Download Print this page

Advertisement

NEDERLANDS
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken.
Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor eventueel toekomstig gebruik.
Houd u aan alle waarschuwingen die op het product zijn vermeld.
1. Haal voordat u het apparaat schoon gaat maken de stekker uit het
stopcontact. Gebruik geen vloeibaar schoonmaakmiddel of een
reinigingsmiddel in een spuitbus. Veeg het apparaat schoon met een
vochtige doek.
2. Gebruik geen accessoires of aansluitelementen die niet zijn
goedgekeurd door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren.
3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van
water – bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak,
gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder
of bij een zwembad.
4. Plaats het apparaat niet op een onstabiele
standaard, rek of tafel. Als u dat wel doet, kan
het apparaat vallen, waardoor er ernstig
persoonlijk letsel en schade aan het apparaat
kan ontstaan.
Gebruik alleen een tafel die aan de eisen van
de fabrikant voldoet of die u samen met het
apparaat hebt aangeschaft. Houd u bij de
installatie aan de instructies en gebruik de
aanbevolen installatiebenodigdheden.
5. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat. Abrupt stoppen, te hard duwen en
oneffen oppervlakken kunnen ertoe leiden dat
het apparaat en het verrijdbaar onderstel
omvallen.
2
6. Gebruik alleen de voedingsbron die op het etiket is vermeld. Als u niet
zeker bent over het voltage, kunt u contact opnemen met de
leverancier bij wie u het product hebt gekocht. Informatie over het
gebruik van batterijen of een ander type voedingsbron vindt u in dit
boekje.
7. Leid het netsnoer zodanig dat het niet
waarschijnlijk is dat erop wordt getrapt en dat
het niet kan worden afgekneld door voorwerpen
die erop of ertegen worden geplaatst. Let bij
netsnoeren vooral op de stekker en het punt
waarop het netsnoer het apparaat verlaat.
8. Verwijder het netsnoer uit de wandcontactdoos
en koppel de kabels tussen het apparaat en de
antenne los tijdens onweer of als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Hiermee voorkomt u schade door blikseminslag
en ernstig letsel door elektrische schokken.
9. Zorg ervoor dat wandcontactdozen of
verlengkabels niet overbelast worden. Dit kan
brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in
het apparaat terechtkomen. Als een vreemd voorwerp interne delen
of bepaalde gebieden binnen het apparaat raakt waar sprake is van
hoogspanning, bestaat het risico van brand of elektrische schokken.
Mors geen vloeistoffen over het apparaat.
Opmerkingen en veiligheidsinstructies
11. Probeer niet om het apparaat zelf te
repareren, door het te openen of door de
afdekkappen te verwijderen. U kunt dan
worden blootgesteld aan hoogspanning en
andere gevaren.
Laat alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren door gekwalificeerde servicemedewerkers.
12. Vervang de adapter altijd door een van hetzelfde type.
13. Controleer of de servicetechnicus vervangende onderdelen gebruikt
die zijn goedgekeurd door de fabrikant of onderdelen met dezelfde
eigenschappen als de oorspronkelijke. Gebruik van niet-
goedgekeurde of niet-geschikte onderdelen kunnen resulteren in
brand, elektrische schokken of andere gevaarlijke situaties.
14. Plaats het apparaat niet in de buurt van een
radiator, warmterooster, kachel of ander
apparaat dat warmte produceert
(inclusief versterkers).
15. Maak geen gebruik van het LCD-scherm
terwijl u het apparaat verplaatst. Gebruik de
DVD-speler niet en bekijk geen videobeelden
terwijl u rijdt of loopt.
Dit kan leiden tot persoonlijk letsel.
16. Gebruik geen voltage dat de bovengrens van het nominale
vermogen voor deze DVD-speler overschrijdt.
- Gebruik geen voltage dat buiten het voltagebereik valt dat is
aangegeven op deze DVD-speler.
- Als u een onjuist voltage gebruikt, kan dit leiden tot brand en/of
elektrische schokken.
NEDERLANDS
17. Oefen geen al te grote druk uit op het scherm.
- De buitenkant van het scherm is vervaardigd van glas.
Dit glas kan breken als er teveel kracht op wordt uitgeoefend.
18. Houd de DVD-speler niet gedurende langere tijd op uw schoot.
- De hitte die wordt geproduceerd door de DVD-speler kan lichte
brandwonden veroorzaken.
VOORZICHTIG: GEBRUIK VAN MECHANISMEN, AANPASSINGEN OF
HANDELINGEN ANDERS DAN ZOALS IN DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING VERMELD, KAN BLOOTSTELLING AAN SCHADELIJKE
STRALING TOT GEVOLG HEBBEN.
Belangrijk
Geachte gebruiker,
De batterijen die in dit product worden gebruikt
bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi daarom nooit batterijen
bij het gewone huisvuil.
Laat bij voorkeur de batterijen
door uw vakhandelaar
vervangen of lever de
batterijen in bij de chemocar
of een innamepunt voor oude
batterijen in uw gemeente
indien u de batterijen zelf
verwisselt.
3

Advertisement

   Also See for Samsung DVD-L200W

   Summary of Contents for Samsung DVD-L200W

 • Page 1

  NEDERLANDS NEDERLANDS Opmerkingen en veiligheidsinstructies Opmerkingen en veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies 11. Probeer niet om het apparaat zelf te Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. repareren, door het te openen of door de 17. Oefen geen al te grote druk uit op het scherm. Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor eventueel toekomstig gebruik.

 • Page 2

  NEDERLANDS NEDERLANDS Opmerkingen en veiligheidsinstructies Veiligheidsinformatie Optimale prestaties Beveiliging tegen kopiëren Om een probleemloze werking te garanderen, is dit product uitgerust met de modernste technologie. Als de lens of het diskstation vuil wordt, gaat de beeldkwaliteit achteruit. • Veel dvd’s zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw tv aansluiten en niet op een videorecorder.

 • Page 3: Table Of Contents

  NEDERLANDS NEDERLANDS Inhoudsopgave Inhoudsopgave Instellen Speciale functies Functies ................. . . 8 Vertraagde weergave .

 • Page 4: Functies, Accessoires

  NEDERLANDS NEDERLANDS Functies Accessoires Speelt zowel dvd’s als audio-cd’s af • Via de AV-ingangen/uitgangen kunt u een videorecorder of Afstandsbediening Netsnoer Wisselstroomadapter Batterijset • U kunt CD-R/RW’s met MP3/WMA-bestanden afspelen. camcorder op uw DVD-speler aansluiten of u een tv gebruiken als u de voorkeur geeft aan een groter scherm.

 • Page 5: Type Disk En Kenmerken

  NEDERLANDS NEDERLANDS Type disk en kenmerken Disktype en kenmerken Deze DVD-speler kan de volgende typen disks met het bijbehorende logo afspelen: * Waarschuwing 2 • Sommige afspeelfuncties van een dvd of video-cd verschillen per fabrikant. * Waarschuwing 1 Type disks Opname Formaat Max.

 • Page 6: Beschrijving Voorpaneel, Afstandsbediening

  NEDERLANDS NEDERLANDS Beschrijving voorpaneel Beschrijving voorpaneel Voorkant Rechterkant 1. AAN/UIT-KNOP 1. KOPTELEFOON 1, 2 • Houd de AAN/UIT-knop een seconde ingedrukt om de speler uit te 2. VOLUME schakelen. 3. LAMPJE VOOR OPLADEN BATTERIJ 2. OPENEN 4. SENSOR AFSTANDSBEDIENING 3. KLEP DISKCOMPARTIMENT 5.

 • Page 7

  NEDERLANDS NEDERLANDS Beschrijving voorpaneel Afstandsbediening Onderkant 1. Toets POWER OFF (AAN/UIT) 13. Toets BOOKMARK (Bladwijzer) • Door de speler uit te zetten,wordt het 14. Toets LCD CON. (LCD-scherm aan/uit) stroomverbruik beperkt. Om de speler weer • De status van het LCD-display wijzigen. aan te zetten, drukt u nogmaals op deze (Wide Off)

 • Page 8

  NEDERLANDS NEDERLANDS Afstandsbediening Koptelefoon op de DVD-speler aansluiten Met behulp van een stereo miniaansluiting kunt u een koptelefoon op de PHONES-ingang De batterij in de afstandsbediening plaatsen van de DVD-speler aansluiten, zodat u ongestoord van uw dvd kunt genieten. 1. Verwijder het klepje van het batterijvak door het in de 2.

 • Page 9: Aansluiten Op Een Videorecorder Of Camcorder, Videobeelden Vanaf Een Andere Recorder Bekijken

  NEDERLANDS NEDERLANDS Aansluiten op een videorecorder of camcorder Videobeelden vanaf een andere recorder bekijken Gebruik de onderstaande procedure om via uw DVD-speler een video vanaf een videorecorder of camcorder te bekijken. U kunt videobeelden vanaf uw videorecorder of camcorder weergeven via uw DVD-speler. Videobeelden vanaf een andere recorder bekijken Aansluiting op een videorecorder of camcorder 1.

 • Page 10: Aansluiten Op Een Tv, Aansluiten Op Een Stereo Geluidsinstallatie

  NEDERLANDS NEDERLANDS Aansluiten op een tv Aansluiten op een stereo geluidsinstallatie Als uw tv over een S-VIDEO ingang beschikt, krijgt u een betere beeldkwaliteit wanneer u een U kunt een betere geluidskwaliteit krijgen door de DVD-speler op een geluidsinstallatie aan te sluiten. S-VIDEO-kabel gebruikt om uw DVD-speler op de tv aan te sluiten.

 • Page 11

  NEDERLANDS NEDERLANDS Aansluiten op een stereo geluidsinstallatie Aansluiten op een stereo geluidsinstallatie Digitale audio uitgang (optisch) Dolby Digital (5.1-kanaals) en DTS Audio afspelen • U kunt genieten van een vol en dynamisch omringend geluid als u een Dolby Digitale/DTS digitale omringende processor of versterker verbindt met de optische digitale jack op de DVD speler.

 • Page 12: Adapter, Batterijset

  NEDERLANDS NEDERLANDS Adapter Adapter Belangrijk! • Schakel altijd de DVD-speler uit als u de adapter aansluit of verwijdert. • Als de DVD-speler is ingeschakeld, wordt de batterijset in de DVD-speler niet opgeladen. Uitvoerkabel Let erop dat u de batterij minstens een keer per zes maanden oplaadt om de duurbaarheid van de Wisselstroomadapter (meegeleverd) batterij te verzekeren.

 • Page 13: Weergave Batterijniveau

  NEDERLANDS NEDERLANDS Batterijset Weergave batterijniveau Belangrijk! • De indicator voor het batterijniveau geeft aan hoeveel stroom nog beschikbaar • Controleer of u de batterijset correct hebt geplaatst. is in de batterijset......a Bij niet juiste plaatsing kan er een storing optreden in de DVD-speler. a.

 • Page 14: Disk Afspelen

  NEDERLANDS NEDERLANDS Disk afspelen Disk afspelen 6. Beeld-voor-beeld (niet voor cd) Voordat u gaat afspelen Druk tijdens het afspelen op de toets PAUSE ( )/STEP van de afstandsbediening. Tijdens beeld-voor-beeld weergave hoort u geen geluid. SELECT MENU LANGUAGE - Druk op PLAY ( ) voor normale weergave.

 • Page 15: Functies Voor Zoeken En Springen, Display Functie (disk-informatie Weergeven)

  NEDERLANDS NEDERLANDS Functies voor zoeken en springen Display functie (disk-informatie weergeven) Tijdens het afspelen kunt u snel een hoofdstuk of track doorzoeken of de functie voor springen gebruiken om naar Tijdens afspelen van dvd/vcd/cd de volgende te gaan. 1. Druk tijdens het afspelen op de toets INFO. Een hoofdstuk of track doorzoeken 2.

 • Page 16: Diskmenu En Titelmenu, Menu Functie

  NEDERLANDS NEDERLANDS Diskmenu en Titelmenu Menu Functie Diskmenu openen Menu Functie openen 1. Druk tijdens het afspelen op de toets MENU. 1. Druk tijdens het afspelen op de toets MENU. 2. Selecteer met behulp van de toetsen OMHOOG/OMLAAG Disc Menu en druk vervolgens op de 2.

 • Page 17: Passage Herhalen, Vertraagde Weergave

  NEDERLANDS NEDERLANDS Passage herhalen Vertraagde weergave Herhalen van een track, hoofdstuk of titel, een te kiezen passage (A-B) of de hele disk (alleen vcd/cd). Met deze functie kunt u scènes met sport, dansen, het bespelen van muziekinstrumenten, enz., langzaam afspelen zodat u ze beter kunt bekijken. Tijdens weergave van een dvd Tijdens het afspelen van een dvd 1.

 • Page 18: De Breedte/hoogteverhouding (ez View) Aanpassen

  NEDERLANDS NEDERLANDS De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen De breedte/hoogteverhouding (EZ View) aanpassen Beelden weergeven met breedte/hoogteverhouding (dvd) Als u een tv met 4:3 gebruikt Druk op de toets EZ VIEW. Bij disks met een breedte/hoogteverhouding van 16:9 • Het schermformaat wijzigt wanneer u meerdere keren op deze toets drukt. •...

 • Page 19: Taalkeuze Geluidsspoor, Taalkeuze Ondertiteling

  NEDERLANDS NEDERLANDS Taalkeuze geluidsspoor Taalkeuze ondertiteling Met de AUDIO toets kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal kiezen. Wanneer er ondertitels op de dvd staan, kunt u met de SUBTITLE toets de talen van de beschikbare ondertitels op het scherm bekijken. Met de AUDIO toets SUBTITLE toets gebruiken 1.

 • Page 20: Camerastandpunt Kiezen, Bladwijzerfunctie

  NEDERLANDS NEDERLANDS Camerastandpunt kiezen Bladwijzerfunctie Wanneer een dvd bepaalde scènes gezien vanuit verschillende camerastandpunten bevat, kunt u de Met de bladwijzerfunctie kunt u fragmenten van een dvd of vcd selecteren zodat u dit fragment later ANGLE functie gebruiken. snel terug kunt vinden. De bladwijzerfunctie gebruiken (dvd/vcd) Gebruik ANGLE functie 1.

 • Page 21: Zoom En 3d Geluid, Afspelen Van Mp3/wma Bestanden

  NEDERLANDS NEDERLANDS Zoom en 3D geluid Afspelen van MP3/WMA bestanden Wanneer een disk met MP3/WMA bestanden in de dvd-speler wordt geplaatst, wordt het eerste Zoomfunctie (dvd/vcd) muziekbestand van de eerste map afgespeeld. 1. Druk tijdens het afspelen of in de pauzestand op de toets ZOOM op de afstandsbediening. Er wordt nu op het scherm een vierkant weergegeven.

 • Page 22: Beeldcd's Afspelen

  NEDERLANDS NEDERLANDS Afspelen van MP3/WMA bestanden Beeldcd's afspelen CD-R MP3/WMA-disks 1. Open de het diskcompartiment. 2. Plaats de disk met het label naar boven. 3. Sluit het compartiment. Houd bij het afspelen van CD-R/MP3- of WMA-disks rekening met bovengenoemde aanbevelingen voor CD-R, alsmede met onderstaande opmerkingen: - Het compartiment wordt gesloten en er wordt een scherm weergegeven dat eruitziet als het onderstaande scherm.

 • Page 23

  NEDERLANDS NEDERLANDS Beeldcd's afspelen Instellingenmenu - voorkeurinstellingen wijzigen In het Instellingenmenu kunt u allerlei instellingen van uw dvd-speler wijzigen, zoals de taal, het CD-R JPEG-disks kinderslot en het gebruikte type tv-scherm. • Alleen bestanden met de extensie ".jpg" en ".JPG" kunnen worden afgespeeld. Instellingen Geluid 1.

 • Page 24: Taalfuncties Instellen

  NEDERLANDS NEDERLANDS Taalfuncties instellen Taalfuncties instellen Hier kunt u de taal voor de menu’s en meldingen van uw dvd-speler kiezen. Taalkeuze geluidsspoor Menutaal speler 1. Druk met de speler in de STOP stand op de toets MENU van de afstandsbediening. 2.

 • Page 25: Geluidsweergave Instellen, Beeldweergave Instellen

  NEDERLANDS NEDERLANDS Geluidsweergave instellen Beeldweergave instellen 1. Druk met de speler in de STOP stand op de toets MENU van de afstandsbediening. 1. Druk met de speler in de STOP stand op de toets SETUP van de afstandsbediening. 2. Selecteer met de toetsen OMHOOG/OMLAAG Setup en druk vervolgens op de toets RECHTS of ENTER. 2.

 • Page 26: Niveau Kinderslot Instellen, Voorzorgsmaatregelen, Problemen Oplossen

  NEDERLANDS NEDERLANDS Niveau kinderslot instellen Voorzorgsmaatregelen Het kinderslot werkt met dvd’s die een klassering hebben. Zo heeft u invloed op het soort dvd waarnaar Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de speler uw gezin kan kijken. Er zijn 8 verschillende klasseringen. • Vermijd magnetische omgevingen. 1.

 • Page 27

  NEDERLANDS NEDERLANDS Voorzorgsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen Bij het verplaatsen van de speler Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de batterijset Belangrijk! • Verwijder de disk uit de speler voordat u deze inpakt of verplaatst. Volg altijd de onderstaande veiligheidsvoorschriften wanneer u gebruik maakt van de batterijset. Als u dat niet doet, kan kortsluiting, U wordt geadviseerd de disk uit de speler te verwijderen en de speler uit te schakelen als u deze niet gebruikt.

 • Page 28

  NEDERLANDS NEDERLANDS Voorzorgsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen Berg de batterijset na het opladen apart op. Voorzorgsmaatregelen voor het opslaan van de batterijset • Deze batterijset bevat een lithium/ion-batterij. Ook wanneer de batterijset niet wordt gebruikt, raakt deze langzaam leeg. • Ook wanneer de batterijset niet wordt gebruikt, loopt hij langzaam leeg. U kunt het verbruik beperken door de volgende maatregelen Gebruik dus een volledig opgeladen batterijset.

 • Page 29

  NEDERLANDS NEDERLANDS Problemen oplossen Problemen oplossen Als uw DVD-speler niet correct lijkt te werken, controleert u de onderstaande punten voordat u contact opneemt met een door Samsung geautoriseerd service center. Symptoom Controleer het volgende Symptoom Controleer het volgende De stroom wordt niet Geen beeld •...

 • Page 30: Specificaties

  Als de tweede batterijset zonder problemen kan worden opgeladen, is mogelijk uw eerste batterijset defect of is deze aan • Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. vervanging toe.

 • Page 31: Garantie

  Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend naar haar oordeel noodzakelijk is, vervanging van het product of het defecte uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar onderdeel. dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen niet aansprakelijk worden 3.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: