6. Zet het batterijslot in de vergrendelde stand. 7. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en de kabels aan. De Extended Life Battery gebruiken U kunt een ThinkPad X40 Series Extended Life Battery aansluiten op de dockingaansluiting van de computer.
 • Page 61 De Extended Life Battery gebruiken 5. Houd de geleidepennen van de Extended Life Battery met de uitsparingen van de computer. 6. Druk de batterij voorzichtig op zijn plaats totdat hij vastklikt. De batterij wordt aangesloten op de dockingaansluiting van de computer. 7.
 • Page 62 De Extended Life Battery gebruiken 8. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en de kabels aan. Om de batterij te verwijderen, doet u het volgende: 1. Controleer de status van de hoofdbatterij. Als die niet is aangesloten of als de batterij is aangesloten en bijna leeg is, zet u de computer uit of zet u de computer in de slaapstand.
 • Page 63 De Extended Life Battery gebruiken 5. Druk op de uitwerpgrendel van de batterij 1 totdat de batterij omhoog komt. Verwijder vervolgens de batterij 2 . Hoofdstuk 2. Computerproblemen oplossen...
 • Page 64 De Extended Life Battery gebruiken ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 65: Lenovo 2005. Portions © Ibm Corp

  Hoofdstuk 3. Hulp en service aanvragen Hulp en service aanvragen . . 44 Wereldwijde ondersteuning . . 46 Hulp via internet . . 44 Contact opnemen met het Customer Support Center . . 44 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 66: Hulp En Service Aanvragen

  Reparatie van Lenovo-hardware: Als er is vastgesteld dat het probleem een hardwareprobleem is van een Lenovo-product dat onder de garantie valt, staat ons personeel klaar om uw te helpen met reparatie of onderhoud.
 • Page 67 Wijzigingen in het ontwerp: Een enkele keer komt het voor dat er, na de verkoop, wijzigingen in een product moeten worden aangebracht. Lenovo of uw Lenovo-dealer zal dergelijke technische wijzigingen meestal in uw hardware aanbrengen. De volgende items vallen niet onder de garantie: v Vervanging of gebruik van onderdelen die niet zijn gefabriceerd door Lenovo of van Lenovo-onderdelen zonder garantie.
 • Page 68: Wereldwijde Ondersteuning

  Hulp en service aanvragen land of regio ontbreekt, neemt u contact op met uw Lenovo- wederverkoper of met uw Lenovo-vertegenwoordiger. Wereldwijde ondersteuning Als u uw computer meeneemt op reis of als u verhuist naar een land waar dit ThinkPad-machinetype wordt verkocht, is de Internationale Garantieservice (IWS) voor uw computer beschikbaar, waardoor u recht heeft op garantieser- vice gedurende de garantieperiode.
 • Page 69: Bijlage A. Informatie Over Draadloze Communicatie

  Generic Object Exchange v Generic Object Push v File Transfer v Synchronization v Audio Gateway v Headset v Printer v Human Interface Devices (toetsenbord/muis) v Basic Image v Handsfree v AV Profile © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 70: Gebruiksomgeving En Uw Gezondheid

  Aangezien de Wireless LAN Mini-PCI Adapter, evenals de Bluetooth Daughter Card, werkt binnen de veiligheidsnormen en -aanbevelingen voor radio- communicatie, is Lenovo ervan overtuigd dat deze kaarten veilig zijn voor gebruik door consumenten. Deze normen en aanbevelingen zijn een afspiege- ling van de consensus die binnen de wetenschappelijke wereld heerst.
 • Page 71: Bijlage B. Informatie Over De Garantie

  Deel 2 kunnen in de plaats treden van of een wijziging vormen op die in Deel 1. De in deze Verklaring van Beperkte Garantie door Lenovo geboden garanties zijn uitsluitend van toepassing op Machines die u koopt voor eigen gebruik en niet om door te verkopen.
 • Page 72 Lenovo niet ver- antwoordelijk is; en v niet-Lenovo producten, met inbegrip van die producten die Lenovo op uw verzoek verstrekt bij, of inbouwt in, een Lenovo Machine.
 • Page 73 Wanneer de garantieservice het vervangen van een Machine of een onderdeel daarvan met zich meebrengt, wordt het door de Serviceverlener vervangen onderdeel eigendom van Lenovo, en het vervangende onderdeel wordt uw eigendom. U verklaart dat alle verwijderde zaken echt en ongewijzigd zijn. De vervangende zaak is mogelijk niet nieuw, maar verkeert in goed werkende staat en is functioneel tenminste gelijkwaardig aan de vervangen zaak.
 • Page 74 Machine bevinden; c. voldoende, vrije en veilige toegang te verlenen om Lenovo in staat te stellen aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Page 75: Deel 2 - Landspecifieke Voorwaarden

  Partijen komen overeen dat het recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft van toepassing is op de interpretatie en handhaving van alle rech- ten, plichten en verplichtingen van u en Lenovo die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie, ongeacht beginselen van conflicterend recht.
 • Page 76 Overeenkomstig Artikel 1328 van het Peruviaans Burgerlijk Wetboek zijn de in dit gedeelte genoemde beperkingen en uitsluitingen niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door moedwillig wangedrag (″dolo″) of grove nala- tigheid (″culpa inexcusable″) van Lenovo. URUGUAY Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin:...
 • Page 77 Beperking van aansprakelijkheid:Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd: Indien Lenovo een voorwaarde of garantie niet nakomt die wordt geïmpli- ceerd door de Trade Practices Act 1974 of andere, vergelijkbare wetgeving, is de aansprakelijkheid van Lenovo beperkt tot reparatie of vervanging van de zaken of levering van gelijkwaardige zaken.
 • Page 78 Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede" recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft″ in de eerste zin: recht van de staat of het territorium. CAMBODJA EN LAOS Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede "recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft"...
 • Page 79 Lenovo; en 2. voor elke andere werkelijke schade die voortvloeit uit enige niet-nakoming door Lenovo met betrekking tot, of op enige wijze samenhangend met, de inhoud van deze Garantieverklaring, het bedrag dat u hebt betaald voor de individuele Machine waarop de vordering betrekking heeft.
 • Page 80 Consumer Guarantees Act 1993 of andere wetgeving die niet kan worden uitgesloten of beperkt. De Consumer Guarantees Act 1993 is niet van toepassing op zaken die Lenovo aan u levert ten behoeve van de uitoefening van een onderneming zoals gede- finieerd in die Act.
 • Page 81 Serviceverlener, op voorwaarde dat de Machine door Lenovo is geannonceerd en beschikbaar is gesteld in het land waarin u service wenst te ontvangen.
 • Page 82 Machine door Lenovo is geannonceerd en beschikbaar is gesteld in dat land. In Afrika is garantieservice beschikbaar bin- nen een straal van 50 kilometer van een Serviceverlener. U bent verantwoor- delijk voor de transportkosten voor Machines die zich buiten een straal van 50 kilometer van de Serviceverlener bevinden.
 • Page 83 598 (2) van het Oostenrijks Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitdruk- kelijk afstand van de toepassing van artikel 595 (1) cijfer 7 van het Wetboek. Lenovo kan echter stappen ondernemen bij een bevoegde rechtbank in het land van installatie. Bijlage B. Informatie over de garantie...
 • Page 84 Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht geldt het volgende: 1. Lenovo’s aansprakelijkheid voor schade en verliezen die voortvloeien uit de nakoming van Lenovo’s verplichtingen onder of in samenhang met deze Verklaring van Beperkte Garantie of die het gevolg zijn van enige...
 • Page 85 (indien Lenovo in gebreke is), voor een maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald voor de Machine die de schade heeft veroorzaakt.
 • Page 86 Machine en restitutie van het betaalde bedrag. De tweede alinea is niet van toepassing. Wat Lenovo doet om de problemen op te lossen: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd: Tijdens de garantieperiode betaalt Lenovo u de kosten voor verzending van de defecte Machine naar de serviceafdeling van IBM.
 • Page 87 Machine en restitutie van het betaalde bedrag. De tweede alinea is niet van toepassing. Wat Lenovo doet om de problemen op te lossen: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd: Tijdens de garantieperiode komen de kosten voor verzending van de defecte Machine naar Lenovo of de serviceafdeling van IBM voor rekening van Lenovo.
 • Page 88 Binnen dit gedeelte wordt onder een “Doen of Nalaten” verstaan: enig hande- len, enige uitspraak, enig verzuim of enig nalaten van de zijde van Lenovo in verband of samenhangend met de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie waarvoor Lenovo jegens u wettelijk aansprakelijk is, hetzij contrac- tueel hetzij uit onrechtmatige daad.
 • Page 89 Binnen dit gedeelte wordt onder een “Doen of Nalaten” verstaan: enig hande- len, enige uitspraak, enig verzuim of enig nalaten van de zijde van Lenovo in verband of samenhangend met de inhoud van deze Verklaring van Beperkte Garantie waarvoor Lenovo jegens u wettelijk aansprakelijk is, hetzij contrac- tueel hetzij uit onrechtmatige daad.
 • Page 90: Deel 3 - Garantie-Informatie

  Machine die direct gerelateerd is aan het Doen of Nalaten. Deze beperkingen zijn ook van toepassing op de toeleveranciers van Lenovo, wederverkopers en Serviceverleners. Het is het maximumbedrag waarvoor Lenovo, haar toeleveranciers, wederverkopers en Serviceverleners gezamenlijk aansprakelijk zijn.
 • Page 91 Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar Opmerking: Bij uw ThinkPad X41 Tablet-computer worden vijf reservepunten voor de X41 Tablet Digitalisatorpen geleverd. Berg deze pen- punten zorgvuldig op. De penpunten vallen niet onder de garan- tie van de pen of de computer.
 • Page 92: Typen Garantieservice

  2 zijn bepaalde vaardigheden en gereedschappen nodig. Informatie over CRU’s en vervangingsinstructies worden bij uw Machine geleverd en zijn altijd op verzoek bij Lenovo beschikbaar. U kunt een CRU door een Serviceverlener kosteloos laten installeren onder het type garantie dat voor uw Machine aangewezen is.
 • Page 93: Internationale Lijst Van Telefoonnummers

  Nadat de Machine is gerepareerd of vervangen, wordt de Machine gereed gemaakt om te worden opgehaald of, bij Mail-in Service, wordt de Machine aan u teruggezonden op kosten van Lenovo, tenzij uw Service- verlener anders aangeeft. U bent verantwoordelijk voor de daaropvol- gende installatie en verificatie van de Machine.
 • Page 94 Land of regio Telefoonnummer Oostenrijk 01-24592-5901 (30 dagen volledige ondersteuning) 01-211-454-610 (Garantieservice en ondersteuning) (Duits) België 02-210-9820 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Nederlands) 02-210-9800 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Frans) Bolivia 0800-0189 (Spaans) Brazilië Gesprekken uit de regio Sao Paulo: (11) 3889-8986 Gesprekken van buiten de regio Sao Paulo: 0800-7014-815 (Braziliaans Portugees) Canada...
 • Page 95 Land of regio Telefoonnummer Frankrijk 0238-557-450 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) Hardware (Garantieservice en ondersteuning) Software (Garantieservice en ondersteuning) (Frans) Duitsland 07032-15-49201 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 01805-25-35-58 (Garantieservice en ondersteuning) (Duits) Griekenland +30-210-680-1700 Guatemala 335-8490 (Spaans) Honduras Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Spaans) Hongarije...
 • Page 96 Land of regio Telefoonnummer Korea 1588-5801 (Koreaans) Letland +386-61-1796-699 Litouwen +386-61-1796-699 Luxemburg +352-298-977-5063 (Frans) Maleisië 1800-88-8558 (Engels, Maleis) Malta +356-23-4175 Mexico 001-866-434-2080 (Spaans) Midden-Oosten +44 (0)1475-555-055 Nederland +31-20-514-5770 (Nederlands) Nieuw-Zeeland 0800-446-149 (Engels) Nicaragua 255-6658 (Spaans) Noorwegen 6681-1100 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 8152-1550 (Garantieservice en ondersteuning) (Noors) Panama...
 • Page 97: Garantiesupplement Voor Mexico

  (Engels, Vietnamees) Garantiesupplement voor Mexico Dit supplement vormt een onderdeel van de Lenovo Verklaring van Beperkte garantie en is alleen en exclusief van kracht voor producten die worden gedis- tribueerd en verhandeld binnen het gebied van de Mexicaanse Verenigde Sta- ten.
 • Page 98 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Marketing door: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México C.P.
 • Page 99: Bijlage C. Door Klant Vervangbare Eenheden (Customer Replacement Units, Cru's)

  Daughter Card Mini-PCI-kaart Toetsenbord Instructies voor het vervangen van CRU’s vindt u in het ingebouwde Help- systeem. Om ThinkVantage Productivity Center te starten, drukt u op de blauwe Access IBM-knop op uw ThinkPad. © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 100 De Online Hardware Maintenance Manual en de Online Video’s die beschikbaar zijn op de Support-website http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Het Customer Support Center. Voor telefoonnummers van het Support Cen- ter in uw land of regio raadpleegt u “Internationale lijst van telefoonnummers”...
 • Page 101: Bijlage D. Kennisgevingen

  Kennisgevingen Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van Lenovo houdt niet in dat zij deze ook zal uitbrengen in alle landen waar zij werkzaam is. Uw Lenovo-vertegenwoordiger kan u informe- ren omtrent de producten en diensten die momenteel bij u beschikbaar zijn.
 • Page 102: Kennisgeving Televisie-Uitvoer

  In andere gebruiksomgevingen kan het resultaat anders zijn. Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op iedere manier die zij relevant acht, zonder dat dit enige verplichting jegens u schept.
 • Page 103: Verklaring Van De Federal Communications Commission (Fcc)

  Neem voor hulp contact op met een geautoriseerde dealer of een elektro- technisch installatiebureau. Lenovo is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisieont- vangst die veroorzaakt wordt door andere dan de aanbevolen kabels of stek- kers of door niet-geautoriseerde wijzigingen aan deze apparatuur. Bij niet- geautoriseerde wijzigingen kan het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken komen te vervallen.
 • Page 104: Verklaring Van Conformiteit Met Richtlijnen Voor Klasse B Van Industry Canada

  EU-richtlijn 89/336/EU van de Europese Commissie inzake de harmonise- ring van de wetgeving van Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Lenovo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan deze voorwaarden voor bescherming als dit het gevolg is van het doorvoeren van een niet aanbevolen wijziging aan het product, inclusief het aanbrengen van niet door Lenovo geleverde optiekaarten.
 • Page 105: Aanbieding Van Ibm Lotus-Software

  Er bevindt zich een kleine ronde batterij in de systeemplaat van uw ThinkPad-computer als backup voor de hoofdbatterij. Als u deze wilt vervangen door een nieuwe, moet u contact opnemen met uw verkooppunt of met een door IBM geboden herstelservice. Als u de batterij zelf hebt vervangen en de oude lithiumbatterij wilt weggooien, moet u deze omsluiten met vinylband, contact opnemen met uw verkooppunt en de door hen geleverde instructies opvolgen.
 • Page 106 Opmerking: Als u Lotus SmartSuite v9.8 gebruikt op uw ThinkPad X41 Tablet-computer, voer dan alle invoer in via het toetsenbord. Invoer van de digitalisatorpen wordt niet correct afgebeeld. Er wordt geen technische ondersteuning geboden voor het gebruik van Lotus SmartSuite v9.8 op een computer die werkt onder...
 • Page 107: Handelsmerken

  750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Fax: +65 6448 5830 Voor inlichtingen over een bestelling: Smartsuiteapac@modusmedia.com Handelsmerken De volgende benamingen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of andere landen: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad...
 • Page 108 De volgende benamingen zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen: IBM (gebruikt onder licentie) IBM-logo (gebruikt onder licentie) Approach Domino Freelance Graphics Lotus Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.
 • Page 109: Trefwoordenregister

  6 Tips voor de digitalisatorpen 7 Internet, hulp via 44 tips voor de tabletwerkstand 7 toetsenbord problemen 20 Kennisgeving over regelgeving xvii TrackPoint-problemen 21 locaties 2 vaste schijf problemen 27 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 110 ® ThinkPad X41 Tablet Service en probleemoplossing...
 • Page 112 Onderdeelnummer: 39T9273 Printed in China (1P) P/N: 39T9273...