Download  Print this page

Sharp SW330 Operation Manual

Mini component system.
Hide thumbs

Advertisement

SYSTEM MINIWIEŻY
MINISYSÉM
MINI KOMPONENT SYSTÉM
MINI KOMPONENS RENDSZER
МIHI КОМПОНЕНТНА СИСТЕМА
MINI COMPONENT SYSTEM
MODEL
MODELLSZÁM
MODEL
МОДЕЛЬ
MODEL
MODEL
CD-SW330H
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K POUŽITÍ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OPERATION MANUAL
System miniwieży CD-SW330H składa się z następujących elementów: CD-
SW330H (jednostka główna), CP-SW330H (głośnik przedni) i CP-SW330H (sub-
woofer).
Minosystém CD-SW330 se skládá z CD-SW330H (hlavní jednotka), CP-
SW330H (přední reproduktor) a CP-SW330H (subwoofer).
Mini komponent systém CD-SW330H sa skladá z CD-SW330H (hlavná jed-
notka), CP-SW330H (čelný reproduktorov) a CP-SW330H (subwoofer).
A CD-SW330 Mini komponens rendszer egy CDSW330H egységből (fő
egység), egy CP-SW330H egységből (első hangszóró) és egy CP-SW330H
egységből (subwoofer) áll.
Міні компонентна система CD-SW330 складається з CD-SW330H (головний
блок), CP-SW330H (передній гучномовець) та CP-SW330H (сабвуфер).
CD-SW330H Mini Component System consists of CD-SW330H (main unit),
CP-SW330H (front speaker) and CP-SW330H (subwoofer).

Advertisement

   Related Manuals for Sharp SW330

   Summary of Contents for Sharp SW330

 • Page 1 System miniwieży CD-SW330H składa się z następujących elementów: CD- SW330H (jednostka główna), CP-SW330H (głośnik przedni) i CP-SW330H (sub- woofer). Minosystém CD-SW330 se skládá z CD-SW330H (hlavní jednotka), CP- SW330H (přední reproduktor) a CP-SW330H (subwoofer). SYSTEM MINIWIEŻY Mini komponent systém CD-SW330H sa skladá z CD-SW330H (hlavná jed- notka), CP-SW330H (čelný...
 • Page 2 PL - WAŻNE INFORMACJE CD-SW330H Parametry diody laserowej: Opisywane urządzenie spełnia wymagania norm okreś- Materiał: GaAs + GaAlAs lonych przez dyrektywy 89/336/EWG i 73/23/EWG Długość fali: 780 nm z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Czas trwania emisji: emisja ciągła Maksymalna moc wyjściowa lasera: 0,4 mW Gdy urządzenie znajduje się...
 • Page 3 Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi...
 • Page 4 CZ - ŮLEŽITÉ INFORMACE CD-SW330H Vlastnosti laserové diody: Tento přístroj je vyroben ve shodě s požadavky na Materiál: GaAs + GaAlAs rádiové rušení dle směrnic 89/336/EWG, 73/23/EWG a Vlnová délka: 780 nm 93/68/EWG. Doba emise: nepřetržitelná Maximální výkon laseru: 0,4 mW Je-li přístroj v pohotovostním režimu, jeho vnitřní...
 • Page 5 Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpad- ponikatelské účely: kových koších! Obrat’te se na prodejce SHARP, který vás informuje o Použíté elektické a elektronické vybavení je třeba likvi- odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpo- dovat samostatně a v souladu s legislativou, která...
 • Page 6 SK - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE CD-SW330H Parametry laserovej diódy: Tento výrobok zodpovedá normám stanoveným smerni- Látka: GaAs + GaAlAs cami 89/336/EWG a 73/23/EWG vrátane zmien 93/68/ Dĺžka vlny: 780 nm EWG. Čas trvania vysielania: nepretržité vysielanie Maximálny vstupný laserový výkon: 0,4 mW Ak je jednotka v pohotovostnom režime, jej vnútorné...
 • Page 7 Pozor: Ak chcete zlikvidovat’ toto zariadenie, nep- znehodnotit’: oužívajte bežný kôš na odpadky! Obrát’te sa na vášho predajcu SHARP, ktorý vás infor- Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byt’ muje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byt’ úč- spracované oddelene a podľa platných zákonov, ktoré...
 • Page 8 HU - SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK CD-SW330H A lézerdióda tulajdonságai: A berendezés megfelel a 89/336/EGK sz. és a 93/68/EGK Anyag: GaAs + GaAlAs sz. irányelvvel módosított 73/23/EGK sz. irányelvek követ- Hullámhossz: 780 nm elményeinek. Kibocsátás időtartama: folyamatos Lézerteljesítmény: max. 0,4 mW Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY helyzetben van, a készülék még hálózati feszültség alatt van.
 • Page 9 Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, selejtezni: ne a közönséges szemeteskukát használja! Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol A használt elektromos és elektronikus berendezéseket tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, külön, és a használt elektromos és elektronikus hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő...
 • Page 10 UA - ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ CD-SW330H Параметри лазерного діода: Даний пристрій відповідає вимогам і нормам, про які Матеріал GaAs + GaAlAs йдеться у вказівках 89/336/EWG i 73/23/EWG, із Довжина хвилі: 780 нм врахуванням поправки 93/68/EWG. Час тривання трансляції: потокова трансляція Максимальна вихідна потужність лазера: 0,4 мВт У...
 • Page 11 У випадку, коли продукт використовувався з ко- мерційною метою, і Ви плануєте його усунути: Увага: Якщо Ви хочете усунути даний пристрій, не викидайте його у звичайні контейнери для сміття! Сконтактуйтеся з представником фірми SHARP, який надасть інформацію про можливості повернення Спрацьоване електричне...
 • Page 12 ENG - SPECIAL NOTES CD-SW330H Laser Diode Properties: This equipment complies with the requirements of Material: GaAs + GaAlAs Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by Wavelength: 780 nm 93/68/EEC. Emission Duration: continuous Laser Output: max. 0.4 mW When the ON/STAND-BY button is set at STAND-BY position, mains voltage is still present inside the unit.
 • Page 13 Attention: If you want to dispose of this equipment, want to discard it: please do not use the ordinary dustbin! Please contact your SHARP dealer who will inform you Used electrical and electronic equipment must be treat- about the take-back of the product. You might be...
 • Page 14: Table Of Contents

  ENGLISH CD-SW330H Introduction Contents ENGLISH Thank you for purchasing this SHARP product. To obtain the best Page performance from this product, please read this manual carefully. It General Information will guide you in operating your SHARP product. Precautions ......... . 2 Special Note Controls and indicators .
 • Page 15: Precautions

  C (140 F) or to extremely low temperatures. causing damage. SHARP will not be held responsible for any dam- If your system does not work properly, disconnect the AC power age resulting from use of this unit with a voltage other than that which lead from the wall socket.
 • Page 16: Controls And Indicators

  Controls and indicators CD-SW330H ENGLISH Front panel Reference page 1. Disc Trays ........14 2.
 • Page 17: Rear Panel

  CD-SW330H ENGLISH Display Reference page 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Disc Number Indicators ......16 2.
 • Page 18 Controls and indicators (continued) CD-SW330H ENGLISH Front Speaker 1. Tweeter 2. Super Tweeter 3. Woofer 4. Bass Reflex Duct 5. Speaker Wire 6. Speaker Light-Up Wire Subwoofer 1. Subwoofer 2. Bass Reflex Duct 3. Subwoofer Light-Up Wire 4. Speaker Wire...
 • Page 19 CD-SW330H ENGLISH Remote control Reference page 1. Remote Control Transmitter ......10 2. Disc Number Select Buttons ......13 3.
 • Page 20: System Connections

  System connections CD-SW330H ENGLISH Make sure to unplug the AC power lead before any connections. Aerial connection (see page 8) FM aerial AM loop aerial Left speaker Subwoofer Right speaker AC INPUT Subwoofer Light-up wire Speaker light-up wire Speaker light-up wire Speaker connection Wall socket (see page 8)
 • Page 21: Aerial Connection

  CD-SW330H ENGLISH Aerial connection Speaker Light-Up connection Supplied FM aerial: 1. Connect the speaker light-up wires to the SPEAKERS LIGHT-UP Connect the FM aerial wire to the FM sockets for speaker illumination. To turn off the speaker light-up AM loop 75 OHMS socket and position the FM feature, press the CLEAR/DIMMER button on the remote control aerial...
 • Page 22 System connections (continued) CD-SW330H ENGLISH Placing the speaker system Demonstration mode There is no distinction between the right and left speakers. The first time the unit is plugged in, the unit will enter the demonstration mode. Left speaker Main unit Right speaker Subwoofer You will see words scroll and the sub- woofer and front speaker will light up in...
 • Page 23: Remote Control

  Remote control CD-SW330H ENGLISH Battery installation Notes concerning use: Replace the batteries if the operating distance is reduced or if the 1 Open the battery cover. operation becomes erratic. Purchase 2 “AA” size batteries (UM/ 2 Insert the supplied batteries according to the direction indi- SUM-3, R6, HP-7 or similar).
 • Page 24: General Control

  General control CD-SW330H ENGLISH Volume control Main unit operation: When the VOLUME control is turned clockwise, the volume will increase. When it is turned anti-clockwise, the vol- 0 ..30 MAXIMUM ume will decrease. Remote control operation: Press the VOLUME (+ or -) button to increase or decrease the volume. Surround mode When the X-BASS (SURROUND)/DEMO button is pressed, the unit will enter the...
 • Page 25: Setting The Clock (remote Control Only)

  Setting the clock (Remote control only) CD-SW330H ENGLISH Press the button to adjust the hour and then press the MEMORY button. Press the button once to advance the time by 1 hour. Hold it down to advance continuously. Press the button to adjust the minutes and then press the MEMORY button.
 • Page 26: Listening To A Cd Or Mp3/wma Disc

  Listening to a CD or MP3/WMA disc CD-SW330H ENGLISH This system can play back a standard CD, CD-R/RW in the CD format and CD-R/RW with MP3 or WMA files, but cannot record on them. Some audio CD-R and CD-RW discs may not be playable due to the state of the disc or the device that was used for recording.
 • Page 27 CD-SW330H ENGLISH Playback will begin from track 1 on disc 1. After that disc finishes Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. playing, the next disc will automatically play. Press the CD button. After the last track on the fifth disc is played, the unit will stop automatically.
 • Page 28 Listening to a CD or MP3/WMA disc (continued) CD-SW330H ENGLISH Various disc functions Notes for CD: Track up/track down is possible only within individual discs. Function Main unit Remote Operation Fast forward/fast reverse is possible only within individual discs. control When the end of the last track is reached during fast forward, Play Press in the stop...
 • Page 29: Advanced Cd Or Mp3/wma Disc Playback

  Advanced CD or MP3/WMA disc playback CD-SW330H ENGLISH To specify a disc to play Direct track search You can play a disc by specifying the disc number. By using the direct search buttons, the desired tracks on the current disc can be played. Press one of the 5 buttons to select the desired disc.
 • Page 30: Repeat Play

  Advanced CD or MP3/WMA disc playback (continued) CD-SW330H ENGLISH Repeat play Random play Repeat play can play all 5 discs, all tracks on a chosen disc, or a pro- The tracks on the disc(s) can be played in random order automatically. grammed sequence continuously.
 • Page 31: Programmed Play

  CD-SW330H ENGLISH Programmed play To clear the programmed selections: Press the CLEAR/DIMMER button on the You can choose up to 32 selections for playback in the order you like. remote control whilst “MEMORY” Whilst in the stop mode, press indicator is flashing. the MEMORY button on the Each time the button is pressed, one track will remote control to enter the...
 • Page 32: Mp3/wma Navigation (only For Mp3/wma Files)

  MP3/WMA navigation (only for MP3/WMA files) CD-SW330H ENGLISH MP3/WMA navigation: You can search and play files by folder or title. For example, when you assign three titles to a file, enter genre (such as jazz) as title 1, album name as title 2, and music title as title 3 to search the file by any title.
 • Page 33 CD-SW330H ENGLISH File search (by folder or title 1/2/3) Use the cursor button to scroll and select a folder You can search and play files by folder or title 1/2/3 within one MP3/ (or title), and then press the ENTER button. WMA disc.
 • Page 34 MP3/WMA navigation (only for MP3/WMA files) (continued) CD-SW330H ENGLISH Character search (for folder or title 1/2/3) When finished, press the ENTER button. The unit search By entering a name, you can search files by folder or title 1/2/3 within es for the same name within folders (or titles). one MP3/WMA disc.
 • Page 35 CD-SW330H ENGLISH Programmed play (for folder, title 1/2/3) To check, add or delete programmed contents: In the stop mode, select a folder (or title) with the cursor Folders or titles can be programmed within one MP3/WMA disc. button. If the folder (or title) is programmed, “MEMORY” flashes. Folder, title 1, title 2 and title 3 cannot be programmed together simultaneously.
 • Page 36: Listening To The Radio

  Listening to the radio CD-SW330H ENGLISH Tuning Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. Press the TUNER (BAND) button repeatedly to select the desired frequency band (FM or AM). Press the TUNING ( ) button to tune in to the desired station.
 • Page 37 CD-SW330H ENGLISH Memorising a station To recall a memorised station You can store 40 AM and FM stations in memory and recall them at Press the PRESET ( ) button for less than 0.5 seconds to the push of a button. (Preset tuning) select the desired station.
 • Page 38: Tape Playback

  Listening to a cassette tape (TAPE 1 or TAPE 2) CD-SW330H ENGLISH Tape playback Before playback: For playback, use normal or low-noise tapes for Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. the best sound. (Metal or CrO tapes are not recommended.) Open the cassette com- Do not use C-120 tapes or poor-quality tapes, as...
 • Page 39: Recording On A Cassette Tape

  When recording important selections, make a preliminary test to control ensure that the desired material is properly recorded. Playback SHARP is not liable for damage or loss of your recording arising Press in the stop from malfunction of this unit. mode.
 • Page 40 Recording on a cassette tape (continued) CD-SW330H ENGLISH Recording from a CD or MP3/WMA disc Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. Press the CD button. Load a cassette into the TAPE 2 cassette compartment with the side to be recorded on facing you. Wind past the leader of the tape, on which recording cannot be performed.
 • Page 41 CD-SW330H ENGLISH Dubbing from tape to tape To perform programmed recording: You can record from TAPE 1 to TAPE 2. 1 Programme discs and tracks (see page 18). 2 Press the button. Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. 3 Press the (TAPE ) button to start recording.
 • Page 42: Using The Radio Data System (rds)

  Using the Radio Data System (RDS) CD-SW330H ENGLISH Information provided by RDS RDS is a broadcasting service which a growing number of FM stations provide. These FM stations send additional signals Each time the RDS DISPLAY button is pressed, the display will along with their regular programme signals.
 • Page 43 CD-SW330H ENGLISH Using the Auto Station Programme Memory (ASPM) Whilst in the ASPM operation mode, the tuner will automatically search for new RDS stations. Up to 40 stations can be stored. If you have already stored some stations in memory, the number of new stations you can store will be less.
 • Page 44 Using the Radio Data System (RDS) (continued) CD-SW330H ENGLISH To stop the ASPM operation before it is complete: Notes: Press the RDS ASPM button whilst it is scanning for stations. The same station name can be stored in different channels. The stations which are already stored in memory will be kept there.
 • Page 45 CD-SW330H ENGLISH To recall stations in memory To specify programmed types and select stations (PTY search): You can search a station by specifying the programme type (news, sports, traffic programme, etc..see pages 33 - 34) from the stations in memory.
 • Page 46 Using the Radio Data System (RDS) (continued) CD-SW330H ENGLISH Notes: Descriptions of the PTY (programme Type) codes, TP (Traffic programme) and TA (Traffic Announcement). If the display has stopped flashing, start again from step 2. If the unit finds a desired programme type, the corresponding channel You can search for and receive the following PTY, TP and TA signals.
 • Page 47 CD-SW330H ENGLISH LIGHT M COUNTRY Classical music for general, rather than specialist Songs which originate from, or continue the musical appreciation. Examples of music in this category are tradition of the American Southern States. Charac- instrumental music, and vocal or choral works. terised by a straightforward melody and narrative story line.
 • Page 48: Timer And Sleep Operation (remote Control Only)

  Timer and sleep operation (Remote control only) CD-SW330H ENGLISH Timer playback: The unit turns on and plays the desired source (CD, MP3 disc, tuner, tape) at a preset time. Timer recording: The unit turns on and starts recording from the tuner at the preset time. This unit has 2 types of timer: ONCE TIMER and DAILY TIMER.
 • Page 49 CD-SW330H ENGLISH Within 10 seconds, press the button to Switch input with the button, and then select “ONCE SET” or “DAILY SET”, and press the press the MEMORY button. MEMORY button. To select the timer playback source: CD, TUNER, TAPE 1 or TAPE 2.
 • Page 50 Timer and sleep operation (Remote control only) (continued)“ CD-SW330H ENGLISH Checking the timer setting in the timer stand-by mode: When the preset time is reached, playback or recording 1 Press the CLOCK/TIMER button. will start. 2 Within 10 seconds, press the button to select “ONCE”...
 • Page 51 CD-SW330H ENGLISH Sleep operation To cancel the sleep operation: Press the ON/STAND-BY button whilst “SLEEP” is indicated. The radio, CD, MP3/WMA disc and cassette tape can all be turned To cancel the sleep operation without setting the unit to the stand-by off automatically.
 • Page 52: Enhancing Your System

  Enhancing your system CD-SW330H ENGLISH Listening to playback sounds of Game, VCR, The connection lead is not included. Purchase a commercially DVD, etc. available lead as shown below. Connect a video game system, VCR, DVD, etc. to the front GAME or VCR, DVD, etc. GAME INPUT (VIDEO, AUDIO L and R) sockets.
 • Page 53: Troubleshooting Chart

  If something is wrong with this product, check the following before volume. calling your authorised SHARP dealer or service centre. Be sure your headphones have a 3.5 mm (1/8") diameter plug and impedance between 16 and 50 ohms. The recommended General impedance is 32 ohms.
 • Page 54 Troubleshooting chart (continued) CD-SW330H ENGLISH Cassette deck Tuner Symptom Possible cause Symptom Possible cause Cannot record. erase-prevention The radio makes unusual Is the unit placed near the TV or removed? noises continuously. computer? Cannot record tracks with Is it a normal tape? (You cannot Is the FM aerial or AM loop aerial proper sound quality.
 • Page 55: Before Transporting The Unit

  CD-SW330H ENGLISH If trouble occurs Before transporting the unit When this product is subjected to strong external interference (me- Remove all CDs from the unit. Make sure there is no CD in the disc chanical shock, excessive static electricity, abnormal supply voltage tray.
 • Page 56: Maintenance

  CD-SW330H ENGLISH Cleaning the tape-handling parts As part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product Dirty heads, capstans or pinch rollers can cause poor sound and improvement without prior notice. The performance specification tape jams.
 • Page 57 CD-SW330H ENGLISH Amplifier Front speaker Output power Type PMPO: 1600 W 3-way type speaker system Front Speaker: Super tweeter MPO: 400 W (200 W + 200 W) (DIN 45 324) 5 cm (2") tweeter RMS: 230 W (115 W + 115 W) (DIN 45 324) 16 cm (6-5/16") woofer RMS: 170 W (85 W + 85 W) (DIN 45 500) Maximum input power...
 • Page 58 NOTATKI/POZNÁMKY/POZNÁMKY/JEGYZETEK/НОТАТКИ/MEMO...
 • Page 59 NOTATKI/POZNÁMKY/POZNÁMKY/JEGYZETEK/НОТАТКИ/MEMO...
 • Page 60 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg TINSZA248AWZZ 07B R KI 1 SHARP CORPORATION...
 • Page 61 DOWN...

This manual also for:

Cd-sw330h

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: