Nokia XpressAudio 5710 User Manual

Nokia XpressAudio 5710 User Manual

Hide thumbs Also See for XpressAudio 5710:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Nokia 5710 XpressAudio
User guide
Isyu 2022-09-10 fil-PH

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia XpressAudio 5710

 • Page 1 Nokia 5710 XpressAudio User guide Isyu 2022-09-10 fil-PH...
 • Page 2: Table Of Contents

  Nokia 5710 XpressAudio User guide Index 1 Tungkol sa gabay para user na ito 2 Magsimula Keys and parts ......... .
 • Page 3 Nokia 5710 XpressAudio User guide 9 Impormasyon ng produkto at kaligtasan Para sa iyong kaligtasan ........
 • Page 4 “Para sa iyong kaligtasan” at “Kaligtasan ng Produkto” sa naka-print na gabay para sa user, o sa www.nokia.com/support bago mo gamitin ang device. Alamin kung paano magsimula sa iyong bagong device, basahin ang naka-print na gabay para sa user.
 • Page 5: Magsimula

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 2 Magsimula KEYS AND PARTS Your phone This user guide applies to the following models: TA-1504, TA-1488, TA-1498, TA-1482, TA- 1496. 1. Earbud compartment cover 8. Left selection key 2. Loudspeaker 9. Volume down/Camera zoom out key 3.
 • Page 6 3. Charging connectors 4. Microphone To purchase spare earbuds, you can contact your retailer or Nokia Phones Care Center, please find the nearest one here: https://www.nokia.com/phones/en_in/support/care-center-locator. Note: You can set the phone to ask for a security code to protect your privacy and personal data.
 • Page 7: Set Up And Switch On Your Phone

  Nokia 5710 XpressAudio User guide SET UP AND SWITCH ON YOUR PHONE Nano-SIM Important: This device is designed to be used with a nano-SIM card (see figure) only. Use of incompatible SIM cards may damage the card or the device, and may corrupt data stored on the card.
 • Page 8 Nokia 5710 XpressAudio User guide Insert the SIM card 1. Slide the SIM card holder towards the top of the phone and open it up. 2. Place the SIM card in the slot. 3. Close down the holder, and slide it towards the bottom of the phone to lock it in place.
 • Page 9 Nokia 5710 XpressAudio User guide Insert the memory card 1. Slide the memory card holder to the left and open it up. 2. Place the memory card in the slot. 3. Close down the holder and slide it to the right to lock it in place.
 • Page 10: Charge Your Phone

  2. To switch on the earbuds, take them out from their compartment. 3. On your phone, select Menu > Earbuds > TWS connect , switch on TWS connect and select Devices found > Nokia XpressAudio Earbuds . CHARGE YOUR PHONE Charge the battery and the earbuds 1.
 • Page 11: Keypad

  Nokia 5710 XpressAudio User guide Tip: Maaari mong gamitin ang pag-charge gamit ang USB kapag walang available na saksakan. Maaaring maglipat ng data habang china-charge ang device. Malaki ang pagkakaiba ng lakas ng power ng pagcha-charge gamit ang USB, at maaaring matagal bago magsimula ang pag- charge at magsimulang gumana ang device.
 • Page 12 Nokia 5710 XpressAudio User guide Listen to music with your earbuds To start playing the next song on your playlist, press the touch switch twice on either of the earbuds. To start playing the last song in your playlist, press the touch switch three times. To pause the music, press the control button.
 • Page 13: Mga Tawag, Contact, At Mensahe

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 3 Mga tawag, contact, at mensahe CALLS Tumawag Alamin kung paano tumawag gamit ang iyong bagong telepono. 1. I-type ang numero ng telepono. Para i-type ang + na character, na ginagamit para sa mga internasyonal na tawag, pindutin nang dalawang beses ang *.
 • Page 14: Send Messages

  Nokia 5710 XpressAudio User guide Call a contact You can call a contact directly from the contacts list. 1. Select Menu > Contacts . 2. Scroll to the contact you want to call and press the call key. SEND MESSAGES Write and send messages 1.
 • Page 15: Personalize Ang Iyong Telepono

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 4 I-personalize ang iyong telepono CHANGE TONES Set new tones 1. Select Menu > Settings > Personalisation > Sounds . 2. Select which tone you want to change and select for which SIM card you want to change it, if asked.
 • Page 16: Camera

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 5 Camera PHOTOS AND VIDEOS Take a photo 1. Select Menu > Camera . 2. To zoom in or out, scroll up or down. 3. To take a photo, press the scroll key. To see the photo you just took, select � > Gallery .
 • Page 17: Bluetooth

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 6 Bluetooth BLUETOOTH® CONNECTIONS Switch on Bluetooth 1. Select Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth . 2. Switch Bluetooth on. 3. Select Devices found to find a new device or a device you have paired your phone with previously.
 • Page 18: Orasan, Kalendaryo, At Calculator

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 7 Orasan, kalendaryo, at calculator ALARM CLOCK Set an alarm 1. Select Menu > Alarm clock . 2. Select + New alarm and set the time. 3. If you want the alarm to repeat on certain days, select Repeat and select each day you want the alarm to sound on.
 • Page 19: Empty Your Phone

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 8 Empty your phone RESTORE FACTORY SETTINGS I-reset ang iyong telepono Maaaring magkaroon ng mga aksidente at maaaring huminto sa pagtugon ang iyong telepono. Maaari mong i-restore ang orihinal na factory setting, ngunit maging maingat, dahil aalisin ng pag-reset na ito ang lahat ng data na na-save mo sa memory ng telepono at lahat ng iyong pag-personalize.
 • Page 20: Impormasyon Ng Produkto At Kaligtasan

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 9 Impormasyon ng produkto at kaligtasan PARA SA IYONG KALIGTASAN Basahin ang mga simpleng alituntuning ito. Maaaring mapanganib o labag sa mga lokal na batas at regulasyon ang hindi pagsunod sa mga iyon. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kumpletong user guide.
 • Page 21 Nokia 5710 XpressAudio User guide Maaaring magkaroon ng interference ang lahat ng wireless na device, na maaaring makaapekto sa paggana. AWTORISADONG SERBISYO Mga awtorisadong tauhan lang ang maaaring mag-install o magkumpuni sa produktong ito. MGA BATERYA, CHARGER, AT IBA PANG ACCESSORY Gumamit lang ng mga baterya, charger, at iba pang accessory na inaprubahan ng HMD Global Oy para gamitin sa device na ito.
 • Page 22: Mga Emergency Na Tawag

  Nokia 5710 XpressAudio User guide PROTEKTAHAN ANG IYONG PANDINIG Para maiwasan ang posibleng pinsala sa pandinig, huwag makikinig sa malalakas na volume sa mahabang panahon. Mag-ingat kapag inilalapit iyong device sa iyong tainga habang ginagamit ang loudspeaker. Natutugunan ng device na ito ang mga alituntunin sa pagkakalantad sa RF kapag ginagamit sa normal na posisyon ng paggamit nang nakadikit sa tainga o kapag nakaposisyon nang hindi bababa sa 1.5 sentimetro (5/8 pulgada) ang layo sa katawan.
 • Page 23: Pangangalagaan Ang Iyong Device

  Nokia 5710 XpressAudio User guide 2. I-type ang opisyal na numerong pang-emergency para sa iyong kasalukuyang lokasyon. Nag-iiba-iba ang mga numero para sa emergency na tawag ayon sa lokasyon. 3. Pindutin ang call key. 4. Ibigay ang kinakailangang impormasyon nang tumpak hangga’t maaari. Huwag tapusin ang tawag hanggang sa bigyan ka ng pahintulot na gawin ito.
 • Page 24: Recycle

  Nokia 5710 XpressAudio User guide isara ang mga app, i-off ang pag-charge, at kung kinakailangan, i-off ang sarili nito. Kung hindi gumagana nang wasto ang device, dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong pasilidad ng serbisyo. RECYCLE Palaging ibalik ang iyong mga gamit nang electronic na produkto, baterya, at mga materyales sa pagpapakete sa mga nakalaang lugar ng koleksyon.
 • Page 25: Impormasyon Sa Baterya At Charger

  Nokia 5710 XpressAudio User guide IMPORMASYON SA BATERYA AT CHARGER Impormasyon sa baterya at charger Para makita kung ang iyong telepono ay mayroong naaalis o hindi naaalis na baterya, tingnan ang Gabay sa mabilis na pagsisimula. Mga device na may naaalis na baterya Ang orihinal na nare-recharge na baterya lang ang dapat mong gamitin sa iyong device.
 • Page 26: Maliliit Na Bata

  Nokia 5710 XpressAudio User guide Gamitin ang baterya at charger para lang sa mga itinakdang layunin nito. Ang maling paggamit, o paggamit ng hindi naaprubahan o mga hindi akmang baterya o charger ay maaaring magdulot ng peligro ng sunog, pagsabog, o iba pang panganib, at maaaring mapawalang-bisa sa anumang pag-apruba o warranty.
 • Page 27: Pandinig

  Nokia 5710 XpressAudio User guide • Palaging ilayo ang wireless na device nang medical na device. higit sa 15.3 sentimetro (6 na pulgada) • I-off ang wireless na device kung may mula sa medical na device. anumang dahilan para maghinala na •...
 • Page 28: Mga Kapaligirang Potensyal Na Sumasabog

  Nokia 5710 XpressAudio User guide MGA KAPALIGIRANG POTENSYAL NA SUMASABOG I-off ang iyong device sa mga kapaligirang potensyal na sumasabog, tulad ng malapit sa mga pump ng gasolinahan. Maaaring magdulot ng pagsabog o sunog ang mga pagkislap na magreresulta sa pinsala o kamatayan. Pansinin ang mga pagbabawal sa mga lugar na may fuel;...
 • Page 29: Tungkol Sa Digital Rights Management

  Nokia 5710 XpressAudio User guide awtomatikong nababawasan kapag hindi kinakailangan ang buong lakas para sa tawag. Kapag mas mababa ang power output, mas mababa ang value ng SAR. Maaaring may iba’t ibang bersyon at mahigit sa isang value ang mga modelo ng device.
 • Page 30 HMD Global Privacy Policy, available at http://www.nokia.com/phones/privacy, applies to your use of the device. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license.

This manual is also suitable for:

Ta-1504Ta-1488Ta-1498Ta-1482 ta-1496

Table of Contents