Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User Manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogautomaat
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZDC8203W
2
16
30
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi LINDO300 ZDC8203W

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User Manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogautomaat Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZDC8203W...
 • Page 2: Table Of Contents

  De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van • toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt. Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is • voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar www.zanussi.com...
 • Page 3 Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, • tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt. Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats • zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de www.zanussi.com...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Installeer of gebruik het apparaat niet op een wordt geplaatst, moet u nagaan of het plek waar de temperatuur onder 5 °C of waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan boven 35°C komt. de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. www.zanussi.com...
 • Page 5 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen • Droog geen beschadigde kleding met vulling dat kinderen en huisdieren opgesloten raken of voering. in het apparaat. • Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd. Volg www.zanussi.com...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Het kan helpen om eenvoudig wasgoed te plaatsen en te verwijderen of als er een limiet is voor de installatie van het apparaat (zie aparte folder). Bedieningspaneel Aan-/Uittoets Start/Pauze tiptoets Programma-tiptoets Startuitstel tiptoets Weergave Droogteselectie tiptoets Indicatielampjes Optieselectie tiptoets Tijd tiptoets www.zanussi.com...
 • Page 7: Programmatabel

  Stoffen die maar heel even hoeven te worden gestreken. De 1 kg (of 5 over- droogresultaten kunnen tussen verschillende stoffen onderling Strijkvrij varieren. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst. hemden)/ De kledingstukken na afloop van het programma onmiddellijk verwijderen en met een kleerhanger ophangen. www.zanussi.com...
 • Page 8: Opties

  60 minuten aan het einde van de droogcyclus. Deze functie voorkomt dat het Tijd wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden. Deze optie is alleen van toepassing op het Tijd programma. U kunt de duur van het programma www.zanussi.com...
 • Page 9: Instellingen

  D) Optieselectie tiptoets kinderslot gaat branden: E) Tijd tiptoets Het indicatielampje kinderslot gaat branden: U kunt het kinderslot tijdens een F) Start/Pauze tiptoets programma uitschakelen. Houd G) Startuitstel tiptoets dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat. www.zanussi.com...
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma met de standaard temperatuur in. Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma met een lage temperatuur in. Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd. www.zanussi.com...
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Het filter schoonmaken U kunt het water uit het waterreservoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter. Reiniging van de condensator Waterreservoir legen www.zanussi.com...
 • Page 13: Probleemoplossing

  Op het display verschijnt een lange programma- Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma. duur. Zorg dat het filter schoon is. Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat. www.zanussi.com...
 • Page 14: Technische Gegevens

  850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten) Trommelinhoud 118 l Maximaal laadvolume 8 kg Spanning 230 V Frequentie 50 Hz Benodigde zekering Totaal vermogen 2800 W Energie-efficiëntieklasse 4,79 kWh Energieverbruik 560 kWh Jaarlijks energieverbruik Links—aan modus stroomverbruik 0,55 W www.zanussi.com...
 • Page 15 Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. www.zanussi.com...
 • Page 16: Safety Information

  Make sure that there is access to the mains plug after the installation. Ensure you have good ventilation in the installation room to • avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires. www.zanussi.com...
 • Page 17 The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool • down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged. Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect • the mains plug from the mains socket. www.zanussi.com...
 • Page 18: Safety Instructions

  • When the appliance is put in its permanent 13 amp mains plug. If it is necessary to position, check if it is fully level with the aid change the fuse in the mains plug, use a 13 amp ASTA (BS 1362) fuse. www.zanussi.com...
 • Page 19: Product Description

  Locks for condenser door Rating plate The load door can be installed by the user in the opposite side. It can help to easily put and remove the laundry or if there is a limit to install the appliance (see separate leaflet). www.zanussi.com...
 • Page 20: Control Panel

  Make sure that the Time touchpad control panel is always clean and Start/Pause touchpad dry. Delay touchpad Indicators Indicators Description Time Drying Child lock Condenser Water container Filter Programme duration Time Drying duration Delay start duration www.zanussi.com...
 • Page 21: Programme Table

  M1221. In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark symbol is a certification trademark. Options Dryness • Cupboard Dry • Iron Dry This function helps to get the laundry more dried. There are 4 possible selections: • Extra Dry • Strong Dry (for Cotton only) www.zanussi.com...
 • Page 22 ■ ■ ■ Mixed ■ ■ ■ Easy Iron ■ ■ Wool ■ ■ ■ Duvets ■ ■ Refresh ■ ■ Time Drying ■ ■ ■ 1) Only with the Drying Rack (standard accessory or optional, depending on model). www.zanussi.com...
 • Page 23: Settings

  • Start a short programme (e.g. 30 minutes) do these operations: with moist laundry. • Clean the tumble dryer drum with a moist cloth. Daily Use Start a programme without delay start 1. Prepare the laundry and load the appliance. www.zanussi.com...
 • Page 25: Care And Cleaning

  Care and cleaning Cleaning the filter Draining the water container You can use the water from the water container as an alternative to distilled water (e.g. for steam ironing). Before you use the water, remove dirt residues with a filter. www.zanussi.com...
 • Page 26: Troubleshooting

  You cannot activate the appliance. Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation). The programme does not start. Press Start/Pause. Make sure that the appliance door is closed. www.zanussi.com...
 • Page 27: Technical Data

  850 x 600 x 600 mm (maximal 680 mm) Max. depth with the appliance door open 1090 mm Max. width with the appliance door open 950 mm Adjustable height 850 mm (+ 15 mm - feet regulation) Drum volume 118 l Maximum load volume 8 kg www.zanussi.com...
 • Page 28 Recycle the materials with the symbol . Put and electronic appliances. Do not dispose the packaging in applicable containers to appliances marked with the symbol with the recycle it. Help protect the environment and www.zanussi.com...
 • Page 29 Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. www.zanussi.com...
 • Page 30: Consignes De Sécurité

  Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent • pas être obstrués par de la moquette. Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de • courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé. www.zanussi.com...
 • Page 31 • à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur. La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit • sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que www.zanussi.com...
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  • N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. dans un endroit où la température ambiante S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35°C. jusqu'à ce qu'il le soit. www.zanussi.com...
 • Page 33 • Ne séchez pas d'articles endommagés porte pour empêcher les enfants et les contenant un rembourrage ou un garnissage. animaux de s'enfermer dans l'appareil. • Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles. www.zanussi.com...
 • Page 34: Description De L'appareil

  (voir brochure fournie séparément). Panneau de commande Touche Marche / Arrêt Minuterie Touche Touche de sélection de programme Départ/Pause Touche Touche de sélection de séchage Départ différé Touche Indicateur Touche de sélection d'options Voyants www.zanussi.com...
 • Page 35: Tableau Des Programmes

  Les résultats de séchage peuvent varier en fonction 1 kg (ou 5 chem- Facile à Repasser du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les ises)/ placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. www.zanussi.com...
 • Page 36: Options

  Prolonge de 60 minutes la phase anti-froissage textiles dont l'étiquette porte le symbole (par standard (30 minutes) à la fin du cycle de ex. acrylique, viscose). séchage. Cette fonction évite le froissage du linge. Le linge peut être retiré durant la phase anti-froissage. www.zanussi.com...
 • Page 37: Réglages De Base

  3. Appuyez simultanément sur les touches (C) C) Touche de sélection de séchage et (D) et maintenez-les enfoncées. Le D) Touche de sélection d'options voyant Sécurité enfants s'allume. E) Minuterie Touche Le voyant Sécurité enfants s'allume. F) Départ/Pause Touche G) Départ différé Touche www.zanussi.com...
 • Page 39: Conseils

  Reportez-vous aux étiquettes l'extérieur. des vêtements. • Nous vous recommandons de toujours régler le programme le mieux adapté au type de textiles se trouvant dans l'appareil. Étiquette d'en- Description tretien du tex- tile Linge adapté au sèche-linge. www.zanussi.com...
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  Nettoyage du filtre Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre. Nettoyage du condenseur www.zanussi.com...
 • Page 41: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé. Le hublot de l'appareil ne ferme pas. Vérifiez que le filtre est correctement installé. Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc. www.zanussi.com...
 • Page 42: Caractéristiques Techniques

  850 x 600 x 600 mm (maximum 680 mm) Profondeur max. avec hublot ouvert 1090 mm Largeur max. avec hublot ouvert 950 mm Hauteur réglable 850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds) Capacité du tambour 118 l Charge maximale 8 kg Tension 230 V www.zanussi.com...
 • Page 43 à votre sécurité, recyclez vos Recyclez les matériaux portant le symbole produits électriques et électroniques. Ne jetez Déposez les emballages dans les conteneurs pas les appareils portant le symbole avec les prévus à cet effet. Contribuez à la protection de www.zanussi.com...
 • Page 44 Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. www.zanussi.com...
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls vorhanden) • dürfen nicht von einem Teppichboden blockiert werden. Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage • in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist. www.zanussi.com...
 • Page 46 Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend • den Herstelleranweisungen benutzt werden. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie Feuerzeuge und • Streichhölzer, aus den Taschen. Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des • Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie bitte sofort die www.zanussi.com...
 • Page 47: Sicherheitsanweisungen

  Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern • ohne Aufsicht erfolgen. Sicherheitsanweisungen Montage • Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung. • Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. • Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht. www.zanussi.com...
 • Page 48 • Entfernen Sie das Türschloss, um zu Sicherung des Typs ASTA (BS 1362) ein. verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere • Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien. in dem Gerät einschliessen. Gebrauch WARNUNG! Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät. www.zanussi.com...
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  Seite angebracht werden. So kann die Wäsche in einigen Fällen einfacher eingelegt und entnommen werden (siehe separate Broschüre). Bedienfeld Taste Ein/Aus Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad Touchpad Programmauswahl Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad Display Touchpad Trockengradauswahl Kontrolllampen Touchpad Optionsauswahl Tijd (Zeit) -Touchpad www.zanussi.com...
 • Page 50: Programmtabelle

  Extra Droog (Extra Trocken), Sterkdroog Katoen (Koch-/ 2)3) 8kg/ (Starktrocken)n, Kastdroog (Schranktrocken) Buntwäsche) Strijkdroog (Bügeltrocken) Synthetica (Pfle- Trockengrad: Extra Droog (Extra Trocken), Kastdroog 3,5 kg/ geleicht) (Schranktrocken) Strijkdroog (Bügeltrocken) Baumwolle und pflegeleichte Wäsche. Niedertemperaturprog- 3 kg/ ramm. Schonprogramm mit warmer Luft. www.zanussi.com...
 • Page 51: Optionen

  Trockenprogramms auf 60 Minuten. Diese Verfügung: Funktion schützt die Textilien vor Knitterfalten. • Extra Droog (Extra Trocken) Während der Knitterschutzphase kann die Wäsche aus dem Gerät entnommen werden. • Sterkdroog (Starktrocken)n (nur für Baumwolle) • Kastdroog (Schranktrocken) • Strijkdroog (Bügeltrocken) www.zanussi.com...
 • Page 52 ■ ■ Strijkvrij (Leicht- ■ ■ bügeln) Wol (Wolle) ■ ■ ■ Dekbed (Daunen) ■ ■ Opfrissen (Auffri- ■ ■ schen) Tijd (Zeitges- teuertes Trock- ■ ■ ■ nen) 1) Nur mit Trockenkorb (Standardzubehör oder optional, je nach Modell). www.zanussi.com...
 • Page 53: Einstellungen

  Führen Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme • Beladen Sie die Trommel mit feuchter des Geräts die folgenden Schritte aus: Wäsche und starten Sie ein kurzes Programm (z. B. 30 Minuten). • Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch. www.zanussi.com...
 • Page 55: Reinigung Und Pflege

  Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit Standardtemperatur. Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit einer niedrigeren Temperatur. Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind. Reinigung und Pflege Reinigen des Siebs www.zanussi.com...
 • Page 56 Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch. ACHTUNG! Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die eine Korrosion des Geräts verursachen können. Reinigen der Lüftungsschlitze Benutzen Sie einen Staubsauger, um Flusen aus den Lüftungsschlitzen zu entfernen. www.zanussi.com...
 • Page 57: Fehlersuche

  • Das Gerät war überladen. Trocknungsergebnisse • Die Trommel ist schmutzig. • Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig • Sie haben ein falsches Programm gewählt. eingestellt. • Der Filter ist verstopft. • Die Lüftungsschlitze sind verstopft. • Der Wärmetauscher ist verstopft. www.zanussi.com...
 • Page 58: Technische Daten

  Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012). Verbrauchswerte Energiever- Programm U/min / Restfeuchte Trockenzeit brauch Katoen (Koch-/Buntwäsche) 8 kg Kastdroog (Schranktrock- 1400 U/min / 50% 118 Min. 4,20 kWh 1000 U/min / 60% 134 Min. 4,79 kWh www.zanussi.com...
 • Page 59 Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. www.zanussi.com...
 • Page 60 www.zanussi.com/shop...

Table of Contents