Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkCentre M72e Brugervejledning

(danish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkCentre M72e:

Advertisement

Table of Contents
ThinkCentre
Brugervejledning
Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654,
3660, 3664, 3668 og 3676

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Lenovo ThinkCentre M72e

Summary of Contents for Lenovo ThinkCentre M72e

 • Page 1 ThinkCentre Brugervejledning Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654, 3660, 3664, 3668 og 3676...
 • Page 2 Tillæg A “Bemærkninger” på side 115. Første udgave (Maj 2012) © Copyright Lenovo 2012. MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i...
 • Page 3: Table Of Contents

  Oversigt over programmer ... Konfigurér fingeraftrykslæseren ..Programmer fra Lenovo ..Brug af og kendskab til firewalls .
 • Page 4 Lenovo ThinkVantage Tools ..Vælg eller revidér startsekvens for enheder. . Lenovo Welcome ... . Aktivér ErP-compliancetilstand ..
 • Page 5 Tillæg E. Servis istasyonlari ..Tillæg C. Bemærkninger vedr. affald Stikordsregister ... af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt genbrug..© Copyright Lenovo 2012...
 • Page 6 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 7: Vigtige Sikkerhedsforskrifter

  Bemærk: Nogle dele af computeren kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Opgraderinger kaldes typisk for ekstraudstyr. Dele, der kan udskiftes af kunden, kaldes for CRU'er (Customer Replaceable Units). Lenovo leverer dokumentation med en vejledning, når kunden selv kan installere ekstraudstyr eller udskifte CRU'er.
 • Page 8: Netledninger Og Omformere

  Når ud pakker ekstraudstyr eller CRU'er ud, må du først åbne den antistatiske pose, når du bliver bedt om det i vejledningen. Følg disse forholdsregler for at undgå statisk elektricitet, når du håndterer ekstraudstyr eller CRU'er, eller når computeren er åben: •...
 • Page 9: Stik Og Stikkontakter

  Fjern eventuelt støv. Du skal altid slukke for computeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du åbner dækslet. Du skal undgå at bruge © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 10: Driftsbetingelser

  computeren i områder, der ligger nærmere end 60 centimeter fra områder med meget trafik. Hvis du ikke kan undgå det, skal du undersøge computeren og rengøre den oftere. Følg disse grundlæggende forholdsregler. Det øger din egen sikkerhed og forøger computerens ydeevne. •...
 • Page 11: Sikkerhedsforskrifter For Laser

  Det er vigtigt at renholde computeren og skrivebordet. Sluk for computeren, og afmontér netledningen, før du rengør computeren. Sprøjt ikke flydende rengøringsmidler direkte på computeren, og brug ikke brændbare rengøringsmidler. Kom rengøringsmidlet på en blød klud, og tør computerens overflader af. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 12 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 13: Kapitel 1. Produktoversigt

  Kapitel 1. Produktoversigt Dette kapitel indeholder oplysninger om computerens faciliteter, specifikationer, programmer fra Lenovo, placeringen af stik, komponenter, dele på systemkortet og interne drev. Faciliteter Dette afsnit indeholder oplysninger om computerens faciliteter. Følgende oplysninger dækker flere modeller. Brug Setup Utility til at få oplysninger om den model, du bruger. Læs afsnittet Kapitel 7 “Brug af programmet Setup Utility”...
 • Page 14 • Mulighed for at lagre resultater af POST-test af hardware. • DMI (Desktop Management Interface) DMI (Desktop Management Interface) giver brugere en fælles sti, hvor de kan få adgang til oplysninger om alle aspekter af en computer, herunder processortype, installationsdato, tilsluttede printere og andre ydre enheder og strømkilder samt en vedligeholdelsesoversigt.
 • Page 15 Det eller de operativsystemer, der vises her, certificeres eller testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Andre styresystemer anerkendes måske af Lenovo som værende kompatible med computeren, efter at denne vejledning er trykt. Listen kan ændres. Du kan afgøre, om et styresystem er blevet certificeret eller testet for kompatibilitet, ved at besøge leverandørens websted.
 • Page 16: Specifikationer

  Computeren leveres med et forudinstalleret styresystem og flere forudinstallerede programmer fra Lenovo. Programmer fra Lenovo Følgende programmer leveres af Lenovo, så du kan forbedre produktiviteten og reducere de omkostninger, der er forbundet med vedligeholdelse af computeren. De programmer, der leveres sammen med computeren, kan variere afhængigt af computermodellen og det forudinstallerede styresystem.
 • Page 17: Lenovo Thinkvantage Tools

  Programmet Lenovo Solution Center giver dig mulighed for at fejlfinde og løse computerproblemer. Det omfatter fejlfindingstest, indsamling af systemoplysninger, sikkerhedsstatus og supportoplysninger samt råd og tip til at opnå maksimal systemydeevne. Der er flere oplysninger i “Lenovo Solution Center” på side 109. Lenovo ThinkVantage Toolbox Bemærk: Afhængigt af den dato, hvor din computer blev fremstillet, er din computer enten forudinstalleret...
 • Page 18: Product Recovery

  Programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox hjælper dig med at vedligeholde computeren, forbedre computersikkerheden, fejlfinde computeren, få mere kendskab til de innovative teknologier fra Lenovo og med at få flere oplysninger om computeren. Der er flere oplysninger i “Lenovo ThinkVantage Toolbox” på side 109.
 • Page 19: Adobe Reader

  Programmet Adobe Reader bruges til at få vist, printe og søge i PDF-dokumenter. Antivirusprogram Computeren leveres med et antivirusprogram, som du kan bruge til at finde og eliminere virus. Lenovo leverer et komplet antivirusprogram på harddisken med et gratis 30-dages abonnement. Efter 30 dage skal du forny licensen for fortsat at kunne modtage opdateringer til antivirusprogrammet.
 • Page 20: Stik, Kontroller Og Indikatorer På Computerens Forside

  Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside Figur 1 “Placering af stik, kontroller og indikatorer på computerens forside” på side 8 viser placeringen af stikkene, kontrollerne og indikatorerne på computerens forside. Figur 1. Placering af stik, kontroller og indikatorer på computerens forside Knap til udløsning/lukning af optisk drev USB-stik (USB-port 2) Afbryder...
 • Page 21: Stik På Computerens Bagside

  Stik på computerens bagside I Figur 2 “Stik på computerens bagside” på side 9 vises placeringen af stik på computerens bagside. Nogle af stikkene på computerens bagside har en bestemt farve, som du kan bruge, når du skal slutte kabler til computeren. Figur 2.
 • Page 22 Stik Beskrivelse Ethernet-stik Brug dette stik til at slutte et Ethernet-kabel til et LAN (Local Area Network). Bemærk: Du skal anvende kategori 5 Ethernet-kabler for at overholde FCC-kravene. Stik til mikrofon Brug dette stik til at slutte en mikrofon til computeren, når du optager lyde, eller hvis du bruger et talegenkendelsesprogram.
 • Page 23: Placering Af Komponenter

  Placering af komponenter I Figur 3 “Placering af komponenter” på side 11 vises placeringen af de forskellige komponenter i computeren. Afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30 indeholder oplysninger om, hvordan du åbner computerens dæksel. Figur 3. Placering af komponenter Køleplade og blæser Frontdæksel Strømforsyningsenhed...
 • Page 24: Placering Af Delene På Systemkortet

  Placering af delene på systemkortet I Figur 4 “Placering af dele på systemkortet” på side 12 vises placeringen af delene på systemkortet. Figur 4. Placering af dele på systemkortet 4-bens strømstik SATA-stik (3) Mikroprocessor USB-stik 2, forside (til tilslutning af flere USB-enheder) Stik til mikroprocessorblæser Nulstil CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)/Recovery-jumper...
 • Page 25: Placering Af Interne Drev

  Placering af interne drev Interne drev er enheder i computeren, som bruges til at læse og gemme data. Du kan installere drev i computeren for at forøge dens lagerkapacitet og for at gøre det muligt for den at læse andre medietyper. Interne drev installeres i båse.
 • Page 26: Maskintype Og -Modeletiket

  Maskintype og -modeletiket Etiketten med maskintype og -model identificerer computeren. Når du kontakter Lenovo for at få hjælp, kan supportteknikeren bruge oplysningerne om maskintype og -model til at identificere computeren og give dig hurtigere service. Følgende er et eksempel på en etiket med maskintype og -model.
 • Page 27: Kapitel 2. Brug Af Computeren

  Hvor findes retableringsdiskene? Lenovo leverer et program, som du kan bruge til at oprette retableringsdiske. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter retableringsdiske i afsnittet “Oprettelse af retableringsmedier” på side 69. Hvis du skulle komme ud for en harddiskfejl, kan du bestille produktretableringsdiske fra Lenovo Customer Support Center.
 • Page 28: Brug En Fingeraftrykslæser

  Du åbner programmet ThinkVantage Fingerprint Software og bruger fingeraftrykslæseren ved at gøre et af følgende: • I Windows 7-styresystemet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingeraftrykslæser. • I Windows Vista-styresystemet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙...
 • Page 29: Indstilling Af Lydstyrken Fra Skrivebordet

  Du kan få en bedre lyd i multimedieprogrammerne, hvis du slutter forstærkede stereohøjtalere til stikket til lydudgangen. Indstilling af lydstyrken fra skrivebordet Du får adgang til lydstyrkeknappen på skrivebordet via lydstyrkeikonen på proceslinjen, der er placeret i nederste, højre hjørne af Windows-skrivebordet. Klik på lydstyrkeikonen, og flyt skyderen op eller ned for at kontrollere lydstyrken, eller klik på...
 • Page 30: Håndter Og Opbevar Cd'er Og Dvd'er

  Hvis computeren har et DVD-brænderdrev, kan du bruge drevet til at optage CD'er eller se DVD'er. Gør følgende for at optage en CD eller DVD: 1. Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition. 2. Følg vejledningen på skærmen.
 • Page 31: Kapitel 3. Dig Og Din Computer

  Følgende afsnit handler om, hvordan du indretter arbejdspladsen, stiller udstyret op og indarbejder gode arbejdsvaner: Lenovo vil give handicappede bedre adgang til informationer og teknologi. Følgende oplysninger beskriver, hvordan personer med høre-, synshandicap og andre former for handicap kan udnytte computeren på...
 • Page 32: Genskin Og Lys

  Justér skærmen, så den øverste kant af skærmen er i eller lige under øjenhøjde. Placér skærmen i en afstand af ca. 50 - 60 cm. fra dig, så den er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver dreje kroppen for at kunne se den.
 • Page 33: Registrering Af Computeren

  Registrering af computeren Når du registrer computeren, lægges oplysningerne i en database, så Lenovo kan kontakte dig i tilfælde af tilbagekaldelse eller et andet alvorligt problem. Når du registrerer computeren hos Lenovo, får du desuden hurtigere service, når du ringer til Lenovo for hjælp. I visse tilfælde får registrerede brugere derudover tilbud om yderligere service.
 • Page 34: Udskiftning Af Netledninger

  Hvis du tager computeren med til et andet land eller område, hvor stikkontakterne er anderledes end dem, du er vant til at bruge, skal du enten købe stikadaptere eller nye netledninger. Du kan bestille netledninger direkte fra Lenovo. Du finder oplysninger om netledninger og partnumre på: http://www.lenovo.com/powercordnotice...
 • Page 35: Kapitel 4. Sikkerhed

  Computeren kan logge på styresystemet, uden at hverken tastaturet eller musen er tilsluttet. • Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module er en sikker kryptoprocessor, der kan lagre kryptografiske nøgler, som beskytter data, der er gemt på computeren. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 36: Låsning Af Computerens Dæksel

  Låsning af computerens dæksel Du kan forhindre, at personer uden autorisation får adgang til computerens indre, ved at låse computerdækslet. Computeren leveres med en løkke til en hængelås, så computerdækslet ikke kan afmonteres, når der er sat en hængelås på. Figur 7.
 • Page 37: Tilslutning Af En Integreret Kabellås

  Kabellåsen låser også de knapper, der bruges til at åbne computerdækslet. Det er den samme type lås, som de låse, der bruges på mange bærbare computere. Du kan bestille en integreret kabellås direkte fra Lenovo ved at søge efter Kensington på: http://www.lenovo.com/support Figur 8.
 • Page 38: Windows-Kodeord

  Computeren leveres med et forudinstalleret antivirusprogram, som er med til at beskytte mod, registrere og eliminere virus. Lenovo leverer et komplet antivirusprogram på computeren med et gratis 30-dages abonnement. Efter 30 dage skal du forny licensen for fortsat at kunne modtage opdateringer til antivirusprogrammet.
 • Page 39 Hjælpen til antivirusprogrammet indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger programmet. Kapitel 4 Sikkerhed...
 • Page 40 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 41: Kapitel 5. Installation Eller Udskiftning Af Hardware

  Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Bemærkninger: 1. Brug kun computerdele, der leveres af Lenovo. 2. Når du installerer eller udskifter udstyr, skal du følge den relevante vejledning i dette afsnit sammen med den vejledning, der leveres sammen med udstyret.
 • Page 42: Afmontering Af Dækslet

  Afmontering af dækslet Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder en vejledning i, hvordan du åbner computerens dæksel. Pas på: Sluk for computeren, og lad den køle af i tre til fem minutter, før du åbner dækslet. Gør følgende for at åbne computerens dæksel: 1.
 • Page 43: Adgang Til Systemkortets Komponenter Og Drev

  3. Fjern frontdækslet ved at frigøre de tre plastiktapper oven på frontfækslet og dreje frontdækslet udad for at fjerne det fra computeren. Læg forsigtigt frontdækslet til side uden at afbryde strømkontakten og kablet til LED-indikatoren. Figur 10. Afmontering af frontdækslet 4.
 • Page 44 Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du får adgang til systemkortets komponenter og drev. Gør følgende for at få adgang til systemkortets komponenter og drev: 1. Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. Tag derefter alle netledninger ud af stikkontakterne, og afmontér alle kabler fra computeren.
 • Page 45: Installation Eller Udskiftning Af Et Hukommelsesmodul

  Installation eller udskiftning af et hukommelsesmodul Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du installerer eller udskifter et hukommelsesmodul. Computeren indeholder to stik, hvor du kan installere eller udskifte DDR3 DIMM-moduler, som giver op til 8 GB systemhukommelse.
 • Page 46: Installation Eller Udskiftning Af Et Pci-Kort

  • Hvis du installerer et hukommelsesmodul, skal du åbne fastgørelsesklemmerne til det hukommelsesstik, du vil placere hukommelsesmodulet i. Figur 15. Åbning af fastgørelsesklemmerne 8. Placér det nye hukommelsesmodul over hukommelsesstikket. Kontrollér, at indhakket på hukommelsesmodulet passer præcis med stikket på systemkortet. Skub hukommelsesmodulet lige ned i stikket, indtil fastgørelsesklemmerne er låste.
 • Page 47 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30. 3. Gør et af følgende, afhængigt af om du installerer eller udskifter et PCI-kort: • Hvis du skal udskifte et gammelt PCI-kort, skal du fjerne de skruer, der sikrer det gamle PCI-kort, og frigøre det fra PCI-kortstikket.
 • Page 48: Udskift Batteriet

  5. Installér det nye PCI-kort i det korrekte stik på systemkortet. Montér derefter skruen, så det nye PCI-kort bliver holdt på plads. Figur 18. Installation af et PCI-kort 6. Hvis det er nødvendigt, skal eventuelle kabler mellem PCI-kortet og systemkortet tilsluttes. Se under “Placering af delene på...
 • Page 49: Installation Af Ssd-Drevet

  3. Find batteriet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 12. 4. Fjern det gamle batteri. Figur 19. Afmontering af det gamle batteri 5. Installér et nyt batteri. Figur 20. Installation af et nyt batteri 6. Luk computerdækslet, og tilslut kablerne. Læs afsnittet “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67. Bemærk: Når computeren tændes første gang, efter at batteriet er udskiftet, vises der muligvis en fejlmeddelelse.
 • Page 50: Udskiftning Af Harddisken

  1. Installer SSD-drevet i lageromformeren. Montér derefter de 4 skruer for at fastgøre SSD-drevet i lageromformeren. Figur 21. Installation af SSD-drevet i lageromformeren 2. Slut signal- og strømkablerne til SSD-drevet. 3. Installer SSD-drevet i harddiskbåsen. Læs afsnittet “Udskiftning af harddisken” på side 38. Næste trin: •...
 • Page 51 4. Bemærk placeringen af de fire skruer , der fastholder harddisken. Drej derefter drevbåsen opad. Figur 22. Drejning af drevbåsen 5. Hold harddisken, og fjern de fire skruer, der fastholder harddisken. Fjern derefter harddisken fra drevbåsen. Figur 23. Udskiftning af harddisken 6.
 • Page 52: Installation Eller Udskiftning Af Det Optiske Drev

  7. Slut den ene ende af signalkablet til bagsiden af den nye harddisk og den anden ende til et ledigt SATA-stik på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 12. Find derefter et tilgængeligt strømstik med fem ledere, og sæt det i på bagsiden af den nye harddisk. Figur 24.
 • Page 53 Bemærk: Det optiske drev findes kun til visse modeller. Gør følgende for at udskifte det optiske drev: 1. Sluk for computeren, og afmontér alle netledninger fra stikkontakterne. 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30. 3. Afmontér frontdækslet. Læs afsnittet “Afmontering og montering af frontdækslet” på side 30. 4.
 • Page 54 7. Tryk drevbåsens klemme indad, og drej drevbåsen nedad sådan som det er vist. Figur 27. Drejning af drevbåsen tilbage på plads 8. Skub det optiske drev ud gennem forsiden af computeren. Figur 28. Afmontering af det optiske drev ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 55 9. Skub det nye optiske drev ind i båsen til det optiske drev via forsiden af computeren. Figur 29. Installation af et nyt optisk drev 10. Hold det nye optiske drev, og drej drevbåsen opad. Juster skruehullerne i det nye optiske drev i forhold til de tilhørende huller i drevbåsen.
 • Page 56: Udskiftning Af Køleplade Og Blæser

  11. Slut den ene ende af signalkablet til bagsiden af det nye optiske drev og den anden ende til et ledigt SATA-stik på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 12. Find derefter et tilgængeligt strømstik med fem ledere, og sæt det i på bagsiden af det nye optiske drev. Figur 31.
 • Page 57 3. Drej drevbåsen opad. Drej derefter de to plastikfastgørelsesklemmer udad for at fjerne kølepladens blæserkanal fra den defekte køleplade og blæserenhed. Figur 32. Fjernelse af kølepladens blæserkanal 4. Afmontér kablet fra kølepladen og blæseren fra stikket til mikroprocessorblæseren på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på...
 • Page 58 5. Følg disse handlinger for at fjerne de fire skruer, der sikrer kølepladen og blæseren på systemkortet: a. Tag skruen delvist ud, fjern derefter skruen helt, og fjern derefter skruen helt. b. Tag skruen delvist ud, fjern derefter skruen helt, og fjern derefter skruen helt.
 • Page 59: Udskiftning Af Strømforsyningsenheden

  10. Nedsænk og placer kølepladens blæserkanal oven på kølepladen og blæseren, indtil den glider på plads med et klik. Figur 34. Montering af kølepladens blæserkanal Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. •...
 • Page 60 Pas på: Du må aldrig fjerne dækslet fra strømforsyningsenheden eller fra andre dele med denne mærkat. Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.
 • Page 61 6. Fjern de tre skruer på bagsiden af computeren, som fastgør strømforsyningsenheden. Skub strømforsyningsklemmen nedad for at frigøre strømforsyningsenheden, og skub derefter strømforsyningsenheden til computerens forside. Løft strømforsyningsenheden ud af computeren. Figur 36. Afmontering af strømforsyningsenheden 7. Kontrollér, at den nye strømforsyningsenhed er den korrekte. Kapitel 5 Installation eller udskiftning af hardware...
 • Page 62 Montér derefter de tre skruer, så strømforsyningsenheden bliver holdt på plads. Bemærk: Brug kun de skruer, der leveres af Lenovo. Figur 37. Montering af strømforsyningsenheden 9. Tilslut strømforsyningskablerne til alle drev og systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på...
 • Page 63: Udskiftning Af Mikroprocessoren

  10. Nedsænk og placer kølepladens blæserkanal oven på kølepladen og blæseren, indtil de to skruehuller i kølepladekanalen er justeret i forhold til dem i kølepladen og blæseren. Monter de to skruer for at fastgøre kølepladens blæserkanal. Figur 38. Montering af kølepladens blæserkanal Næste trin: •...
 • Page 64 Bemærk: Lad ikke kølepastaen under kølepladen og blæserenheden komme i kontakt med noget. 5. Løft det lille håndtag , og åbn holderen for at få adgang til mikroprocessoren Figur 39. Adgang til mikroprocessoren 6. Løft mikroprocessoren lige op af mikroprocessorsoklen. Figur 40.
 • Page 65 b. Læg mærke til, hvordan mikroprocessoren vender i soklen. Du kan enten kigge efter den lille trekant i det ene hjørne af mikroprocessoren, eller du kan lægge mærke til, hvordan indhakkene vender på mikroprocessoren. Det er vigtigt, når du skal installere den nye mikroprocessor på systemkortet. c.
 • Page 66: Udskiftning Af Enhed Med Lyd- Og Usb-Stik På Forsiden

  Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67 for at afslutte udskiftningen. Udskiftning af enhed med lyd- og USB-stik på forsiden Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter”...
 • Page 67: Udskiftning Af Systemblæseren

  11. Drej drevbåsen tilbage på plads. Læs afsnittet “Adgang til systemkortets komponenter og drev” på side 31. 12. Montér frontdækslet. Læs afsnittet “Afmontering og montering af frontdækslet” på side 30. Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. •...
 • Page 68 Figur 43. Fjernelse af systemblæseren 9. Installér den nye systemblæser ved at justere gummibøsningerne, der blev leveret sammen med den nye systemblæser, med hullerne bag på kabinettet, og skub gummibøsningerne gennem hullerne. Træk derefter forsigtigt i spidsen af gummibøsningerne fra bunden, indtil den nye systemblæser sidder på plads.
 • Page 69: Udskiftning Af Wifi-Enhederne

  10. Slut kablet til den nye systemblæser til systemblæserstikket på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 12. 11. Monter kølepladens blæserkanal igen. Læs afsnittet “Udskiftning af køleplade og blæser” på side 44. 12. Geninstallér harddisken igen. Læs afsnittet “Udskiftning af harddisken” på side 38. Næste trin: •...
 • Page 70 Fjernelse af WiFi-kortmodulet Gør følgende for at fjerne WiFi-kortmodulet: 1. Fjern WiFi-adapterkortet fra computeren, og fjern derefter det forreste og det bageste WiFi-antennekabel fra WiFi-kortmodulet. Figur 46. Fjernelse af WiFi-antennekablerne 2. Fjern de to skruer, der fastgør WiFi-kortmodulet til WiFi-adapterkortet. Figur 47.
 • Page 71 3. Træk WiFi-kortmodulet ud af PCI Express-minikortporten, og fjern det fra WiFi-adapterkortet. Figur 48. Fjernelse af WiFi-kortmodulet Installation af WiFi-enhederne Gør følgende for at installere WiFi-enhederne: Kapitel 5 Installation eller udskiftning af hardware...
 • Page 72 1. Sæt WiFi-kortmodulet i PCI Express-minikortporten, og monter derefter de to skruer for at fastgøre WiFi-kortmodulet på WiFi-adapterkortet. Figur 49. Installation af WiFi-kortmodulet 2. Slut det forreste og det bageste antennekabel til WiFi-kortmodulet. Figur 50. Tilslutning af WiFi-antennekablerne ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 73: Installation Eller Fjernelse Af Den Bageste Wifi-Antenne

  3. Find de to porte til PCI Express-kort (x1) på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 12. 4. Installer WiFi-adapterkortet i en af de to porte til PCI Express-kort (x1). Montér derefter skruen, så det nye WiFi-adapterkort bliver holdt på plads. Figur 51.
 • Page 74 3. Juster vinklen på den bageste antenne for at nedsætte risikoen for at antennen brækker ved et uheld. Figur 52. Installation af den bageste WiFi-antenne Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. •...
 • Page 75: Installation Eller Fjernelse Af Den Forreste Wifi-Antenne

  • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Installation eller fjernelse af den forreste WiFi-antenne Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter”...
 • Page 76 5. Sæt den forreste antenne på frontpanelet som vist. Før derefter kablet til den forreste antenne gennem hullet i frontpanelet. Figur 55. Installation af den forreste WiFi-antenne 6. Slut kablet til den forreste antenne til WiFi-kortmodulet. Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. •...
 • Page 77: Udskiftning Af Tastaturet

  5. Fjern kablet til den forreste antenne fra computerens forside. Figur 56. Fjernelse af den forreste WiFi-antenne Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Udskiftning af tastaturet Vigtigt: Du må...
 • Page 78: Udskiftning Af Musen

  under “Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside” på side 8 eller “Stik på computerens bagside” på side 9. Figur 57. Tastaturstik Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67 for at afslutte udskiftningen. Udskiftning af musen Vigtigt: Du må...
 • Page 79: Afslutning Af Udskiftningen Af Dele

  Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 67 for at afslutte udskiftningen. Afslutning af udskiftningen af dele Når du er færdig med at installere eller udskifte dele, skal du lukke computerens dæksel og tilslutte kablerne igen.
 • Page 80 9. Kapitel 7 “Brug af programmet Setup Utility” på side 77 indeholder oplysninger om, hvordan du opdaterer konfigurationen. Bemærk: De fleste steder forlanger Lenovo, at kunden afleverer den defekte CRU-del (Customer Replaceable Unit). De relevante oplysninger leveres sammen med CRU-delen, eller du modtager oplysningerne et par dage efter, du har modtaget CRU-delen.
 • Page 81: Kapitel 6. Oplysninger Om Retablering

  1. Retableringsoplysningerne i dette kapitel gælder kun for computere med Rescue and Recovery-programmet eller Product Recovery-programmet. Hvis ikonet Udvidet sikkerhedskopiering og retablering i programmet Lenovo ThinkVantage Tools er nedtonet, angiver det, at du skal installere programmet Rescue and Recovery, før du aktiverer funktionerne. Installer programmet Rescue and Recovery på...
 • Page 82: Brug Af Retableringsmedier

  USB-lagerenheder. I Windows Vista kan du kun oprette retableringsmedier vha. diske, så funktionen kaldes også “Opret produktretableringsdiske.” • Gør følgende for at oprette retableringsmedier i Windows 7: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-diske. Følg herefter vejledningen på skærmbilledet.
 • Page 83: Udførelse Af En Retablering

  • Gør følgende for at udføre en sikkerhedskopiering med programmet Rescue and Recovery i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.
 • Page 84: Oprettelse Og Brug Af Et Retableringsmedie

  Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du opretter et genopretningsmedie på forskellige styresystemer. • Gør følgende for at oprette et genopretningsmedie i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.
 • Page 85: Brug Af Et Retableringsmedie

  Geninstallér forudinstallerede programmer Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du geninstallerer forudinstallerede programmer. Gør følgende for at geninstallere forudinstallerede programmer på Lenovo-computeren: 1. Tænd for computeren. 2. Brug Windows Stifinder eller Computer til at få vist harddiskens biblioteksstruktur.
 • Page 86: Installér Programmer Igen

  • Der er flere oplysninger i hjælpen til Windows om, hvordan du geninstallerer de fleste kommercielt tilgængelige programmer. • Hvis du vil geninstallere udvalgte programmer, som er forudinstalleret af Lenovo, skal du gøre følgende: 1. Tænd for computeren. 2. Brug Windows Stifinder eller Computer til at få vist harddiskens biblioteksstruktur.
 • Page 87: Installér Styreprogrammer Igen

  Installér styreprogrammer igen Læs den dokumentation, der leveres sammen med udstyret, for at installere styreprogrammet til enheden igen. Når du installerer styreprogrammer igen, ændrer du computerens aktuelle konfiguration. Du må kun installere styreprogrammer igen, når det er nødvendigt for at løse et problem med computeren. Der er flere oplysninger om, hvordan du geninstallerer de styreprogrammer, som leveres sammen med computeren, i afsnittet “Installér forudinstallerede programmer og styreprogrammer igen”...
 • Page 88 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 89: Kapitel 7. Brug Af Programmet Setup Utility

  • Hard Disk Password Du behøver ikke at angive et kodeord for at kunne bruge computeren. Men du øger sikkerheden, når du bruger kodeord. Hvis du beslutter at bruge kodeord, skal du læse de følgende afsnit. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 90: Kodeord - Bemærkninger

  Kodeord - bemærkninger Et kodeord kan være en kombination af op til 64 alfanumeriske tegn. Af sikkerhedshensyn anbefales det, at du bruger et stærkt kodeord, som ikke er nemt at bryde. Brug følgende retningslinjer for at angive et stærkt kodeord: •...
 • Page 91: Sletning Af Glemt Kodeord (Nulstil Cmos)

  Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS) Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan slette et glemt eller mistet kodeord, f.eks. et brugerkodeord. Gør følgende for at slette et glemt eller mistet kodeord: 1. Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. Tag derefter alle netledninger ud af stikkontakterne, og afmontér alle kabler fra computeren.
 • Page 92: Vælg Eller Revidér Startsekvens For Enheder

  Bemærk: Ikke alle diske og harddiske er startbare. 1. Sluk for computeren. 2. Tryk på F12-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F12, når vinduet Please select boot device vises. 3. Markér den relevante startenhed, og tryk på Enter. Computeren starter fra den enhed, du har valgt. Bemærk: Den normale startsekvens ændres ikke, når du vælger en startenhed i vinduet Please select boot device.
 • Page 93: Afslutning Af Programmet Setup Utility

  4. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte programmet Setup Utility. Tryk på Enter, når du bliver bedt om det, for at bekræfte, at du vil afslutte. • Aktivér funktionen After Power Loss Funktionen After Power Loss giver computeren mulighed for at “vågne op”, når strømmen vender tilbage efter et pludseligt strømsvigt.
 • Page 94 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 95: Kapitel 8. Opdatering Af Systemprogrammer

  FLASH-disk, når du starter computeren med en disk til opdatering af systemprogrammet, eller ved at udføre et særligt opdateringsprogram fra styresystemet. Lenovo ændrer eller udvider muligvis POST og BIOS. Når opdateringerne offentliggøres, vil de være tilgængelige i filer, som du kan hente på Lenovos websted http://www.lenovo.com. Oplysninger om, hvordan du bruger POST og BIOS-opdateringer, findes i en TXT-fil, der leveres sammen med de opdaterede filer.
 • Page 96: Opdatér Bios Fra Styresystemet (Flash)

  Opdatér BIOS fra styresystemet (flash) Bemærk: Lenovo forbedrer hele tiden sine websteder, så indholdet på dem kan ændres uden varsel, herunder også det indhold, der er omtalt i det følgende. Gør følgende for at opdatere BIOS (udføre en FLASH) fra styresystemet: 1.
 • Page 97: Kapitel 9. Undgå Problemer

  Vigtigt: Overfør ikke opdaterede styreprogrammer fra Windows-webstedet. Styreprogrammerne på Windows-webstedet er ikke testet af Lenovo, og det kan give uventede problemer, hvis du bruger dem. Hent de opdaterede styreprogrammer fra Lenovo. Der er flere oplysninger i “Hent de seneste styreprogrammer til computeren”...
 • Page 98: Brug Af System Update

  System Update automatisk pakkerne og installerer opdateringerne, uden at du behøver at gribe ind. System Update er forudinstalleret på de fleste Lenovo-computere og klar til brug. Den eneste forudsætning er en aktiv internetforbindelse. Du kan starte programmet manuelt eller bruge planlægningsfunktionen for at få...
 • Page 99: Rengøring Af Computeren

  • Hold mad- og drikkevarer væk fra computeren. Krummer og sjatter kan gøre tastaturet og musen klistrede og ubrugelige. • Sørg for, at afbrydere og andre knapper ikke bliver våde. Fugt kan skade disse dele og give elektrisk stød. • Tag altid netledninger ud ved at trække i stikket, men ikke i ledningen. Rengøring af computeren Computeren skal rengøres med jævne mellemrum for at beskytte overfladerne og sikre fejlfri funktion.
 • Page 100: Gode Vaner For Vedligeholdelse

  En logbog kan hjælpe dig eller en Lenovo-tekniker med at afgøre, om problemet skyldes hardwaren, ændringer i programmer eller andre handlinger, du har udført.
 • Page 101 leverer programmet Rescue and Recovery, som du kan bruge til at tage sikkerhedskopier af dine data og retablere dem. Der er flere oplysninger i “Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner” på side 70. 2. Fjern alle lagermedier (disketter, CD'er, bånd osv.) fra drevene. 3.
 • Page 102 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 103: Kapitel 10. Fejlfinding Og Problemløsning

  • Startsekvensen indeholder den enhed, hvor styresystemet findes. Styresystemet plejer at være placeret på harddisken. Der er flere oplysninger i afsnittet “Valg af startenhed” på side 79. Computeren bipper flere gange, Undersøg, om én af tasterne sidder fast. før styresystemet starter. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 104: Fejlfindingsprocedure

  Der er flere oplysninger i Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 111. • Hvis du ikke kan udføre fejlfindingsprogrammerne, skal du kontakte Lenovo Customer Support Center. Der er flere oplysninger i Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 111.
 • Page 105: Lydproblemer

  • “DVD-problemer” på side 95 • “Periodiske problemer” på side 96 • “Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr” på side 97 • “Skærmproblemer” på side 98 • “Netværksproblemer” på side 100 • “Problemer med ekstraudstyr” på side 103 • “Problemer med ydelse, og computeren låser” på side 104 •...
 • Page 106: Cd-Problemer

  En lyd-CD eller en disk, der er klargjort til automatisk afspilning, bliver ikke automatisk afspillet, når den sættes i et drev Symptom: En lyd-CD eller en disk, der er klargjort til automatisk afspilning, bliver ikke automatisk afspillet, når den sættes i et drev Handling: Se “CD-problemer”...
 • Page 107: Dvd-Problemer

  Hvis det ikke løser problemet, skal du følge fremgangsmåden i “En CD eller DVD-disk fungerer ikke korrekt.” på side 95. En CD eller DVD-disk fungerer ikke korrekt. Symptom: En CD eller DVD fungerer ikke. Handling: • Kontrollér, at disken er sat korrekt i, og at siden med label vender opad. •...
 • Page 108: Periodiske Problemer

  Handling: • Kontrollér, at diskens overflade er ren og ikke ridset. • Kontrollér kodningen på disken eller pakken. Du skal eventuelt købe en DVD med kodning, der svarer til det område, hvor du bruger computeren. Hvis det ikke løser problemet, skal du udføre fejlfindingsprogrammerne. Se afsnittet “Fejlfindingsprogrammer” på...
 • Page 109: Problemer Med Tastatur, Mus Eller Pegeudstyr

  Handling: • Kontrollér, at alle kabler og ledninger er korrekt forbundet til computeren og tilsluttede enheder. • Kontrollér, at computeren er tændt, at luftgitteret til ventilatoren ikke er blokeret (der skal strømme luft omkring gitteret), og at ventilatorerne fungerer. Hvis luftstrømmen er blokeret, eller ventilatorerne ikke fungerer, kan computeren bliver overophedet.
 • Page 110: Skærmproblemer

  Handling: • Kontrollér, at kablet til mus eller pegeudstyr er korrekt tilsluttet stikket på computeren. Afhængigt af musetypen, skal musekablet tilsluttes musestikket, et serielt stik eller et USB-stik. Nogle tastaturer har indbyggede USB-stik, der kan bruges til en USB-mus eller USB-pegeudstyr. •...
 • Page 111 • “Der vises forkerte tegn på skærmen” på side 99 • “Skærmen fungerer, når jeg tænder for computeren, men hvis computeren ikke benyttes et stykke tid, bliver skærmen sort” på side 99 • “Skærmen fungerer, når jeg tænder for computeren, men bliver sort, når jeg starter visse programmer” på...
 • Page 112: Netværksproblemer

  Vigtigt: Skærmen kan blive beskadiget, hvis du bruger en opløsningsgrad eller opfriskningshastighed, som skærmen ikke understøtter. Læs den vejledning, der leveres sammen med skærmen, for at kontrollere, hvilke opfriskningshastigheder skærmen understøtter. • Skærmen kan påvirkes af signalstøj fra udstyr i nærheden. Magnetiske felter omkring andet udstyr, f.eks.
 • Page 113 • “Adapteren stopper med at fungere uden grund” på side 101 • “Hvis computeren er en Gigabit Ethernet-model, og du bruger en hastighed på 1.000 Mbit/s, kan forbindelsen ikke oprettes, eller der opstår fejl” på side 102 • “Hvis computeren er en Gigabit Ethernet-model, kan den ikke oprette forbindelse til netværket med 1000 Mbit/s.
 • Page 114 Hvis computeren er en Gigabit Ethernet-model, og du bruger en hastighed på 1.000 Mbit/s, kan forbindelsen ikke oprettes, eller der opstår fejl Symptom: Hvis computeren er en Gigabit Ethernet-model, og du bruger en hastighed på 1.000 Mbit/s, kan forbindelsen ikke oprettes, eller der opstår fejl. Handling: •...
 • Page 115: Problemer Med Ekstraudstyr

  Bluetooth, kan et PIM-element, som er sendt fra Windows Vista- eller Windows 7-styresystemet, muligvis gemmes som en fil med filtypen .contact. Problemer med ekstraudstyr Brug disse oplysninger i forbindelse med fejlfinding på Lenovo-ekstraudstyr, som ikke har egne fejlfindingsoplysninger. Find symptomet i listen nedenfor: •...
 • Page 116: Problemer Med Ydelse, Og Computeren Låser

  Ekstraudstyr, som har fungeret hidtil, virker ikke nu Symptom: Ekstraudstyr, som har fungeret hidtil, virker ikke nu. Handling: • Kontrollér, at alt ekstraudstyr og alle kabelforbindelser sidder korrekt. • Hvis udstyret leveres med egen testvejledning, skal du bruge den til at teste udstyret. •...
 • Page 117 – 1. Klik på Start ➙ Kontrolpanel. 2. Klik på Programmer. 3. Klik på Slå Windows-funktioner til eller fra. 4. Der vises en liste over unødvendige Windows-komponenter. Følg vejledningen på skærmen. – 1. Klik på Start ➙ Computer. 2. Højreklik på C-drevet, og klik herefter på Egenskaber. 3.
 • Page 118: Printerproblemer

  Handling: Udfør programmet Windows Diskdefragmentering. Bemærk: Afhængigt af størrelsen af harddisken og mængden af data på harddisken, kan diskdefragmenteringen tage flere timer. • Gør følgende i Windows Vista-styresystemet: 1. Luk alle aktive programmer og alle åbne vinduer. 2. Klik på Start ➙ Computer. 3.
 • Page 119: Problemer Med Den Serielle Port

  Problemer med den serielle port Brug disse oplysninger til at foretage fejlfinding på den serielle port og på enheder, der er tilsluttet den serielle port. Symptom: Der er ingen adgang til den serielle port. Handling: • Kontrollér, at det serielle kabel er korrekt tilsluttet den serielle port på computeren og den serielle enhed.
 • Page 120: Usb-Problemer

  Du kan bruge det forudinstallerede fejlfindingsprogram til at løse computerproblemer, hvis computeren anvender Windows. Bemærkninger: 1. Afhængigt af den dato, hvor din computer blev fremstillet, er din computer enten forudinstalleret med programmet Lenovo Solution Center eller programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox til ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 121: Lenovo Solution Center

  Hvis programmet ikke er forudinstalleret på din Windows 7-model, kan du overføre det fra http://www.lenovo.com/diagnose. • Hvis du bruger Windows Vista eller Windows XP, skal du gå til http://www.lenovo.com/diagnose for at få de nyeste oplysninger vedrørende fejlfinding på din computer.
 • Page 122 Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du opretter en fejlfindingsdisk. Gør følgende for at oprette en fejlfindingsdisk: 1. Download et selvstartende CD/DVD-image af fejlfindingsprogrammet (kaldes også for et iso-image) fra http://www.lenovo.com/support 2. Brug et CD/DVD-brænderprogram til at oprette en fejlfindingsdisk med ISO-imaget. Udfør fejlfindingsprogrammet fra fejlfindingsdisken Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du bruger fejlfindingsprogrammet fra den fejlfindingsdisk, du har oprettet.
 • Page 123: Kapitel 11. Oplysninger, Hjælp Og Service

  Hjælp og support I Hjælp og support i Windows kan du finde frem til hjælp og support fra Lenovo og Microsoft, f.eks. om opdatering af drivere, adgang til ThinkVantage-teknologier og adgang til brugervejledninger.
 • Page 124: Lenovos Supportwebsted

  • Hardwarereparation - Hvis et problem skyldes hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service. • Tekniske ændringer - Det kan ske, at der skal foretages ændringer, efter computeren er solgt. Lenovo eller forhandleren stiller tekniske ændringer (EC'er), der gælder for din computers hardware, til rådighed.
 • Page 125: Brug Af Andre Serviceydelser

  • Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, som Lenovo ikke stiller garanti for • Identifikation af kilder til softwareproblemer • Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering •...
 • Page 126 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 127: Tillæg A. Bemærkninger

  Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes.
 • Page 128 Lenovo Lenovo-logoet Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows Vista tilhører Microsoft. Varemærkerne Intel, Intel Core, Celeron og Pentium tilhører Intel Corporation. Varemærket Linux tilhører Linus Torvalds. Alle andre varemærker anerkendes. ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 129: Tillæg B. Oplysninger Om Lovgivningsmæssige Krav

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 130 This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.
 • Page 131: Flere Oplysninger Om Lovgivningsmæssige Krav

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 132 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 133: Tillæg C. Bemærkninger Vedr. Affald Af Elektrisk Og Elektronisk Udstyr (Weee) Samt Genbrug

  Oplysninger vedrørende genbrug Lenovo opfordrer ejere af (IT)-udstyr til at aflevere udstyret til genbrug på ansvarlig vis, når der ikke længere er brug for udstyret. Lenovo tilbyder en række programmer og serviceydelser, der kan hjælpe med genbrug af IT-produkter.
 • Page 134: Oplysninger Vedrørende Genbrug For Brasilien

  Hvis du vil udskifte det med et nyt, skal du kontakte salgsstedet eller bede om reparation hos Lenovo. Hvis du selv har udskiftet det og vil bortskaffe det ubenyttede litiumbatteri, skal du isolere det med vinyltape, kontakte salgsstedet og følge deres anvisninger.
 • Page 135: Oplysninger Vedrørende Genbrug Af Batterier For Taiwan

  Kundernes medvirken er vigtig for at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der findes oplysninger om korrekt indsamling og behandling på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Tillæg C. Bemærkninger vedr. affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt genbrug...
 • Page 136 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 137: Tillæg D. Ek Bilgiler

  Tillæg D. Ek Bilgiler 1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir: Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3 Kozyatağı...
 • Page 138 13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.): Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151 Lorong Chuan No: 02-01 New Tech Park Singapore, 556741...
 • Page 139: Tillæg E. Servis Istasyonlari

  Faks no: 312 426 72 30 Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş. Adresi: Oğuzlar Mah. 34 Sokak No: 14 Balgat Ankara Posta kodu: 06520 Web Adresi: http://www.destek.as/ Telefon: 312 295 21 28 Faks no: 312 295 21 20 © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 140 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic.
 • Page 141 ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07...
 • Page 142 IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg. Endüstrisi Müh.
 • Page 143 Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti. Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş...
 • Page 144 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/...
 • Page 145 ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti. Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 TRABZON IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52...
 • Page 146 ThinkCentre Brugervejledning...
 • Page 147: Stikordsregister

  SSD-drev installér ekstraudstyr hukommelsesmodul eksternt udstyr, installation PCI-kort enheder, håndtering og statisk elektricitet interne drev enheder, styreprogrammer Ethernet Ethernet-stik kabellås, sikkerhed kabler, tilslut klargøring faciliteter kodeord fejl, retablering efter POST/BIOS-fejl kodeord © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 148 Rescue and Recovery-arbejdsområdet køleplade og blæser retablér udskift fra fejl under POST/BIOS-opdatering programmer retablering boot-block Lenovo Solution Center funktioner til sikkerhedskopiering og retablering Lenovo ThinkVantage Toolbox problemer, løs Lenovo ThinkVantage Tools retableringsmedie, opret og brug Lenovo Welcome 5, 111 retableringsmedie, oprettelse og brug...
 • Page 149 USB-stik varemærker VGA-skærmstik videosubsystem vigtige sikkerhedsforskrifter vælg midlertidig startenhed startenhed WiFi-enheder, WiFi-adapterkort, WiFi-kortmodul, WiFi-antennekabel, udskift Å åbning af computerens dæksel © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 150 ThinkCentre Brugervejledning...

Table of Contents