Download Print this page

Haier SWM1000EC User Manual

Elektroninen pyykinpesukone
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Elektroninen pyykinpesukone
SWM1000EC
·
Lue ohjeet hyvin ennen käyttöä
·
Säilytä ohjeet aina laitteen mukana
Sisältö
Laitteen kuvaus
Turvallisuussymbolit, tekniset tiedot
Huomioitavaa
Asennus
Ohjelmapaneeli
Toiminnot
Toimintojen aikana
Ohjelmien ominaisuudet
Pesuohjeita
Energian säästövinkkejä
Pesuohjeet
Muut toiminnot
Huolto
Puhdistus ja huolto
Ongelmatilanteet
3-5
6-7
8-9
7-8
10
11-12
12
13
12
14-15
16

Advertisement

loading

  Related Manuals for Haier SWM1000EC

  Summary of Contents for Haier SWM1000EC

 • Page 1 Elektroninen pyykinpesukone SWM1000EC Sisältö Laitteen kuvaus Turvallisuussymbolit, tekniset tiedot Huomioitavaa Asennus Ohjelmapaneeli Toiminnot Toimintojen aikana Ohjelmien ominaisuudet Pesuohjeita 11-12 Energian säästövinkkejä Pesuohjeet Muut toiminnot Huolto Puhdistus ja huolto 14-15 Ongelmatilanteet · Lue ohjeet hyvin ennen käyttöä · Säilytä ohjeet aina laitteen mukana...
 • Page 2: Tekniset Tiedot

  Laitteen kuvaus: Virtajohto Maadoitus (varalla) Letkun pidike Ruuvit (3kpl) Kuljetuspultit (3kpl) Poistoletku Takalevy TurvaIIisuussymbolit Symbolin esiintyminen ohjeessa jonkin toiminnon yhteydessä merkitsee huomioitavaa seikkaa!! Oman ja koneen turvallisuuden vuoksi ohjeiden kohdassa symbolin noudattaminen on erittäin tärkeää! Mainittuja ohjeita noudatettava tarkoin!!!! Tekniset tiedot: Malli: Scanwash SWM100EC Jännite:...
 • Page 3: Huomioitavaa

  Huomioitavaa!! Turvallisuus: 1.Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun 2.Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta pistorasiaan vetämällä sen johdosta 3.Tarkista pistorasian sulakkeen koko. Minimi 10 A/maadoitettu paistorasia 4. Laiteeseen koskeminen märillä käsillä tai kun jalat ovat kostealla alustalla on ehdottomasti kieIIetty. 5.Syttyvien aineiden käyttö puhdistukseen on 6.
 • Page 4 Huomioitavaa!! 9. Laitetta ei saa asentaa matolle tai muuten 8. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön! joustavalle alustalle. Pidä etäisyydet seiniin Asennus ulkotilaan tai kosteaan tilaan on riittävinä. kielletty. Mahdollisen kosteuden laitteen pinnalta on annettava kuivua aina haihtumalla. 11. Asennuksen aikana tarkista ettei virtajohto ole vaurioitunut.
 • Page 5 Huomioitavaa!! 4. Kylmäpesu vaatteille, joissa on kumi- tai 3. Työtason päälle ei saa asentaa märkiä, keinokuminmateriaalia. kuumia tai painavia esineitä. 5. Ennen pesua sulje vetoketjut, napit ja 6. Pesuaine - annostelijan avaaminen on muut irrotettavat osat. Käytä sukkapusseja. kielletty koneen käytön aikana. Samoin metallia sisältävien vaatteiden pesu on tehtävä...
 • Page 6: Asennus

  SWM1000EC • Poista kuljetustuet kuvan 2 osoittamalla tavalla. Kuljetuspulttien tarkoitus on ehkäistä koneen rummun liikkumista kuljetuksen aikana. Maahantuoja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuneet ohjeiden laiminlyönnistä 1. Poista takalevy; 2. Irrota 3 kuljetuspulttia ja poista kumiset tukiholkit.
 • Page 7 Asennus Tuloveden kytkentä Mukana seuraavan tuloletkun asennus Tulovesiliitäntä 1. Kytke tulovesiletku huoneiston kylmävesiliitäntään. 2. Kiristä liitäntä pihtien avulla. Poistovesiletku Poistovesiletkun korkeuden tulee olla lattiasta 80-100 cm. muuten seuraa lappoilmiö, jonka seurauksena vesi virta (keskeytymättä) viemäriin ja ohjelma keskeytyy. Varmista Iiitos käyttämällä tiivistettä molemmissa Iiitännöissä. Tarvittaessa asenna Ietkun kannake tukemaan poistoletkua.
 • Page 8: Ohjelmapaneeli

  Ohjelmapaneeli Toiminnot Valitse /ohjelmat Käännä valitsinta ohjelman kohdalle. (haluttu ohjelma valittava) Tarvittaessa katso ohjelman valinnat kohta Huom.! Ohjelmavalitsin on samalla virtakytkin. Valitse AINA ensin ohjelma ja paina sitten kytkintä B. B Start / Pause - kytkin Kun kone on kytketty verkkovirtaan ja ohjelma on valittu paina kytkintä kevyesti ja ohjelma alkaa.
 • Page 9 Toiminnot G Ylimääräinen huuhtelu Paina kytkintä ja toiminnon merkkivalo syttyy. Lisähuuhtelu on kytketty toimintaan. Huom. Suositeltavaa "Puuvilla", "Keinokuidut", "Villa", "Kashmir" tai "Silkki" (ohjelmat 1- 10) yhteydessä H Pesuaine annostelija - Sivulle malli (kts. kuva) Valinnat sijaitsevat kunkin lokerikon sisällä Avaa lokerikko ja valinnat tulevat esiin. Annostelija 1: Esipesun lokero Annostelija 2: Normaali -pikapesulokero Annostelija 3: Huuhteluaine, hajuste aineet,...
 • Page 10: Ohjelmien Ominaisuudet

  Ohjelmien ominaisuudet SWM1000EC VaIinta/ Suositeltava Oletus Oletus aika Lämpö Pesuaine/ Huom. Ohjelmakykin pyykki asetus Lokero asento rpm/C h:min • • Esipesu 2:38 Hyvin Iikainen ,30C, 800 rpm 40C, 60C, 90C • Teho- Likainen ,30C, 2:28 800rpm pesu 40C, 60C, 90C 800rpm •...
 • Page 11 1. Täyttö Avaa laitteen ovi Ja aseta lajiteltu pyykki yksitellen koneeseen. Sulje ovi huolellisesti. Huom.: 1) Ennen lopullista käyttöä käytä konetta tyhjänä yhden kokonaisen ohjelman ajan. Näin vältyt mahdollisilta koneeseen jääneistä asennus tahroilta. 2) Ylitäyttö kielletty Viitepainoja Yleisesti puuvilla tekstiilit (n. 950g) Sekoitemateriaali tekstiilit (n.
 • Page 12: Energian Säästövinkkejä

  Toiminnot 4. PesulämpötiIan valinta Jos et tarvitse lämmintä pesua aseta kytkin " " asentoon. Muussa tapauksessa valitse tekstiileille sopivin lämpötila (kts. lämpötiIan valinta) Huomio ohjelmakohtainen maksimi IämpötiIa !!. 5. Muut toiminnot Tarvittaessa valitse Iinkous /rypistymisen esto / huuhtelu erikseen haIuamaIIasi tavalla. Kts kohta toiminnot 6.
 • Page 13: Pesuohjeet

  Pesuohjeet: 1. Käännä ohjelmavalitsin pois tilasta "0" jotta kone voidaan käynnistää. 2. Kesken ohjelman voidaan kone pysäyttää painamalla, Start / Pause – kytkintä 5 min. kuluessa ohjelman aloituksesta 3. Jos haluat muuttaa asetettuja ohjelmia ennen käynnistystä toimi seuraavasti: Aseta lämpö, Iinkous muut Paina Start/Pause Ohjelmavalitsin...
 • Page 14 1. Turvallisuutesi vuoksi irrota aina käytön jälkeen virtajohto ja sulje hana. Pidä ovi raollaan kun et käytä konetta. Jos et käytä konetta pidempään aikaan irrota poistovesiletku ja tyhjennä koneeseen jäänyt vesi lattiakaivoon. 2. Puhdistuksen ajaksi irrota kone aina verkkovirrasta. Puhdista kevyesti pehmeäIIä...
 • Page 15 Puhdistus ja huolto 5. Tarkista ja puhdista tulovesiletkun suodatin sekä tulovesiletkun kunto säännöIIisin väliajoin. Poista roskat ja tukkeumat. 6. Kuljetuksen ajaksi asenna kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Muista myös kumiholkit ja pulttien kunnollinen kiinnitys. Toimi alla olevan ohjeen mukaan. Irrota takalevy. Ota kumiset plugit ulos Asenna kuljetustuet ja Asenna pulttien kumi tiivisteet Kiristä...
 • Page 16 Ongelmatilanteet Seuraavassa lueteltu mahdollisia toiminnassa esiintyviä ilmiöitä, jotka eivät ole varsinaisia vikoja. Tarkista aina ennen huolto kutsua alla olevat asiat. Ongelma Mahdollinen syy · Vika virtaliitännöissä Laite ei aloita ohjelmaa · Sähkönsyöttövika · Ovi ei ole kunnolla kiinni · Laitetta ei kytketty päälle. ·...
 • Page 17 Elektronisk tvättmaskin SWM1000EC Innehåll Beskrivning av maskinen Säkerhetssymboler, teknisk information Observera 19-21 Installering 22-23 Kontrollpanel, 24-25 Funktioner 26-29 Funktionerna Programmens egenskaper Tvättinstruktioner 27-28 Tips för energibesparing Tvättinstruktioner Andra funktioner Service Rengöring och service 30-31 Problemsituationer · Läs instruktionerna noggrant användning ·...
 • Page 18 Beskrivning av maskinen: Elledning Jordning (som reserv) Hållare för slangen Skruvar (3st) Transportbultar (3st) Avloppsslang Bakpanelen Säkerhetssymboler Symbolin esiintyminen ohjeessa jonkin toiminnon yhteydessä Ifall den här symbolen förekommer i instruktionen i samband med någon funktion bör det tas i beaktande! För din egen och maskinens säkerhet är det mycket viktigt att följa instruktionen om symbolen finns i samband med den.
 • Page 19 Bör observeras!! Säkerhet: 1. Maskinen får endast kopplas till ett jordat 2. Koppla aldrig ur maskinen från ett eluttag elluttag. genom att dra i elkabeln. 3. Kontrollera storleken på eluttagets 4. Det är absolut förbjudet att röra maskinen säkring. Minimi 10A/jordat eluttag. med våta händer om du står med fötterna på...
 • Page 20 Bör observeras!! 9. Maskinen får inte installeras på en matta 8. Maskinen är ämnad endast för eller på annat sätt elastiskt underlag. inomhusbruk! Det är förbjudet att installera Avståndet till väggarna bör vara tillräckligt. den utomhus eller i ett fuktigt utrymme. Eventuell fukt på...
 • Page 21 Bör observeras!! 4. Kalltvätt för kläder av gummi- eller 3. På arbetsytan får man inte placera våta, konstgjorda gummimaterial. varma eller tunga objekt. 5. Dra igen blixtlås, fäst knappar och andra 6.Det är förbjudet att öppna löstagbara delar före tvätt. Använd tvättmedelsbehållaren under användning av strumppåsar.
 • Page 22 SWM1000EC Bild 1 • Avlägsna transportsäkringarna på det sätt som bild 2 visar. Meningen med med transportbultarna är de ska förhindra att trumman rör sig under transporten. Importören ansvarar ej för skador som uppkommit genom att manförsummat instruktionerna.
 • Page 23 Installering Koppling av inkommande vatten Att koppla inkommande vatten Installering av medföljande inloppsslang 1. Koppla inloppsslangen till lägenhetens kallvattenkoppling. 2. Spänn kopplingen med hjälp av en tång. Avloppsslangen Höjden på avloppsslangen bör vara 80-100 cm från golvet annars får man ett hävertfenomen, vilket gör att vattnet rinner (oavbrutet) ner i avloppet och programmet avbryts.
 • Page 24 Kontrollpanel Funktioner Välj /program Sväng programväljaren till önskat program. (man måste välja det program man vill ha) Vid behov se punkten för programval Obs! Programväljaren är samtidigt strömbrytaren. Välj ALLTID först ett program och tryck sedan på knapp B. B Start / Pause - knappen När maskinen har kopplats till elnätet och programmet har valts, tryck lätt på...
 • Page 25 Funktioner G Extra sköljningar Tryck på knappen och signallampan för funktionen tänds. Extra sköljningar har kopplats på. Obs. Rekommenderas för ”Bomull”, ”Syntetmaterial”, ”Ylle”, ”Kashmir” eller ”Silke” (i samband med programmen från 1-10) H Tvättmedelsfacket – En modell som öppnas mot sidan (se bild) Numrering finns inuti varje fack.
 • Page 26 Programegenskaper SWM1000EC VaI/ Rekommenderad Förhands Förhandsin- Temperatur Tvättmedel/ Obs. Programväljarens tvätt inställ- ställd tid Fack läge ning vpm/C h:min Förtvätt 2:38 • • Mycket ,30C, 800 vpm smutsig 40C, 60C, 90C Intensiv- Smutsig ,30C, 2:28 • 800vpm tvätt 40C, 60C, 90C...
 • Page 27 Tvättinstruktioner 1. Påfyllning Öppna maskinens lucka och lägg in de sorterade plaggen en efter Stäng luckan omsorgsfullt. Obs: 1) Innan du börjar använda maskinen bör du köra maskinen tom ett helt tvättprogram. På det sättet får du bort all eventuell installeringssmuts som kan finnas i maskinen.
 • Page 28 Funktioner 4. Val av tvätt temperatur Om du inte behöver en varm tvättomgång skall du ställa knappen i ” ” läge. I annat fall välj den lämpligaste temperaturen för textilierna (se val av temperatur) Observera max temperatur för varje program!! 5.
 • Page 29 Tvättinstruktioner: 1. Sväng programväljaren bort från ”0” läget så att maskinen går att starta. 2. Du kan stanna maskinen mitt i ett program genom att trycka på Start/Pause knappen, men det bör ske inom 5 min. från och med det då programmet startade. 3.
 • Page 30 Rengöring och service 1. För din egen säkerhet bör du alltid efter användning dra ur elledningen och stänga av kranen. Låt luckan vara på glänt när du inte använder maskinen. Om du inte använder maskinen under en längre tid bör du ta lös avloppsslangen och tömma bort det vatten som blivit kvar i maskinen.
 • Page 31 Rengöring och service 5. Kontrollera och rengör inloppsslangens filter samt inloppsslangens skick med jämna mellanrum. Avlägsna skräp och tilltäppningar. 6. För transport bör transportsäkringarna installeras tillbaka. Kom också ihåg att fästa gummiholkarna och bultarna ordentligt. Följ instruktionerna nedan: Ta lös bakpanelen. Ta ut gummipluggarna.
 • Page 32 Problemsituationer Seuraavassa lueteltu mahdollisia toiminnassa esiintyviä ilmiöitä, jotka eivät ole varsinaisia vikoja. Tarkista aina ennen huolto kutsua alla olevat asiat. Här har vi gjort en lista på eventuella problem som kan uppkomma under de olika funktionerna men som inte klassas som fel. Innan du kallar på service bör du kontrollera följande.