Table of Contents

Advertisement

Lenovo 3000
Brukerhåndbok
Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681,
9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo J200

 • Page 1 Lenovo 3000 Brukerhåndbok Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691...
 • Page 3 Lenovo 3000...
 • Page 4 Lenovo-forhandler, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. Første utgave (april 2007) Originalens tittel: Lenovo 3000 User Guide, Machine Types 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 (43C3103) © Copyright Lenovo 2005, 2007.
 • Page 5: Table Of Contents

  Bruke systemprogrammer . 25 Stikkordregister ... 55 Oppdatere BIOS fra en CD-ROM-plate eller diskett Oppdatere BIOS fra operativsystemet . . 26 © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 6 Brukerhåndbok...
 • Page 7: Innledning

  Kapittel 8, “Gjenopprette programvare”, på side 33, inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du bruker programmet Lenovo Rescue and Recovery til å lage produktgjenopprettingsplater, sikkerhetskopiere data, gjenopprette programvare og gjenopprette alt innholdet på harddisken til en tidligere lagret tilstand.
 • Page 8 Brukerhåndbok...
 • Page 9: Kapittel 1. Viktig Sikkerhetsinformasjon

  Hvis du ikke har tatt vare på veiledningen Sikkerhet og garantier (Safety and Warranty Guide), kan du laste ned en kopi fra Lenovos nettsted for brukerstøtte på http://www.lenovo.com/support. © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 10 Brukerhåndbok...
 • Page 11: Kapittel 2. Organisere Arbeidsplassen

  Hvis det er umulig å unngå gjenskinn eller lys på skjermen, kan det hjelpe å sette på et antirefleksfilter. Slike filtre kan ha innvirkning på bildeskarpheten, så du bør først prøve å finne andre løsninger på problemet. © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 12: Luftsirkulasjon

  Støv på skjermen forsterker problemene med gjenskinn. Derfor bør du med jevne mellomrom rengjøre skjermen. Bruk en myk klut fuktet i et flytende glassrensemiddel uten slipemidler. Luftsirkulasjon Maskinen og skjermen avgir varme. Viften i maskinen trekker inn frisk luft og sender oppvarmet luft ut i rommet.
 • Page 13: Kapittel 3. Klargjøre Datamaskinen

  1. Plasser maskinen loddrett med ventilasjonsrillene pekende nedover. 2. Plasser tappen på den vertikale sokkelen mot hakket i maskinen, slik det er vist. 3. Drei den vertikale sokkelen mot forsiden av maskinen til den smekker på plass. © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 14: Tilkoble Datamaskinen

  4. Sett maskinen forsiktig på sokkelen og la ventilasjonsrillene peke oppover, slik det er vist. Tilkoble datamaskinen Følg veiledningen nedenfor når du skal tilkoble maskinen. Se etter de små kontaktikonene på baksiden av maskinen. Viktig Hvis spenningsvelgeren er stilt inn feil, kan det føre til permanent skade på datamaskinen.
 • Page 15 v Hvis spenningsområdet i ditt land eller din region er 200–240 V vekselstrøm, setter du spenningsvelgeren til 230 V. 2. Koble tastaturkabelen til den riktige tastaturkontakten, enten til tastaturkontakten som er standard ( 1 ), eller til USB-kontakten ( 2 ). 3.
 • Page 16 4. Koble skjermkabelen til skjermkontakten på maskinen. v Hvis du har en standard VGA-skjerm (VGA=Video Graphics Array), kobler du kabelen til kontakten slik det er vist i illustrasjonen nedenfor. Merk: Hvis modellen har to skjermkontakter, må du bruke kontakten på grafikkortet.
 • Page 17 6. Hvis du har lydenheter, kobler du dem til ved å følge instruksjonene nedenfor. Du finner flere opplysninger om høyttalere i trinn 7 og 8. 1 Lydlinjeinngang Denne kontakten mottar lydsignaler fra en ekstern lydkilde, for eksempel et stereoanlegg. 2 Lydlinjeutgang Denne kontakten sender lydsignaler fra datamaskinen til eksterne enheter, for eksempel stereohøyttalere.
 • Page 18 9. Koble til eventuelt tilleggsutstyr. Det er ikke sikkert at maskinen har alle kontaktene som er vist. 139 4 13 94 1 USB Til denne kan du koble en enhet som krever en USB-tilkobling, for eksempel et tastatur, en mus, en skanner, en skriver eller en PDA (personlig digital assistent).
 • Page 19: Slå På Maskinen

  Merk: Hvis du vil vite mer om kontakter, kan du åpne hjelpen på systemet (Access Help). “Access Help” på side 42 inneholder informasjon om hvordan du åpner hjelpen. Slå på maskinen Slå på skjermen og andre eksterne enheter først og slå deretter på maskinen. Når selvtesten (POST) er ferdig, forsvinner logoen.
 • Page 20: Oppdatere Operativsystemet

  Oppdatere antivirusprogramvaren Maskinen leveres med antivirusprogramvare som du kan bruke til å oppdage og fjerne datavirus. Lenovo har installert en fullstendig versjon av antivirusprogramvare på harddisken med 90 dagers gratis abonnement. Etter 90 dager må du hente en ny virusdefinisjon.
 • Page 21: Utstyr

  Utstyr Denne delen inneholder en oversikt over maskinens deler og forhåndsinstallert programvare. Systeminformasjon Informasjonen nedenfor dekker en rekke forskjellige modeller. Du finner opplysninger om din modell i Setup Utility-programmet. Se Kapittel 5, “Bruke Setup Utility-programmet”, på side 21. Mikroprosessor v AMD Athlon 64 v AMD Sempron v Intel Pentium 4-prosessor med HyperThreading-teknologi v Intel Pentium D-prosessor...
 • Page 22 v PCI V.90-modem for data/faks (PCI=Peripheral Component Interconnect) (på enkelte modeller) Systemadministrasjonsfunksjoner v Preboot Execution Environment (PXE) og Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v Wake on LAN v Wake on Ring (i Setup Utility kalles denne funksjonen ″Serial Port Ring Detect″ for et eksternt modem) v Fjernadministrasjon v Automatisk oppstarting...
 • Page 23 1. Operativsystemene på denne listen blir sertifisert eller testet for kompatibilitet når denne publikasjonen går i trykken. Det er mulig at flere operativsystemer blir identifisert av Lenovo som kompatible med maskinen, etter utgivelsen av denne boken. Denne listen kan derfor bli endret eller utvidet. Hvis du vil vite om et operativsystem er sertifisert eller testet for kompatibilitet, kan du gå...
 • Page 24: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner Denne delen inneholder fysiske spesifikasjoner for maskintypene 7816, 7817, 7818, 7819, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691. Dimensjoner Høyde: 410 mm Bredde: 175 mm Dybde: 424 mm Vekt Minimumskonfigurasjon: 8,17 kg Maksimumskonfigurasjon: 10,21 kg Omgivelser Lufttemperatur: I drift 0 til 914,4 m over havet: 10° til 35°C I drift 915 til 2134 m over havet: 10°...
 • Page 25 Denne delen inneholder fysiske spesifikasjoner for maskintypene 7812, 7813, 7814, 7815, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684 og 9685. Dimensjoner Bredde: 331 mm Høyde: 105 mm Dybde: 405 mm Vekt Minimumskonfigurasjon som levert: 8,2 kg Maksimumskonfigurasjon: 10,4 kg Omgivelser Lufttemperatur: I drift 0 til 914,4 m over havet: 10° til 35°C I drift 915 til 2134 m over havet: 10°...
 • Page 26 Brukerhåndbok...
 • Page 27: Kapittel 4. Oversikt Over Programvare

  Programvare som leveres av Lenovo Disse applikasjonene blir levert av Lenovo for å hjelpe deg med å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene som er knyttet til vedlikehold av maskinen. Hvilken programvare som blir levert med datamaskinen kan variere, avhengig av hvilken modell du har.
 • Page 28 “Mappen Online Books” på side 41 inneholder flere opplysninger om hvordan du får tilgang til elektroniske håndbøker og Lenovos nettsted. Brukerhåndbok...
 • Page 29: Kapittel 5. Bruke Setup Utility-Programmet

  å avsløre. Passordet må følge disse reglene: v Det inneholder minst åtte 8 tegn. v Det inneholder minst en bokstav, ett tall og ett symbol. © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 30: Brukerpassord

  v Det inneholder minst et av disse symbolene: , . / ` ; ' [] v Du kan også bruke mellomromstasten. v Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i passord for Setup Utility-programmet og harddiskpassord. v Det kan ikke være likt navnet eller brukernavnet ditt. v Det er ikke et vanlig ord eller vanlig navn.
 • Page 31: Velge En Oppstartingsenhet

  3. Velg Security Profile by Device. 4. Velg ønskede enheter og innstillinger og trykk på Enter. 5. Gå tilbake til menyen for Setup Utility og velg Exit og deretter then Save Settings eller Save and exit the Setup Utility. Merk: Hvis du ikke vil lagre innstillingene, velger du Exit the Setup Utility without saving.
 • Page 32: Avanserte Innstillinger

  Avanserte innstillinger På enkelte maskinmodeller inneholder menyen Advanced settings valget Enable/Disable HyperThreading. Denne funksjonen fungerer bare på HyperThreading-kompatible operativsystemer, for eksempel Microsoft Windows XP. Standardinnstillingen for HyperThreading er Enabled. Hvis du velger Set Defaults og bruker et annet operativsystem enn Windows XP, blir imidlertid maskinens yteevne redusert.
 • Page 33: Kapittel 6. Oppdatere Systemprogrammer

  BIOS og Setup Utility på en enkel måte ved å starte maskinen med en FLASH-oppdateringsdiskett eller ved å kjøre et spesielt oppdateringsprogram fra operativsystemet. Lenovo kan endre eller oppdatere POST/BIOS. Når oppdateringer blir frigitt, blir de tilgjengelige som nedlastbare filer på Lenovos nettsted på http:// www.lenovo.com. Instruksjoner for hvordan du bruker POST-/BIOS- oppdateringene er tilgjengelige i en .txt-fil som følger med oppdateringsfilene.
 • Page 34: Oppdatere Bios Fra Operativsystemet

  Merk: Fordi det hele tiden gjøres forbedringer på nettstedet, er det mulig at kan innholdet (inkludert linker det refereres til i denne prosedyren) endres. 1. I nettleseren skriver du http://www.lenovo.com/support i adressefeltet og trykker på Enter. 2. Finn de nedlastbare filene for din maskintype slik: a.
 • Page 35: Lenovo 2005, 2007. Portions © Ibm Corp

  Ingen taster har satt seg fast. Hvis du ikke klarer å løse problemet, leverer du maskinen til service. Sikkerhetsinformasjonen og garantiopplysningene som ble levert med maskinen, inneholder en oversikt over telefonnumre til brukerstøtte. © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 36: Feilsøkingsprogrammer

  1. Du kan laste ned den nyeste versjonen av PC-Doctor for Windows eller PC-Doctor for DOS fra http://www.lenovo.com/support/. Oppgi maskintype i feltet Use Quick Path og klikk på Go for å finne de nedlastbare filene som er beregnet på datamaskinen din.
 • Page 37: Pc-Doctor For Windows

  Du kan opprette en CD-kopi for feilsøking ved å laste ned et selvstartende, oppstartbart CD-bilde (iso-bilde) av feilsøkingsprogrammet fra http://www.lenovo.com/support/. Etter at du har lastet ned bildet, kan du lage CDen ved å bruke et program for CD-brenning. Hvis du ikke har et program for CD-brenning på maskinen eller tilgang til Internett, går du til “Opprette feilsøkingsdisketter”.
 • Page 38 Merk: På enkelte modeller trykker du på Esc for å starte Rescue and Recovery. 5. I Rescue and Recovery-arbeidsområdet velger du Lag feilsøkingsdisketter. 6. Følg instruksjonene på skjermen. 7. Sett inn en tom, formatert diskett i diskettstasjonen når du blir bedt om det, og følg instruksjonene på...
 • Page 39: Pc-Doctor For Windows Pe

  PC-Doctor for Windows PE Lenovo-maskinen inneholder enten PC-Doctor for DOS eller PC-Doctor for Windows PE, avhengig av maskintype og modell. Feilsøkingsprogrammet PC-Doctor for Windows PE er en del av Rescue and Recovery-arbeidsområdet. Bruk PC-Doctor for Windows PE hvis du ikke klarer å starte Windows- operativsystemet, eller hvis PC-Doctor for Windows ikke fant årsaken til et mulig...
 • Page 40 Merk: Illustrasjonen nedenfor kan være litt annerledes enn musen din. 1 Låsring 2 Kule 3 Plastvalser 4 Kulerom Slik rengjør du en kulemus: 1. Slå av datamaskinen. 2. Trekk ut musekabelen fra maskinen. 3. Snu musen opp ned. Løsne låsringen 1 ved å dreie den, slik at du kan ta ut kulen i musen.
 • Page 41: Kapittel 8. Gjenopprette Programvare

  Kapittel 8. Gjenopprette programvare Les opplysningene i dette kapittelet for å bli kjent med gjenopprettingsløsningene fra Lenovo. Du finner opplysninger om hvordan og når du skal bruke følgende metoder: v Opprette og bruke produktgjenopprettingsplater v Utføre sikkerhetskopiering og gjenopprettingsoperasjoner v Bruke Rescue and Recovery-arbeidsområdet...
 • Page 42 av det fabrikkinstallerte innholdet eller utføre andre rednings- og gjenopprettingsoperasjoner, for eksempel for å redde enkeltfiler. v Windows Vista: Bruk produktgjenopprettingsplater kun hvis du skal gjenopprette maskinen til det opprinnelige fabrikkinstallerte innholdet. Når du bruker gjenopprettingsplater i Windows XP, får du mulighet til å åpne Rescue and Recovery-arbeidsområdet og velge forskjellige gjenopprettingsoperasjoner.
 • Page 43: Utføre Sikkerhetskopiering Og Gjenopprettingsoperasjoner

  Slik utfører du en sikkerhetskopiering ved hjelp av Rescue and Recovery-programmet: 1. Åpne Start-menyen fra Windows-skrivebordet og velg Alle programmer, Lenovo Care og klikk på Rescue and Recovery. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på Sikkerhetskopier harddisken i Rescue and Recovery-hovedvinduet for å...
 • Page 44 sikkerhetskopierte dem sist. Du kan også redde enkeltfiler fra en Rescue and Recovery-sikkerhetskopi på din lokale harddisk, en USB-enhet eller en nettverksstasjon. v Gjenopprette harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhetskopi: Når du har utført en sikkerhetskopiering ved hjelp av Rescue and Recovery- programmet, kan du utføre gjenopprettingsoperasjoner fra Rescue and Recovery-arbeidsområdet selv om du ikke kan starte Windows-operativsystemet.
 • Page 45: Opprette Og Bruke Redningsmedier

  Slik oppretter du redningsmedier: 1. Åpne Start-menyen fra Windows-skrivebordet, velg Alle programmer, klikk på Lenovo Care og Opprett gjenopprettingsmedier. 2. Velg typen redningsmedium du vil opprette, i området Redningsmedier. Du kan opprette redningsmedier ved hjelp av en CD, en USB-harddisk eller en ekstra intern harddisk.
 • Page 46: Opprette Og Bruke En Gjenopprettingsdiskett

  Drivere for fabrikkinstallerte enheter ligger på harddisken (vanligvis stasjon C) i mappen SWTOOLS\drivers. Andre drivere ligger på programvaremediene som fulgte med de enkelte enhetene. De nyeste driverne for fabrikkinstallerte enheter er også tilgjengelige på World Wide Web på adressen http://www.lenovo.com/think/support/. Brukerhåndbok...
 • Page 47: Definere En Redningsenhet I Oppstartingssekvensen

  Hvis du vil installere en enhetsdriver på nytt for en forhåndsinstallert enhet, utfører du disse trinnene: 1. Start maskinen og operativsystemet. 2. Vis katalogstrukturen til harddisken ved hjelp av Windows Utforsker eller Min datamaskin. 3. Åpne mappen C:\SWTOOLS. 4. Åpne mappen DRIVERS. I mappen DRIVERS finner du flere undermapper som har fått navn etter de ulike enhetene som er installert på...
 • Page 48: Løse Problemer Med Gjenopprettingen

  Løse problemer med gjenopprettingen Hvis du ikke får tilgang til Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller Windows-miljøet, kan du: v Bruk redningsmediene (CD, DVD eller USB-harddisk) til å starte Rescue and Recovery-arbeidsområdet. Du finner mer om dette i “Opprette og bruke redningsmedier” på side 37. v Bruk en gjenopprettingsdiskett når du skal reparere Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller reparere en fil som er nødvendig for å...
 • Page 49: Kapittel 9. Få Informasjon, Hjelp Og Service

  Adobes nettsted på http://www.adobe.com og laster ned versjonen du vil bruke. Lenovo Care Lenovo Care inneholder informasjonskilder og verktøy som er utformet for å gjøre databehandlingen enklere og sikrere. Lenovo Care inneholder opplysninger om maskinen og gir enkel tilgang til ulike...
 • Page 50: Access Help

  Du åpner Access Help ved å klikke på Start-menyen på Windows-skrivebordet, velge Alle programmer, Lenovo Care og klikke på Access Help. Når du har åpnet Access Help, bruker du den venstre ruten til å velge fra flippen Innhold eller Stikkord, eller du kan bruke flippen Søk til å...
 • Page 51: Ringe For Å Få Service

  “Feilsøkingsprogrammer” på side 28. Lenovo har sider på World Wide Web der du kan få tak i oppdatert teknisk informasjon og laste ned drivere og oppdateringer. Hvis du vil ha tilgang til disse sidene, går du til http://www.lenovo.com/support/ og følger instruksjonene der.
 • Page 52: Bruke Andre Tjenester

  Hvis du vil finne ut om maskinen er kvalifisert for internasjonal garantiservice og se på en liste over land der slik service er tilgjengelig, kan du gå til http://www.lenovo.com/support/, klikke på Warranty og følge instruksjonene på skjermen. Hvis du trenger hjelp i forbindelse med installering av servicepakker eller har spørsmål om servicepakker for det forhåndsinstallerte Microsoft...
 • Page 53: Tillegg A. Manuelle Modemkommandoer

  Tilbake til kommandomodus etter oppringing DS=n Ring et av de fire telefonnumrene (n=0-3) som er lagret i modemets faste minne. Kommandoer sendes ikke tilbake Kommandoer sendes tilbake Skiftetegn - Bytt fra datamodus til kommandomodus (T.I.E.S.-kommando) © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 54 Kommando Funksjon Tving modem on-hook (legg på) Tving modem off-hook (opptatt) Merk: H1-kommandoen støttes ikke for Italia Vis produktidentifikasjonskode Produsentlevert ROM-kontrolltest Intern minnetest Fastvare-ID Reservert ID Lavt høyttalervolum Lavt høyttalervolum Middels høyttalervolum Høyt høyttalervolum Intern høyttaler av Intern høyttaler på til bærebølge oppdages Intern høyttaler alltid på...
 • Page 55: Utvidede At-Kommandoer

  Kommando Funksjon Tilbakestill og hent aktiv profil 0 Tilbakestill og hent aktiv profil 1 Utvidede AT-kommandoer Kommando Funksjon &C_ &C0 Tving oppsporing av bærebølgesignalgjenkjenning høy (PÅ) &C1 Slå på CD når det er bærebølge i fjernenden &D_ &D0 Modemet overser DTR-signalet &D1 Modemet går tilbake til kommandomodus etter DTR-veksling...
 • Page 56: Mnp/V.42/V.42Bis/V.44-Kommandoer

  Kommando Funksjon &T3 Utfør lokal, digital sløyfetest &T4 Tillat fjerndigital sløyfetest-forespørsel fra fjerntliggende modem &T5 Avvis fjerndigital sløyfetest-forespørsel &T6 Utfør en fjerndigital sløyfetest &T7 Utfør en fjerndigital sløyfetest og selvtest &T8 Utfør lokal, analog sløyfetest og selvtest &V &V0 Viser aktive og lagrede profiler &V1 Vis siste tilkoblingsstatistikk &W_...
 • Page 57 Kommando Funksjon +DS44=0, 0 Deaktiver V.44 +DS44=3, 0 Aktiver V.44 +DS44? Gjeldende verdier +DS44=? Liste over verdier som støttes Tillegg A. Manuelle modemkommandoer...
 • Page 58: Kommandoer For Faks-Klasse 1

  Kommandoer for Faks-klasse 1 +FAE=n Data/Faks Automatisk svar +FCLASS=n Tjenesteklasse +FRH=n Motta data med HDLC-ramme Motta data +FRM=n +FRS=n Motta uten lyd +FTH=n Overføre data med HDLC-ramme +FTM=n Overføre data +FTS=n Stopp overføring og vent Kommandoer for Faks-klasse 2 +FCLASS=n Tjenesteklasse.
 • Page 59: Tale-Kommandoer

  +FPHCTO Fase C-tidsutkobling. +FPOLL Markerer kontrollforespørsel. +FPTS: Sideoverføringsstatus. +FPTS= Sideoverføringsstatus. +FREV? Identifiser endring. +FSPT Aktiver kontroll. +FTSI: Rapporter IDen til overføringsstasjon. Tale-kommandoer Velg overføringshastighet #BDR #CID Aktiver gjenkjenning av anroper-ID og rapportformat Velg Data, faks eller tale/lyd #CLS #MDL? Identifiser modell #MFR? Identifiser produsent #REV?
 • Page 60 NB: Til brukere i Sveits: Hvis Swisscom-telefonlinjen ikke har Taxsignal slått AV, kan modemfunksjonen svekkes. Svakheten kan løses ved et filter med disse spesifikasjonene: Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N Brukerhåndbok...
 • Page 61: Tillegg B. Merknader

  Tillegg B. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Du får opplysninger om hvilke produkter, tjenester og funksjoner som er tilgjengelige i Norge, ved å kontakte din Lenovo-representant.
 • Page 62: Merknad Om Utsignaler For Tv

  Macrovision. Det er ikke tillatt å ta fra hverandre eller demontere enheten. Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo Rescue and Recovery Lenovo Care Navnene nedenfor er varemerker for International Business Machines Corporation i USA og/eller andre land.
 • Page 63: Stikkordregister

  11 CD-kopi (bilde) 11, 30 interne stasjoner 13 opprette 29 disketter 11, 29, 30 opprette 29 kjøre, CD-kopi (bilde) 30 kjøre, disketter 30 kjøpe tilleggstjenester 44 PC-Doctor for DOS 28, 29 © Lenovo 2005, 2007. Portions © IBM Corp. 2005.
 • Page 64 23 tale 51 optisk mus 31 kulemus 31 organisere arbeidsplassen 3 oversikt, programvare 19 ledning, lenge 4 Lenovo Care produktivitetssenter 41 passord Lenovos nettsted 42 administrator 22 lyd, delsystem 13 bruker 22 løse gjenopprettingsproblemer 40 definere, endre, slette 22...
 • Page 65 strøm (fortsettelse) Støtte for ACPI (grensesnitt for automatisk konfigurering og strømstyring) 15 strømuttak 4 system administrasjon 14 programmer 25 tale, kommandoer 51 tilkoble datamaskinen 6 tjenester andre 44 kjøpe ekstra 44 TV, merknad om utsignaler 54 utbyggingskort 14 Utility-programmet, starte 21 varemerker 54 velge midlertidig oppstartingsenhet 23...
 • Page 66 Brukerhåndbok...
 • Page 68 Delenummer: 43C3115 Trykt i Norge (1P) P/N: 43C3115...

Table of Contents