Download Print this page

Sharp Compet CS-2130 Operation Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

Byt batteri:
När sifferskärmen lyser svagt på mörka platser.
När angivning inte sker efter det
automatiskt.
< Tillvägagångssätt >
1
4
BATTERIEBYTE
-tangenten tryckts ned när strömmen slagits från
2
5
3
23

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Sharp Compet CS-2130

  Related Manuals for Sharp Compet CS-2130