Nokia 5710 XpressAudio Manual
Hide thumbs Also See for 5710 XpressAudio:

Advertisement

Quick Links

Nokia 5710 XpressAudio
Korisnički vodič
Izdanje 2022-08-05 bs-BA

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia 5710 XpressAudio

 • Page 1 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Izdanje 2022-08-05 bs-BA...
 • Page 2: Table Of Contents

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Indeks 1 Korisnički vodič 2 Prvi koraci Keys and parts ......... .
 • Page 3 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 9 Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije For your safety ......... .
 • Page 4 Važno: Važne informacije o sigurnoj upotrebi uređaja i baterije pročitajte u odjeljcima „Radi vaše sigurnosti“ i „Sigurnost proizvoda” u štampanom korisničkom vodiču ili na lokaciji www.nokia.com/support prije nego što počnete koristiti uređaj. Prve korake za korištenje novog uređaja možete pronaći u štampanom korisničkom vodiču.
 • Page 5: Prvi Koraci

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 2 Prvi koraci KEYS AND PARTS Your phone This user guide applies to the following models: TA-1504, TA-1488, TA-1498, TA-1482, TA- 1496. 1. Earbud compartment cover 8. Left selection key 2. Loudspeaker 9. Volume down/Camera zoom out key 3.
 • Page 6 3. Charging connectors 4. Microphone To purchase spare earbuds, you can contact your retailer or Nokia Phones Care Center, please find the nearest one here: https://www.nokia.com/phones/en_in/support/care-center-locator. Note: You can set the phone to ask for a security code to protect your privacy and personal data.
 • Page 7: Set Up And Switch On Your Phone

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič SET UP AND SWITCH ON YOUR PHONE Nano-SIM Important: This device is designed to be used with a nano-SIM card (see figure) only. Use of incompatible SIM cards may damage the card or the device, and may corrupt data stored on the card.
 • Page 8 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Insert the SIM card 1. Slide the SIM card holder towards the top of the phone and open it up. 2. Place the SIM card in the slot. 3. Close down the holder, and slide it towards the bottom of the phone to lock it in place.
 • Page 9 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Insert the memory card 1. Slide the memory card holder to the left and open it up. 2. Place the memory card in the slot. 3. Close down the holder and slide it to the right to lock it in place.
 • Page 10: Charge Your Phone

  2. To switch on the earbuds, take them out from their compartment. 3. On your phone, select Menu > Earbuds > TWS connect , switch on TWS connect and select Devices found > Nokia XpressAudio Earbuds . CHARGE YOUR PHONE Charge the battery and the earbuds 1.
 • Page 11: Keypad

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič KEYPAD Use the phone keys • To see the apps and features of your phone, on the home screen, select Menu . • To go to an app or feature, press the scroll key up, down, left, or right. To open the app or feature, press the scroll key.
 • Page 12 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Find your lost earbud If you have lost an earbud, select Menu > Earbuds > Anti Lost > Finding earbuds . The earbud light flashes to help you find it. Disconnect the earbuds from your phone To unpair the earbuds with your phone, take the earbuds out from their compartment and press the touch switch on either of the earbuds 5 times within 30 seconds.
 • Page 13: Calls, Contacts, And Messages

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 3 Calls, contacts, and messages CALLS Make a call Learn how to make a call with your new phone. 1. Type in the phone number. To type in the + character, used for international calls, press * twice.
 • Page 14: Send Messages

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Call a contact You can call a contact directly from the contacts list. 1. Select Menu > Contacts . 2. Scroll to the contact you want to call and press the call key. SEND MESSAGES Write and send messages 1.
 • Page 15: Personalize Your Phone

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 4 Personalize your phone CHANGE TONES Set new tones 1. Select Menu > Settings > Personalisation > Sounds . 2. Select which tone you want to change and select for which SIM card you want to change it, if asked.
 • Page 16: Kamera

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 5 Kamera PHOTOS AND VIDEOS Take a photo 1. Select Menu > Camera . 2. To zoom in or out, scroll up or down. 3. To take a photo, press the scroll key. To see the photo you just took, select � > Gallery .
 • Page 17: Bluetooth

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 6 Bluetooth BLUETOOTH® CONNECTIONS Switch on Bluetooth 1. Select Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth . 2. Switch Bluetooth on. 3. Select Devices found to find a new device or a device you have paired your phone with previously.
 • Page 18: Clock, Calendar, And Calculator

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 7 Clock, calendar, and calculator ALARM CLOCK Set an alarm 1. Select Menu > Alarm clock . 2. Select + New alarm and set the time. 3. If you want the alarm to repeat on certain days, select Repeat and select each day you want the alarm to sound on.
 • Page 19: Empty Your Phone

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 8 Empty your phone RESTORE FACTORY SETTINGS Reset your phone You can restore the original factory settings, but be careful, since this reset removes all data you have saved in the phone memory and all your personalization.
 • Page 20: Informacije O Proizvodu I Sigurnosne Informacije

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 9 Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije FOR YOUR SAFETY Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or against local laws and regulations. For further info, read the complete user guide. ISKLJUČIVANJE U OGRANIČENIM PODRUČJIMA Isključite uređaj kada uporaba mobilnog uređaja nije dopuštena ili kada može uzrokovati...
 • Page 21 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič OVLAŠTENI SERVIS Samo ovlašteno osoblje smije instalirati ili popravljati ovaj proizvod. BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI DODACI Za upotrebu s ovim uređajem, koristite baterije, punjače i druge dodatke koje je odobrila kompanija HMD Global Oy. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.
 • Page 22: Emergency Calls

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič ZAŠTITITE SLUH Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati sadržaj velike glasnoće tokom dužeg perioda. Budite oprezni kada držite uređaj u blizini uha dok koristite zvučnik. Specifična stopa apsorpcije (SAR) Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izlaganju radiofrekventnim valovima kada se koristi u normalnom položaju naspram uha ili kada se drži najmanje 1,5 cm (5/8 inča) od tijela.
 • Page 23: Vodite Računa O Svom Uređaju

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič 2. Type in the official emergency number for your present location. Emergency call numbers vary by location. 3. Press the call key. 4. Give the necessary info as accurately as possible. Do not end the call until given permission to do so.
 • Page 24: Recikliranje

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič RECIKLIRANJE Iskorištene elektroničke proizvode, baterije i materijale za pakovanje uvijek vratite na predviđena mjesta prikupljanja. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Električni i elektronički proizvodi sadrže mnogo vrijednih materijala, uključujući metale (poput bakra, aluminijuma, čelika, magnezijuma) i dragocjene metale (poput zlata, srebra ili paladijuma).
 • Page 25 Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič Uređaji s neodvojivom baterijom Ne pokušavajte ukloniti bateriju jer možete oštetiti uređaj. Baterija se može puniti i prazniti stotinu puta, ali će se ona vremenom istrošiti. Kada je vrijeme razgovora ili vrijeme pripravnosti primjetno kraće od normalnog, odnesite uređaj do najbližeg ovlaštenog servisa da zamijenite bateriju.
 • Page 26: Mala Djeca

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič • Slučajni kratki spoj se može desiti kada metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet. MALA DJECA Vaš uređaj i njegovi pribori nisu igračke. Oni mogu sadržavati male dijelove. Držite ih van dohvata male djece.
 • Page 27: Protect Your Device From Harmful Content

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič PROTECT YOUR DEVICE FROM HARMFUL CONTENT Your device may be exposed to viruses and other harmful content. Take the following precautions: • Be cautious when opening messages. They may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or computer.
 • Page 28: O Upravljanju Digitalnim Pravima

  Nokia 5710 XpressAudio Korisnički vodič i zdravlje. Smjernice za izloženost su zasnovane na Specifičnoj stopi apsorpcije (SAR) koja predstavlja izraz količine energije radio frekvencije (RF) koja se odlaže u glavi i tijelu dok uređaj izvršava prijenos. ICNIRP SAR granica za mobilne uređaje iznosi u prosjeku 2,0 W/kg na 10 grama tkiva.
 • Page 29 HMD Global Privacy Policy, available at http://www.nokia.com/phones/privacy, applies to your use of the device. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license.

Table of Contents