Download Table of Contents Print this page
Electrolux ESL63010 User Manual

Electrolux ESL63010 User Manual

Epson dishwasher user manual
Hide thumbs Also See for ESL63010:

Advertisement

Available languages
user manual
instrukcja obsługi
Dishwasher
Zmywarka
ESL63010

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ESL63010

 • Page 1 Dishwasher Zmywarka ESL63010...
 • Page 2: Table Of Contents

  • If you open the door while the appliance is in operation, hot steam can escape. Risk of skin burns. • Do not remove dishes from the dishwasher before the end of the washing programme. • When the washing programme is comple- ted, disconnect the mains plug from the mains socket and close the water tap.
 • Page 3: Product Description

  • Keep all detergents in a safe area. Do not let children touch the detergents. • Keep children away from the appliance when the door is open. Installation • Make sure that the appliance is not dam- aged because of transport. Do not con- nect a damaged appliance.
 • Page 4: Control Panel

  Refer to 'Use of rinse aid'. Comes on when it is necessary to fill the salt con- tainer. Refer to 'Use of dishwasher salt'. After you fill the container, the salt indicator light can continue to stay on for some hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
 • Page 5: Use Of The Appliance

  If necessary set the water softener. 2. Fill the salt container with dishwasher salt. 3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid. 4. Load cutlery and dishes into the dish- washer.
 • Page 6: Use Of Dishwasher Salt

  5. 1. Switch on the appliance. 2. Make sure that the appliance is in setting mode. Use of dishwasher salt Caution! Only use dishwashers salt. Types of salt that are not applicable for dishwashers cause damage to the water softener.
 • Page 7: Use Of Rinse Aid

  Caution! Only use branded rinse aid for dishwashers. Do not fill the rinse aid dispenser with other products (e.g. dishwasher clean- ing agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance. Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.
 • Page 8: Loading Cutlery And Dishes

  8 electrolux Loading cutlery and dishes Helpful hints and tips Caution! Only use the appliance for household utensils that are applicable for dishwashers. Do not use the appliance to clean objects that can absorb water (sponges, household cloths, etc.). • Before you load cutlery and dishes, do these steps: –...
 • Page 9 Cutlery basket Warning! Do not put long-bladed knives in a vertical position. Arrange long and sharp cutlery horizontally in the upper basket. Be careful with sharp items. Put forks and spoons with the handles down. Put knives with the handles up. Mix spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
 • Page 10: Use Of Detergent

  Use of combi detergent tablets These tablets contain agents such as deter- gent, rinse aid and dishwasher salt. Some types of tablets can contain other agents When you use tablets, that contain special salt and rinse aid, it is not necessary to fill the salt and rinse aid containers.
 • Page 11: Setting And Starting A Washing Programme

  3. Do a washing programme without dishes. 4. Adjust the water softener to the water hardness in your area. Setting and starting a washing programme Set the washing programme with the door ajar. The washing programme only starts after you close the door. Until then it is possible to modify the settings.
 • Page 12: Washing Programmes

  12 electrolux 3. For better drying results, keep the door ajar for some minutes before you remove the dishes. Let the dishes cool down before you remove them from the appliance. Hot dishes are easily damaged. Washing programmes Washing programmes Degree of Programme Heavy soil...
 • Page 13 If necessary, clean the filters. Dirty filters de- crease the washing results. The dishwasher has three filters: 1. coarse filter (A) 2. microfilter (B) 3. flat filter (C) Do these steps to clean the filters: 1.
 • Page 14: What To Do If

  14 electrolux Frost precautions Caution! Do not install the appliance where the temperature is below 0 °C. The manufacturer is not responsible for damage because of frost. What to do if… The appliance does not start or stops during operation. If there is a fault, first try to find a solution to the problem yourself.
 • Page 15: Technical Data

  • The detergent can be the cause. Width cm Height cm Depth cm Information on the electrical connection is given on the rating plate on the inner edge of the dishwasher door. Minimum Maximum Place settings For the venting of the dishwasher only water fill, water drain and power supply cable open- ings are necessary.
 • Page 16: Water Connection

  16 electrolux appliance is correct, the door does not catch on the sides of the cabinet. If the door does Water connection Water inlet hose Connected the appliance to a hot (max. 60°) or cold water supply. If the hot water comes from alternative sour- ces of energy that are more environmentally friendly (e.g.
 • Page 17: Electrical Connection

  Electrical connection Warning! The manufacturer is not responsible if you do not follow these safety precautions. Ground the appliance according to safe- ty precautions. Make sure that the rated voltage and type of power on the rating plate agree with the voltage and the power of the lo- cal power supply.
 • Page 18: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  18 electrolux Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Opis urządzenia Panel sterowania Eksploatacja urządzenia Ustawianie zmiękczacza wody Wsypywanie soli do zmywarki Wlewanie płynu nabłyszczającego Wkładanie sztućców i naczyń Stosowanie detergentu Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby zapewnić...
 • Page 19: Opis Urządzenia

  • Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach. Bezpieczeństwo dzieci • Urządzenie może być użytkowane wyłącz- nie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pil- nować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. • Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
 • Page 20: Panel Sterowania

  20 electrolux Górne ramię spryskujące Panel sterowania Przycisk Wł./Wył. Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Przycisk wyboru/anulowania programu / (PROG. / CANCEL) Kontrolki Kontrolki programów 1) Kontrolka jest wyłączona podczas programu zmywania. Przycisk wyboru/anulowania programu Przycisk wyboru/anulowania programu służy do wykonywania następujących czynności: •...
 • Page 21: Eksploatacja Urządzenia

  dziny. Zapoznać się z rozdziałem "Ustawia- nie i uruchamianie programu zmywania". Tryb ustawiania Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy wszystkie lampki kontrolne programu są wy- łączone i miga lampka wskazująca zakoń- czenie. Tryb ustawiania jest wymagany do wykona- nia następujących czynności: –...
 • Page 22 22 electrolux • mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa jednostka twardości wody). • Stopnie Clarka. Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twar- dością wody z lokalnego ujęcia. W razie po- Twardość wody °dH °TH 51 - 70 91 - 125 43 - 50 76 - 90 37 - 42 65 - 75...
 • Page 23: Wsypywanie Soli Do Zmywarki

  Wsypywanie soli do zmywarki Uwaga! Używać wyłącznie soli do zmywarek. Sól nieprzeznaczona do zmywarek do naczyń powoduje uszkodzenie zmiękczacza wody. Uwaga! Grudki soli lub słona woda na dnie urządzenia mogą spowodować korozję. Aby zapobiec korozji, należy uzupełniać sól w urządzeniu bezpośrednio przed włączeniem programu mycia.
 • Page 24: Wkładanie Sztućców I Naczyń

  24 electrolux 3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usu- nąć przy pomocy szmatki dobrze pochła- niającej wodę, aby zapobiec zbyt inten- sywnemu pienieniu podczas późniejsze- go programu mycia. 4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczają- cego. Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego Dozowanie płynu nabłyszczającego zostało fabrycznie ustawione w pozycji 4.
 • Page 25 Uwaga! Przed uruchomieniem programu mycia upewnić się, że ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać. Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub rozładowaniu urządzenia zawsze zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być niebezpieczne. Kosz dolny Do dolnego kosza należy wkładać rondle, pokrywki, talerze, salaterki i sztućce. Naczy- nia z serwisu i duże pokrywki układać...
 • Page 26: Stosowanie Detergentu

  26 electrolux Regulacja wysokości górnego kosza Aby włożyć większe talerze do dolnego ko- sza, należy najpierw przełożyć górny kosz do górnego położenia. Uwaga! Wysokość wyregulować przed załadowaniem górnego kosza. Maksymalna wysokość naczyń w koszu gór- Położenie górne 20 cm Stosowanie detergentu Używać...
 • Page 27: Wybór I Uruchamianie Programu Zmywania

  4. W przypadku korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do dozowni- ka detergentu ( A). 5. Zamknąć pokrywkę dozownika deter- gentu. Docisnąć pokrywkę, aż zaskoczy. Detergenty różnych producentów roz- puszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki do zmywarek nie zapewniają od- powiednich wyników podczas krótkich programów mycia.
 • Page 28 28 electrolux – Program mycia rozpocznie się auto- matyczne. Gdy program jest włączony, nie można go zmienić. Należy anulować program zmywania. Ostrzeżenie! Program mycia przerywać lub anulować tylko w razie konieczności. Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może dojść do uwolnienia gorącej pary. Anulowanie programu zmywania 1.
 • Page 29: Programy Zmywania

  Programy zmywania Programy zmywania Stopień Program zabrudze- Bardzo za- brudzone zabrudzo- Średnio lub lekko za- brudzone zabrudzo- Dowolny 1) Jest to doskonały program do codziennego użytku przy niepełnym załadunku. Idealnie nadaje się dla czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie. 2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
 • Page 30: Konserwacja I Czyszczenie

  30 electrolux Konserwacja i czyszczenie Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie. Czyszczenie filtrów Uwaga! Nie używać urządzenia bez filtrów. Upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające wyniki mycia oraz uszkodzenie urządzenia. W razie konieczności wyczyść filtry. Brudne filtry sprawiają, że wyniki mycia są...
 • Page 31: Co Zrobić, Gdy

  Czyszczenie zewnętrzne Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmat- ką. Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia. Nie używać materiałów ściernych, myjek do szorowania ani rozpusz- czalników (aceton, trichloroetylen itp.). Środki ostrożności w przypadku mrozu Uwaga! Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest Co zrobić, gdy…...
 • Page 32: Dane Techniczne

  32 electrolux Kod błędu i nieprawidłowe dzia- łanie Program nie uruchamia się Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Pro- gram zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany. Jeżeli problem wy- stąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem. Poniższe dane są niezbędne dla serwisu, aby pomoc była szybka i odpowiednia: •...
 • Page 33: Instalacja

  Pojemność Instalacja Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka. Ważne! Przestrzegać instrukcji zawartych na dołączonym szablonie w celu: • zmontowania urządzenia, • instalacji panelu meblowego, • podłączenia doprowadzenia i spustu wo- Urządzenie zainstalować pod blatem (blatem kuchennym lub zlewozmywakiem).
 • Page 34: Podłączenie Do Sieci Elektrycznej

  34 electrolux max 85 cm min 40 cm Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za- gięty ani przygnieciony, ponieważ może to utrudnić prawidłowe odprowadzanie wody. W czasie odprowadzania wody, w otworze odpływowym zlewu nie może być zatyczki, ponieważ mogłoby to spowodować zassa- nie wody z powrotem do urządzenia.
 • Page 35 pojemnika w instytucjach zajmujących się utylizacją odpadów. Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie utylizacji, wykonać poniższe czynności: • Wyjąć wtyczkę przewodu zasilające- go z gniazdka. • Odciąć i usunąć przewód zasilający z wtyczką. • Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to zatrzaśnięciu się dzieci wewnątrz urządzenia i zagrożeniu ich życia.
 • Page 36 www.electrolux.com www.electrolux.pl 156985642-00-092009...

Table of Contents