Download Table of Contents Print this page
LG 55UF7727.AEE Owner's Manual

LG 55UF7727.AEE Owner's Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
OWNER'S MANUAL
Safety and Reference
LED TV*
* LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.
Please read this manual carefully before operating your set and
retain it for future reference.
www.lg.com
*MFL68931015*
P/NO : MFL68931015(1509-REV02)
Printed in Korea

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for LG 55UF7727.AEE

 • Page 1 OWNER’S MANUAL Safety and Reference LED TV* * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. www.lg.com *MFL68931015* P/NO : MFL68931015(1509-REV02) Printed in Korea...
 • Page 2: Safety Instructions

  Safety instructions Please read these safety precautions carefully before using the product. Make sure to connect Mains cable to compliant AC mains socket with WARNING Grounded earth pin. (Except for devices which are not grounded on earth.) Otherwise possibility you may be electrocuted or injured. Do not place the TV and/or remote control in the following Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not environments:...
 • Page 3 Do not drop the product or let it fall over when connecting external Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product. into the product, or inflammable objects such as paper and matches. Children must pay particular attention.
 • Page 4 Only use an authorized AC adapter and power cord approved by LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product deformation. Never Disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire...
 • Page 5 We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long plug to the wall outlet.
 • Page 6 Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such When moving or unpacking the product, work in pairs because the as nail, pencil or pen, or make a scratch on it, as it may cause damage product is heavy.
 • Page 7: Viewing 3D Imaging (Only 3D Models)

  Viewing 3D imaging (Only 3D models) WARNING You may find different brightness and color of the panel depending on Viewing Environment your viewing position(left/right/top/down). This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not •  Viewing Time related with the product performance, and it is not malfunction.
 • Page 8 < 18 mm Cautions when using the 3D glasses •  Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to •  Use a certified cable with the HDMI logo attached. view 3D videos properly. •  If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display • ...
 • Page 9: Maintenance

  Dual Play Glasses AN-VC550 AN-WF500 Smart camera LG Audio Device Wi-Fi/Bluetooth Dongle * Some models require Wi-Fi/Bluetooth Dongle for using Magic Remote or LG Audio Device. * Supporting device of Wi-Fi/Bluetooth Dongle is a different in accord- ance with model.
 • Page 10: Lifting And Moving The Tv

  Lifting and moving the TV Using the joystick button Please note the following advice to prevent the TV from being scratched (Image shown may differ from your TV.) or damaged and for safe transportation regardless of its type and size. You can simply operate the TV functions, pressing or moving the joystick • ...
 • Page 11: Mounting On A Table

  Using the kensington security Adjusting the menu system When the TV is turned on, press the joystick button one time. You can adjust the Menu items moving the joystick button up, down, left or (This feature is not available for all models.) right.
 • Page 12: Mounting On A Wall

  CAUTION performed by a qualified professional installer. We recommend the use of LG’s wall mount bracket. LG’s wall mount bracket is easy to move with •  Disconnect the power first, and then move or install the TV. cables connected. When you do not use LG’s wall mount bracket, please Otherwise electric shock may occur.
 • Page 13: Antenna Connection

  NOTE Provided item •  The external device connection may differ from the model. •  Connect external devices to the TV regardless of the order of the TV port. •  If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder Protective cover or VCR.
 • Page 14: Remote Control

  Euro scart connection Other connections (Depending on model) Connect your TV to external devices. For the best picture and audio quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable. Transmits the video and audio signals from an external device to the Some separate cable is not provided.
 • Page 15 (Depending on model) Selects the MHP TV menu source. (Depending on model) (POWER) Turns the TV on or off. Shows the previous history. (Depending on model) Selects Radio, TV and DTV programme. (HOME) Accesses the Home menu. Changes the input source. Shows the list of Apps.
 • Page 16 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Depending on model) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Shows the previous history. MY APPS (HOME) Accesses the Home menu. Shows the list of Apps.
 • Page 17: Magic Remote Functions

  Magic remote functions Adjusts the volume level. (Depending on model) Scrolls through the saved programmes. When the message “Magic remote battery is low. Change the battery.” (MUTE) Mutes all sounds. is displayed, replace the battery. * By Pressing and holding the button, video/audio descriptions pqrs wxyz...
 • Page 18: How To Use Magic Remote

  How to use magic remote Used for viewing 3D video. (Only 3D models) (Voice recognition) (Depending on model) Network connection is required to use the voice recognition function. 1 Press the voice recognition button. •  Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press 2 Speak when the voice display window appears on the TV screen.
 • Page 19: Troubleshooting

  When connecting to the PC (HDMI), ‘No signal’ or ‘Invalid Format’ is displayed. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such •  Turn the TV off/on using the remote control.
 • Page 20: Specifications

  Specifications Wireless module specification •  Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table. •  This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your body.
 • Page 21: Használati Útmutató

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági óvintézkedések LED TV* * Az LG LED TV megnevezés a LED háttérfénnyel ellátott LCD képernyőkre vonatkozik. A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá. www.lg.com...
 • Page 22: Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket. A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa. VIGYÁZAT (Kivéve a földelés nélküli eszközöket.) Halálos áramütést vagy sérülést szenvedhet. Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.
 • Page 23 Ne ejtse le a készüléket, illetve ne ejtse le külső eszközök Ne ejtsen a készülékbe fémtárgyakat, például pénzérmét, hajtűt, csatlakoztatása közben. evőpálcát vagy drótot, illetve gyúlékony anyagokat, például papírt vagy Ellenkező esetben sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben. gyufát. Különösen ügyeljen a gyermekekre! Áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázata áll fenn.
 • Page 24 értesítse a szervizközpontot. Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat. Csak a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja. Kizárólag az LG Electronics által jóváhagyott AC adaptert és tápkábelt Az antenna szereléséhez hívjon szakembert. Ez tűzveszélyes és használjon. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy áramütést okozhat.
 • Page 25 TV-nézés közben ajánlott legalább a képátló 2-7-szeresének megfelelő Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábelt a fali aljzatba bedugva/ távolságot tartani. Ha hosszú időn keresztül néz tévét, a látása onnan kihúzva. (Ne használja a csatlakozódugót kapcsolóként.) elhomályosulhat. Ez mechanikai meghibásodást vagy áramütést okozhat. Csak a megadott típusú...
 • Page 26 A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például A készülék szállításakor vagy kicsomagolásakor párban dolgozzanak, szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg. mert a termék nehéz. Ellenkező esetben megsérülhet. Ne érintse meg ujjaival a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/ A készülék belső...
 • Page 27 3D képek megtekintése (Csak 3D típusoknál) VIGYÁZAT Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési helyzettől Környezet függően eltérő (bal/jobb/fent/lent). Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. Nem kapcsolódik a •  Megtekintés ideje készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás működésre. - 3D tartalmak nézésekor óránként tartson 5 hogy 15 perces szünetet.
 • Page 28 •  Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási •  Használjon LG 3D szemüveget. Ellenkező esetben előfordulhat, hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábel típusok) hogy nem látja jól a 3D videókat. - High-Speed HDMI -kábel (max.
 • Page 29 Mozi 3D szemüveg Magic távirányító Dual play szemüveg AN-VC550 AN-WF500 Smart Kamera LG Audio eszköz Wi-Fi/Bluetooth hardverkulcs * A Magic Remote vagy LG audioeszköz használatához egyes modellek esetén Wi-Fi/Bluetooth adapterre van szükség. * A Wi-Fi/Bluetooth adapterek támogatása modellenként eltérő lehet.
 • Page 30 A TV felemelése és szállítása A joystick gomb használata A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a karcolódás vagy egyéb sérülés (Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.) elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék Egyszerűen vezérelheti a TV-funkciókat a joystick gomb fel/le/jobbra/ típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő...
 • Page 31 A Kensington biztonsági rendszer A menü beállítása használata Amikor a TV be van kapcsolva, nyomja meg a joystick gombot. A menüelemeket a joystick gomb fel/le/jobbra/balra mozgatásával lehet (Ez a lehetőség nem minden típus esetén áll rendelkezésre.) beállítani. •  Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől. A készülék kikapcsolása.
 • Page 32 Elővigyázatosan rögzítsen egy fali tartókonzolt a TV hátlapjára, majd szerelje a fali tartókonzolt egy stabil, a padlóra merőlegesen álló falra. Ha más építőanyagokhoz rögzíti a TV-készüléket, hívjon szakembert. Az LG azt javasolja, hogy a fali rögzítést bízzák szakemberre. FIGYELEM Mindazonáltal az LG fali tartókonzol használatát javasoljuk. Az LG fali tartókonzol csatlakoztatott kábelekkel együtt is egyszerűen...
 • Page 33: Az Antenna Csatlakoztatása

  MEGJEGYZÉS Mellékelt elem •  A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól. •  Csatlakoztassa a külső eszközöket a TV-készülékhez a TV-port sorrendjétől függően. •  Ha DVD-felvevőn vagy videomagnón rögzít egy TV-műsort, győződjön meg róla, hogy a TV jelbemeneti kábelét a DVD-felvevőn Védőborítás vagy a videomagnón keresztül csatlakoztatta a TV-hez.
 • Page 34 Euro Scart csatlakoztatása Egyéb csatlakozások (Típusfüggő) Csatlakoztasson külső eszközöket TV-jéhez. A legjobb kép- és hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI-kábellel Továbbítja a video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-hez. EURO csatlakoztassa a TV-hez. Egyes kábeleket külön kell megvásárolni. Scart kábellel csatlakoztassa a külső eszközt a TV-készülékhez. Kép HDMI ULTRA HD Deep Colour • ...
 • Page 35 (Típusfüggő) MHP TV menüforrás kiválasztása. (Típusfüggő) (BE- ÉS KIKAPCSOLÓGOMB) A TV be- és kikapcsolása. Megjeleníti az előzményeket. (Típusfüggő) A rádió-, TV- és DTV-programok kiválasztása. (FŐMENÜ) A FŐMENÜ megnyitása. A bemeneti jelforrás módosítása. Az alkalmazások listáját mutatja. (Gyorsbeállítások) A Gyorsbeállítások megnyitása. Teletext gombok ( ) A Teletext funkció...
 • Page 36 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Típusfüggő) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Megjeleníti az előzményeket. MY APPS (FŐMENÜ) A FŐMENÜ megnyitása. Az alkalmazások listáját mutatja.
 • Page 37 A magic remote - mozgásérzékelős A hangerő szabályozása. Tallózás a mentett programok között. távirányító vezérlőfunkciói (NÉMÍTÁS) Az összes hang elnémítása. gomb megnyomásával és nyomva tartásával wxyz pqrs bekapcsolható a videó/audió leírások funkció. (Típusfüggő) (Típusfüggő) LIST INFO (FŐMENÜ) A FŐMENÜ megnyitása. Ha megjelenik a „A Magic Remote-ban lévő...
 • Page 38 A Magic távirányító használata 3D-s videók megtekintéséhez használható. (Csak 3D típusoknál) (Hangfelismerés) (Típusfüggő) A hangfelismerés funkció használatához hálózati kapcsolat szükséges. •  A kurzor képernyőn való megjelenítéséhez rázza meg a Magic 1 Nyomja meg a Hangfelismerés gombot. Remote-ot enyhén jobbra és balra vagy nyomja meg a 2 Amikor a kijelzőn megjelenik a Mikrofon, beszéljen.
 • Page 39 és szerzői jogi közlemény letölthető. „Érvénytelen formátum” üzenet jelenik meg. Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROMon hozzáférhetővé teszi •  A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó...
 • Page 40: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Vezeték nélküli modul specifikációi •  Mivel az ország által használt sáv csatorna eltérő lehet, a felhasználó nem változtathatja meg és nem állíthatja be a működési frekvenciát, a készülék pedig a regionális frekvenciatáblázathoz van beállítva. •  A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy Ön és a készülék között legalább 20 cm távolság legyen.
 • Page 41: Instrukcja Obsługi

  INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe LED TV* * W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com...
 • Page 42: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka ze stykiem dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. ochronnym. (Nie dotyczy urządzeń niewymagających stosowania styku OSTRZEŻENIE ochronnego). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem lub wystąpieniem innych obrażeń. Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć...
 • Page 43 Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych przedmiotów, urządzeń zewnętrznych. takich jak monety, spinki do włosów, pręty lub druty, a także Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier czy zapałki. Należy zwrócić...
 • Page 44 Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta. Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy i przewód zasilający zatwierdzony przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub zniekształceniem produktu. Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu serwisowego.
 • Page 45 Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu co Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki do najmniej 2–7 razy większej niż długość przekątnej ekranu. gniazdka lub wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako włącznika). Oglądanie telewizji przez zbyt długi czas może spowodować problemy Może to spowodować...
 • Page 46 Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem produktu np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem lub długopisem, powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki. oraz należy unikać zadrapania panelu. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała. Należy unikać...
 • Page 47 Oglądanie obrazów 3D (Tylko modele 3D) OSTRZEŻENIE Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od pozycji Warunki oglądania oglądającego (kąta oglądania). Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono związku z •  Czas oglądania jakością produktu i nie jest usterką. - Podczas oglądania programów 3D należy co godzinę...
 • Page 48 •  Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. •  W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia. •  Należy używać okularów 3D firmy LG. Niestosowanie się do tego (Zalecane typy przewodu HDMI) zalecenia może uniemożliwić prawidłowe oglądanie obrazu 3D.
 • Page 49 Inteligentne kamery Urządzenie audio Moduł sterujący firmy LG Wi-Fi/Bluetooth * W przypadku niektórych modeli do korzystania z pilota zdalnego ste- rowania Magic lub urządzenia audio firmy LG wymagany jest moduł sterujący Wi-Fi/Bluetooth. * Obsługiwane moduły Wi-Fi/Bluetooth różnią się w zależności od modelu.
 • Page 50: Podstawowe Funkcje

  Podnoszenie i przenoszenie Korzystanie z przycisku telewizora joysticka Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy (Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.) przeczytać poniższe informacje. Pomogą one uniknąć jego porysowania Naciskając przycisk joysticka lub przesuwając go w górę, w dół, w lewo lub uszkodzenia, a także zapewnić...
 • Page 51 Korzystanie z systemu Dostosowywanie ustawień menu zabezpieczającego kensington Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk joysticka jeden raz. Aby dostosować ustawienia menu przesuwaj joystickiem w górę, w dół, (W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.) w lewo lub w prawo. •  Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji. Wyłączanie zasilania.
 • Page 52: Montaż Na Ścianie

  Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny •  Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu telewizora należy firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z odłączyć go od zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu grozi porażeniem prądem.
 • Page 53: Podłączanie Anteny

  UWAGA Element w zestawie •  Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w zależności od modelu. •  Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego odpowiedniego gniazda w telewizorze. •  W przypadku nagrywania programu telewizyjnego przy użyciu Zaślepka ochronna nagrywarki DVD lub magnetowidu wejściowy przewód sygnału telewizyjnego należy podłączyć...
 • Page 54: Podłączanie Innych Urządzeń

  Podłączanie Euro Scart Podłączanie innych urządzeń (Zależnie od modelu) Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne To połączenie umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera z urządzenia zewnętrznego do telewizora.
 • Page 55 (Zależnie od modelu) Umożliwia wybór pozycji dostępnych w menu telewizji (ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora. MHP. (Zależnie od modelu) Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub Wyświetla dotychczasową historię. (Zależnie od modelu) cyfrowej. (MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego. Zmiana źródła sygnału wejściowego. Wyświetlenie listy aplikacji.
 • Page 56 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Zależnie od modelu) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Wyświetla dotychczasową historię. MY APPS (MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego. Wyświetlenie listy aplikacji.
 • Page 57 Funkcje pilota magic Regulacja głośności. (Zależnie od modelu) Przewijanie zapisanych programów lub kanałów. Kiedy pojawi się komunikat „Bateria pilota Magic bliska wyczerpania. (WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków. Wymień baterie.”, należy wymienić baterie. * Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje włączenie funkcji audiodeskrypcji. (Zależnie od modelu) pqrs wxyz W celu włożenia baterii otwórz pokrywę...
 • Page 58 Korzystanie z pilota Magic Wyświetlanie obrazu w trybie 3D. (Tylko modele 3D) (Rozpoznawanie głosu) (Zależnie od modelu) Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest •  Aby kursor pojawił się na ekranie, delikatnie potrząśnij pilotem połączenie z siecią. Magic na boki lub naciśnij przyciski (MENU GŁÓWNE), 1 Naciśnij przycisk rozpoznawania głosu.
 • Page 59: Rozwiązywanie Problemów

  •  Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut, zostaje automatycznie wyłączony. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie Podczas podłączania do komputera (HDMI) wyświetlany jest komunikat CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym „No signal”...
 • Page 60: Dane Techniczne

  Dane techniczne Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych •  Z uwagi na różne kanały pasma wykorzystywane w poszczególnych krajach użytkownik nie ma możliwości zmiany ani regulacji częstotliwości pracy, a produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu. •  Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość...
 • Page 61: Návod K Obsluze

  NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost a reference LED TV* * Televizor LED LG použije obrazovku LCD s podsvětlenými diodami LED. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com...
 • Page 62: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní Pokyny Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou VAROVÁNÍ zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích: Napájecí kabel řádně připojte. Pokud není napájecí kabel připojen • ...
 • Page 63 Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince, neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo sponky do vlasů, příbory nebo dráty, ani hořlavé objekty, například poškození výrobku. papír nebo zápalky.
 • Page 64 Používejte pouze napájecí adaptér a napájecí kabel schválený Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo deformaci produktu. Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by dojít...
 • Page 65 Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky. zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako V případě dlouhého sledování televizoru může dojít k rozmazanému vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým vidění.
 • Page 66 Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění. k jeho poškrábání. Jednou za rok se obraťte na servisní...
 • Page 67 Sledování 3D obrazu (pouze 3D modely) VAROVÁNÍ Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/dole), Prostředí pro sledování se může jas a barvy panelu lišit. Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a •  Doba sledování nejedná se o závadu. - Při sledování...
 • Page 68 Neseďte blíže k televizoru, než je doporučená vzdálenost. podporuje protokol USB 2.0. Upozornění pro používání 3D brýlí < 10 mm •  Používejte 3D brýle LG. Jinak nemusíte 3D videa vidět správně. < 18 mm •  3D brýle nepoužívejte místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani ochranných brýlí.
 • Page 69 AN-WF500 Smart Camera ZVUK zařízení LG Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth * Některé modely vyžadují pro používání dálkového ovladače Magic nebo audiazařízení LG hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth. * Podporované zařízení hardwarového klíče pro síť Wi-Fi/Bluetooth se liší podle modelu.
 • Page 70 Zvedání a přemístění Používání tlačítka ovladače televizoru (Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.) Funkce TV můžete jednoduše ovládat stisknutím nebo přesunutím Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující tlačítka ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava. pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně...
 • Page 71 Použití bezpečnostního systému Úprava nastavení menu kensington Pokud TV zapnete, stiskněte jednou tlačítko ovladače. Můžete upravit nastavení položek menu posunutím tlačítka ovladače (Tato funkce není k dispozici u všech modelů.) nahoru, dolů, doleva nebo doprava. •  Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit. Vypněte telefon.
 • Page 72: Montáž Na Stěnu

  Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou UPOZORNĚNÍ montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na •  Nejprve odpojte napájení a teprve poté přemísťujte nebo instalujte stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely.
 • Page 73: Připojení Antény

  POZNÁMKA Dodaná součást •  Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit. •  Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí televizního portu. •  Když nahráváte televizní pořad do rekordéru DVD nebo videorekordéru, připojte vstupní kabel televizního signálu Ochranný kryt k televizoru prostřednictvím rekordéru DVD nebo videorekordéru.
 • Page 74: Dálkový Ovladač

  Připojení přes Euro Scart Další připojení (Závisí na modelu) Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu Přenáší signál videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky. Připojte externí...
 • Page 75 (Závisí na modelu) Výběr zdroje nabídky MHP televizoru. (Závisí na modelu) Zobrazuje předchozí historii. (Závisí na modelu) (NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru. (DOMŮ) Zobrazení nabídky DOMŮ menu. Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV. Zobrazí seznam aplikací. Změna vstupního zdroje. Tlačítka teletextu ( ) Tato tlačítka se používají...
 • Page 76 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Závisí na modelu) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Zobrazuje předchozí historii. MY APPS (DOMŮ) Zobrazení nabídky DOMŮ menu. Zobrazí...
 • Page 77 Funkce dálkový ovladač Magic Úprava úrovně hlasitosti. Procházení uloženými programy. (VYPNOUT ZVUK) Vypnutí všech zvuků. (Závisí na modelu) * Stisknutím a podržením tlačítka se aktivuje funkce popisů Jakmile se zobrazí zpráva „Baterie Funkce dálkový ovladač Magic je videa/zvuku. (Závisí na modelu) pqrs wxyz téměř...
 • Page 78 Jak používat dálkový ovladač Magic Používá se pro sledování videa ve 3D. (pouze 3D modely) (Rozpoznávání hlasu) (Závisí na modelu) Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení. •  Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo 1 Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu. stiskněte tlačítka (DOMŮ), (VSTUP),...
 • Page 79: Odstraňování Potíží

  Při připojení k počítači (HDMI) se zobrazí zpráva „Žádný signál“ nebo „Neplatný formát“. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. •  Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
 • Page 80: Technické Údaje

  Technické údaje Bezdrátový modul – technické údaje •  Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit ani upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí. •  Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností...
 • Page 81: Používateľská Príručka

  POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Bezpečnosť a odkazy LED TV* * Televízory LED spoločnosti LG využívajú obrazovku LCD s podsvietením LED. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie. www.lg.com...
 • Page 82: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej VAROVANIE zásuvke. (Platí v prípade neuzemnených zariadení.) Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd alebo by ste sa mohli poraniť. Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta: Dôkladne pripojte napájací...
 • Page 83 Pri pripájaní externých zariadení dajte pozor, aby sa vám televízor Do produktu nevhadzujte kovové predmety, ako sú napríklad mince, neprevrhol alebo aby vám nespadol. sponky do vlasov, paličky alebo drôty, ani horľavé predmety, ako Mohlo by to viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu. napríklad papier alebo zápalky.
 • Page 84 Pri inštalácii antény sa poraďte s kvalifikovaným servisným Používajte iba autorizovaný sieťový adaptér AC a napájací kábel schválený pracovníkom. spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. zásahu elektrickým prúdom, poruchám alebo deformácii produktu.
 • Page 85 Televízor vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej Produkt nezapínajte ani nevypínajte zapájaním do elektrickej zásuvky minimálne 2 až 7-násobku veľkosti uhlopriečky obrazovky. alebo odpájaním od elektrickej zásuvky. (Nepoužívajte elektrickú Ak sledujete televízor dlhšiu dobu, môže sa u vás prejaviť rozostrené zástrčku na zapínanie a vypínanie.) Mohlo by dôjsť...
 • Page 86 Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad Pri premiestňovaní alebo vybaľovaní produktu pracujte vo dvojici, nechtom, ceruzkou alebo perom, aby ste ho nepoškriabali. pretože produkt je ťažký. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu. Vyhýbajte sa dlhodobému dotýkaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov Raz do roka kontaktujte servisné...
 • Page 87 Sledovanie 3D zobrazenia (len 3D modely) VAROVANIE V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa Prostredie pri sledovaní vám môže zdať, že jas a farby panela sa menia. Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom • ...
 • Page 88 (Odporúčané Upozornenia pri používaní 3D okuliarov typy káblov HDMI) - Vysokorýchlostný kábel HDMI •  Používajte 3D okuliare od spoločnosti LG. V opačnom prípade (3 m alebo kratší) ® - Vysokorýchlostný kábel HDMI nemusíte správne vidieť videá vo formáte 3D.
 • Page 89 Okuliare Dual Play Magic AN-VC550 AN-WF500 Smart Camera Zvukové zariadenie Prijímač signálu Wi-Fi/Bluetooth * Niektoré modely vyžadujú prijímač signálu Wi-Fi/Bluetooth na používanie diaľkového ovládania Magic alebo zvukového zariadenia spoločnosti LG. * Zariadenia podporujúce prijímač signálu Wi-Fi/Bluetooth sa líšia v závislosti od modelu.
 • Page 90: Základné Funkcie

  Zdvíhanie a Používanie tlačidla premiestňovanie televízora pákového ovládača Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora si prečítajte (Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.) nasledujúce pokyny, aby sa predišlo poškriabaniu alebo poškodeniu Funkcie TV môžete jednoducho ovládať stlačením alebo posunutím televízora a aby sa zabezpečil bezproblémový prenos bez ohľadu na typ tlačidla pákového ovládača nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 • Page 91 Používanie bezpečnostného Nastavenie ponuky systému od spoločnosti Kensington Keď je televízor zapnutý, stlačte tlačidlo pákového ovládača jedenkrát. Položky ponuky môžete nastaviť posunutím tlačidla pákového ovládača (Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.) nahor, nadol, doľava alebo doprava. •  Nákres sa môže líšiť od vášho televízora. Vypnite televízor.
 • Page 92 •  Ak televízor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Používajte len schválený držiak na stenu od spoločnosti LG a obráťte sa na miestneho predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov. 10 cm • ...
 • Page 93: Pripojenie Antény

  POZNÁMKA Pribalený diel •  Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť podľa príslušného modelu. •  Externé zariadenia pripájajte k televízoru bez ohľadu na poradie TV portu. •  Ak zaznamenávate televízny program na DVD rekordér alebo Ochranný kryt videorekordér, pripojte televízny vstupný signálový kábel k televízoru cez DVD rekordér alebo videorekordér.
 • Page 94: Diaľkový Ovládač

  Pripojenie pomocou kábla Euro Iné pripojenia Scart Pripojte váš televízor k externým zariadeniam. Ak chcete získať lepšiu kvalitu obrazu a zvuku, pripojte externé zariadenie a televízor pomocou (V závislosti od modelu) kábla HDMI. Samostatný kábel nie je súčasťou dodávky. Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia Obraz HDMI ULTRA HD Deep Colour • ...
 • Page 95 (V závislosti od modelu) Výber zdroja ponuky MHP TV. (V závislosti od modelu) (NAPÁJANIE) Zapínanie a vypínanie televízora. Zobrazenie predchádzajúcej histórie. (V závislosti od Výber programu v režime Rádio, TV a DTV. modelu) Zmena vstupného zdroja. (DOMOV) Prístup k DOMOV ponuke. (Rýchle nastavenia) Prístup k rýchlym nastaveniam.
 • Page 96 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (V závislosti od modelu) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Zobrazenie predchádzajúcej histórie. MY APPS (DOMOV) Prístup k DOMOV ponuke. Zobrazenie zoznamu aplikácií.
 • Page 97 Funkcie diaľkového ovládača Magic Nastavenie úrovne hlasitosti. Prechádzanie cez uložené programy. (STLMIŤ ZVUK) Vypnutie všetkých zvukov. (V závislosti od modelu) * Če pridržite gumb omogočite funkcijo video/zvočnih opisov. (V Keď sa zobrazí hlásenie „Batéria vášho diaľkového ovládania Magic je závislosti od modelu) wxyz pqrs takmer vybitá.
 • Page 98 Používanie diaľkového ovládača Magic Používa sa na sledovanie videa vo formáte 3D. (Len 3D modely) (Rozpoznávanie hlasu) (V závislosti od modelu) Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie. 1 Stlačte tlačidlo rozpoznávania hlasu. •  Ak chcete, aby sa kurzor objavil na obrazovke, jemne zatraste 2 Keď...
 • Page 99: Riešenie Problémov

  „Neplatný formát“. Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku •  Pomocou diaľkového ovládača televízor vypnite a zapnite. CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako • ...
 • Page 100: Technické Parametre

  Technické parametre Technické parametre pre bezdrôtový modul •  Keďže sa kanál pásma používaného v jednotlivých krajinách môže líšiť, používateľ nemôže zmeniť alebo upraviť prevádzkovú frekvenciu a tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku frekvencií. •  Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané vo vzdialenosti min.
 • Page 101: Manual De Utilizare

  MANUAL DE UTILIZARE Siguranţă şi referinţe LED TV* * Televizorul LG cu LED-uri are ecranul LCD cu lumini de fundal LED. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza monitorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare. www.lg.com...
 • Page 102: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Citiţi cu atenţie aceste măsuri de siguranţă înainte de a utiliza produsul. Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o sursă de AVERTISMENT alimentare cu împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt împământate.) Există riscul de electrocutare sau de rănire. Nu amplasaţi televizorul şi telecomanda în următoarele medii: Introduceţi complet cablul de alimentare.
 • Page 103 Nu scăpaţi produsul şi aveţi grijă ca acesta să nu cadă când conectaţi Nu scăpaţi în produs obiecte metalice, cum ar fi monede, ace de păr, dispozitivele externe. În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări beţişoare sau fire de sârmă, şi nici produse inflamabile, cum ar fi hârtie corporale sau deteriorarea produsului.
 • Page 104 Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile specificate de producător. Utilizaţi doar un adaptor c.a. autorizat şi cablul de alimentare aprobat de LG La instalarea antenei, consultaţi un tehnician de service calificat. Electronics. Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare izbucnirea Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.
 • Page 105 Vă recomandăm să menţineţi o distanţă de cel puţin 2 - 7 ori mai mare Nu porniţi/opriţi produsul conectând sau deconectând cablul de decât diagonala ecranului, în timpul vizionării la televizor. Dacă vă alimentare la/de la priza de perete. (Nu utilizaţi cablul de alimentare în uitaţi la televizor o perioadă...
 • Page 106 Nu apăsaţi cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuţit, cum ar La mutarea sau la despachetarea produsului, lucraţi cu încă o persoană, fi unghia, un creion sau un pix, şi nu îl zgâriaţi. deoarece produsul este greu. În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat vătămarea corporală.
 • Page 107 Vizionarea imaginilor 3D (Doar pentru modelele 3D) AVERTISMENT Puteţi observa diferenţe de luminozitate şi culoare ale panoului, în Mediul de vizionare funcţie de poziţia din care vizionaţi (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură •  Durata de vizionare cu performanţa panoului şi nu constituie o defecţiune.
 • Page 108 Precauţii la utilizarea ochelarilor 3D •  Utilizaţi un cablu certificat cu sigla HDMI ataşată. •  Asiguraţi-vă că utilizaţi ochelari 3D LG. În caz contrar, este posibil să •  Dacă nu utilizaţi un cablu certificat HDMI, este posibil ca ecranul nu puteţi viziona conţinutul video 3D în mod adecvat.
 • Page 109 AN-WF500 Cameră Smart Dispozitiv audio LG Cheie electronică Wi-Fi/Bluetooth * Unele modele necesită o cheie electronică Wi-Fi/Bluetooth pentru utilizarea telecomenzii Magic sau a dispozitivului audio LG. * Dispozitivul care acceptă cheia electronică Wi-Fi/Bluetooth este difer- it în funcţie de model.
 • Page 110 Ridicarea şi deplasarea Utilizarea butonului joystick televizorului (Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.) Puteţi folosi funcţiile televizorului într-un mod simplu, apăsând sau Atunci când deplasaţi sau ridicaţi televizorul, citiţi următoarele pentru a deplasând butonul joystick în sus, în jos, la stânga sau dreapta. împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului şi pentru transportare sigură, indiferent de tip şi dimensiune.
 • Page 111 Utilizarea sistemului de securitate Setarea meniului Kensington Când televizorul este activat, apăsaţi butonul joystick o dată. Puteţi seta elementele meniului deplasând butonul joystick în sus, în (Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.) jos, la stânga sau la dreapta. • ...
 • Page 112 Vă recomandăm utilizarea unui suport de perete LG. Suportul •  Deconectaţi mai întâi alimentarea, apoi deplasaţi sau instalaţi de montare pe perete LG este uşor de mutat, chiar şi când cablurile sunt televizorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
 • Page 113: Conexiune Antenă

  NOTĂ Element furnizat •  Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model. •  Conectaţi dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea portului televizorului. •  Dacă înregistraţi un program TV pe un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau pe un VCR, asiguraţi conectarea cablului de intrare Capac de protecţie pentru semnalul TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare DVD-uri sau printr-un VCR.
 • Page 114 Conexiune Euro scart Alte conexiuni (În funcţie de model) Conectaţi-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine şi un sunet de cea mai bună calitate, conectaţi dispozitivul extern şi Transmite semnale audio şi video de la un dispozitiv extern la televizor. televizorul cu cablul HDMI.
 • Page 115 (În funcţie de model) Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (În funcţie de (PORNIRE/OPRIRE) Porneşte sau opreşte televizorul. model) Selectează programul Radio, TV şi DTV. Afişează istoricul. (În funcţie de model) Modifică sursa de intrare. (ACASĂ) Accesează Meniul ACASĂ. (Setări r.) Accesaţi Setări rapide.
 • Page 116 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (În funcţie de model) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Afişează istoricul. MY APPS (ACASĂ) Accesează Meniul ACASĂ. Afişează...
 • Page 117 Funcţiile telecomenzii magice Reglează nivelul volumului. (În funcţie de model) Derulează prin programele salvate. Atunci când este afişat mesajul „Bateria telecomenzii magice este (FĂRĂ SONOR) Dezactivează toate sunetele. descărcată. Schimbaţi bateria.” înlocuiţi bateria. * Apăsând şi ţinând apăsat butonul funcţia de descriere video/ audio va fi activată.
 • Page 118 Cum se utilizează telecomanda magică Se utilizează pentru vizionarea de conţinut video 3D. (Numai modele 3D) (Recunoaştere vocală) (În funcţie de model) Pentru utilizarea funcţiei de recunoaştere vocală este necesară conectarea la reţea. •  Agitaţi uşor Telecomanda Magic spre dreapta şi spre stânga sau 1 Apăsaţi pe butonul Recunoaştere vocală.
 • Page 119 •  Porniţi/oprişi televizorul utilizând telecomanda. LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume •  Reconectarea cablului HDMI. care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile • ...
 • Page 120 Specificaţii Specificaţii pentru modulul fără fir •  Deoarece canalul de bandă utilizat de ţară poate fi diferit, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvenţa de funcţionare şi acest produs este setat pentru tabelul de frecvenţe regionale. •  Acest dispozitiv trebuie instalat şi utilizat la o distanţă minimă de 20 cm între dispozitiv şi corpul dvs.
 • Page 121 РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ Безопасност и справки LED TV* * LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка. Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашето устройство, и го запазете за бъдещи справки. www.lg.com...
 • Page 122: Инструкции За Безопасност

  Инструкции за безопасност Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате продукта. Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ мрежа. (С изключение на незаземени устройства.) Може да ви удари ток или да се нараните. Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в Фиксирайте...
 • Page 123 Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне, Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби докато свързвате външни устройства. В противен случай това за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и може да доведе до нараняване или повреда на продукта. запалими...
 • Page 124 Използвайте само препоръчан AC адаптер и захранващ кабел, При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да доведе техник. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар. до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на продукта.
 • Page 125 Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или по-голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия. Ако поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не използвайте гледате телевизия за по-продължително време, това може да захранващия...
 • Page 126 Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети, При преместване или разопаковане на продукта работете като например гвоздей, химикалка или молив и не драскайте по двойки, тъй като той е тежък. В противен случай може да панела. възникне нараняване. Избягвайте...
 • Page 127 Гледане на 3D изображения (само при 3D модели) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в Условия на гледане зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу). Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той •  Време на гледане няма...
 • Page 128 10 мм < 18 мм •  Използвайте 3D очила от LG. В противен случай няма да можете да виждате правилно 3D видеоклиповете. •  Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него. •  Не използвайте 3D очила като заместител на стандартни...
 • Page 129 Очила за двойно управление Magic възпроизвеждане AN-VC550 AN-WF500 Смарт Камера Аудио Wi-Fi/Bluetooth принадлежност LG ключ за порт * Някои модели изискват Wi-Fi/Bluetooth донгъл за използване на Magic Remote или аудиоустройство на LG. * От модела зависи кои Wi-Fi/Bluetooth донгъли се поддържат.
 • Page 130: Основни Функции

  Повдигане и преместване Ползване на джойстик бутона на телевизора (Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.) Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане или информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да преместване...
 • Page 131 Използване на защитната система Регулиране на менюто Кенсингтън Когато телевизорът е включен, натиснете джойстик бутона веднъж. Можете да регулирате елементите на Менюто като местите (Тази характеристика не се предлага за всички модели.) джойстик бутона нагоре, надолу, наляво или надясно. •  Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този Изключване...
 • Page 132: Монтаж На Стена

  използването на оригинална скоба за стенен монтаж на LG. монтирайте телевизора. В противен случай може да възникне Стойката за монтиране на стена на LG може лесно да се движи токов удар. при свързани кабели. В случай, че използвате друга скоба, моля...
 • Page 133 ЗАБЕЛЕЖКА Предоставени части •  Свързването на външното устройство може да е различно В зависимост от модела. •  Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизионните портове. •  Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR, Защитен...
 • Page 134: Дистанционно Управление

  Свързване чрез Euro Scart Други връзки (В зависимост от модела) Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на изображение и звук свържете външното устройство и Предава видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са предоставени. Свържете...
 • Page 135 (В зависимост от модела) Избира източник на MHP ТВ меню. (В зависимост от (ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването на модела) телевизора. Показва предходната хронология. (В зависимост от Избира радио, телевизионна и DTV програма. модела) Сменя входа. (Дом) Предоставя достъп до менюто Дом. (Бързи...
 • Page 136 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (В зависимост от модела) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Показва предходната хронология. MY APPS (Дом) Предоставя достъп до менюто Дом. Показва...
 • Page 137 Функции на дистанционото дистанционно управление Регулира силата на звука. Превърта през запазените програми или канали. magic (БЕЗ ЗВУК) Изключвате всички звуци. * Чрез натискане и задържане на бутона функцията видео/ аудио описание ще се активира. (В зависимост от модела) (В зависимост от модела) pqrs wxyz (Дом) Предоставя...
 • Page 138 Как да използвате дистанционното управление magic Служи за гледане на 3D видео. (само при 3D модели) (Гласово разпознаване) (В зависимост от модела) За да използвате функцията за гласово разпознаване, е необходимо да разполагате с мрежова връзка. 1 Натиснете бутона за гласово разпознаване. • ...
 • Page 139: Отстраняване На Неизправности

  минути на неактивност. във връзка с авторски права. Когато свързвате с компютър (HDMI), ще се появи съобщението LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на “Няма сигнал” или “Невалиден формат”. компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване •  Изключете/включете телевизора с помощта на...
 • Page 140 Спецификации Спецификация на безжичен модул •  Тъй като честотния канал, използван от съответната държава може да бъде различен, потребителят не може да променя или да настройва работната честота и този продукт е настроен в съответствие с регионалния честотен стандарт. •  Това устройство трябва да се инсталира и работи с минимално разстояние...
 • Page 141 KASUTUSJUHEND Ohutus ja viited LED TV* * LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani. Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles. www.lg.com...
 • Page 142 Ohutusjuhised Palun lugege enne toote kasutamist järgmised ettevaatusabinõud hoolikalt läbi. Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a HOIATUS seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga. Kinnitage toitekaabel täielikult. Kui toitekaabel pole täielikult Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse. kinnitatud, võib tekkida tulekahju.
 • Page 143 Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda. Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte, Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada. juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi. Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused.
 • Page 144 Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid. tulekahju või elektrilöögi. Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga. Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi! vahelduvvoolu adapterit ja toitejuhet. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.
 • Page 145 Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupessa diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega. Teleri pikemaajalise vaatamine või tõmmates selle seinapistikupesast välja. (Ärge kasutage pistikut võib põhjustada ähmast nägemist. lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada elektrillöögi.
 • Page 146 Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske. teravate esemetega (nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda. Vastasel juhul võite end vigastada. Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal Toote sisemiste osade puhastamiseks võtke kord aastas ühendust pikemat aega.
 • Page 147 3D-pildinduse vaatamine (ainult 3D-mudelid) HOIATUS Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil Vaatamiskeskkond erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote •  Vaatamisaeg omadustega ning see ei ole rike. - 3D-pilti vaadates tehke iga tunni järel 5 kuni 15 minuti pikkune paus.
 • Page 148 < Ettevaatusabinõud 3D-prillide kasutamisel 10 mm < 18 mm •  Kasutage kindlasti LG 3D-prille. Vastasel juhul ei näe te 3D-pilti korralikult. •  Ärge kasutage 3D-prille tavaliste prillide, päikeseprillide või •  Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo. kaitseprillide asemel.
 • Page 149 (Sõltub mudelist) AG-F*** AN-MR600 AG-F***DP Cinema 3D-prillid Liikumistundlik Kaksikesitusprillid Kaugjuhtimispult AN-VC550 AN-WF500 Nutikaamera LG Audio seade Wi-Fi-/ Bluetoothtongel * Mõne mudeli puhul on liikumistundliku kaugjuhtimispuldi või LG heliseadme kasutamiseks vaja Wi-Fi/Bluetoothi tonglit. * Wi-Fi/Bluetoothi tonglit toetav seade on mudelist olenevalt erinev.
 • Page 150 Teleri tõstmine ja Juhtkangi nupu kasutamine transportimine (Teie teler võib erineda pildil olevast.) Teleri funktsioonide kasutamiseks piisab juhtkangi nupu vajutamisest Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, või selle üles, alla, vasakule või paremale liigutamisest. et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
 • Page 151 Kensingtoni turvasüsteemi Menüü kohandamine kasutamine Kui teler on sisse lülitatud, vajutage juhtkangi nuppu üks kord. Menüüelementide kohandamiseks liigutage juhtkangi nuppu üles, alla, (See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.) vasakule või paremale. •  Teie teler võib erineda pildil olevast. Lülitab teleri välja. Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri tagaküljel.
 • Page 152 LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklambrit on ühendatud kaablitega lihtne nihutada. •  Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun Vastasel juhul võite saada elektrilöögi. seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud • ...
 • Page 153 MÄRKUS Kaasasolev üksus •  Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda. •  Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult. •  Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või Kaitsekate videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist. • ...
 • Page 154 Euro Scart-kaabli ühendamine Muud ühendused (Sõltub mudelist) Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi Edastab välisseadme video- ja helisignaalid telerisse. Välise seadme ja kaabel ei ole kaasas. teleri ühendamine euro scart kaabliga. (KODU) Pilt HDMI ULTRA HD Deep...
 • Page 155 (Sõltub mudelist) MHP TV menüüallika avamine. (Sõltub mudelist) Kuvab hiljutist ajalugu. (Sõltub mudelist) (TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja. (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu. Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni Kuvab rakenduste loendi. programme. Teleteksti nupud ( ) Neid nuppe kasutatakse Vahetab sisendallikat.
 • Page 156 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Sõltub mudelist) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Kuvab hiljutist ajalugu. MY APPS (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu. Kuvab rakenduste loendi.
 • Page 157 Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi funktsionid Reguleerib helitugevust. Salvestatud programmide või kanalite sirvimine. (VAIGISTA) Vaigistab heli. (Sõltub mudelist) * Vajutades ja hoides all nuppu, on video/audio kirjelduste Kui kuvatakse teade “Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei on pqrs wxyz funktsioon sisse lülitatud. (Sõltub mudelist) tühjenemas. Vahetage patarei välja.”, vahetage patareid välja. LIST INFO (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
 • Page 158 Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine Kasutatakse 3D-video vaatamiseks. (Ainult 3D-mudelid) (Kõnetuvastus) (Sõltub mudelist) Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust. 1 Vajutage hääle tuvastamise nuppu. 2 Öelge käsklus, kui teleris kuvatakse hääletuvastuse ekraan. •  Ekraanil kursori kuvamiseks raputage liikumistundlikku •  Kasutage kaugjuhtimispulti MAGIC näost maksimaalselt 10 cm kaugjuhtimispulti õrnalt paremale ja vasakule või vajutage nuppe kaugusel.
 • Page 159 Arvutiga (HDMI) ühendamisel kuvatakse teade “Signaali pole või “Vale Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, vorming”. annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). •  Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
 • Page 160: Tehnilised Andmed

  Tehnilised andmed Traadita mooduli tehnilised andmed •  Kuna riigi kasutatav sagedusriba võib olla erinev, ei saa kasutaja töösagedust muuta ega reguleerida ning see toode on seadistatud vastavalt regionaalsele sagedustabelile. •  Seade tuleks paigaldada ja seadet tuleks kasutada selliselt, et seadme ja teie keha vahele jääb vähemalt 20 cm. Tegemist on üldise, kasutajakeskkonda puudutava soovitusega.
 • Page 161: Naudotojo Vadovas

  NAUDOTOJO VADOVAS Saugumas ir nuorodos LED TV* * LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu. Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai. www.lg.com...
 • Page 162: Saugos Instrukcijos

  Saugos Instrukcijos Perskaitykite šias saugos instrukcijas prieš naudodami gaminį. Būtinai prijunkite maitinimo kabelį prie įžemintos srovės. (Išskyrus ĮSPĖJIMAS įrenginius, kurie nėra įžeminti.) Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti. Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje: Gerai pritvirtinkite maitinimo kabelį. Jei maitinimo kabelis nevisiškai • ...
 • Page 163 Nenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų jungiant išorinius Nemeskite į gaminį metalinių daiktų, pvz., monetų, plaukų segtukų, įrenginius. Taip galite susižeisti arba sugadinti gaminį. valgymo lazdelių ar vielos, ir degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų. Ypač atsargūs turi būti vaikai. Gali iškilti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus.
 • Page 164 Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus. sähköiskun. Įrengdami anteną pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu. Käytä ainoastaan LG Electronicsin hyväksymää muuntajaa ja Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus. virtajohtoa. Muutoin tuotteen muoto voi muuttua, siinä voi ilmetä toimintahäiriö, se voi vioittua tai se voi aiheuttaa tulipalon.
 • Page 165 Rekomenduojame žiūrint televizorių išlaikyti mažiausiai 2–7 kartus Gaminio neįjunkite į sieninį lizdą įkišdami ir neišjunkite iš jo ištraukdami didesnį atstumą nei ekrano įstrižainė. Jeigu ilgai žiūrite televizorių, gali maitinimo kištuką. (Nenaudokite maitinimo kištuko kaip jungiklio.) pradėti lietis vaizdas. Tai gali sukelti mechaninį gedimą arba galite patirti elektros smūgį. Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
 • Page 166 Stipriai nespauskite pulto ranka ar aštriu daiktu, pvz., vinimi, pieštuku Perkeldami arba išpakuodami gaminį dirbkite dviese, nes gaminys ar rašikliu, taip pat būkite atsargūs, kad jo neįbrėžtumėte. sunkus. To nesilaikydami galite susižeisti. Venkite ilgesnį laiką liesti LCD ekraną, nelaikykite į jį įremtų pirštų. Tai Kartą...
 • Page 167 3D vaizdo žiūrėjimas (tik 3D modeliai) ĮSPĖJIMAS Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į jūsų Žiūrėjimo aplinka žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios). Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su •  Žiūrėjimo laikas gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.
 • Page 168 < 18 mm Perspėjimai, kaip naudoti 3D akinius •  Būtinai naudokite LG 3D akinius. Kitaip galite tinkamai nematyti •  Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. 3D vaizdo įrašų. •  Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko • ...
 • Page 169: Techninė Priežiūra

  LG garso įrenginys „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ fizinis raktas * Kai kuriuose modeliuose norint naudoti „Magic“ nuotolinio valdymo pultą arba LG garso įrenginį būtinas „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ fizinis rak- tas. * „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ fizinio rakto palaikymo įrenginys skiriasi ir priklauso nuo modelio.
 • Page 170 Televizoriaus kėlimas ir Valdymo svirties mygtuko judinimas naudojimas Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, (Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.) kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį TV funkcijas galite lengvai valdyti paspausdami valdymo svirties saugiai pervežti nepriklausomai nuo jo tipo ir dydžio. mygtuką...
 • Page 171: Televizoriaus Tvirtinimas Prie Sienos

  Kensingtono saugos sistemos Meniu reguliavimas naudojimas Kai TV yra įjungtas, vieną kartą paspauskite valdymo svirties mygtuką. Meniu elementus galite reguliuoti paspausdami valdymo svirties (Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.) mygtuką į viršų, apačią, kairę arba dešinę. •  Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus. Išjungiamas maitinimas.
 • Page 172 LG prie sienos montuojamus laikiklius. •  Pirmiausia atjunkite maitinimą ir tik tuomet judinkite arba LG prie sienos montuojamą laikiklį paprasta pakreipti, kai laidai jau montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis. prijungti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais, • ...
 • Page 173 PASTABA Pateikiamas elementas •  Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio. •  Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos. •  Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote televizijos programą, Apsauginė danga įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo įrenginį.
 • Page 174: Nuotolinio Valdymo Pultas

  „Euro Scart“ jungtis Kitos jungtys (Priklauso nuo modelio) Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu. Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Atskiras kabelis nepridedamas. Sujunkite išorinį...
 • Page 175 (Priklauso nuo modelio) Pasirinkite norimą MHP TV meniu šaltinį. (Priklauso nuo (maitinimas) Įjungia arba išjungia televizorių. modelio) Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės Rodo ankstesnę istoriją. (Priklauso nuo modelio) televizijos programa. (PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu. Pakeičia įvesties šaltinį. Rodo programų sąrašą. (S.
 • Page 176 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Priklauso nuo modelio) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Rodo ankstesnę istoriją. MY APPS (PAGRINDINIS) Įjungiamas pagrindinis meniu. Rodo programų...
 • Page 177 Nuotolinio valdymo pultą „Magic“ funkcijos Pritaiko garsumo lygį. Slenkama per įrašytas programas. (NUTILDYMAS) Nutildo visus garsus. (Priklauso nuo modelio) * Paspaudus ir palaikius mygtuką, bus įjungiama vaizdo / garso Kai pasirodo pranešimas „Jūsų nuotolinio valdymo pultą „Magic“ aprašymų funkcija. (Priklauso nuo modelio) wxyz pqrs baterija baigia išsekti.
 • Page 178 Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“ Naudojamas norint žiūrėti 3D vaizdą. (Tik 3D modeliams) (Balso atpažinimas) (Priklauso nuo modelio) Norint naudoti balso atpažinimo funkciją, būtinas tinklo ryšys. 1 Paspauskite balso atpažinimo mygtuką. 2 Kai TV ekrane pasirodo balso funkcijos langas, kalbėkite. • ...
 • Page 179: Gedimų Šalinimas

  Kai jungiama prie kompiuterio (HDMI), rodoma „Nėra signalo“ arba „LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą „Netinkamas formatas“. kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas •  Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
 • Page 180 Specifikacijos Belaidžio modulio specifikacijos •  Kadangi atskirose šalyse gali būti naudojamas skirtingas dažnių kanalas, naudotojas negali keisti ar reguliuoti veikimo dažnių, šis produktas nustatytas naudoti su vietine dažnių lentele. •  Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas išlaikant ne mažesnį nei 20 cm atstumą tarp įrenginio ir jūsų kūno. Tai taikoma naudotojo aplinkos rekomendacijoms.
 • Page 181: Lietotāja Rokasgrāmata

  LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Drošībai un uzziņai LED TV* * LG LED TV lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu. Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. www.lg.com...
 • Page 182: Drošības Norādījumi

  Drošības norādījumi Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmākās norādes par piesardzības pasākumiem. Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots iezemētam elektrotīklam BRĪDINĀJUMS (izņemot neiezemētas ierīces). Varat gūt nāvējošu elektrotraumu vai traumu. Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās: Strāvas vadam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā. Ja strāvas vads nav pilnīgā • ...
 • Page 183 Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas. Nemetiet ierīcē metāla priekšmetus, piemēram, monētas, matu Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus. sprādzes, irbulīšus vai vadus, kā arī viegli uzliesmojošas lietas, piemēram, papīru un sērkociņus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, bērniem esot ierīces tuvumā.
 • Page 184 Uzstādot antenu, konsultējieties ar kvalificētu tehniķi. Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsbīstamību vai elektriskās strāvas trieciena risku. Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātu maiņstrāvas adapteri un barošanas vadu. Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.
 • Page 185 Skatoties televizoru, ieteicams atrasties attālumā, kas ir 2–7 reizes Neieslēdziet/neizslēdziet ierīci, pievienojot strāvas vadu sienas lielāks par ekrāna diagonāles garumu. Ilgstoša televizora skatīšanas var kontaktligzdai vai atvienojot no tās (neizmantojiet kontaktdakšu slēdža veicināt redzes miglošanos. vietā). Tādējādi varat radīt mehānisku bojājumu vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 • Page 186 Nespiediet paneli stingri ar plaukstu vai asu priekšmetu, piemēram, Pārvietojot vai izsaiņojot ierīci, strādājiet vismaz divatā, jo ierīce ir naglu, zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to. smaga. Pretējā gadījumā varat gūt traumas. Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstu(s). Šādi Reizi gadā...
 • Page 187 3D attēlveidošanas skatīšanās (tikai 3D modeļiem) BRĪDINĀJUMS Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no Skatīšanās vide augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā •  Skatīšanas ilgums nav nepareiza ierīces darbība.
 • Page 188 Piesardzības pasākumi, lietojot 3D brilles 10 mm < 18 mm •  Lietojiet tikai LG 3D brilles. Pretējā gadījumā 3D video, iespējams, nevarēsiet atbilstoši skatīties. •  Nelietojiet 3D brilles parasto briļļu, saulesbriļļu vai aizsargbriļļu •  Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
 • Page 189: Tehniskā Apkope

  Magic Tālvadības Dual Play brilles pults AN-VC550 AN-WF500 Viedā kamera LG audio ierīce Wi-Fi/Bluetooth atslēgspraudnis * Dažiem modeļiem ir nepieciešams Wi-Fi/Bluetooth atslēgspraudnis, lai lietotu tālvadības pulti Magic vai LG audio ierīci. * Ierīce, kas atbalsta Wi-Fi/Bluetooth atslēgspraudni, atšķiras atkarībā no modeļa.
 • Page 190 Televizora celšana un Kursorsviras pogas pārvietošana izmantošana Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, (Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.) lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši Lai izmantotu TV funkcijas, nospiediet vai pārvietojiet kursorsviras pogu neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
 • Page 191 Kensington drošības sistēmas Izvēlnes pielāgošana izmantošana Ja TV ir ieslēgts, vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu. Lai pielāgotu izvēlnes elementus pārvietojiet kursorsviras pogu uz (Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.) augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. •  Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā. Izslēdz ierīci.
 • Page 192 •  Vispirms atvienojiet strāvas padevi un pēc tam pārvietojiet vai LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir uzstādiet televizoru. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās ērti pārvietojams, kad kabeļi ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas strāvas triecienu. stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas • ...
 • Page 193 PIEZĪME Nodrošinātais priekšmets •  Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa. •  Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības. •  Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades Aizsargvāciņš kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu.
 • Page 194: Tālvadības Pults

  Euro Scart savienojums Citi savienojumi (Atkarībā no modeļa) Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI Tas pārraida video un audio signālu no ārējās ierīces uz televizoru. kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru ar Euro Scart kabeli.
 • Page 195 (Atkarībā no modeļa) Atlasa MHP TV izvēlnes avotu. (Atkarībā no modeļa) (Ieslēgšana/izslēgšana) Ieslēdz vai izslēdz televizoru. Parāda vēsturi. (Atkarībā no modeļa) Atlasa radio, televizora un DTV programmas. (SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei. Maina ievades avotu. Rāda lietojumprogrammu sarakstu. (Ātrie iestatījumi) Piekļūst ātrajiem iestatījumiem. Teleteksta pogas ( ) Šīs pogas izmanto Maina attēla izmērus.
 • Page 196 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Atkarībā no modeļa) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Parāda vēsturi. MY APPS (SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei. Rāda lietojumprogrammu sarakstu.
 • Page 197 Magic tālvadības pults funkcijas Regulē skaļuma līmeni. Ritina saglabātās programmas. (IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana. (Atkarībā no modeļa) * Nospiežot un turot pogu , tiek iespējota video/audio aprakstu Ja ir redzams ziņojums „Zems Magic tālvadības pults baterijas līmenis. funkcija. (Atkarībā no modeļa) wxyz pqrs Nomainiet bateriju.”, ir jānomaina baterijas.
 • Page 198 Magic tālvadības pults lietošana Izmanto, lai skatītos 3D video. (Tikai 3D modeļiem) (Balss atpazīšana) (Atkarībā no modeļa) Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla •  Viegli pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi vai savienojums. nospiediet pogas (SĀKUMS), (IEEJA), , lai ekrānā...
 • Page 199: Problēmu Novēršana

  •  Izslēdziet/ ieslēdziet televizoru ar tālvadības pulti. nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus. •  Atkal pievienojiet HDMI kabeli. LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@ •  Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts. lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu...
 • Page 200 Specifikācijas Bezvadu modulis specifikācijas •  Tā kā valsts izmantotais frekvenču joslas kanāls var būt atšķirīgs, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darbības frekvenci, un šī ierīce ir iestatīta atbilstoši reģionālo frekvenču tabulai. •  Šī ierīce ir jānovieto un jālieto vismaz 20 cm attālumā no ķermeņa. Šī...
 • Page 201: Korisnički Priručnik

  KORISNIČKI PRIRUČNIK Bezbednost i informacije LED TV* * LG LED televizori su LCD televizori sa LED osvetljenjem. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu. www.lg.com...
 • Page 202: Bezbednosna Uputstva

  Bezbednosna uputstva Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova bezbednosna uputstva. Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu UPOZORENJE instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni udar vas može ubiti ili povrediti. Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja: Dobro pričvrstite kabl za napajanje.
 • Page 203 Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede ili metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete oštećenja uređaja.
 • Page 204 Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila kompanija požara ili strujnog udara. LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. To može...
 • Page 205 Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko dugo gledate odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto televiziju, vid vam se može zamutiti. prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
 • Page 206 Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete. treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede. Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu.
 • Page 207 Gledanje 3D slika (samo za 3D modele) UPOZORENJE Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od Okruženje za gledanje mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole). Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije •  Vreme gledanja povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar. - Prilikom gledanja 3D sadržaja, na svakih sat vremena pravite pauze u trajanju 5 na 15 minuta.
 • Page 208 < 18 mm Mere opreza prilikom upotrebe 3D naočara •  Obavezno koristite LG 3D naočari. U suprotnom možda nećete moći •  Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. da pravilno vidite 3D video sadržaje. •  Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati • ...
 • Page 209 LG uređaj za zvuk Hardverski ključ za Wi-Fi/Bluetooth * Nekim modelima je potreban hardverski ključ za Wi-Fi/Bluetooth da bi koristili magični daljinski upravljač ili LG audio uređaj. * Pomoćni uređaj za hardverski ključ za Wi-Fi/Bluetooth se razlikuje u zavisnosti od modela.
 • Page 210: Osnovne Funkcije

  Podizanje i premeštanje Korištenje upravljačkog televizora dugmeta Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte (Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.) tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
 • Page 211 Korišćenje kensington sistema Podešavanje menija bezbednosti Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme. Stavke menija možete podešavati pomeranjem upravljačkog dugmeta (Ova funkcija nije dostupna za sve modele.) gore, dole, levo ili desno. •  Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici. Isključite napajanje.
 • Page 212 OPREZ da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. Preporučujemo da koristite LG zidni nosač. LG zidni nosač se lako •  Prvo isključite napajanje, a zatim premestite ili postavite televizor. pomera sa povezanim kablovima. Kada ne koristite LG zidni nosač, U suprotnom može doći do strujnog udara.
 • Page 213: Priključivanje Antene

  NAPOMENA Deo u kompletu •  Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od modela. •  Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV priključaka. •  Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu Zaštitni poklopac proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko DVD rikordera ili videorikordera.
 • Page 214: Daljinski Upravljač

  Euro Scart veza Ostale veze (U zavisnosti od modela) Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban Prenos video i ZVUK signala sa spoljašnjeg uređaja do televizora. kabl se ne dobija u kompletu. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću Euro Scart kabla.
 • Page 215 (U zavisnosti od modela) Služi za biranje MHP TV izvora menija. (U zavisnosti od (NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora. modela) Izbor radija, TV i DTV programa. Prikazivanje istorije. (U zavisnosti od modela) Menja izvor ulaznog signala. (POČETNI MENI) Pristup početnom meniju. (Q.
 • Page 216 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (U zavisnosti od modela) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Prikazivanje istorije. MY APPS (POČETNI MENI) Pristup početnom meniju. Prikazuje listu aplikacija.
 • Page 217 Funkcije tastera na magičnom daljinskom upravljaču Podešavanje jačine zvuka. Kretanje kroz snimljene emisije. (BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova. (U zavisnosti od modela) * Kada pritisnete i držite dugme funkcija video/audio opisa će Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je biti omogućena.
 • Page 218 Korišćenje magičnog daljinskog upravljača Prikazivanje 3D video sadržaja. (Samo za 3D modele) (Prepoznavanje glasa) (U zavisnosti od modela) Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza. 1 Pritisnite dugme za prepoznavanje glasa. •  Da bi se pokazivač pojavio na ekranu, nežno protresite Magični 2 Kada se na ekrana televizora pojavi prozor za glas, počnite da daljinski upravljač...
 • Page 219: Rešavanje Problema

  •  Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti. Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju „Nema signala“...
 • Page 220 Specifikacije Specifikacije bežičnog modula •  Pošto se kanal iz opsega koji se koristi može razlikovati od države do države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju, a ovaj uređaj je podešen prema tabeli regionalnih frekvencija, •  Tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od vas.
 • Page 221: Korisnički Priručnik

  KORISNIČKI PRIRUČNIK Sigurnost i reference LED TV* * LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem. Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe. www.lg.com...
 • Page 222: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove sigurnosne mjere. Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u UPOZORENJE slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.) Može doći do strujnog udara sa smrtnim posljedicama ili do ozljede. TV niti daljinski upravljač u okruženja koja odlikuje: Gurnite utikač...
 • Page 223 Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste ispustili Pripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao. U suprotnom može žica, odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.
 • Page 224 Koristite isključivo AC adapter i kabel napajanja koje je odobrila tvrtka LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može...
 • Page 225 Preporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od Proizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili najmanje 2 do 7 dijagonala ekrana. Ako televiziju gledate dulje vrijeme, iskopčavanjem utikača napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti to može zamutiti vid. kao prekidač.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara. Koristite samo navedenu vrstu baterije.
 • Page 226 Nemojte jače pritiskati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla, Pri premještanju ili otpakiranju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti. proizvod težak. U suprotnom može doći do ozljede. Izbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To Jednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.
 • Page 227 Prikaz 3D slika (samo 3D modeli) UPOZORENJE Okruženje za gledanje Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na ekranu, ovisno o kutu gledanja (lijevo/desno/gore/dolje). •  Vrijeme gledanja Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki ekrana. Pojava ne utječe na - Pri gledanju 3D sadržaja odmorite se 5 za 15 minuta svakog sata. djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.
 • Page 228 Pozor pri korištenju 3D naočala 10 mm < 18 mm •  Svakako koristit 3D naočale tvrtke LG. U suprotnom možda nećete dobro vidjeti 3D videozapise. •  3D naočale nemojte koristiti umjesto svojih dioptrijskih, sunčanih •  Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
 • Page 229 LG ZVUK uređaj Wi-Fi/Bluetooth hardverski dodatak * Za neke modele potreban je hardverski dodatak za Wi-Fi/Bluetooth kako bi se mogao koristiti Magic daljinski upravljač ili LG audio uređaj. * Pomoćni uređaj za Wi-Fi/Bluetooth hardverski dodatak razlikuje se ovisno o modelu.
 • Page 230: Osnovne Funkcije

  Podizanje i premještanje Upotreba upravljačke tipke televizora (Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.) TV funkcijama možete jednostavno upravljati pritiskom ili pomicanjem Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute upravljačke tipke prema gore, dolje, lijevo ili desno. kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
 • Page 231: Montiranje Televizora Na Zid

  Korištenje kensington sigurnosnog Podešavanje izbornika sustava Dok je TV uključen, jednom pritisnite upravljačku tipku. Stavke izbornika možete podešavati pomicanjem upravljačke tipke (ova značajka nije dostupna na svim modelima.) prema gore, dolje, lijevo ili desno. •  Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora. Isključite napajanje.
 • Page 232 OPREZ profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako •  Prije prenošenja ili montaže televizora isključite napajanje. U ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje suprotnom može doći do strujnog udara.
 • Page 233 NAPOMENA Priloženi dio •  Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu. •  Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru. •  Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno Zaštitni poklopac uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera.
 • Page 234: Daljinski Upravljač

  Euro Scart veza Ostale veze (Ovisno o modelu) Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne Digitalni video i ZVUK signal s vanjskog uređaja prenosi na televizor. isporučuje se u kompletu.
 • Page 235 (Ovisno o modelu) Odabire izvor MHP izbornika. (Ovisno o modelu) (NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje televizora. Prikaz prethodno gledanih kanala. (Ovisno o modelu) Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa. (POČETNO) Pristup početnom izborniku. Promjena izvora ulaznog signala. Prikazuje popis aplikacija. (Brze postavke) Pristup brzim postavkama. Tipke teleteksta ( ) Te se tipke koriste za Promjena veličine slike.
 • Page 236 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Ovisno o modelu) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Prikaz prethodno gledanih kanala. MY APPS (POČETNO) Pristup početnom izborniku. Prikazuje popis aplikacija.
 • Page 237 Funkcije magic daljinskog upravljača Prilagodba glasnoće. Kretanje kroz spremljene programe. (ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Isključivanje svih zvukova. (Ovisno o modelu) * Pritiskom na tipku i zadržavanjem pritiska omogućuju se wxyz pqrs Ovaj upravljač ne isporučuje se sa svim modelima. Kada se prikaže video/audio opisi.
 • Page 238 Kako koristiti magic daljinskog upravljača Koristi se za gledanje 3D videozapisa. (Samo 3D modeli) (Prepoznavanje glasa) (Ovisno o modelu) Mrežna veza je potrebna za korištenje funkcije glasovnog prepoznavanja. 1 Pritisnite tipku za glasovno pretraživanje. 2 Kada se na zaslona televizora pojavi prozor za glas, izgovorite • ...
 • Page 239: Rješavanje Problema

  ‘Nema signala’ ili ‘Neodgovarajući format’ . LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM •  Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač. mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak • ...
 • Page 240 Specifikacije Specifikacije modula za bežični LAN •  Budući da se frekvencija kanala koji koristi pojedinačna zemlja može razlikovati od zemlje do zemlje, korisnik ne može mijenjati ili prilagođavati radnu frekvenciju, a ovaj je uređaj postavljen u skladu s regionalnom tablicom frekvencija. • ...
 • Page 241 MANUALI I PËRDORIMIT Siguria dhe referencat LED TV* * Televizori LED LG ka ekran LCD me drita të pasme LED. Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të vini në përdorim pajisjen dhe mbajeni për referencë në të ardhmen. www.lg.com...
 • Page 242 Udhëzimet mbi sigurinë Ju lutemi, lexojini me kujdes masat paraprake për sigurinë, para se të përdorni produktin. Kujdesuni që ta lidhni kabllon e rrymës elektrike në korrent të tokëzuar. PARALAJMËRIM (Përveç pajisjeve që nuk janë të tokëzuara.) Mund të pësoni elektroshok ose të...
 • Page 243 Mos e hidhni produktin dhe mos lejoni të bjerë kur të lidhni pajisjet e Mos hidhni mbi produkt objekte metalike, si p.sh monedha, karfica jashtme. Në të kundërt, kjo mund t’ju shkaktojë lëndim ose mund të flokësh, shkopinj të hollë ose tela apo objekte të ndezshme, si p.sh letra dëmtojë...
 • Page 244 Përdor vetëm ushqyes të autorizuar dhe kordon elektrik të miratuar nga kualifikuar. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike. LG Electronics. Përndryshe, mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike, defekt ose deformim i produktit. Mos e zbërthe kurrë ushqyesin apo kordonin elektrik. Mund të...
 • Page 245 Ne rekomandojmë që të mbani një distancë prej të paktën sa 2 ose Mos e ndizni/fikni produktin duke vënë ose hequr spinën nga priza. 7-fishi i madhësisë së ekranit kur shikoni TV. Nëse shikoni TV për një (Mos e përdorni prizën elektrike si çelës.) Kjo mund të shkaktojë defekt kohë...
 • Page 246 Mos e shtypni fort me dorën tuaj ose mos e gërvishtni ekranin me një Lëvizja e produktit ose heqja e tij nga paketimi, duhet bërë nga dy objekt të mprehtë, si p.sh. me thonj, laps ose stilolaps. persona, pasi produkti është i rëndë. Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë...
 • Page 247 Shikimi i imazheve 3D (Vetëm për modelet 3D) PARALAJMËRIM Ju mund të vini re ndriçim dhe ngjyra të ndryshme të panelit, në varësi Ambienti i shikimit të këndit të shikimit (majtas/djathtas/lart/poshtë). Ky fenomen shfaqet për shkak të karakteristikës së panelit. Nuk lidhet • ...
 • Page 248 Kujdes kur përdorni Syzet 3D < 18 mm •  Sigurohuni që të përdorni syze LG 3D. Në të kundërt, mund të mos jeni në gjendje të shikoni siç duhet videot 3D. •  Përdor kabllo të certifikuar me logon HDMI bashkëngjitur.
 • Page 249 AN-WF500 Kamera Smart Pajisja audio LG Dongëlli Wi-Fi/ Bluetooth * Disa modele kërkojnë grup “Wi-Fi/Bluetooth” për përdorimin e tele- komandës magjike ose të pajisjes së zërit LG. * Pajisja mbështetëse për grupin “Wi-Fi/Bluetooth” është e ndryshme, në varësi të modelit.
 • Page 250 Ngritja dhe zhvendosja e Përdorimi i butonit të levës tv-së (Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.) Funksionet e televizorit mund t’i përdorni thjesht duke shtypur ose Gjatë lëvizjes apo ngritjes së TV-së, lexoni në vijim se si të parandaloni lëvizur butonin e levës lart, poshtë, majtas ose djathtas.
 • Page 251 Përdorimi i sistemit të sigurisë Sistemimi i menysë kensington Kur televizori është i ndezur, shtypni një herë butonin e levës. Zërat e menysë mund t’i rregulloni duke e lëvizur butonin e levës lart, (Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha modelet.) poshtë, majtas ose djathtas.
 • Page 252 Rekomandojmë përdorimin e kllapave të montimit në mur të LG-së. •  Në fillim shkëputni energjinë dhe pastaj zhvendoseni ose instaloni Mbajtësja e murit e LG-së mund të lëvizet me lehtësi kur i ka kabllot të TV-në. Në të kundërt mund të ndodhë goditje elektrike.
 • Page 253 SHËNIM Artikulli i dhënë •  Lidhja e pajisjes së jashtme mund të ndryshojë sipas modelit. •  Lidhini pajisjet e jashtme me TV-në, pavarësisht renditjes së portës së TV-së. •  Nëse regjistroni një program televiziv në një regjistrues DVD ose VCR, sigurohuni të lidhni kabllon e hyrjes së sinjalit të TV-së Mbulesa mbrojtëse në...
 • Page 254 Lidhja EuroSCART Lidhje të tjera (Në varësi të modelit) Lidhni televizorin me pajisjet e jashtme. Për cilësinë më të mirë të figurës dhe të zërit, lidhe pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllon Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga një pajisje e jashtme tek HDMI.
 • Page 255 (Në varësi të modelit) Zgjedh burimin MHP të menysë së TV-së. (Në varësi të (ENERGJIA) Bën ndezjen ose fikjen e TV-së. modelit) Zgjedh programin Radio, TV dhe DTV. Tregon historikun e mëparshëm. (Në varësi të modelit) Ndryshon burimin e hyrjes. (FAQJA KRYESORE) Hyn në...
 • Page 256 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Në varësi të modelit) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Tregon historikun e mëparshëm. MY APPS (FAQJA KRYESORE) Hyn në...
 • Page 257 Funksionet e telekomandës magjike Rregullon nivelin e volumit. Lëviz nëpër programet e ruajtura. (PA ZË) Hesht të gjithë tingujt. (Në varësi të modelit) * Me shtypjen dhe mbajtjen e butonit , aktivizohet funksioni i wxyz pqrs Kur shfaqet mesazhi “Bateria e telekomandës magjike ka rënë. Ndërro përshkrimeve të...
 • Page 258 Si ta përdorni telekomandën magjike Përdoret për të parë video 3D. (Vetëm për modelet 3D) (Njohja e zërit) (Në varësi të modelit) Nevojitet lidhja në rrjet për të përdorur funksionin e njohjes së zërit. 1 Shtyp butonin e njohjes së zërit. 2 Flit pasi të...
 • Page 259: Zgjidhja E Problemeve

  Kur lidheni me PC-në (HDMI), afishohen mesazhet “S’ka sinjal” ose “Format i pavlefshëm”. LG Electronics do t’ju sigurojë gjithashtu pajisjen e kodit burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon kostot për kryerjen e një •  Fikni/ndizni TV-në me anë të telekomandës.
 • Page 260 Specifikimet Moduli me valë Specifikimet •  Duke qenë se kanali i bandës së përdorur nga shteti mund të jetë i ndryshëm, përdoruesi nuk mund të ndryshojë ose të rregullojë frekuencën e përdorimit dhe ky produkt është caktuar për tabelën e frekuencave rajonale.
 • Page 261 KORISNIČKI PRIRUČNIK Sigurnost i upućivanje LED TV* * LG LED TV posjeduje LCD ekran sa LED pozadinskim osvjetljenjem. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije rada s uređajem i zadržite ga za buduću upotrebu. www.lg.com...
 • Page 262 Sigurnosne upute Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne upute. Pazite da kabl za napajanje priključite na uzemljeni izvor. (Izuzev u UPOZORENJE slučaju uređaja koji nisu uzemljeni.) Možete doživjeti strujni udar ili pretrpiti povrede. Nemojte postavljati TV i daljinski upravljač u sljedeća okruženja: Kabl za napajanje učvrstite u potpunosti.
 • Page 263 Nemojte ispuštati proizvod ili pustiti da se prevrne prilikom povezivanja Nemojte ubacivati u uređaj metalne predmete kao što su novčići, eksternih uređaja. Ako to učinite, možete se povrijediti ili izazvati šnale za kosu, štapići za jelo ili žica, niti zapaljive predmete kao što su oštećenja na proizvodu.
 • Page 264 Postoji opasnost od požara ili strujnog udara. Koristite samo adapter za napajanje naizmjeničnom strujom i kabl za napajanje koji je odobrila kompanija LG Electronics. U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda. Ne rastavljajte adapter za napajanje naizmjeničnom strujom ili kabl za...
 • Page 265 Prilikom gledanja TV-a, preporučujemo da održavate udaljenost od Nemojte uključivati ili isključivati uređaj uključivanjem ili isključivanjem uređaja jednaku najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ako TV priključka za napajanje u utičnicu ili iz nje. (Nemojte koristiti priključak gledate duži vremenski period, može vam se zamutiti vid. za napajanje kao prekidač.) Tako možete izazvati mehanički kvar ili pretrpiti strujni udar.
 • Page 266 Ekran nemojte jako pritiskati rukom ili oštrim ivicama, npr. noktom ili Prilikom premještanja ili raspakivanja uređaja, radite uz pomoć druge olovkom ili ga grebati. osobe jer je uređaj težak. U suprotnom se možete povrijediti. Izbjegavajte da ekran duže vrijeme dodirujete ili držite prst(e) na Jednom godišnje se obratite servisnom centru radi čišćenja unutrašnjih njemu.
 • Page 267 Gledanje 3D prikaza (samo 3D modeli) UPOZORENJE Moguće je da ćete na ekranu uočiti različitu svjetlinu i boju ovisno o Okruženje za gledanje položaju gledanja (lijevo/desno/gore/dolje). Ta pojava se dešava zbog karakteristike samog ekrana. Ona nije •  Vrijeme gledanja povezana s radom proizvoda i ne predstavlja kvar. - Prilikom gledanja 3D sadržaja, svakog sata pravite pauze od 5 do 15 minuta.
 • Page 268 10 mm naočala < 18 mm •  Obavezno koristite LG 3D naočale. U suprotnom je moguće da •  Koristite certificirani kabl sa HDMI logotipom. nećete moći pravilno gledati 3D video. •  Ako ne koristite certificirani HDMI kabl, možda se neće prikazati • ...
 • Page 269 AN-VC550 AN-WF500 Pametna kamera LG ZVUK uređaj Wi-Fi/Bluetooth hardverski ključ * Na nekim modelima neophodan je Wi-Fi/Bluetooth hardverski ključ za korištenje Čarobnog daljinskog upravljača ili LG audio uređaja. * Podrška za uređaj Wi-Fi/Bluetooth hardverskog ključa se razlikuje ovisno o modelu.
 • Page 270 Podizanje i micanje tv-a Korištenje upravljačkog dugmeta Da biste spriječili ogrebotine ili oštećenja na TV-u i osigurali siguran transport bez obzira na vrstu i veličinu uređaja, pročitajte sljedeće upute (Vaš TV uređaj se može razlikovati od onoga na slici.) za slučajeve pomicanja ili podizanja TV uređaja. Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili • ...
 • Page 271 Korištenje sigurnosnog sistema Podešavanje izbornika kensington Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme. Stavke izbornika možete podešavati pomjeranjem upravljačkog dugmeta gore, (Ova funkcija nije dostupna za sve modele.) dolje, lijevo ili desno. •  Vaš TV uređaj se može razlikovati od onoga na slici. Isključite napajanje.
 • Page 272 Ako ne •  Najprije isključite napajanje, a zatim pomjerajte ili postavljajte TV. koristite zidni nosač kompanije LG, postavite zidni nosač na mjesto na U suprotnom može doći do strujnog udara.
 • Page 273 NAPOMENA Priloženi dio •  Povezivanje vanjskih uređaja može se razlikovati od modela do modela. •  Povezujte vanjske uređaje na TV bez obzira na redoslijed TV priključka. •  Ako snimate neki TV program na DVD rekorderu ili videorekorderu, Zaštitni poklopac pazite da povežete ulazni kabl TV signala na TV uređaj preko DVD rekordera ili videorekordera.
 • Page 274 Euro Scart veza Ostale veze (Ovisno o modelu) Povežite TV na vanjski uređaj. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite vanjski uređaj na TV pomoću HDMI kabla. Poseban kabl ne isporučuje Prenosi video i ZVUK signale sa vanjskog uređaja na TV uređaj. Povežite se u kompletu.
 • Page 275 (Ovisno o modelu) Odabir MHP izvora TV izbornika. (Ovisno o modelu) (NAPAJANJE) Uključivanje i isključivanje TV-a. Prikaz prethodnih kanala. (Ovisno o modelu) Odabir Radija, TV i DTV programa. (POČETNA) Pristup Početnom izborniku. Promjena ulaznog signala. Prikaz liste Aplikacija. (Brze postavke) Pristupanje brzim postavkama. Tipke za teletekst ( ) Ove tipke koriste se za Promjena veličine slike.
 • Page 276 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Ovisno o modelu) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Prikaz prethodnih kanala. MY APPS (POČETNA) Pristup Početnom izborniku. Prikaz liste Aplikacija.
 • Page 277 Funkcije tipki čarobnog daljinskog upravljača Podešavanje jačine zvuka. Pomjeranje kroz sačuvane programe. (STIŠAJ) Isključivanje svih zvukova. (Ovisno o modelu) * Pritiskanjem i držanjem dugmeta bit će omogućena funkcija pqrs wxyz Kada se prikaže poruka “Baterija Čarobnog daljinskog upravljača je video/audio opisa. (Ovisno o modelu) LIST INFO prazna.
 • Page 278 Kako koristiti čarobni daljinski upravljač Koristi se za gledanje 3D videa. (Samo 3D modeli) (Prepoznavanje glasa) (Ovisno o modelu) Za korištenje funkcije prepoznavanja glasa je potrebna mrežna veza. 1 Pritisnite dugme za prepoznavanje glasa. 2 Govorite kada se na TV ekranu pojavi prozor za glas. • ...
 • Page 279 ‘Nevažeći format’ . pravima. •  Isključite/uključite TV putem daljinskog upravljača. LG Electronics će vam također isporučiti otvoreni kôd na CD-ROM disku •  Ponovo povežite HDMI kabl. po cijeni koja pokriva trošak takve distribucije (npr. cijena medija •  Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
 • Page 280 Specifikacije Specifikacije za bežični modul •  Budući da područje kanala može biti različito za pojedine zemlje, korisnik ne može promijeniti ili podesiti radnu frekvenciju; ovaj proizvod je postavljen prema regionalnoj tablici frekvencija, •  Tokom montaže i rada uređaj se treba nalaziti najmanje 20 cm od vas.
 • Page 281 УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ Безбедносни информации и референтни материјали LED TV* * LG LED телевизорот користи LCD екран со LED задно осветлување. Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со вашиот уред и задржете го за користење во иднина.
 • Page 282: Безбедносни Упатства

  Безбедносни упатства Пред да го користите производот прочитајте ги внимателно овие безбедносни мерки на претпазливост. Водете сметка струјниот кабел да го поврзете на заземјена струја. (Освен за уреди кои не се заземјуваат.) Во спротивно, може да се ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ случи да ве удри струја или да бидете повредени. Кабелот...
 • Page 283 Не испуштајте го производот и не дозволувајте да падне при Не испуштајте метални објекти како што се метални парички, поврзување на надворешни уреди. Во спротивно, би можело да шноли, или жица во производот, или запаливи објекти како што се дојде до повреда или оштетување на производот. хартија...
 • Page 284 Во спротивно, би можело да дојде до пожар или електричен удар. Користете само додатоци / опрема наведени од производителот. Користете само AC адаптер и кабел за напојување одобрени од LG Electronics. Во спротивно, тоа може да предизвика пожар, електричен При инсталирање на антената, обратете се до квалификуван...
 • Page 285 Кога гледате телевизија, ви препорачуваме да се наоѓате на Немојте да го вклучувате/исклучувате на уредот со вметнување растојание барем 2 до 7 пати поголемо од дијагоналата на екранот. или вадење на струјниот кабел од штекерот на ѕидот. (Не Доколку гледате телевизија подолго период, тоа може да употребувајте...
 • Page 286 Не притискате силно на панелот со рака или остар предмет, како При преместување или распакување на производот, заради нокт, молив или пенкало, и не гребете го. неговата тежина работете по двајца. Во спротивно, може да дојде до повреда. Избегнувајте допирање на екранот или задржување на прстите на...
 • Page 287 Гледање на 3D слика (само 3D модели) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Во зависност од местото на гледање може да забележите различна Условите за гледање осветленост и боја на екранот (лево/десно/горе/долу). Овој феномен се должи на карактеристиките на панелот. Ова не е •  Време на гледање поврзано...
 • Page 288 уред не може да се вметне во USB влезот на телевизорот, на 3D очила употребете продолжителен кабел кој поддржува USB 2.0. •  Обратете внимание да користите LG 3D очила. Во спротивно, може да да не бидете во можност да гледате 3D видео <...
 • Page 289 Очила за двојно управувач играње AN-VC550 AN-WF500 Смарт камера LG аудио уред Wi-Fi/Bluetooth предавател * За некои модели е потребен Wi-Fi/Bluetooth предавател за користење на Далечински управувач за магично движење или LG аудио уред. * Поддржаните модели за Wi-Fi/Bluetooth предавателот се...
 • Page 290 Подигнување и пренесување Користење на џојстик копчето на телевизорот (Прикажаната слика може да се разликува од вашиот телевизор.) При пренесување или подигнување на телевизорот, прочитајте ги Преку притиснување или поместување на џојстик копчето нагоре, надолу, налево следните напатствија за да се спречи гребење или оштетување на или...
 • Page 291 Користење на kensington Прилагодување на менито безбедносен Кога телевизорот е вклучен, притиснете го еднаш џојстик копчето. Преку поместување на џојстик копчето нагоре, надолу, налево или (Оваа функција не е достапна за сите модели.) надесно, ќе можете да ги прилагодите елементите од менијата. • ...
 • Page 292 препорачуваме да го користите носачот за прицврстување на ѕид на LG. и монтирајте го телевизорот. Во спротивно може да дојде до Носачот за прицврстување на ѕид на LG е лесен за преместување, заедно електричен удар. со поврзаните кабли. Ако не го користите носачот за прицврстување на...
 • Page 293 ЗАБЕЛЕШКА Испорачан елемент •  Поврзувањето со надворешниот уред може да се разликува во зависност од моделот. •  Надворешните уреди поврзувајте ги со телевизорот без оглед на редоследот на TV приклучокот. •  Ако снимате TV програма на DVD рекордер или VCR, кабелот Заштитен...
 • Page 294: Далечински Управувач

  Euro Scart поврзување Други поврзувања (Во зависност од моделот) Поврзете го вашиот телевизор со надворешни уреди. За најдобар квалитет на сликата и звукот, поврзете ги надворешниот уред и Овозможува пренесување на видео и аудио сигнали од телевизорот со HDMI кабел. Одделни кабли не се испорачуваат. надворешниот...
 • Page 295 (Во зависност од моделот) Избор на извор од MHP TV мени. (Во зависност од (НАПОЈУВАЊЕ) Вклучување или исклучување на моделот) телевизорот. Приказ на претходната историја. (Во зависност од Избор на радио, телевизиски и DTV програми. моделот) Промена на изворот на влезен сигнал. (ПОЧЕТОК) Пристап...
 • Page 296 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (Во зависност од моделот) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Приказ на претходната историја. MY APPS (ПОЧЕТОК) Пристап...
 • Page 297 Функции на магичниот далечински управувач Прилагодување на јачината на звукот. Движење низ зачуваните програми или канали. (ИСКЛУЧИ ЗВУК) Исклучување на сите звуци. (Во зависност од моделот) * Со притиснување и задржување на копчето , ќе се овозможи wxyz pqrs Кога ќе се прикаже пораката “Батеријата на магичниот далечински функцијата...
 • Page 298 Како да го користите магичниот далечински управувач Се користи за гледање на 3D видео. (Cамо 3D модели) (Препознавање на говор) (Во зависност од моделот) За користење на функцијата за препознавање на говор потребно е мрежно поврзување. 1 Притиснете го копчето за препознавање на говор. • ...
 • Page 299: Отстранување На Проблеми

  •  Доколку нема влезен сигнал кога телевизорот е вклучен, авторски права. телевизорот автоматски ќе се исклучи по 15 минути LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на неактивност. CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за...
 • Page 300 Спецификации Безжичен модул - спецификации •  Бидејќи фреквентниот канал кој се користи во земјата може да се разликува, корисникот не може да ја промени или прилагоди работната фреквенција и овој производ е поставен според регионалната табела фреквенции. •  Уредот треба да биде инсталиран и управуван на минимално растојание...
 • Page 301: Руководство Пользователя

  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Руководство по технике безопасности LED TV* * В LED-телевизоре LG установлен ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования. www.lg.com...
 • Page 302: Правила По Технике Безопасности

  Правила по технике безопасности Розетка, к которой подключается устройство, должна быть Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите заземлена (кроме незаземляемых устройств). В противном данные инструкции по технике безопасности. случае, возможно поражение электрическим током или иная травма. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Плотно вставляйте кабель питания в разъем. Если кабель питания вставлен...
 • Page 303 При подключении внешних устройств следите за тем, чтобы Не роняйте внутрь устройства металлические предметы телевизор не упал или не опрокинулся. Это может привести к (монеты, заколки для волос, спицы, куски провода и т.п.), а нанесению вам травмы или повреждению телевизора. также...
 • Page 304 устройства на стене с помощью кронштейна для настенного крепления (дополнительные детали) надежно закрепите его во избежание падения устройства. Используйте только одобренные компанией LG Electronics адаптер Используйте только крепления / аксессуары, рекомендованные переменного тока и кабель питания. В противном случае это может привести...
 • Page 305 При просмотре телевизора рекомендуется соблюдать расстояние, Не следует включать/выключать телевизор, подсоединяя или равное не менее 2—7 диагоналям экрана телевизора. Просмотр отсоединяя вилку от настенной розетки (не используйте вилку для телевизора в течение длительного времени может привести к включения). Это может стать причиной механического отказа или снижению...
 • Page 306 Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом Перемещение или распаковку устройства следует производить (гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель. двум людям, т.к. оно тяжелое. Иначе возможно получение травмы. Старайтесь не прикасаться к экрану и не держать на нем пальцы в Раз...
 • Page 307: Просмотр 3D-Изображения (Только Для Моделей С Поддержкой 3D)

  Просмотр 3D-изображения (только для моделей с поддержкой 3D) В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! яркость и цветность панели может изменяться. Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это Условия просмотра не связано с производительностью устройства и не является неисправностью. •  Время просмотра - При...
 • Page 308 телевизоре. использовании 3D-очков •  Убедитесь в том, что вы используете 3D-очки производства < 10 мм LG. Иначе качественное отображение 3D-видео может не < 18 мм обеспечиваться. •  Не используйте 3D-очки вместо очков для коррекции зрения, •  Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
 • Page 309: Принадлежности, Приобретаемые Отдельно

  AN-MR600 AG-F***DP 3D-очки Пульт ДУ Magic Очки Dual Play AN-VC550 AN-WF500 Смарт камера Саундбар LG Wi-Fi/Bluetooth адаптер * Для некоторых моделей требуется адаптер Wi-Fi/Bluetooth, чтобы использовать пульт ДУ Magic или аудиоустройство LG. * Устройства, поддерживаемые адаптером Wi-Fi/Bluetooth, зависят от модели.
 • Page 310: Основные Функции

  Поднятие и перемещение Использование кнопки- джойстика Перед перемещением или поднятием телевизора ознакомьтесь со следующими инструкциями во избежание повреждения и для (Приведенное изображение может отличаться от вашего обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и телевизора.) размера телевизора. Возможность легко управлять функциями телевизора с помощью • ...
 • Page 311: Установка На Столе

  Использование системы Настройка меню безопасности kensington Когда телевизор включен, нажмите кнопку-джойстик один раз. Можно настраивать элементы меню сдвигая кнопку-джойстик (этот компонент доступен не для всех моделей.) вверх, вниз, влево или вправо. •  Приведенное изображение может отличаться от вашего Выключение питания телевизора. телевизора.
 • Page 312: Крепление На Стене

  •  Перед перемещением и установкой телевизора отключите крепления телевизора к стене. Рекомендуется использовать кабель питания. Несоблюдение этого правила может привести кронштейн для настенного крепления LG. Кронштейн для к поражению электрическим током. настенного крепления LG, обеспечивает удобное подключение •  Отсоедините подставку перед установкой настенного...
 • Page 313: Подключение Антенны

  ПРИМЕЧАНИЕ Прилагаемый элемент •  Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели. •  Подключите внешние устройства независимо от порядка расположения разъемов телевизора. •  При записи телевизионной передачи с помощью устройства записи Защитная крышка DVD или видеомагнитофона проверьте, что входной телевизионный сигнал...
 • Page 314: Подключение Usb

  Подключение с помощью Euro Другие подключения СКАРТ Подключите телевизор к внешнему устройству. Для получения наилучшего качества изображения и звука подключите телевизор (В зависимости от модели) к внешнему устройству HDMI-кабелем. Не все кабели входят в Для передачи аналоговых видео- и аудиосигналов от внешнего комплект...
 • Page 315 (В зависимости от модели) Выбор нужного источника в меню MHP телевизора. (ПИТАНИЕ) Включение и выключение телевизора. (В зависимости от модели) Переключение режимов: радио/ цифр. ТВ/ Отображение предыдущих действий. (В зависимости аналог. ТВ. от модели) (Вход) Изменение источника входного сигнала. (Дома) Доступ к домашней панели СМАРТ ТВ. (Быстрые...
 • Page 316 pqrs wxyz GUIDE Q.VIEW INFO MUTE (В зависимости от модели) RECENT MY APPS RATIO LIVE MENU EXIT BACK .,;@ TEXT T.OPT APP/ LIVE TV pqrs wxyz REC/ GUIDE Q.VIEW SUBTITLE TV/RAD INFO MUTE RECENT Отображение предыдущих действий. MY APPS (Дома) Доступ к домашней панели СМАРТ ТВ. Отображение...
 • Page 317: Условия Использования Пульта Ду Magic

  Условия использования пульта ДУ magic Настройка уровня громкости. Прокрутка списка сохраненных каналов. (БЕЗ ЗВУКА) Откл./ Вкл. звука. (В зависимости от модели) * Для включения функции описаний аудио нажмите и При появлении сообщения “Низкий заряд батареи пульта ДУ Magic. удерживайте кнопку .
 • Page 318: Использование Пульта Ду Magic

  Использование пульта ДУ magic Вкл./ Откл. 3D режима. (Только для моделей с поддержкой (Распознавание голоса) (В зависимости от модели) Для использования функции распознавания голоса требуется •  Аккуратно встряхните пульт ДУ Magic справа налево или подключение к сети. нажмите кнопки (Дома), (ВХОД), чтобы...
 • Page 319: Устранение Неисправностей

  При подсоединении к компьютеру (HDMI), отображается уведомления об авторских правах. сообщение “Нет сигнала” или “Неверный формат”. LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске •  Выключение/включение телевизора с помощью пульта ДУ. за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки •  Повторное подключение кабеля HDMI.
 • Page 320: Технические Характеристики

  Технические характеристики Беспроводной модуль: технические характеристики •  Поскольку диапазон, используемый для страны, может отличаться, пользователь не может изменять и настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах. •  Минимальное рабочее расстояние до пользователя при установке устройства составляет 20 см. Данную инструкцию можно...
 • Page 321 Specifications CI Module (W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm Operating Temperature 0 °C to 40 °C Operating Humidity Less than 80 % Environment condition Storage Temperature -20 °C to 60 °C Storage Humidity Less than 85 % Digital TV Analogue TV...
 • Page 322: Energy Saving

  LG Recycling Policy (Only EU) LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste regulations are in place, and also provides product and packaging take-back & recycling service voluntarily in some countries. LG Electronics evaluates products’...
 • Page 323 EU Ecolabel : PL/22/004 LGE announced the ‘LG Declaration for a Cleaner Environment ‘in 1994, and this ideal has served as a Guiding managerial principle ever since. The Declaration is a foundation that has allowed us to undertaike Environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental, and social aspects.
 • Page 324 Record the model number and serial number of the TV. France Sverige 0770 54 54 54 3220 dites LG ou tapez 54 Refer to the label on the back cover and quote this 01806 11 54 11 information to your dealer when requiring any service.

Table of Contents