Download Print this page

Haier DW12-KFE1 User Manual page 33

Haier dw12-kfe1: user manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Z o u t
Zout
De hardheidsgraad van het water varieert van plaats tot plaats.
Bij hard water in de vaatwasser vormt zich een aanslag op de
borden en het keukengerei.
De machine is voorzien van een speciale waterontharder die zout
gebruikt specifiek bestemd om kalk en mineralen in het water te
elimineren.
Zout aanbrengen
Altijd zout gebruiken specifiek bestemd voor vaatwassers. Het
zoutreservoir zit onder de onderkorf en moet als volgt worden
gevuld:
- De onderkorf verwijderen en vervolgens de dop van het
zoutreservoir losdraaien en verwijderen;
- Wanneer het reservoir voor het eerst wordt gevuld, eerst vullen
met water;
- Plaats het uiteinde van de trechter (bijgeleverd) in de opening
en breng 2 kg zout aan. Het is normaal dat een kleine
hoeveelheid water uit het zoutreservoir komt.
- De dop voorzichtig weer aandraaien.
H e t z o u t b i j v u l l e n w a n n e e r h e t " z o u t n i v e a u l a a g "
controlelampje (op het bedieningspaneel) aan gaat.
Om roestvorming te voorkomen, het zout pas aanbrengen net
voor de aanvang van een wasprogramma.
Zoutverbruik aanpassen
Het zoutverbruik van de vaatwasser kan worden aangepast aan
d e h a r d h e i d v a n h e t w a t e r . D i t i s v o o r z i e n o m h e t
zoutverbruikniveau te optimaliseren en aan te passen tot minimaal
gebruik. Uw waterleidingbedrijf kan informatie verstrekken over
de hardheidsgraad van het water in uw regio.
Het zoutverbruik kan als volgt worden aangepast:
- het reservoir is voorzien van een ring met een pijltje (zie
nevenstaande afbeelding), indien nodig de ring tegen de wijzers
van de klok in, van de "-" instelling naar het "+" teken, draaien,
naar gelang de hardheid van het water.
Het wordt aanbevolen afstellingen uit te voeren overeenkomstig
het volgende schema:
Hardheid van het water.
Zout-ge-bruik.
K e u z e
H e t
º
fH
º
dH
mmol/l
(gram./ciclo)
positie.
niveau
1
0 10
2
3
MED
4
.63.
Zeep en glansspoelmiddel
Zeep
Men moet zeep gebruiken specifiek bestemd voor vaatwassers.
De dispenser telkens voor de aanvang van het wasprogramma
vullen overeenkomstig de aanwijzingen in de "Wasprogramma
Tabel." De dispenser zit aan de binnenzijde van de deur.
Zeep aanbrengen
Druk op knop "B" om klep "A" op de dispenser te openen. Giet
de zeep voor het wasprogramma in het vakje "C".
Nadat de zeep is aangebracht, de klep sluiten en aandrukken tot
deze vastklikt.
C
B
Autonomie
Let op: Om de klep gemakkelijk te kunnen sluiten, eventueel
(cycles/2kg)
teveel aan zeep van de randen van de dispenser verwijderen.
NL
NL
Glansspoelmiddel
Dit product zorgt er voor dat het vaatwerk glanst en zonder
vlekken droogt. De dispenser zit aan de binnenzijde van de deur
en moet na 80 wasbeurten worden gevuld (of wanneer het
glansspoelmiddel controlelampje aan gaat bij modellen voorzien
van deze functie).
Glansspoelmiddel aanbrengen
Dop "C" tegen de wijzers van de klok in draaien om de dispenser
te openen en het glansspoelmiddel aanbrengen zonder de dis-
penser te ver te vullen. De hoeveelheid glansspoelmiddel die
voor elke cyclus wordt gebruikt kan worden geregeld door
dosisafstelling "F" onder dop "C" te draaien met een
schroevendraaier. Er zijn 6 verschillende instellingen; de
standaard dosering is 3.
Belangrijk
Correcte dosering van het glansspoelmiddel bevordert een
goede droging. Wanneer er waterdruppels of vlekken
achterblijven op het vaatwerk, moet de dosering worden
A
afgesteld op een hogere instelling.
Wanneer de borden witte strepen vertonen, de dosering afstellen
op een lagere instelling.
C
.64.
F
C

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier DW12-KFE1

This manual is also suitable for:

Dw12-kfe1me