Download Table of Contents Print this page

Lenovo IdeaPad S200 Handbok

Ideapad s200, s206 user guide v1.0 (swedish)
Hide thumbs Also See for IdeaPad S200:

Advertisement

Lenovo IdeaPad
S200/S206
Handbok
V1.0
Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i
medföljande handböcker innan datorn används.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo IdeaPad S200

 • Page 1 Lenovo IdeaPad S200/S206 Handbok V1.0 Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används.
 • Page 2 Illustrationerna i den här handboken kan skilja sig från den faktiska produkten. Titta på den faktiska produkten. Myndighetsmeddelande • För att hänvisa till det, gå till http://consumersupport.lenovo.com/ och klicka på User guides and manuals (Bruksanvisningar och användarhandböcker). First Edition (Januari 2012)
 • Page 3: Table Of Contents

  Använda pekplattan ......9 Använda tangentbordet ....10 Ansluta externa enheter ....13 Specialknappar och -tangenter...16 Systemstatusindikatorer....17 Skydda datorn ......19 Använda Lenovo Quick Start..20 Kapitel 3. Ansluta till Internet........21 Trådlös anslutning .......21 Kapitel 4. Systemet OneKey Rescue ........26 Systemet OneKey Rescue....26 Kapitel 5.
 • Page 5: Kapitel 1. Lär Känna Din Dator

  Kapitel 1. Lär känna din dator Ovanifrån - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viktigt! •...
 • Page 6 Kapitel 1. Lär känna din dator Integrerad Använd kameran för videokommunikation. kamera De inbyggda antennerna försäkrar om en optimal Antenner för mottagning av trådlös radiokommunikation. trådlös modul LCD-skärmen med LED-belysning ger en fantastiskt fin Datorns skärm bild. Strömknapp Tryck på denna knapp för att starta datorn. Fläktsystem Kyler datorn.
 • Page 7: Vänster Sida

  Kapitel 1. Lär känna din dator Vänster sida - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Systemstatus- Mer information finns i ”Systemstatusindikatorer”...
 • Page 8: Höger Sida

  Kapitel 1. Lär känna din dator Höger sida - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sätt in minneskort (medföljer ej) här.
 • Page 9: Undersidan

  Kapitel 1. Lär känna din dator Undersidan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Släpper in luft i datorn för kylning.
 • Page 10: Kapitel 2. Lär Dig Grunderna

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Första användningen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Läsa handböckerna Läs de medföljande handböckerna innan du använder din dator.
 • Page 11 Kapitel 2. Lär dig grunderna Placera datorn i viloläge eller stänga av den När du arbetat klart med din dator kan du placera den i vänteläge eller stänga av den. Placera din dator i vänteläge Om du bara är borta från din dator en kort stund ska den placeras i vänteläge.
 • Page 12: Använda Nätadapter Och Batteri

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Använda nätadapter och batteri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kontrollera batteristatusen Du kan kontrollera batteriets återstående kraft i procent genom att ställa markören över batteriikonen i aktivitetsfältet.
 • Page 13: Använda Pekplattan

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Använda pekplattan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pekplatta Om du vill flytta markören på...
 • Page 14: Använda Tangentbordet

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Använda tangentbordet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Datorn har funktionstangenterna med i sitt vanliga tangentbord.
 • Page 15 Kapitel 2. Lär dig grunderna Snabbtangenter Använda snabbtangenter Snabbtangenterna sitter på funktionstangentraden på tangentbordet. Genom att trycka på motsvarande snabbtangent kan du ändra systeminställningar direkt. Nedan beskrivs de olika snabbtangenterna. : Ljud av/Ljud på. : Sänk ljudvolymen. Stäng det aktiva fönstret eller : Höj ljudvolymen.
 • Page 16 BIOS. Så här avaktiverar du snabbtangentsläget: 1 Starta om datorn. När Lenovo-logotypen visas trycker du genast på Fn + F2 för att öppning inställningsprogrammet för BIOS. 2 I inställningsprogrammet för BIOS öppnar du menyn Configuration och ändrar inställningen för HotKey Mode från Enabled till Disabled.
 • Page 17: Ansluta Externa Enheter

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Ansluta externa enheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Din dator har många inbyggda funktioner och anslutningsmöjligheter.
 • Page 18 Kapitel 2. Lär dig grunderna Ansluta USB-enheter Du kan ansluta en USB-enhet till datorn genom att sätta in dess USB-kontakt (typ A) i USB-porten (eller en eSATA/USB-kombinationsport) på datorn. Den första gången du ansluter en USB-enhet till en viss USB-port på datorn installerar Windows automatiskt en drivrutin för den enheten.
 • Page 19 Kapitel 2. Lär dig grunderna Ansluta Bluetooth-enheter (endast specifika modeller) Om din dator har ett integrerat Bluetooth-adapterkort kan den ansluta till och överföra data trådlöst till andra Bluetooth-aktiverade enheter som t ex bärbara datorer, handdatorer och mobiltelefoner. Du kan överföra data mellan dessa enheter utan kablar och på...
 • Page 20: Specialknappar Och -Tangenter

  • När datorn är avstängd trycker du på den här knappen för att starta OneKey Rescue-systemet. • I Windows trycker du på denna knapp för att starta Lenovo OneKey Recovery-systemet. Obs! Mer information finns i ”Systemet OneKey Rescue” på sidan 26.
 • Page 21: Systemstatusindikatorer

  Kapitel 2. Lär dig grunderna Systemstatusindikatorer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dessa indikatorer informerar dig om datorns status.
 • Page 22 Kapitel 2. Lär dig grunderna Symbol Indikator Indikator- Betydelse status Ström Lyser (fast Datorn är påslagen. vitt) Blinkar Datorn är i viloläge. Släckt Datorn är avstängd. Batteri Lyser (fast Batteriet har mer än 20% vitt) laddning. Fast gult Batteriet har mellan 5% och 20% laddning.
 • Page 23: Skydda Datorn

  Obs! För att öppna inställningprogrammet för BIOS, tryck på Fn + F2 (när HotKey Mode är inställt på Enabled) eller F2 (när HotKey Mode är inställt på Disabled) när Lenovo- logotypen visas på skärmen medan datorn håller på att starta.
 • Page 24: Använda Lenovo Quick Start

  Windows. Obs! Om Lenovo Quick Start inte har installerats visas ett meddelande om detta på skärmen när du försöker starta det. Starta Lenovo Quick Start Så...
 • Page 25: Kapitel 3. Ansluta Till Internet

  Kapitel 3. Ansluta till Internet Som ett globalt nätverk ansluter Internet datorer världen över och erbjuder tjänster som t ex e-post, informationssökning, e-handel, webbsökning och underhållning. Du kan ansluta datorn till Internet på följande sätt: Trådlös nätverksteknik: anslutning utan kablar. Trådlös anslutning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trådlös anslutning ger en mobil tillgång till Internet, så...
 • Page 26 Kapitel 3. Ansluta till Internet Använda Wi-Fi/WiMAX (endast specifika modeller) Aktivera trådlös anslutning Gör så här om du vill aktivera trådlös kommunikation: Tryck på för att göra konfigurering. Maskinvaruanslutning Wi-Fi/WiMAX-nätverk Accesspunkt * * Medföljer ej Programkonfiguration Kontakta din Internetleverantör (ISP) och sök i Windows hjälpavsnitt och Support Center för information om konfigurering av din dator.
 • Page 27 Kapitel 3. Ansluta till Internet Använda mobilt bredband (endast specifika modeller) Innan du kan komma igång med mobilt bredband måste du först välja en mobiloperatör och kontrollera att du befinner dig inom nätverkets täckningsområde. Efter det behöver du också: • Aktivera den mobila bredbandstjänsten via din lokala mobiloperatör. Efter aktiveringen får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module).
 • Page 28 Kapitel 3. Ansluta till Internet Sätt i SIM-kortet Sätta i SIM-kortet: 1 Stäng av datorn och lossa därefter nätadaptern och alla kablar från datorn. 2 Sätt in SIM-kortet i kortplatsen på det sätt som bilden anger, tills det klickar på plats. Obs! Om SIM-kortet sätts in i fel riktning kan det skada SIM-kortsplatsen.
 • Page 29 Kapitel 3. Ansluta till Internet Plocka ur SIM-kortet Plocka ur SIM-kortet: 1 Stäng av datorn och lossa därefter nätadaptern och alla kablar från datorn. 2 Tryck på SIM-kortet tills du hör ett klick. Dra sedan ut SIM-kortet. Obs! Du ska aldrig sätta in eller plocka ur SIM-kortet när datorn är påslagen. Det kan orsaka permanent skada på...
 • Page 30: Kapitel 4. Systemet Onekey Rescue

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion Systemet Lenovo OneKey Rescue är ett användarvänligt program som kan användas för att säkerhetskopiera data på din systempartition (enhet C) och därefter återställa denna på...
 • Page 31 Obs! Om datorn inte har en inbyggd optisk enhet eller om den inbyggda optiska enheten inte stöder skivbränning, ansluter du en lämplig extern optisk enhet till datorn. • I Windows, tryck på OneKey Rescue-systemknappen för att starta Lenovo OneKey Recovery-systemet.
 • Page 32 Kapitel 4. Systemet OneKey Rescue Obs! • Det beräknade antalet skivor som behövs visas innan processen startar. För att minimera det antal skivor som behövs, använd inspelningsbara DVD-skivor som media. Kontrollera även att din optiska enhet är kompatibel med den skiva du tänker använda. Glöm inte att numrera skivorna i rätt ordning.
 • Page 33: Kapitel 5. Felsökning

  Datorn har inga installationsskivor för den förinstallerade programvaran. Installationsprogrammen för den förinstallerade programvaran kan hämtas från Lenovos supportwebbplats (http://consumersupport.lenovo.com). Om datorn levereras installerad med Windows finns installationsprogram för en del av den förinstallerade programvaran i mappen Application på hårddiskens D-partition.
 • Page 34 Kapitel 5. Felsökning Var hittar jag enhetsdrivrutinerna? En kompatibel enhetsdrivrutin krävs för att varje komponent i datorn ska kunna fungera på bästa sätt. Alla enhetsdrivrutiner för din datormodell kan hämtas från Lenovos supportwebbplats. Om datorn levereras installerad med Windows finns enhetsdrivrutiner för operativsystemet i mappen Driver på...
 • Page 35: Felsökning

  Kapitel 5. Felsökning Felsökning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Läs kapitel 2 om du inte hittar ditt problem här.
 • Page 36 Kapitel 5. Felsökning Lösenordsproblem Om du glömmer ditt användarlösenord måste du ta med Jag har glömt mitt lösenord. • dig datorn till Lenovos auktoriserade servicecenter eller en marknadsrepresentant för att få lösenordet ändrat. • Om du glömmer bort ditt lösenord till hårddisken kan Lenovos auktoriserade servicecenter inte återställa lösenordet eller rädda data från hårddisken.
 • Page 37 Kapitel 5. Felsökning Problem med datorskärmen Gör följande: Skärmen är tom. • - Om du använder nätadaptern eller batteriet och batteristatusindikatorn lyser, trycker du på för att göra skärmen ljusare. - Om strömindikatorn blinkar, trycker du på strömknappen för att fortsätta från viloläget. - Om problemet kvarstår försöker du med lösningen till problemet ”Skärmen är inte läsbar eller förvrängd”.
 • Page 38 Tryck på Fn + F12 (när HotKey Mode är inställt på Enabled) eller F12 (när HotKey Mode är inställt på Disabled) när Lenovo-logotypen visas på skärmen när datorn startar, för att välja vilken enhet du vill att datorn ska starta från.
 • Page 39: Varumärken

  Varumärken Följande ord är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lenovo i Sverige, andra länder, eller både och. Lenovo IdeaPad OneKey VeriFace Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Övriga företagsnamn, produktnamn och tjänstnamn kan vara varumärken...
 • Page 41 New World. New Thinking. www.lenovo.com V1.0_sv-SE...

This manual is also suitable for:

Ideapad s206

Table of Contents