Download  Print this page

HP A320m - Pavilion - 256 MB RAM Support Manual

Hp pavilion destkop pc - (norwegian) warranty and support guide 5990-6400.
Hide thumbs

Advertisement

innhold
hvor kan du få hjelp?
hp pavilion hjemme-pc
garanti- og
lisensinformasjon
garanti-
samsvarserklæring
og supportguide
driftsspesifikasjoner
lovgivning og
sikkerhet, informasjon
Før du tar kontakt med HPs kundestøtte bør
du sørge for at du har opplysningene
nedenfor lett tilgjengelig. Skriv ned
produktinformasjonen for senere referanse.
Produktnavn: ______________________________________
Modellnummer: ____________________________________
System- eller
produktnummer: ___________________________________
Serienummer: _____________________________________
Kjøpsdato: ________________________________________
Operativ-
system: ___________________________________________
Type og
versjon: __________________________________________

Advertisement

Table of Contents

   Also See for HP A320m - Pavilion - 256 MB RAM

   Related Manuals for HP A320m - Pavilion - 256 MB RAM

   Summary of Contents for HP A320m - Pavilion - 256 MB RAM

 • Page 1 innhold hvor kan du få hjelp? hp pavilion hjemme-pc garanti- og lisensinformasjon garanti- samsvarserklæring og supportguide driftsspesifikasjoner lovgivning og sikkerhet, informasjon Før du tar kontakt med HPs kundestøtte bør du sørge for at du har opplysningene nedenfor lett tilgjengelig. Skriv ned produktinformasjonen for senere referanse.
 • Page 3 Følg disse trinnene når du trenger hjelp fra HP: Lisensavtale for 1 Se installasjonsoversikten og Brukerhåndboken hvis du Hewlett-Packard trenger hjelp med å installere og bruke PCen. Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder for bruk av 2 Hvis du vil ha raskere tilgang til hjelp, kan du registrere medfølgende programvare hvis ikke du har inngått en...
 • Page 4 Opphør Når et nettverkskort (NIC) er forhåndsinstallert på fabrikk av HP i HP Pavilion, garanterer HP at riktige drivere er HP kan trekke tilbake lisensen hvis ikke vilkårene i denne installert og at HP Pavilion vil gjenkjenne NIC-kortet. HPs lisensavtalen følges. Ved opphør må du umiddelbart garanti dekker imidlertid IKKE tilkoblingsproblemer, som ødelegge programvaren og alle kopier, tilpassinger og IKKE støttes.
 • Page 5 HPs standardrater. Norge Du er ansvarlig for sikkerheten til din egen proprietære og Hewlett-Packard Norge AS konfidensielle informasjon, og for å ha en prosedyre som ligger utenfor produktene for rekonstruksjon av tapte eller Østensjøveien 32 endrede filer, data eller programmer.
 • Page 6 – R&TTE-direktiv 1999/5/EF kunngjør at produktet Produktet ble testet i en vanlig konfigurasjon med Produktnavn: HP Pavilion Multimedia Personal Hewlett-Packard-PC og tilbehør. Computer System Dette utstyret samsvarer med del 15 i det amerikanske 100-serien, 300-serien, 400-serien, FCC-regelverket (Federal Communications Modellnummer: 500-serien, 600-serien, 700-serien, Commission).
 • Page 7 Driftsspesifikasjoner Elektriske spesifikasjoner: Modeller: 100-serien, 300-serien, 400-serien, 500-serien, 600-serien, 700-serien, 000-serien, t000-serien og m000-serien 100–127 V /200–240 V , 4/2 A, 50/60 Hz Driftstemperatur: 5 til 35 °C (På modeller med stasjon for DVD+RW/+R er driftstemperaturen 5 til 30 °C) Lagringstemperatur: -40 til 70 °C Driftsfuktighet:...
 • Page 8 Informasjon om lovgivning og sikkerhet ENERGY STAR-samsvar ADVARSEL: HP Pavilion er tung, så pass på at du løfter datamaskinen på en ergonomisk riktig Hewlett-Packard Pavilion-PCer og - måte når du skal flytte den. ® skjermer merket med ENERGY STAR ADVARSEL: Elektrostatiske utladninger (ESD) kan...
 • Page 9 Ringerekvivalensnummer Informasjon om samsvar i REN-nummeret til dette modemet er 1. REN angir Storbritannia maksimalt antall apparater som kan være koblet til en Dette modemet er godkjent av den britiske handels- og telefonlinje samtidig. REN-verdien for hvert apparat legges industriministeren (Secretary of State at the Department of sammen, og må...
 • Page 10 ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må ADVARSEL: Systemet er utstyrt med en grunnleggende forholdsregler alltid følges for å spenningsvalgbryter for bruk i et 115- eller 230- redusere risikoen for brann, elektrisk støt og volts strømsystem. Spenningsvalgbryteren er skade på personer, inkludert følgende: forhåndsinnstilt til riktig spenningsinnstilling for •...
 • Page 11 Beskyttelse mot lynnedslag Erklæring om lasersikkerhet For å gi ekstra beskyttelse til Hewlett-Packard-produkter Klasse 1 LED-produkt når det lyner, eller hvis utstyret er uten oppsyn og ikke blir CD-ROM- og DVD-ROM-stasjonene inneholder et brukt i lange perioder, må du dra ut støpselet av lasersystem og er klassifisert som laserprodukt i klasse 1 stikkontakten og koble fra antennen eller kabelsystemet.
 • Page 12 © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med enerett.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: