Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkCentre M72e Användarhandbok

(swedish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkCentre M72e:

Advertisement

Table of Contents
ThinkCentre
Användarhandbok
Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654,
3660, 3664, 3668 och 3676

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Lenovo ThinkCentre M72e

Summary of Contents for Lenovo ThinkCentre M72e

 • Page 1 ThinkCentre Användarhandbok Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654, 3660, 3664, 3668 och 3676...
 • Page 2 ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v och Bilaga A ”Anmärkningar” på sidan 115. Första utgåvan (Maj 2012) © Copyright Lenovo 2012. MEDDELANDE OM BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Om data eller datorprogram eller tjänster levereras under ett General Services Administration-avtal (”GSA”-avtal) omfattas användning, reproduktion och spridning av begränsningar enligt...
 • Page 3: Table Of Contents

  Översikt över programvaran ..Windows lösenord ... Program som tillhandahålls av Lenovo ..Konfigurering av fingeravtrycksläsaren ..
 • Page 4 Välja tillfällig startenhet..Lenovo Welcome ... . Hjälp och support... .
 • Page 5 Bilaga C. Information om WEEE och Index....återvinning ... . . © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 6 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 7: Viktig Säkerhetsinformation

  CRU (Customer Replaceable Units). I de fall det är lämpligt att kunden själv installerar tillbehör eller byter ut CRU-delar tillhandahåller Lenovo dokumentation med instruktioner. Följ noga alla instruktioner när du installerar eller byter ut delar. Att en strömindikator inte är aktiv behöver inte betyda att spänningsnivåerna inuti en produkt är noll.
 • Page 8: Förhindra Statisk Elektricitet

  Förhindra statisk elektricitet Statisk elektricitet är oskadlig för dig men kan skada datorkomponenter och tillbehör. Felaktig hantering av delar som är känsliga för statisk elektricitet kan skada dem. Öppna inte skyddsförpackningen som innehåller delen när du packar upp ett tillbehör eller en CRU. Vänta tills instruktionerna anger att du ska installera delen. Vidta följande försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på...
 • Page 9: Stickkontakter Och Eluttag

  Ta sedan bort allt damm från ventiler och öppningar på datorn. Om det är mycket damm på utsidan bör du granska och ta bort damm från datorns insida, t.ex. kylflänsens öppningar, nätaggregatets ventilationsöppningar och fläktarna. Slå alltid av © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 10: Driftmiljö

  strömmen och koppla bort datorns nätsladd innan du öppnar kåpan. Undvik att använda datorn tätt intill en passage där många personer passerar. Om du måste använda datorn i en miljö med mycket trafik bör du granska och rengöra datorn oftare. Av säkerhetsskäl och för att få...
 • Page 11: Information Om Laserprodukt

  Håll datorn och arbetsytan rena. Stäng av datorn och koppla bort nätsladden innan du rengör datorn. Spreja inte flytande rengöringsmedel direkt på datorn, och använd inte rengöringsmedel som innehåller lättantändligt material för att rengöra datorn. Spreja rengöringsmedlet på en mjuk trasa och torka av datorns yta med den. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 12 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 13: Kapitel 1. Produktöversikt

  Kapitel 1. Produktöversikt Detta kapitel innehåller information om datorns funktioner, specifikationer, program från Lenovo, och var olika delar och kontakter, delar på systemkortet och inbyggda enheter är placerade. Funktioner I det här avsnittet finns information om datorns delar. Informationen i det här avsnittet gäller för flera olika modeller.
 • Page 14 • Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface är ett gemensamt gränssnitt som ger alla användare åtkomst till information om en dator, till exempel processortyp, installationsdatum, skrivare och annan kringutrustning som har anslutits, strömkällor och underhållshistorik. • ErP-kompatibilitetsläge ErP-kompatibilitetsläget är ett energisparläge som sänker strömförbrukningen när datorn är i vänte- eller viloläge.
 • Page 15 Operativsystemen som räknas upp här håller på att certifieras eller testas för kompatibilitet när den här publikationen trycks. Lenovo kan komma att identifiera andra operativsystem som är kompatibla med datorn efter det att handboken har tryckts. Denna lista kan komma att ändras. Om du vill veta om ett visst operativsystem är certifierat eller har testats kan du kontrollera det på...
 • Page 16: Specifikationer

  Datorn levereras med ett förinstallerat operativsystem och flera program från Lenovo. Program som tillhandahålls av Lenovo Följande program tillhandahålls av Lenovo som en hjälp att arbeta effektivare och minska kostnaderna för underhåll av datorn. Vilka program som följer med datorn kan variera beroende på datormodell och förinstallerat operativsystem.
 • Page 17: Lenovo Thinkvantage Tools

  Anm: Programmet Lenovo ThinkVantage Tools finns endast på datorer som har operativsystemet Windows 7 förinstallerat från Lenovo. Du når Lenovo ThinkVantage Tools genom att klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Följande tabell visar programmen du kan nå från Lenovo ThinkVantage Tools. Du når ett program genom att dubbelklicka på...
 • Page 18: Product Recovery

  Lenovos ThinkVantage Toolbox hjälper dig att underhålla din dator, öka säkerheten, felsöka datorproblem, bekanta dig med innovativ teknik från Lenovo, och få mer information om din dator. I ”Lenovo ThinkVantage Toolbox” på sidan 108 finns mer information. Product Recovery Från programmet Product Recovery kan du återställa hela innehållet på hårddisken till fabriksinställningarna.
 • Page 19: Adobe Reader

  Adobe Reader är ett verktyg som gör att du kan läsa, skriva ut och söka i PDF-dokument. Antivirusprogram Datorn levereras med antivirusprogram som letar upp och oskadliggör datorvirus. Lenovo tillhandahåller en fullständig version av antivirusprogrammet med en kostnadsfri 30-dagars prenumeration. Efter 30 dagar måste du förnya licensen för att fortsätta att få...
 • Page 20: Kontakternas Placering På Baksidan Av Datorn

  Kontakternas placering på baksidan av datorn Bild 2 ”Placering av kontakter på baksidan” på sidan 8 visar vilka kontakter som finns var på datorns baksida. Vissa kontakter på baksidan är färgkodade för att hjälpa dig att hitta rätt kontakt för de kablar du ska ansluta. Bild 2.
 • Page 21 Kontakt Beskrivning Ethernetport För Ethernetkabel till lokalt nätverk (LAN). Anm: För att uppfylla FCC-gränsvärdena måste du använda en Ethernetkabel av kategori 5. Mikrofonkontakt För anslutning av en mikrofon till datorn om du vill spela in ljud eller använder programvara för taligenkänning. PS/2-port för tangentbord Här ansluter du ett tangentbord som har en tangentbordskontakt av PS/2-typ.
 • Page 22: Komponenternas Placering

  Komponenternas placering Bild 3 ”Placering av olika komponenter” på sidan 10 visar var olika komponenter är placerade i datorn. Anvisningar för hur du öppnar datorns kåpa finns i ”Ta av datorns kåpa” på sidan 29. Bild 3. Placering av olika komponenter Kylfläns- och fläktmodul Frontplatta Nätaggregat...
 • Page 23: Hitta Delar På Systemkortet

  Hitta delar på systemkortet Bild 4 ”Komponenternas placering på systemkortet” på sidan 11 visar var de olika delarna finns på systemkortet. Bild 4. Komponenternas placering på systemkortet Elkontakt (4-stifts) SATA-kontakter (3) Processor USB-kontakt 2 på framsidan (för att ansluta ytterligare USB-enheter) Kontakt för processorfläkt Bygel för återställning/radering av CMOS (Complementary...
 • Page 24: De Interna Enheternas Placering

  De interna enheternas placering I de interna enheterna i datorn lagrar du information som du kan läsa, kopiera och utnyttja på andra sätt. Du kan öka lagringskapaciteten och flexibiliteten genom att installera fler enheter för andra typer av lagringsmedier. Interna enheter installeras i fack. I den här boken kallas de fack 1, fack 2 och så vidare. När du installerar eller byter en intern enhet, är det viktigt att du vet vilken typ av och storlek av en enhet som du kan installera eller byta i respektive fack och att du kopplar kablarna korrekt till den installerade enheten.
 • Page 25: Maskintyp Och Modellbeteckning

  Maskintyp och modellbeteckning Datorns maskintyp och modellbeteckning identifierar datorn. När du kontaktar Lenovos support får du snabbare hjälp om du anger maskintypen och modellen så att supportteknikern kan identifiera datorn. Nedan följer exempel på maskintyp och modellbeteckning. Bild 6. Maskintyp och modellbeteckning Kapitel 1 Produktöversikt...
 • Page 26 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 27: Kapitel 2. Använda Datorn

  Lenovo har också ett program för att skapa återställningsskivor. Information om hur du skapar återställningsskivor finns i ”Skapa återställningsmedier” på sidan 69. Om det blir fel på hårddisken kan du beställa Product Recovery-skivor från Lenovo Customer Support Center. Mer information om hur du kontaktar Customer Support Center finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service”...
 • Page 28: Använda En Fingeravtrycksläsare

  ”Fingerprint Software” på sidan 5. Så här öppnar du programmet ThinkVantage Fingerprint Software och använder fingeravtrycksläsaren: • Om du har operativsystemet Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingerprint Reader. • Om du har operativsystemet Windows Vista klickar du på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙...
 • Page 29: Ställa In Volymen Från Skrivbordet

  Om du vill kan du också ansluta högtalare med egen strömförsörjning till linjeutgången så att du får bättre ljud i multimedieprogram. Ställa in volymen från skrivbordet Du öppnar volymkontrollen genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet, längst ned till höger på skrivbordet i Windows.
 • Page 30: Hantera Och Förvara Cd- Och Dvd-Skivor

  Om datorn har en DVD-enhet med inspelningsfunktion kan du spela in CD- eller DVD-skivor. Så här spelar du in en CD- eller DVD-skiva: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition. 2. Följ anvisningarna på skärmen.
 • Page 31: Kapitel 3. Du Och Datorn

  I följande avsnitt finns mer information om hur du ordnar din arbetsplats, installerar datorutrustningen och arbetar bekvämt: Lenovo arbetar för att ge människor med funktionshinder större tillgång till information och teknik. Nedan finns information om vilka hjälpmedel som finns för användare med nedsatt hörsel eller syn, eller rörelsehinder.
 • Page 32: Reflexer Och Belysning

  Mer information om nätsladdar finns i ”Nätsladdar och nätadaptrar” på sidan vi. Registrera datorn När du registrerar datorn läggs informationen in i en databas, så att Lenovo kan kontakta dig om en produkt skulle återkallas eller vid andra allvarligare problem. Efter att du har registrerat din dator hos Lenovo får du hjälp snabbare när du vänder dig till Lenovo.
 • Page 33: Flytta Datorn Till Ett Annat Land Eller En Annan Region

  Om du tar med datorn till ett land eller en region som har ett annat eluttag måste du köpa en adapter eller en ny nätsladd. Du kan beställa nätsladdar direkt från Lenovo. Mer information om nätsladdar och artikelnummer finns på: http://www.lenovo.com/powercordnotice...
 • Page 34 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 35: Kapitel 4. Säkerhet

  • Maskinstart utan tangentbord eller mus Det går att logga in på operativsystemet utan att tangentbordet eller musen har anslutits. • Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module är en säker krypteringsprocessor som kan lagra krypteringsnycklar som skyddar informationen på datorn. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 36: Låsa Datorkåpan

  Låsa datorkåpan Genom att låsa datorns kåpa förhindrar du att obehöriga personer kommer åt datorns insida. Datorn har ett fäste för hänglås så att du kan låsa fast datorns kåpa med ett sådant. Bild 7. Installera ett hänglås ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 37: Installera Ett Inbyggt Kabellås

  Kabellåset låser även knapparna som används till att öppna datorns kåpa. Den här typen av lås används ofta till bärbara datorer. Du kan beställa ett inbyggt kabellås direkt från Lenovo genom att söka efter Kensington på http://www.lenovo.com/support Bild 8.
 • Page 38: Windows Lösenord

  Datorn levereras med ett förinstallerat antivirusprogram som skyddar mot, identifierar och oskadliggör datorvirus. Lenovo tillhandahåller en fullständig version av antivirusprogrammet med en kostnadsfri 30-dagars prenumeration. Efter 30 dagar måste du förnya licensen för att fortsätta att få uppdateringar av antivirusprogrammet.
 • Page 39 Mer information om antivirusprogrammet finns i dess hjälpsystem. Kapitel 4 Säkerhet...
 • Page 40 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 41: Kapitel 5. Installera Eller Byta Maskinvara

  Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v. Anmärkningar: 1. Använd endast datordelar som tillhandahålls av Lenovo. 2. När du installerar eller byter ett tillbehör följer du anvisningarna i det här avsnittet tillsammans med anvisningarna som följer med tillbehöret.
 • Page 42: Ta Bort Och Sätta Tillbaka Frontplattan

  Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du öppnar datorns kåpa. Varning: Stäng av datorn och vänta cirka fem minuter tills datorn svalnat innan du öppnar kåpan. Så här öppnar du datorns kåpa: 1. Ta ut alla medier ur enheterna och stäng av alla anslutna enheter och datorn. 2.
 • Page 43: Komma Åt Komponenter På Systemkortet Och Enheter

  3. Lossa de tre plasttapparna uppe på frontplattan och sväng frontplattan utåt. Ta sedan bort frontplattan från datorn. Lägg frontplattan försiktigt åt sidan utan att koppla loss strömbrytar- och LED-kabeln. Bild 10. Ta bort frontplattan 4. När du ska sätta tillbaka frontplattan riktar du in de tre plasttapparna i frontplattans nedre del mot motsvarande hål i chassit.
 • Page 44 Avsnittet innehåller anvisningar om hur du kommer åt systemkortets komponenter och enheter. Så här kommer du åt komponenter på systemkortet och enheter: 1. Ta ut alla medier ur enheterna och stäng av alla anslutna enheter och datorn. Koppla sedan loss alla nätsladdar från eluttagen och koppla bort alla kablar som är anslutna till datorn.
 • Page 45: Installera Eller Byta Minnesmoduler

  Installera eller byta minnesmoduler Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v. I det här avsnittet finns anvisningar för hur du installerar eller byter ut en minnesmodul. Datorn har två kortplatser för DDR3 DIMM-moduler, vilket ger maximalt 8 GB systemminne. När du installerar eller byter ut en minnesmodul använder du DDR3 DIMM-minnesmoduler på...
 • Page 46: Installera Eller Byta Pci-Kort

  • När du ska installera en minnesmodul öppnar du snäpplåsen till minneskortplatsen där du vill installera minnesmodulen. Bild 15. Öppna snäpplåsen 8. Placera den nya minnesmodulen över minneskortplatsen. Passa in skåra på minnesmodulen nycklingen i kortplatsen på systemkortet. Tryck minnesmodulen rakt ned i kortplatsen tills snäpplåsen stängs.
 • Page 47 3. Beroende på om du installerar eller byter ut ett PCI-kort, gör du något av följande: • Om du ersätter ett gammalt PCI-kort tar du bort skruven som håller fast det gamla PCI-kortet och tar loss det gamla PCI-kortet från PCI-kortplatsen. Bild 17.
 • Page 48: Byta Ut Batteriet

  5. Installera det nya PCI-kortet i lämplig PCI-kortplats på systemkortet. Sätt sedan dit skruven som håller det nya PCI-kortet på plats. Bild 18. Installera ett PCI-kort 6. Vid behov ansluter du kablarna mellan PCI-kortet och systemkortet. Placeringen av de olika kontakterna på...
 • Page 49: Sätta In Ssd-Enheten

  3. Leta reda på batteriet. Se ”Hitta delar på systemkortet” på sidan 11. 4. Ta bort det gamla batteriet. Bild 19. Ta bort det gamla batteriet 5. Installera ett nytt batteri. Bild 20. Installera ett nytt batteri 6. Sätt tillbaka datorns kåpa och anslut kablarna. Se ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Anm: När datorn slås på...
 • Page 50: Byta Hårddisk

  1. Sätta in SSD-enheten i lagringskonverteraren. Sätt sedan dit de fyra skruvarna som håller den nya SSD-enheten på plats. Bild 21. Sätta in SSD-enheten i lagringskonverteraren. 2. Anslut signal- och elkabeln till SSD-enheten. 3. Sätt in SSD-enheten i hårddiskfacket. Läs ”Byta hårddisk” på sidan 38. Nästa steg: •...
 • Page 51 4. Notera placeringen på de fyra skruvarna som håller fast hårddisken. Sväng sedan enhetsfacket uppåt. Bild 22. Svänga upp enhetsfacket 5. Håll i hårddisken och skruva loss de fyra skruvarna som håller hårddisken på plats. Ta sedan ut hårddisken ur enhetsfacket. Bild 23.
 • Page 52: Installera Eller Byta Optiska Enheter

  7. Anslut den ena änden av signalkabeln till den nya hårddiskens baksida och den andra änden till den lediga SATA-kontakten på systemkortet. Se ”Hitta delar på systemkortet” på sidan 11. Leta upp en ledig femtrådskontakt och anslut den till den nya hårddiskens baksida. Bild 24.
 • Page 53 Anm: Den optiska enheten finns endast på vissa modeller. Så här byter du ut den optiska enheten: 1. Stäng av datorn och koppla loss alla nätsladdar från vägguttagen. 2. Ta av datorns kåpa. Se ”Ta av datorns kåpa” på sidan 29. 3.
 • Page 54 7. Tryck bygeln till enhetsfacket inåt och sväng facket nedåt så som visas på bilden. Bild 27. Sänka ned enhetsfacket 8. Skjut ut den optiska enheten ur datorns framsida. Bild 28. Ta bort den optiska enheten ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 55 9. Skjut in den nya optiska enheten i enhetsfacket från datorns framsida. Bild 29. Installera en ny optisk enhet 10. Håll i den nya optiska enheten och sväng enhetsfacket uppåt. Passa in skruvhålen i den nya optiska enheten mot motsvarande hål i enhetsfacket. Sätt sedan dit de två skruvarna som håller den nya optiska enheten på...
 • Page 56: Byta Ut Kylfläns- Och Fläktmodulen

  11. Anslut den ena änden av signalkabeln till den nya optiska enhetens baksida och den andra änden till den lediga SATA-kontakten på systemkortet. Se ”Hitta delar på systemkortet” på sidan 11. Leta upp en ledig femtrådskontakt och anslut den till den nya optiska enhetens baksida. Bild 31.
 • Page 57 3. Sväng facket till den optiska enheten uppåt. Vrid sedan de bägge plasthållarna utåt och ta bort luftkanalen från kylfläns- och fläktmodulen. Bild 32. Ta bort luftkanalen 4. Koppla loss kabeln från kylfläns- och fläktmodulen från kontakten för processorfläkt på systemkortet. Se ”Hitta delar på...
 • Page 58 5. Lossa de fyra skruvarna som håller fast kylfläns- och fläktmodulen i systemkortet i följande ordning: a. Lossa skruv delvis, lossa skruv helt och lossa sedan skruv helt. b. Lossa skruv delvis, lossa skruv helt och lossa sedan skruv helt. Anm: Skruva försiktigt ut de fyra skruvarna från systemkortet för att undvika att det skadas.
 • Page 59: Byta Nätaggregatet

  10. Sänk ned och tryck fast luftkanalen ovanpå kylfläns- och fläktmodulen tills den snäpper på plats. Bild 34. Installera luftkanalen Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. • Slutför bytet enligt anvisningarna i ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Byta nätaggregatet Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation”...
 • Page 60 Varning: Ta aldrig av kåpan från ett nätaggregat eller en del som är försedd med följande etikett. Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar i de här komponenterna som du kan reparera eller underhålla själv. Om du misstänker att det är fel på...
 • Page 61 6. Lossa de tre skruvarna på datorns baksida som håller nätaggregatet på plats. Tryck nätaggregatets bygel nedåt för att lossa nätaggregatet och skjut sedan nätaggregatet mot datorns framsida. Lyft ut nätaggregatet ur datorn. Bild 36. Ta bort nätaggregatet 7. Kontrollera att det nya nätaggregatet är rätt ersättningsdel. Kapitel 5 Installera eller byta maskinvara...
 • Page 62 8. Installera det nya nätaggregatet i datorn genom att passa in skruvhålen i aggregatet mot skruvhålen på chassits baksida. Sätt sedan dit de tre skruvarna som håller fast det nya nätaggregatet. Anm: Använd endast skruvar som du fått från Lenovo. Bild 37. Installera nätaggregatet 9.
 • Page 63: Byta Processor

  10. Sänk ned och placera luftkanalen ovanpå kylfläns- och fläktmodulen så att de två skruvhålen i luftkanalen är inpassade mot hålen i kylfläns- och fläktmodulen. Montera de två skruvarna som håller den nya luftkanalen på plats. Bild 38. Installera luftkanalen Nästa steg: •...
 • Page 64 Anm: Låt inte det termiska fettet på undersidan av kylfläns- och fläktmodulen komma i kontakt med någonting. 5. Dra upp det lilla handtaget och öppna hållaren så att du kommer åt processorn Bild 39. Komma åt processorn 6. Lyft processorn rakt upp och ut ur processorsockeln. Bild 40.
 • Page 65 b. Var uppmärksam på processorns riktning i sockeln. Du kan antingen titta efter den lilla triangeln ett av processorns hörn eller titta efter kanternas riktning på mikroprocessorn. Det här är viktigt när du installerar en ny processor på systemkortet. c. Håll bara i processorns kanter. Rör inte guldkontakterna på undersidan. d.
 • Page 66: Byta Ut Den Främre Ljud- Och Usb-Modulen

  Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. • Slutför bytet enligt anvisningarna i ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Byta ut den främre ljud- och USB-modulen Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v. Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur man byter den främre ljud- och USB-modulen.
 • Page 67: Byta Ut Systemfläkten

  12. Sätt tillbaka frontplattan. Se ”Ta bort och sätta tillbaka frontplattan” på sidan 30. Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. • Slutför installationen eller bytet enligt anvisningarna i ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Byta ut systemfläkten Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation”...
 • Page 68: Byta Ut Wifi-Enheter

  9. Installera den nya systemfläkten genom att passa in den nya systemfläktens gummihållare i hålen i chassit och trycka gummihållarna igenom hålen. Dra sedan försiktigt i toppen på gummihållarna från undersidan tills den nya systemfläkten kommit på plats. Bild 44. Installera systemfläkten 10.
 • Page 69 Ta bort WiFi-adapterkortet Så här tar du bort ett WiFi-adapterkortet: 1. Stäng av datorn och koppla loss alla nätsladdar från vägguttagen. 2. Ta av datorns kåpa. Se ”Ta av datorns kåpa” på sidan 29. 3. Ta bort skruven som håller WiFi-adapterkortet på plats. 4.
 • Page 70 2. Ta bort de två skruvarna som fäster WiFi-kortmodulen i WiFi-adapterkortet. Bild 47. Skruva loss skruvarna som håller WiFi-kortmodulen på plats 3. Dra ut WiFi-kortmodulen ur mini PCI Express-kortplatsen för att ta bort den från WiFi-adapterkortet. Bild 48. Ta bort WiFi-kortmodulen Installera WiFi-enheter Så...
 • Page 71 1. Sätt in WiFi-kortmodulen i mini PCI Express-kortplatsen och sätt sedan in de två skruvarna för att säkra WiFi-kortmodulen i WiFi-adapterkortet. Bild 49. Installera WiFi-kortmodulen 2. Anslut den främre och bakre antennkabeln i WiFi-kortmodulen. Bild 50. Anslutning av WiFi-antennkablarna Kapitel 5 Installera eller byta maskinvara...
 • Page 72: Installera Och Ta Bort Den Bakre Wifi-Antennen

  3. Leta reda på de två PCI Express x1-kortplatserna på systemkortet. Se ”Hitta delar på systemkortet” på sidan 11. 4. Installera WiFi-adapterkortet i en av de två PCI Express x1-kortplatserna. Sätt sedan dit skruven som håller det nya WiFi-adapterkortet på plats. Bild 51.
 • Page 73 3. Justera den bakre antennens vinkel för att minska risken för att antennen går sönder. Bild 52. Installera den bakre WiFi-antennen Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. •...
 • Page 74: Installera Och Ta Bort Den Främre Wifi-Antennen

  • Slutför installationen eller bytet enligt anvisningarna i ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Installera och ta bort den främre WiFi-antennen Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v. Avsnittet innehåller anvisningar om hur du installerar och tar bort den främre WiFi-antennen.
 • Page 75 5. Fäst den främre antennen till frontpanelen enligt anvisningarna. Sätt in den främre antennens kabel genom hålet i frontpanelen. Bild 55. Installera den främre WiFi-antennen 6. Anslut den främre antennens kabel till från WiFi-kortmodulen. Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. •...
 • Page 76: Byta Ut Tangentbordet

  5. Ta bort den främre antennen och kabeln från datorns framsida. Bild 56. Ta bort den främre WiFi-antennen Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. • Slutför installationen eller bytet enligt anvisningarna i ”Slutföra bytet av delar” på sidan 66. Byta ut tangentbordet Obs: Öppna inte datorn och försök inte reparera den innan du läst och förstått ”Viktig säkerhetsinformation”...
 • Page 77: Byta Ut Musen

  framsida” på sidan 7 eller ”Kontakternas placering på baksidan av datorn” på sidan 8 beroende på var du vill ansluta tangentbordet. Bild 57. Tangentbordskontakter Nästa steg: • Om du ska arbeta med ett annat tillbehör går du vidare till det avsnittet i boken. •...
 • Page 78: Slutföra Bytet Av Delar

  9. I Kapitel 7 ”Använda inställningsprogrammet Setup Utility” på sidan 77 finns anvisningar om hur du uppdaterar konfigurationen. Anm: I de flesta områden i världen kräver Lenovo att defekta CRU-delar (Customer Replaceable Unit) returneras. Du får information om detta tillsammans med CRU-delen eller ett par dagar efteråt.
 • Page 79 Skaffa drivrutiner Du kan hämta drivrutiner till operativsystem som inte förinstalleras på webbadressen http://www.lenovo.com/support. Installationsanvisningar finns i README-filen till respektive drivrutin. Kapitel 5 Installera eller byta maskinvara...
 • Page 80 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 81: Kapitel 6. Återställningsinformation

  1. Återställningsinformationen i detta kapitel gäller endast för datorer som har en hårddisk och programmet Rescue and Recovery eller Product Recovery installerat. Om ikonen Förbättrad säkerhetskopiering och återställning i är nedtonad i programmet Lenovo ThinkVantage Tools, anger detta att du måste installera programmet Rescue and Recovery manuellt innan du aktiverar funktionerna. Så här installerar du Rescue and Recovery: a.
 • Page 82: Använda Återställningsmedier

  • Om du vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-skivor. Följ sedan anvisningarna på skärmen. • Om du vill skapa produktåterställningsskivor i Windows Vista klickar du på Start ➙ Alla program ➙...
 • Page 83: Utföra En Återställning

  Recovery-programmet i olika operativsystem. • Så här återställer du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.
 • Page 84: Skapa Och Använda Ett Räddningsmedium

  I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar räddningsmedier i olika operativsystem. • Så här skapar du räddningmedier i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.
 • Page 85: Använda Ett Räddningsmedium

  Installera om förinstallerade program Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du installerar om förinstallerade program. Så här installerar du om de program som var förinstallerade på din dator från Lenovo: 1. Starta datorn. 2. Visa hårddiskens katalogstruktur med Utforskaren eller Dator i Windows.
 • Page 86: Installera Om Program

  • Om du ska installera om kommersiellt tillgängliga program läser du anvisningarna i hjälpsystemet till Microsoft Windows. • Så här installerar du om valda program som levererades förinstallerade från Lenovo: 1. Starta datorn. 2. Visa hårddiskens katalogstruktur med Utforskaren eller Dator i Windows.
 • Page 87: Lösa Återställningsproblem

  När du installerar om drivrutiner ändrar du datorns konfiguration. Installera därför om drivrutiner enbart om det behövs för att lösa ett problem med datorn. Mer information om hur du installerar om drivrutinerna som följer med datorn finns i ”Installera om förinstallerade program och drivrutiner”...
 • Page 88 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 89: Kapitel 7. Använda Inställningsprogrammet Setup Utility

  • Hard Disk Password Du behöver inte lägga in några lösenord alls för att använda datorn, Men datasäkerheten ökar om du använder lösenord. Om du bestämmer dig för att använda lösenord, bör du läsa följande avsnitt. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 90: Att Tänka På När Du Använder Lösenord

  Att tänka på när du använder lösenord Lösenordet får vara högst 64 tecken långt och innehålla valfri kombination av bokstäver och siffror. Av säkerhetsskäl rekommenderas du att att använda ett lösenord som inte är lätt att gissa. Om du vill ange ett starkt lösenord följer du de här riktlinjerna: •...
 • Page 91: Radera Bortglömda Lösenord (Radera Cmos)

  Anm: Lösenordet får vara högst 64 tecken långt och innehålla valfri kombination av bokstäver och siffror. Mer information finns i ”Att tänka på när du använder lösenord” på sidan 78. Radera bortglömda lösenord (radera CMOS) Avsnittet innehåller anvisningar om hur du tar bort förlorade eller bortglömda lösenord, till exempel användarlösenord.
 • Page 92: Välja Tillfällig Startenhet

  Välja tillfällig startenhet Följ de här anvisningarna om du vill välja en temporär startenhet. Anm: Inte alla skivor och hårddiskar är startbara. 1. Stäng av datorn. 2. Tryck ned och släpp upp F12-tangenten upprepade gånger medan du startar datorn. När listan med startenheter visas släpper du upp F12-tangenten.
 • Page 93: Avsluta Inställningsprogrammet (Setup Utility)

  1. Starta inställningsprogrammet Setup Utility. 2. Från inställningsprogrammets huvudmeny väljer du Power ➙ Automatic Power On och trycker på Retur. 3. Välj Wake Up on Alarm och tryck på Retur. Följ sedan anvisningarna på skärmen. 4. Spara och avsluta inställningsprogrammet genom att trycka på F10. Tryck på Enter när du blir ombedd att bekräfta att du vill avsluta programmet.
 • Page 94 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 95: Kapitel 8. Uppdatera Systemprogram

  Lenovo gör ibland ändringar och förbättringar av POST och BIOS. Allteftersom nya uppdateringar blir tillgängliga kan du hämta dem från Lenovos webbplats på adressen http://www.lenovo.com. Anvisningar om hur du använder uppdateringar av POST och BIOS finns i en textfil (.txt) som medföljer uppdateringsfilerna.
 • Page 96: Återställa Datorn Efter En Felaktig Post-/Bios-Uppdatering

  Så här uppdaterar du (flashar) BIOS från ditt operativsystem: 1. Gå till http://www.lenovo.com/support. 2. Leta rätt på de filer som kan hämtas till din typ av dator. a. Klicka på Download & drivers (hämtningar och drivrutiner). b. Klicka på Downloads and drivers (hämtningar och drivrutiner) i rutan till vänster.
 • Page 97: Kapitel 9. Förebygga Problem

  Så här hämtar och installerar du uppdaterade enhetsdrivrutiner från Lenovos webbplats: Obs: Hämta inte uppdaterade drivrutiner från webbplatsen Windows Update. De drivrutiner som finns där har inte testats av Lenovo och om du använder dem riskerar du att råka ut för oväntade problem. Hämta i stället uppdaterade drivrutiner från Lenovo.
 • Page 98: Använda System Update

  2. Klicka på System Update. I operativsystemet Windows 7 gör du följande: 1. Klicka på Start ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. 2. Dubbelklicka på Uppdateringar och drivrutiner. Om programmet System Update inte är installerat på datorn kan du hämta det från Lenovos webbplats för support på...
 • Page 99: Rengöra Datorn

  • Lägg ingenting ovanpå bildskärmen och se till att inga ventilationsöppningar på bildskärmen eller datorn är täckta. Ventilationen förhindrar överhettning. • Undvik att ha mat och dryck i närheten av datorn. Matrester och vätska kan göra tangentbordet och musen kladdiga och oanvändbara. •...
 • Page 100: Goda Råd Om Underhåll

  Hur ofta du behöver säkerhetskopiera beror hur viktiga dessa data är för dig eller ditt företag. Lenovo har ett stort urval av enheter för utbytbara lagringsmedier att erbjuda som tillbehör, till exempel CD-RW-enheter och DVD-enheter med inspelningsfunktion.
 • Page 101 2. Ta ut alla lagringsmedier (disketter, CD-skivor, band osv.) ur enheterna. 3. Stäng av datorn och alla anslutna enheter. Hårddisken parkerar automatiskt läs- och skrivhuvudet där inga data finns lagrade. Detta förhindrar skador på hårddisken. 4. Koppla bort alla nätsladdar från eluttagen. 5.
 • Page 102 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 103: Kapitel 10. Felsökning Och Testning

  Anm: Om felet kvarstår måste du lämna in datorn på service. Du hittar en lista med telefonnummer för service och support i ThinkCentre Handbok för säkerhet och garanti som följer med datorn eller på Lenovos supportwebbplats på http://www.lenovo.com/support/phone . Åtgärd Datorn startar inte när du trycker...
 • Page 104: Felsökning

  • Om testprogrammen upptäcker ett maskinvarufel kontaktar du Lenovo Customer Support Center. I Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111 finns mer information. • Om det inte går att köra testprogrammen kontaktar du Lenovo Customer Support Center. I Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111 finns mer information.
 • Page 105: Problem Med Ljudfunktioner

  • ”Problem med tangentbord, mus eller annat pekdon” på sidan 97 • ”Problem med bildskärm” på sidan 98 • ”Problem med nätverksanslutning” på sidan 100 • ”Problem med tillbehör” på sidan 103 • ”Problem med prestanda och att datorn låser sig” på sidan 103 •...
 • Page 106: Problem Med Cd

  En ljudskiva eller annan skiva som är aktiverad för automatisk uppspelning spelas inte automatiskt upp när den matas in i en CD-enhet Symtom: En ljud-CD eller annan skiva som är aktiverad för automatisk uppspelning spelas inte upp automatiskt när den matas in i en enhet Åtgärd: Se ”Problem med CD”...
 • Page 107: Problem Med Dvd

  Om detta inte hjälper följer du anvisningarna för ”En CD eller DVD fungerar inte” på sidan 95. En CD eller DVD fungerar inte Symtom: En CD eller DVD fungerar inte. Åtgärder • Kontrollera att skivan är inmatad korrekt med etiketten vänd uppåt. •...
 • Page 108: Oregelbundet Återkommande Fel

  • Kontrollera på skivan eller paketet vilken region den är kodad för. Du kanske behöver köpa en skiva för den region där du använder datorn. Om detta inte löser problemet använder du felsökningsprogrammen (anvisningar finns i ”Felsökningsprogram” på sidan 108). Information om teknisk hjälp finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111. Inget ljud vid uppspelning av DVD-film Symtom: Inget ljud vid uppspelning av DVD-film.
 • Page 109: Problem Med Tangentbord, Mus Eller Annat Pekdon

  • Om SCSI-enheter är installerade kontrollerar du att den sista externa enheten i varje SCSI-kedja är korrekt avslutad. (Se efter i SCSI-dokumentationen.) Om detta inte löser problemet använder du felsökningsprogrammen (anvisningar finns i ”Felsökningsprogram” på sidan 108). Information om teknisk hjälp finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111. Problem med tangentbord, mus eller annat pekdon Välj ett symtom i följande lista: •...
 • Page 110: Problem Med Bildskärm

  • Om du använder ett USB-tangentbord eller -mus kontrollerar du att USB-portarna är aktiverade i BIOS-inställningarna. Se ”Aktivera eller avaktivera en enhet” på sidan 79. Om detta inte löser problemet använder du felsökningsprogrammen (anvisningar finns i ”Felsökningsprogram” på sidan 108). Information om teknisk hjälp finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111. Pekaren på...
 • Page 111 Fel tecken visas på skärmen Symtom: Fel tecken visas på skärmen. Åtgärd: Lämna in datorn på service. Mer information finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111. Bildskärmen fungerar när du slår på datorn men släcks när du inte har använt datorn på...
 • Page 112: Problem Med Nätverksanslutning

  I Windows 7 klickar du på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Ändra bildskärmsupplösning ➙ Avancerade inställningar. Klicka sedan på fliken Bildskärm och välj en ny uppdateringsfrekvens. • I dokumentationen till operativsystemet eller hjälpen finns mer information om bildskärmsinställningar. Om detta inte löser problemet kanske bildskärmen behöver service.
 • Page 113 • Kabeln är rätt installerad. • Du använder rätt drivrutin. Gör på följande sätt i Windows 7 eller Windows Vista: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 2. Klicka på Maskinvara och ljud. 3. Klicka på Enhetshanteraren. Om du blir tillfrågad om administratörslösenord eller bekräftelse skriver du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 • Page 114 Problem med trådlöst nätverk Symtom: Det går inte att ansluta med det inbyggda WLAN-kortet för radiokommunikation. Åtgärder • Se till att du har den senaste versionen av drivrutinen för trådlöst nätverk installerad. Gå till webbplatsen och kontrollera i readme-filen vilken drivrutinversion som är den senaste för användning med Access Connections.
 • Page 115: Problem Med Tillbehör

  Bluetooth kan ett PIM-objekt som skickas från Windows 7 och Windows Vista sparas som en fil med tillägget .contact. Problem med tillbehör Använd den här informationen för att identifiera fel på maskinvarutillbehör från Lenovo som inte har någon egen felsökningsinformation. Välj ett symtom i följande lista: •...
 • Page 116 • ”För många fragmenterade filer” på sidan 105 • ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne” på sidan 105 Välj ett alternativ i listan ovan så får du mer information om vad du kan göra för att avhjälpa problemet. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken Symtom: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på...
 • Page 117 4. En lista med onödiga filer av olika kategorier visas. Välj varje filkategori som du vill ta bort och klicka sedan på OK. – 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 2. Klicka på Program. 3. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. 4.
 • Page 118: Problem Med Skrivare

  Ju mer minne som är installerat i datorn, desto bättre fungerar i allmänhet Windows-operativsystemet. Åtgärd: Installera mer minne. Information om att köpa minne finns i Kapitel 11 ”Information, hjälp och service” på sidan 111. Steg-för-steg-anvisningar för installation av minne hittar du i ”Installera eller byta minnesmoduler”...
 • Page 119: Problem Med Usb

  När du använder en sorteringsfunktion sorteras inte datum i rätt ordning Symtom: När du använder en sorteringsfunktion sorteras inte datum i rätt ordning. Åtgärd: I en del program som utvecklats före 2000 används endast de två sista siffrorna vid sortering av datum (man antog att de två...
 • Page 120: Felsökningsprogram

  Om du vill köra programmet Lenovo Solution Center i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Systemets tillstånd och felsökning. Följ anvisningarna på skärmen.
 • Page 121: Pc-Doctor For Dos

  Lenovo ThinkVantage Toolbox kan du testa utrustningen, felsöka problem, skapa startbara felsökningsmedier, uppdatera systemets drivrutiner och gå igenom systeminformation. • Om du vill köra programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Systemets tillstånd och felsökning. Följ anvisningarna på...
 • Page 122 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 123: Kapitel 11. Information, Hjälp Och Service

  Hjälp och support I Windows Hjälp och support får du vägledning till olika typer av hjälp- och supportinformation från Lenovo och Microsoft, till exempel hur du uppdaterar drivrutiner och får åtkomst till ThinkVantage-tekniker och användarhandböcker.
 • Page 124: Lenovos Supportwebbplats

  • Tekniska ändringar - Det kan finnas ändringar som måste göras efter att en produkt har sålts. Kontakta närmaste Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran (ECs). Följande omfattas inte av garantin: • byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller Lenovodelar utan garanti ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 125: Använda Andra Tjänster

  Behåll alltid inköpsbeviset så att du kan visa att du har rätt till garantiservice. Om du vill se listan över telefonnummer till Lenovo Support i ditt land går du till adressen http://www.lenovo.com/support/phone eller läser ThinkCentre Handbok för säkerhet och garanti som följer med datorn.
 • Page 126 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 127: Bilaga A. Anmärkningar

  Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster hos användaren. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.
 • Page 128 Lenovo-logotypen Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Intel, Intel Core, Celeron och Pentium är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. Linux är ett varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och/eller andra länder.
 • Page 129: Bilaga B. Information Om Regler Och Bestämmelser

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. Lenovo ansvarar inte för radio- eller TV-störningar som orsakas av användning av andra kablar och kontakter än de rekommenderade eller obehöriga ändringar eller modifieringar av denna utrustning. Otillåtna ändringar kan resultera i att användaren fråntas rätten att utnyttja utrustningen.
 • Page 130 Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 131: Mer Information Om Regler Och Bestämmelser

  All information om regler och bestämmelser finns i elektroniskt format på Lenovos supportwebbplats. Du hämtar dokumentationen i elektroniskt format genom att gå till http://www.lenovo.com/support och klicka på User Guides and Manuals (Användarhandböcker). Bilaga B. Information om regler och bestämmelser...
 • Page 132 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 133: Bilaga C. Information Om Weee Och Återvinning

  Information om återvinning Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo erbjuder en rad olika program och tjänster som hjälper ägarna av utrustningen att återvinna sina IT-produkter. Information om återvinning av Lenovos produkter finns på: http://www.lenovo.com/recycling...
 • Page 134: Information Om Återvinning I Brasilien

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 135: Information Om Batteriåtervinning I Eu

  återvinning och hantering av batterier och ackumulatorer. Det är viktigt att kunderna tar sitt ansvar för att minimera miljö- och hälsopåverkan som kan uppstå på grund av farliga ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Bilaga C. Information om WEEE och återvinning...
 • Page 136 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 137: Bilaga D. Ek Bilgiler

  Bilaga D. Ek Bilgiler 1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir: Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3 Kozyatağı...
 • Page 138 13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.): Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151 Lorong Chuan No: 02-01 New Tech Park Singapore, 556741 Tel: 65-6827-1000 Faks: 65-6827-1100 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 139: Bilaga E. Servis Istasyonlari

  Faks no: 312 426 72 30 Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş. Adresi: Oğuzlar Mah. 34 Sokak No: 14 Balgat Ankara Posta kodu: 06520 Web Adresi: http://www.destek.as/ Telefon: 312 295 21 28 Faks no: 312 295 21 20 © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 140 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic.
 • Page 141 ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07...
 • Page 142 IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg. Endüstrisi Müh.
 • Page 143 Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti. Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş...
 • Page 144 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/...
 • Page 145 ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti. Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 TRABZON IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52...
 • Page 146 ThinkCentre Användarhandbok...
 • Page 147: Index

  ändra inställningar CMOS, radera slutföra installationen customer support center hjälp få och service Hjälp och support datorns delar hårddisk, byta ut datorns kåpa öppna Datorstart, lösenord DisplayPort-kontakt information dokumentation, använda få drivrutiner garanti drivrutiner, för enheter © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 148 Rescue and Recovery köpa tilläggstjänster arbetsutrymme, Rescue and Recovery resurser, information Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Tools serieport Lenovo Welcome 5, 111 service linjeingång för ljud customer support center linjeutgång för ljud...
 • Page 149 (flasha) BIOS USB-port utbyggnad varumärken WiFi-enheter, WiFi-adapterkort, WiFi-kortmodul, WiFi-antennkabel, byta ut viktig säkerhetsinformation välja startenhet tillfällig startenhet Å återställa efter en felaktig POST-/BIOS-uppdatering programvara återställa startblocket återställning problem, lösa startblock åtgärder, säkerhetskopiering och återställningsmedier, skapa och använda © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 150 ThinkCentre Användarhandbok...

Table of Contents