Download Print this page

HP Color LaserJet CP3520 Installation Manual page 2

Fuser kit
Hide thumbs

Advertisement

6
When prompted, select YES for NEW FUSER KIT. If the
EN
prompt does not appear, press Menu
DEVICE > RESETS > RESET SUPPLIES > NEW FUSER KIT > YES.
A l'invite, sélectionnez OUI pour NOUVEAU KIT FUSION.
FR
Si l'invite ne s'affiche pas, appuyez sur le menu
Sélectionnez CONFIGURATION PERIPHERIQUE >
REINITIALISATION > REINITIALISATION CONSOMMABLES >
NOUVEAU KIT FUSION > OUI.
Wählen Sie nach Aufforderung JA bei NEUES FIXIERERKIT.
DE
Wenn Sie nicht aufgefordert werden, drücken Sie „Menü"
. Wählen Sie GERÄT KONFIGURIEREN > RESETS >
VERBRAUCHSMAT. ZURÜCKSETZEN > NEUES FIXIERERKIT > JA.
Quando viene richiesto, selezionare SÌ per NUOVO KIT
IT
FUSORE. Se la richiesta non viene visualizzata, premere
Menu
. Selezionare CONFIGURA PERIFERICA >
RIPRISTINA > RIPRISTINA MAT. CONS. > NUOVO KIT
FUSORE > SÌ.
Cuando se le solicite, seleccione SÍ para NUEVO
ES
KIT DE FUSOR. Si no aparece el mensaje, pulse
Menú
. Seleccione CONFIGURAR DISPOSITIVO >
RESTABLECIMIENTOS > RESTABLECER CONSUMIBLES >
NUEVO KIT DE FUSOR > SÍ.
Si se us sol·licita, seleccioneu SÍ per a KIT DE FUSOR NOU.
CA
Si el missatge no es mostra, premeu Menú
CONFIGURA EL DISPOSITIU > VALORS INICIALS >
RESTABLEIX SUBMINISTRAMENTS > KIT DE FUSOR NOU > SÍ.
如果出现提示,请为新热凝器套件选择是。如果
CN
未出现提示,请按下菜单
重置 > 重置耗材 > 新热凝器套件 > 是。
Kad se pojavi odzivnik, odaberite DA za NOVI KOMPLET
HR
MEHANIZMA ZA NANOŠENJE TINTE. Ako se odzivnik ne
pojavi, pritisnite Izbornik
UREĐAJA > PONOVNO POSTAVLJANJE > PONOVNO
POSTAVLJANJE POTROŠNOG MATERIJALA > NOVI KOMPLET
MEHANIZMA ZA NANOŠENJE TINTE > DA.
Po zobrazení výzvy zvolte možnost ANO u položky NOVÁ
CS
SADA FIXAČNÍ JEDNOTKY. Pokud se výzva nezobrazí,
stiskněte tlačítko Nabídka
ZAŘÍZENÍ > OBNOVENÍ > OBNOVIT SPOTŘEBNÍ MATERIÁL >
NOVÁ SADA FIXAČNÍ JEDNOTKY > ANO.
Når du bliver bedt om det, skal du vælge JA for NYT
DA
FIKSERINGSENHEDSSÆT. Hvis prompten ikke vises, skal
du trykke på Menu
NULSTILLINGER > NULSTIL FORBRUGSVARER > NYT
FIKSERINGSENHEDSSÆT > JA.
. Select CONFIGURE
. Seleccioneu
。 选择配置设备 >
. Odaberite KONFIGURIRANJE
. Zvolte položky KONFIGURACE
. Vælg KONFIGURER ENHED >
6
When prompted, select Yes for New Fuser Kit. If the prompt
EN
does not appear, touch Administration > Resets > Reset
Supplies > New Fuser Kit > Yes.
A l'invite, sélectionnez Oui pour Nouveau kit fusion. Si
FR
.
l'invite ne s'affiche pas, appuyez sur Administration >
Réinitialisation > Réinitialisation consommables > Nouveau
kit fusion > Oui.
Wählen Sie nach Aufforderung Ja bei Neues Fixiererkit.
DE
Wenn Sie nicht aufgefordert werden, berühren Sie
Administration > Resets > Verbrauchsmat. zurücksetzen >
Neues Fixiererkit > Ja.
Quando viene richiesto, selezionare Sì per Nuovo kit
IT
fusore. Se la richiesta non viene visualizzata, toccare
Amministrazione > Ripristina > Ripristina mat. cons. > Nuovo
kit fusore > Sì.
Cuando se le solicite, seleccione Sí para Nuevo kit de
ES
fusor. Si no aparece el mensaje, toque Administración >
Restablecimientos > Restablecer consumibles > Nuevo kit de
fusor > Sí.
Si se us sol·licita, seleccioneu Sí per a Kit de fusor nou. Si el
CA
missatge no es mostra, toqueu Administració > Valors inicials >
Restableix subministraments > Kit de fusor nou > Sí.
如果出现提示,请为新热凝器套件选择是。如果
CN
未出现提示,请轻触管理 > 重置 > 重置耗材 >
新热凝器套件 > 是。
Kad se pojavi odzivnik, odaberite Da za Novi komplet
HR
mehanizma za nanošenje tinte. Ako se odzivnik ne pojavi,
dodirnite Administracija > Ponovno ponavljanje > Ponovno
postavljanje mehanizma za nanošenje tinte > Novi komplet
mehanizma za nanošenje tinte > Da.
Po zobrazení výzvy zvolte možnost Ano u položky Nová sada
CS
fixační jednotky. Pokud se výzva nezobrazí, stiskněte tlačítko
Správa > Obnovení > Obnovit spotřební materiál > Nová
sada fixační jednotky > Ano.
Når du bliver bedt om det, skal du vælge Ja for Nyt
DA
fikseringsenhedssæt. Hvis prompten ikke vises, skal du trykke
på Administration > Nulstillinger > Nulstil forbrugsvarer >
Nyt fikseringsenhedssæt > Ja.
HP LaserJet
DDMMYYYY 00.00 AM

Advertisement

loading

  Also See for HP Color LaserJet CP3520

  Related Manuals for HP Color LaserJet CP3520

This manual is also suitable for:

Ce484aCe506a