Download  Print this page

Provozní Režimy - Asus WL-330N Quick Start Manual

Portable wireless n router.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rychlý přehled
3
2
1
1) WPS tlačítko
2) Stav připojení LED
3) Indikátor LED sítě
4) Indikátor LED bezdrátového
připojení
5) Indikátor LED napájení
Provozní režimy
ASUS WL-330N poskytuje pět provozních režimů: Wireless Router (Bezdrátový
směrovač), Access Point (AP) (Přístupový bod (AP)), Hotspot (WiFi Account
Sharing) (Aktivní bod (Sdílení účtu WiFi)), Repeater (Opakovač) a Wireless
Network Adapter (Bezdrátový síťový adaptér).
POZNÁMKA: :
Pomocí nástroje Device Discovery (Vyhledání zařízení) na podpůrném
disku CD získejte dynamickou adresu IP WL-330N.
Před nakonfigurováním WL-330N na režim Aktivní bod, Opakovač nebo
Síťový adaptér zkontrolujte, zda je počítač připojen k WL-330N síťovým
kabelem.
Pokud nelze přepínat režimy, ručně obnovte výchozí tovární hodnoty
všech nastavení stisknutím tlačítka „Restore" (Obnovit) na zařízení ASUS
WL-330N, když je ZAPNUTÉ.
4
5
6
7
6) Port vstupu DC (mikro USB)
7) Port Ethernet
8) Ventilátor
9) Obnovovací tlačítko
8
9
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Asus WL-330N

   Related Manuals for Asus WL-330N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: