Lenovo IdeaPad S206 Brugervejledning

Ideapad s200, s206 user guide v1.0 (danish)
Hide thumbs Also See for IdeaPad S206:

Advertisement

Lenovo IdeaPad
S200/S206
Brugervejledning
V1.0
Læs sikkerhedsoplysningerne og de vigtige tip i
vejledningerne, før computeren tages i brug.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo IdeaPad S206

 • Page 1 Lenovo IdeaPad S200/S206 Brugervejledning V1.0 Læs sikkerhedsoplysningerne og de vigtige tip i vejledningerne, før computeren tages i brug.
 • Page 2 Tegningerne i denne vejledning kan variere fra det faktiske produkt. Se det aktuelle produkt. Lovpligtige oplysninger • Gå til adressen http://consumersupport.lenovo.com/, og klik på User guides and manuals for at læse oplysningerne. Første udgave (Januar 2012) © Copyright Lenovo 2012.
 • Page 3: Table Of Contents

  Brug af pegefeltet ......9 Brug af tastaturet......10 Brug af eksterne enheder ....13 Specialknapper ......16 Indikatorer for systemstatus..17 Beskyttelse af computeren ..19 Brug af Lenovo Quick Start ..20 Kapitel 3. Tilslut til internettet ....... 21 Trådløs tilslutning......21 Kapitel 4. OneKey Rescue-system.......26 OneKey Rescue-system ....26...
 • Page 5: Kapitel 1. Grundlæggende Betjening Af Computeren

  Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set ovenfra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bemærk: •...
 • Page 6 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Indbygget Brug kameraet til videokommunikation. kamera Antenner til De indbyggede antenner sikrer optimal modtagelse af det trådløse signal. trådløst modul Computerskærm LCD-skærmen er udstyret med LED-baggrundslys og gengiver indholdet med utrolig brillians. Afbryder Tryk på denne knap for at tænde computeren. Blæserspjæld Gør det muligt at bortlede varm luft fra enheden.
 • Page 7: Set Fra Venstre

  Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set fra venstre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indikatorer for Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indikatorer for systemstatus"...
 • Page 8: Set Fra Højre

  Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set fra højre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gør det muligt at isætte hukommelseskort (medfølger Slot til ikke).
 • Page 9: Set Nedefra

  Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set nedefra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gør det muligt at luftafkøle computeren.
 • Page 10: Kapitel 2. Grundlæggende Oplysninger

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Første gang enheden tages i brug - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Læs vejledningerne Læs de medfølgende vejledninger, før computeren tages i brug.
 • Page 11 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Sådan sættes computeren i slumretilstand, og sådan lukkes den Når du er færdig med at bruge computeren, kan du sætte den i slumringstilstand eller lukke den ned. Sådan sættes computeren i slumringstilstand Hvis du kun er væk fra computeren i kort tid, kan du sætte den i slumringstilstand.
 • Page 12: Brug Af Netadapter Og Batteri

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af netadapter og batteri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kontrol af batteristatus Du kan kontrollere batteriniveauet i procent ved at se på...
 • Page 13: Brug Af Pegefeltet

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af pegefeltet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pegefelt Du kan flytte markøren på...
 • Page 14: Brug Af Tastaturet

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af tastaturet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Din computer har indbyggede funktionstaster i standard tastaturet.
 • Page 15 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Hurtigtaster Brug af hurtigtaster Hurtigtasterne findes på tastaturet på rækken med funktionstaster. Tryk på den relevante hurtigtast for at ændre systemindstillingerne med det samme. Nedenfor beskrives hurtigtasternes funktioner. : Slår lyden fra/til. : Reducerer lydstyrken. Lukker et aktivt vindue eller : Øger lydstyrken.
 • Page 16 Hvis du ønsker det, kan hurtigtasterne deaktiveres under BIOS-opsætningen. Sådan deaktiveres hurtigtasterne: 1 Genstart computeren. Tryk på Fn + F2 , så snart Lenovo-logoet vises, for at få adgang til BIOS-opsætningen. 2 Gå til BIOS-opsætningen, åbn menuen Configuration, og skift indstillingen HotKey Mode fra Enabled til Disabled.
 • Page 17: Brug Af Eksterne Enheder

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af eksterne enheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Computeren er udstyret med mange indbyggede funktioner og tilslutningsmuligheder.
 • Page 18 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Tilslutning af USB-enheder Du kan slutte en USB-enhed til computeren ved at sætte enhedens USB-stik (Type A) i computerens USB-port (eller eSATA/USB-kombiport). Første gang du slutter en USB-enhed til en bestemt USB-port på computeren, installerer Windows automatisk driveren til den pågældende enhed. Når driveren er installeret, kan du afbryde og tilslutte enheden uden yderligere handlinger.
 • Page 19 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Tilslutning af Bluetooth-enheder (kun bestemte modeller) Hvis computeren har et indbygget Bluetooth-adapterkort, understøtter den trådløs tilslutning og dataoverførsel til andre Bluetooth-aktiverede enheder, f.eks. bærbare computere, PDA'er og mobiltelefoner. Dataene kan overføres mellem enhederne uden brug af kabler og inden for en ublokeret rækkevidde af op til 10 meter.
 • Page 20: Specialknapper

  • Under opstarten af computeren skal du omgående trykke på QS-tasten for at starte Lenovo Quick Start. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af Lenovo Quick Start" on page 20. • Windows: QS-tasten kan indstilles til at åbne en valgt fil, starte software eller åbne en valgt webside.
 • Page 21: Indikatorer For Systemstatus

  Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Indikatorer for systemstatus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Disse indikatorer angiver computerens status.
 • Page 22 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Symbol Indikator Status Beskrivelse indikator Strøm Lyser Computeren er tændt. (hvidt) Blinker Computeren er i slumretilstand. Lyser ikke Computeren er slukket. Batteri Lyser Der er over 20% strøm (hvidt) tilbage på batteriet. Lyser gult Der er mellem 5% og 20% strøm tilbage på...
 • Page 23: Beskyttelse Af Computeren

  BIOS-opsætningen. Bemærk: Hvis du vil have adgang til BIOS-opsætningen, skal du trykke på Fn + F2 (når HotKey Mode er indstillet til Enabled) eller trykke på F2 (når HotKey Mode er indstillet til Disabled), når Lenovo-logoet vises på skærmen.
 • Page 24: Brug Af Lenovo Quick Start

  2 Tryk omgående på QS-tasten, når Lenovo-logoet vises, for at starte Lenovo Quick Start. Afslutning af Lenovo Quick Start Når du er færdig med at bruge Lenovo Quick Start, kan du vælge at lukke computeren eller starte Windows-operativsystemet. Hvis du vil lukke computeren, skal du klikke på knappen i nederste venstre hjørne af skærmen.
 • Page 25: Kapitel 3. Tilslut Til Internettet

  Kapitel 3. Tilslut til internettet Internettet er et globalt netværk, der skaber forbindelse mellem computere over hele verden og giver dem mulighed for at bruge tjenester som e-mail, informationssøgning, e-handel, websurfing og underholdning. Du kan slutte computeren til internettet på følgende måde: Trådløst netværk: Tilslutningen udføres uden kabler.
 • Page 26 Kapitel 3. Tilslut til internettet Brug af Wi-Fi/WiMAX (kun bestemte modeller) Aktivering af trådløs tilslutning Udfør følgende trin for at aktivere trådløse kommunikationer: Tryk på for at konfigurere. Hardwaretilslutning Wi-Fi/WiMAX-netværk Adgangspunkt * * Medfølger ikke. Softwarekonfiguration Yderligere oplysninger om konfigurering af computeren fås hos din internetserviceudbyder (ISP) og ved søgning i Windows Hjælp og support.
 • Page 27 Kapitel 3. Tilslut til internettet Brug af mobilbredbånd (kun bestemte modeller) Før du kan oprette forbindelse til mobilbredbånd, skal du vælge en mobilnetværksoperatør og kontrollere, at du er inden for netværkets dækningsområde. Derefter skal du: • Aktivere mobilbredbåndstjenesten via din lokale mobilnetværksoperatør. Efter aktiveringen får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module).
 • Page 28 Kapitel 3. Tilslut til internettet Isættelse af et SIM-kort Sådan isættes et SIM-kort 1 Sluk computeren, og fjern derefter netadapteren og alle kabler fra computeren. 2 Sæt SIM-kortet i kortslotten, indtil det klikker på plads, som vist i illustrationen. Bemærk: Hvis SIM-kortet isættes i den forkerte retning, kan det beskadige SIM-kortslotten. Udskåret hjørne...
 • Page 29 Kapitel 3. Tilslut til internettet Fjernelse af et SIM-kort Sådan fjernes et SIM-kort: 1 Sluk computeren, og fjern derefter netadapteren og alle kabler fra computeren. 2 Skub SIM-kortet ind, indtil du hører et klik, og træk så SIM-kortet ud. Bemærk: Du må aldrig isætte eller fjerne et SIM-kort, mens computeren er tændt. Hvis du gør dette, kan det ødelægge SIM-kortet og SIM-kortlæseren permanent.
 • Page 30: Kapitel 4. Onekey Rescue-System

  Introduktion Lenovo OneKey Rescue-system er et brugervenligt program, der kan sikkerhedskopiere dataene på systemdrevet (C-drevet) og gendanne dem efter behov. Lenovo OneKey Recovery kan bruges med Windows, og OneKey Rescue-system kan bruges uden at starte Windows. Bemærk: Funktionerne i OneKey Rescue-system kan bruges, fordi din harddisk allerede som standard indeholder et skjult drev, der bruges til at gemme et spejlbillede af systemet og programfilerne til OneKey Rescue-system.
 • Page 31 Bemærk: Hvis der ikke findes et integreret optisk drev, eller hvis det integrerede optiske drev ikke understøtter diskoprettelse, skal du slutte et ekstern optisk drev til computeren. • Windows: Tryk på knappen OneKey Rescue-system for at starte Lenovo OneKey Recovery-system. • Klik på Opret gendannelsesdisk på hovedskærmen.
 • Page 32 Kapitel 4. OneKey Rescue-system Bemærk: • Det anslåede antal nødvendige diske vises, før genoprettelsesdiskene oprettes. Brug en skrivbar dvd som medie for at reducere antallet af nødvendige diske. Kontroller også, at dit optiske drev er kompatibelt med den disk, der ønskes brugt. Når genoprettelsesdisken er oprettet, skal diskene nummereres i korrekt rækkefølge.
 • Page 33: Kapitel 5. Fejlfinding

  Klik på http://consumersupport.lenovo.com. Hvor er genoprettelsesdiskene? Computeren leveres ikke med genoprettelsesdiske. Yderligere oplysninger om alternative genoprettelsesmetoder fra Lenovo findes i afsnittet "Kapitel 4. OneKey Rescue-system" på side 26. Hvor findes installationsdiskene til den forudinstallerede software? Computeren leveres ikke med installationsdiske til forudinstalleret software.
 • Page 34 Kapitel 5. Fejlfinding Hvor kan jeg finde garantioplysningerne? Yderligere oplysninger om gældende garanti for computeren, herunder garantiperioden og servicegarantitypen, findes i den brochure om Lenovos begrænsede ansvar, der fulgte med computeren. Hvor finder jeg enhedsdriverne? En kompatibel enhedsdriver er påkrævet for at sikre korrekte drift og ydeevne af hver komponent i computeren.
 • Page 35: Fejlfinding

  Kapitel 5. Fejlfinding Fejlfinding - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gå...
 • Page 36 Adgangskodeproblemer Hvis du har glemt din brugeradgangskode, skal du aflevere Jeg har glemt min • din computer på et Lenovo autoriseret serviceværksted eller adgangskode. en repræsentant for at få adgangskoden ændret. • Hvis du har glemt adgangskode til din harddisk, kan et Lenovo autoriseret serviceværksted ikke nulstille din...
 • Page 37 Kapitel 5. Fejlfinding Computeren aktiveres ikke fra • Hvis computeren ikke aktiveres fra dvaletilstand, kan det dvaletilstand, og computer være gået automatisk i dvaletilstand, fordi batteriet er virker ikke. afladet. Kontroller indikatoren for strøm. • Hvis computeren er i slumringstilstand, skal du slutte netadapteren til computeren, og derefter trykke på...
 • Page 38 Kapitel 5. Fejlfinding Batteriproblemer Afladning og genopladning af batteriet. Computeren lukker ned, før • indikatoren for batteriniveau viser, at der mangler batteri. -eller- Computeren er stadig tændt, selvom indikatoren for batteriniveau viser, at der mangler batteri. Computeren virker ikke med et •...
 • Page 39: Andre Problemer

  Tryk på Fn + F12 (når HotKey Mode er indstillet til Enabled) eller trykke på F12 (når HotKey Mode er indstillet til Disabled), når Lenovo-logoet vises på skærmen under computeropstarten for at vælge den enhed, som computeren skal starte fra.
 • Page 40: Varemærker

  Varemærker Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lenovo i Danmark og/eller andre lande. Lenovo IdeaPad OneKey VeriFace Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre virksomheder, produkter eller servicemærker kan være varemærker...
 • Page 42 New World. New Thinking. www.lenovo.com V1.0_da-DK...

This manual is also suitable for:

Ideapad s200

Table of Contents