Download Print this page

Sharp Compet CS-2130 Operation Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Minnesskydd
Ett batteri fungerar som skydd om ljuset på solcellen är otillräckligt och kopplas på
automatiskt vid räknarens användning.
Automatisk avstängningsfunktion:
Räknaren stängs av automatiskt 7 minuter efter sista operationen för att spara på
batteriet.
Tryck
-tangenten när inga indikeringar visas.
Borttagning av inmatade siffror
Funktionskorrigering
Borttagning av tal (ej minnet)
Radering av det 1:a minnet
Radering av det 2:a minnet
Borttagning av feltillstånd
(Minnets innehåll raderas om
22
STRÖMFÖRSÖRJNING
BORTTAGNING OCH KORRIGERING
-tangenten trycks ned.)
12
35
12
34
123
123
4
Tryck
tangenten.
Tryck
tangenten.
Tryck tangenten
Tryck tangenten
12
35
34
(12
35
4)
123
4
två gånger.
eller
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Sharp Compet CS-2130

  Related Manuals for Sharp Compet CS-2130