Download Table of Contents Print this page
DeWalt DW622 Original Instructions Manual

DeWalt DW622 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DW622:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 23
DW621
DW622
FINAL PRINT SIZE: 148mm x 210mm

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DW622

 • Page 1 DW621 DW622 FINAL PRINT SIZE: 148mm x 210mm...
 • Page 2: Table Of Contents

  Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 Figure 4 Figure 5 Figure 6...
 • Page 5 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 Figure 11...
 • Page 6: Dansk (Oversat Fra Original Brugsvejledning)

  Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Dansk OVERFRÆSER DW621, DW622 Tillykke! Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør WALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elværktøj. Tekniske data...
 • Page 7 Hold børn og omkringstående på afstand når der anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre, at du mister OVERFRÆSER kontrollen. DW621, DW622 2) ELEKTRISK SIKKERHED WALT erklærer, at produkterne beskrevet under Stik på elektrisk værktøj skal passe Tekniske data er udformet i overensstemmelse til stikkontakten.
 • Page 8 Dansk en ledning der er egnet til udendørs brug og mere sikkert med den ydelse, som det er reducerer risikoen for elektrisk stød. beregnet til. Hvis det ikke kan undgås at betjene et Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis elektrisk værktøj i et fugtigt område, kontakten ikke tænder og slukker for det.
 • Page 9 1 Spændepatron 12 mm (DW622 QS) 36 mm, den maksimale skæredybde 1 Skruenøgle # 17 (DW621 GB, LX, QS) SKAL være 10 mm. 1 Skruenøgle # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, • For notfræsere SKAL den maksimale skaftdiameter være 8 mm, og den 1 Støvudsugningsstik maksimale diameter SKAL være 25...
 • Page 10 Endelås spændepatronmøtrikken uden en fræser i spændepatronen. TILSIGTET BRUG Din højtydende D WALT DW621/DW622 overfræser Udskiftning af er designet til professionel kraftig fræsning af træ, spændepatronsamlingen (fig. 3) træ- og plastikprodukter. MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i Overfræseren leveres med en 1/4", 1/2", 8 mm, eller...
 • Page 11 Dansk Påsætning af parallelanslaget HURTIG JUSTERING VED HJÆLP AF GRADERING MED NULSTILLINGSRING (fig. 1, 5) 1. Løsgør låseboltens dybdestop (n). 1. Tilpas styrestifterne (e) til overfræserbasen (j). 2. Lås op for hældningsbegrænseren (o) ved at 2. Fastgør låseboltene (i). dreje den mod uret. 3.
 • Page 12 Dansk BETJENING Styring af et mønster Hvis et kantstyr ikke kan anvendes, er det muligt at Brugsvejledning styre overfræseren langs et mønster, der er sat hen over arbejdsemnet (med en overhængning i ADVARSEL: Overhold altid begge ender). sikkerhedsvejledningen og de gældende regler.
 • Page 13 Dansk på ny. Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer. Smøring Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere. særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
 • Page 14: Deutsch (Übersetzt Von Den Originalanweisungen)

  Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) Deutsch OBERFRÄSE DW621, DW622 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Technische Daten...
 • Page 15 Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase OBERFRÄSE oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge DW621, DW622 erzeugen Funken, die den Staub oder die WALT erklärt hiermit, dass diese unter Dämpfe entzünden können. Technische Daten beschriebenen Produkte die Halten Sie Kinder und andere folgenden Vorschriften erfüllen:...
 • Page 16 Deutsch Vermeiden Sie Körperkontakt mit eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig geerdeten Oberflächen wie Rohre, Unfälle herbei. Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es Nehmen Sie vor dem Einschalten des besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge Ihr Körper geerdet ist. oder Schraubenschlüssel ab. Ein Halten Sie Elektrowerkzeuge von Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug, Regen oder Nässe fern.
 • Page 17 Deutsch Halten Sie Elektrowerkzeuge stets • Verwenden Sie immer geeignete Schneiden für Drehzahlen von mind. 30.000 min , die in einem einwandfreien Zustand. entsprechend gekennzeichnet sind. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen WARNUNG: Verwenden Sie niemals und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder Schneiden mit einem Durchmesser, der so beschädigt sind, dass sie die Funktion...
 • Page 18 NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in 1 Spannzange 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX) der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. 1 Spannzange 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX) Diese Oberfräsen sind elektrogetriebene Werkzeuge für den professionellen Einsatz. 1 Spannzange 8 mm (DW621 QS)
 • Page 19 Deutsch schalten Sie das Gerät aus und 16.000 min trennen Sie es vom Netz, bevor Sie 19.500 min Zubehör anbringen oder abbauen 22.500 min oder Einstellungen vornehmen oder ändern oder Reparaturen 24.000 min vornehmen. Überprüfen Sie, dass der Einstellen der Frästiefe (Abb. 4) Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
 • Page 20 Deutsch Anbringen einer Führungshülse 3. Drehen Sie die Feineinstellung (q) in die gewünschte Position: Eine Umdrehung (Abb. 7) entspricht etwa 1 mm und 1 Markierung entspricht 0,1 mm. Gemeinsam mit Schablonen spielen Führungshülsen eine wichtige Rolle beim Fräsen oder Konturfräsen. Tiefeneinstellung mit Oberfräse –...
 • Page 21 Deutsch Fräsen mit Anlaufzapfen (Abb. 2) WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten Sie das Wenn Parallelführungen oder Führungshülsen Gerät IMMER sicher fest und seien Sie ungeeignet sind, können auch Anlaufzapfen (dd) für auf eine plötzliche Reaktion gefasst. das Konturenfräsen verwendet werden.
 • Page 22 English Deutsch blasen Sie Schmutz und Staub mit WALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung trockener Druckluft aus dem Gehäuse. und zum Recycling von ausgedienten D WALT- Tragen Sie zugelassenen Augenschutz Produkten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur und eine zugelassene Staubmaske, Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
 • Page 23: English (Original Instructions)

  English (original instructions) english ROUTER DW621, DW622 Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users. Technical Data DW621 DW621...
 • Page 24 (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of ROUTER electric shock. DW621, DW622 Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, WALT declares that these products described radiators, ranges and refrigerators. There...
 • Page 25 english 3) PERSONAL SAFETY Store idle power tools out of the reach Stay alert, watch what you are doing and of children and do not allow persons use common sense when operating a unfamiliar with the power tool or these power tool.
 • Page 26 MUST be 1 Wrench # 17 (DW621 GB, LX, QS) 36 mm, the maximum cutting 1 Wrench # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) depth MUST be 10 mm. 1 Dust extraction plug • For slotter cutters, the maximum...
 • Page 27 english • Young children and the infirm. This appliance installing and removing accessories, before adjusting or changing set- is not intended for use by young children or ups or when making repairs. Be sure infirm persons without supervision. the trigger switch is in the OFF position. •...
 • Page 28 english Fitting the Parallel Fence (fig. 1, 5) QUICK ADJUSTMENT USING THE GRADUATION WITH ZERO RESET RING 1. Fit the guide rods (e) to the router base (j). 1. Loosen the depth stop locking bolt (n). 2. Tighten the locking bolts (i). 2.
 • Page 29 english OPERATION Guiding Off a Batten Where an edge guide cannot be used, it is also Instructions for Use possible to guide the router along a batten clamped across the workpiece (with an overhang at WARNING: Always observe the safety both ends).
 • Page 30 Españ english WALT provides a facility for the collection and recycling of D WALT products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product Cleaning to any authorised repair agent who will collect them WARNING: Blow dirt and dust out of on our behalf.
 • Page 31: Español (Traducido De Las Instrucciones Originales)

  Español (traducido de las instrucciones originales) español FRESADORA ELECTRÓNICA DW621, DW622 ¡Enhorabuena! Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que D WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas profesionales.
 • Page 32 Las herramientas eléctricas originan chispas que pueden FRESADORA ELECTRÓNICA encender el polvo o producir humo. DW621, DW622 Mantenga alejados a los niños y a los WALT declara que los productos descritos bajo espectadores de la herramienta eléctrica Datos técnicos son conformes a las normas: en funcionamiento.
 • Page 33 español de descarga eléctrica si su cuerpo está No se estire demasiado. Conserve el puesto a tierra. equilibrio y posiciónese adecuadamente No exponga las herramientas eléctricas en todo momento. Esto permite un mejor a la lluvia ni a condiciones de humedad. control de la herramienta eléctrica en Si entra agua en una herramienta eléctrica, situaciones inesperadas.
 • Page 34 español herramientas eléctricas que carecen de un diámetro máximo indicado en los datos mantenimiento adecuado. técnicos. Mantenga las herramientas de corte • Para las cuchillas rectas, cuchillas afiladas y limpias. Las herramientas de para rebajar, cuchillas para perfiles, el corte con mantenimiento adecuado y con máximo diámetro de la espiga DEBE los bordes de corte afilados son menos ser 8 mm, el máximo diámetro DEBE...
 • Page 35 1 Llave n° 17 (DW621 GB, LX, QS) inexpertos requiere supervisión. 1 Llave n° 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) Seguridad eléctrica 1 Tapón para extracción de serrín El motor eléctrico está concebido para un 1 Manual de instrucciones solo voltaje.
 • Page 36 español 2. Utilizando la llave suministrada, afloje el perno 2. Desbloquee el limitador de inclinación (o) de la boquilla (c) dando varios giros e introduzca girando en sentido antihorario. una cuchilla (dd). 3. Baje el carro de la fresadora hasta que la 3.
 • Page 37 español ADVERTENCIA: Para instalar la de carro de la fresadora o en el tubo de salida de fresadora en la posición invertida, extracción de serrín situado en la guía paralela (f). consulte el manual de instrucciones Antes De Usar La Máquina pertinente de la herramienta estacionaria.
 • Page 38 español MANTENIMIENTO 2. Para un funcionamiento continuo, presione el interruptor (bb) de nuevo. Su herramienta eléctrica D WALT ha sido 3. Apagado: apriete el disparador (cc) de nuevo. diseñada para funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando ADVERTENCIA: Afloje el limitador de satisfactoriamente depende del buen cuidado de la inclinación y permita que el carro de...
 • Page 39 español ningún líquido dentro de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la herramienta en líquidos. Accesorios opcionales ADVERTENCIA: Dado que algunos accesorios, diferentes de los ofrecidos por D WALT, no se han probado con este producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un riesgo.
 • Page 40: Français (Traduction De La Notice D'instructions Originale)

  Français (traduction de la notice d’instructions originale) Français TOUPIE DW621, DW622 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et une innovation constante font de D WALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils électriques professionnels.
 • Page 41 émanations. Tenez à distance enfants et spectateurs TOUPIE pendant que vous opérez un outil DW621, DW622 électrique. Une distraction peut vous faire WALT certifie que les produits décrits dans le perdre le contrôle de l’outil.
 • Page 42 Français N’exposez pas les outils électriques Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez à la pluie ou à l’humidité. Le risque constamment votre équilibre. Vous d’électrocution augmente si de l’eau pénètre aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil dans un outil électrique. électrique en cas de situations imprévues.
 • Page 43 1 Pince de serrage de 1/4" (DW621-XE, DW621 maximum de tige DOIT être de 8 GB, LX) mm, le diamètre maximum DOIT être 1 Pince de serrage de 1/2" (DW621-XE, DW622 de 36 mm, la profondeur de coupe GB, LX) maximum DOIT être de 10 mm.
 • Page 44 Français 1 Pince de serrage de 12 mm (DW622 QS) NE PAS l’utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou liquides inflammables. 1 Douille de guidage de 24 mm Ces toupies sont des outils électriques 1 Clé nº17 (DW621 GB, LX, QS) de professionnels.
 • Page 45 Français Insertion et retrait des fraises (fig. 2) Réglage de la profondeur de coupe (fig. 4) 1. Poussez et maintenez appuyé le bouton de blocage de l’arbre (b). Votre toupie est équipée d’un dispositif de réglage 2. Desserrer l’écrou de la pince (c) de quelques de profondeur de haute précision, y compris une tours au moyen de la clé...
 • Page 46 Français Réglage de profondeur avec Installation de la douille de guidage la toupie (fig. 7) Avec les gabarits, les douilles de guidage jouent un INSTALLEE A L’ENVERS (FIG. 4) rôle précieux pour découper et façonner une forme 1. Retirez la butée de profondeur (m) et donnée.
 • Page 47 Français Toupillage avec un pilote de coupe AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels (fig. 2) graves, maintenir fermement et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour Lorsqu’un guide parallèle ou une douille de guidage anticiper toute réaction soudaine de sa n’est pas approprié, il est possible d’utiliser un pilote part.
 • Page 48 Italiano Français protéger l’environnement contre la pollution et à réduire la demande en matière première. Nettoyage Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour les produits électriques peut AVERTISSEMENT : retirez la saleté être fourni de porte à porte, dans une déchetterie et la poussière du logement principal municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau en soufflant de l’air sec aussi souvent...
 • Page 49: Italiano (Tradotto Dalle Istruzioni Originali)

  Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) italiano ELETTROFRESATRICE DW621, DW622 Congratulazioni! Avete scelto un utensile D WALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno reso D WALT uno dei partner più affidabili per chi necessita di elettroutensili professionali.
 • Page 50 Durante l’uso di un elettroutensile, tenere lontani i bambini e qualsiasi altra persona ELETTROFRESATRICE che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni DW621, DW622 possono provocare la perdita di controllo. WALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati 2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO tecnici sono conformi alle normative: Le spine dell’elettroutensile devono...
 • Page 51 italiano al riparo da calore, olio, spigoli o parti lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. Se il cavo è danneggiato in movimento. o impigliato, il rischio di scosse elettriche Se la dotazione comprende dispositivi per aumenta. il collegamento di sistemi di estrazione Durante l’uso dell’elettroutensile in e raccolta della polvere, collegarli e ambienti esterni, utilizzare una prolunga...
 • Page 52 1 Chiave da 17 mm (DW621 GB, LX, QS) massimo del codolo DEVE essere 8 mm, il diametro massimo DEVE 1 Chiave da 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) essere 40 mm e la profondità 1 Presa di estrazione della polvere...
 • Page 53 DESTINAZIONE D’USO OFF. Un avvio accidentale può causare Le vostre elettrofresatrici D WALT DW621/DW622 lesioni. ad alte prestazioni sono state concepite per applicazioni professionali di lavorazione su legno, Inserimento e rimozione di una fresa prodotti legnosi e materiali plastici.
 • Page 54 italiano Sostituzione dell’elemento collare 5. Impostare il regolatore rapido (p) sullo zero utilizzando l’anello (v). Il fine corsa di profondità (fig. 3) (m) deve essere in contatto con il fermo corsa a tamburo della profondità (l). L’elettrofresatrice viene fornita con una pinza da 1/4", 1/2", 8 mm, o 12 mm fissata alla fresa.
 • Page 55 italiano Posizionamento della battuta 2. Scegliere la velocità ottimale utilizzando il pannello di comando elettronico della velocità. parallela (fig. 1, 5) 3. Impostare la profondità di taglio. 1. Inserire le barre di guida (e) nel basamento 4. Connettere un estrattore di polvere. dell’elettrofresatrice (j) 5.
 • Page 56 italiano dell’elettrofresatrice di recuperare la sua AVVERTENZA: per ridurre il rischio posizione di riposo prima di spegnere. di lesioni, spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di Funzionamento della bussola guida installare e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare impostazioni (fig.
 • Page 57 italiano da D WALT con questo strumento potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni personali, si consiglia di utilizzare soltanto accessori raccomandati da D WALT. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili. Protezione dell’ambiente Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
 • Page 58: Nederlands (Vertaald Vanuit De Originele Instructies)

  Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) neDerlanDs BOVENFREES DW621, DW622 Gefeliciteerd! U heeft gereedschap van D WALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie heeft D WALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap ontwikkeld.
 • Page 59 Elektrisch gereedschap BOVENFREES creëert vonken waardoor stof of dampen DW621, DW622 vlam kunnen vatten. WALT verklaart dat deze producten zoals Houd kinderen en omstanders uit de beschreven onder Technische gegevens in...
 • Page 60 neDerlanDs Stel elektrische werktuigen niet bloot aan Reik niet te ver. Sta stevig op de regen of water. Als er water in elektrische grond en behoud voortdurend uw werktuigen terechtkomt, neemt het risico van evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte een elektrische schok toe.
 • Page 61 • Voor rechte frezen, sponningfrezen 1 Spantang 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX) en profielfrezen MOET de maximum 1 Spantang 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX) schachtdiameter 8 mm zijn, MOET de maximum diameter 36 mm zijn, en 1 Spantang 8 mm (DW621 QS)
 • Page 62 Laat NOOIT kinderen bij de machine toe. Als de machine door onervaren gebruikers wordt bediend, 1 Steeksleutel 17 mm (DW621 GB, LX, QS) is toezicht vereist. 1 Steeksleutel 22 mm (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) Elektrische veiligheid 1 Afsluitdop voor stofafzuigopening De elektrische motor is slechts voor één voltage...
 • Page 63 neDerlanDs Spantang vervangen (fig. 3) 7. Draai de borgbout (n) van de diepteaanslag weer vast. Uw frees is voorzien van een 1/4", 1/2", 8 mm, DRIEVOUDIGE DIEPTE-INSTELLING MET BEHULP of 12 mm spantang die op het gereedschap is VAN DE REVOLVERDIEPTEAANSLAG gemonteerd. De spantang en de spantangmoer zijn onscheidbaar.
 • Page 64 neDerlanDs Parallelgeleiding instellen (fig. 6) verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het van de 1. Teken een freeslijn op het materiaal. stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of 2. Druk de freesgeleiding naar beneden totdat de accessoires verwijdert/installeert.
 • Page 65 neDerlanDs Geleidelat gebruiken 4. Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Als er geen kantgeleider kan worden gebruikt, is het ook mogelijk om de bovenfrees langs een geleidelat te bewegen. Klem de lat over de gehele lengte van het werkstuk vast en laat hem aan beide zijden een Smering stukje uitsteken.
 • Page 66 Norsk neDerlanDs Als u op een dag merkt dat uw D WALT product vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden. Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
 • Page 67: Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene)

  Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) norsk OVERFRES DW621, DW622 Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra D WALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør D WALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner...
 • Page 68 OVERFRES Barn og tilskuere skal holdes på god DW621, DW622 avstand ved bruk av elektriske verktøyer. WALT erklærer at de produktene som er Forstyrrelser kan forårsake at en mister beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: oversikten.
 • Page 69 norsk med jordfeilbryter (RCD). Bruk av sikkerhetstiltak reduserer faren for at det jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. elektriske verktøyet startes utilsiktet. Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig 3) PERSONSIKKERHET for barn, og la ikke personer som Vær oppmerksom, følg med på det du ikke er kjent med verktøyet eller disse gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker anvisningene, bruke verktøyet.
 • Page 70 1 Føringshylse 24 mm 10 mm. 1 Skrunøkkel # 17 (DW621 GB, LX, QS) • For sporfreser MÅ maksimum 1 Skrunøkkel # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, tappdiameter være 8 mm og maksimum diameter MÅ være 25 mm. 1 Støvavtrekksplugg •...
 • Page 71 Utskifting av krageenheten (fig. 3) TILTENKT BRUK Den høyytelses D WALT DW621/DW622 Fresen leveres med en 1/4", 1/2", 8 mm, eller håndoverfres er designet for profesjonell tung bruk 12 mm chuck montert på verktøyet. Chucken og for fresing av tre, treprodukter og plast.
 • Page 72 norsk TREDOBBEL DYBDEJUSTERING MED 6. Juster parallellgitteret (h) med finjusteringen (g). REVOLVERDYBDESTOPPER Den ytre kuttekanten til fresen må sammenfalle med skjærelinjen. Revolverdybdestopperen (l) kan brukes til å stille tre ulike dybder. Dette er spesielt nyttig for dype kutt, 7. Trekk godt til endelåsen (t). som utføres trinnvis.
 • Page 73 norsk VEDLIKEHOLD godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Ditt D WALT elektriske verktøy er designet for å Riktig håndstilling er å ha en hånd på hver av virke over en lang tidsperiode med et minimum sidehåndtakene (o). av vedlikehold.
 • Page 74 Portug norsk Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av D WALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av D WALT sammen med dette produktet.
 • Page 75: Português (Traduzido Das Instruções Originais)

  Português (traduzido das instruções originais) português FRESADORA DW621, DW622 Parabéns! Optou por uma ferramenta D WALT. Anos de experiência, desenvolvimento contínuo de produtos e espírito inovador tornam a D WALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
 • Page 76 As distracções podem levar à perda de controlo. FRESADORA 2) SEGURANÇA ELÉCTRICA DW621, DW622 As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser compatíveis com a tomada. WALT declara que os produtos descritos em Nunca modifique a ficha de forma Dados técnicos se encontram em conformidade...
 • Page 77 português Ao operar a ferramenta eléctrica fora de correctamente. A utilização de dispositivos casa, utilize uma extensão adequada para de recolha do pó pode reduzir os riscos a utilização ao ar livre. A utilização de um provocados por poeiras. cabo adequado para o ar livre reduz o risco 4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS de choque eléctrico.
 • Page 78 1 Chave n.º 17 (DW621 GB, LX, QS) • Relativamente às lâminas chanfradas, o diâmetro máximo da haste NÃO 1 Chave n.º 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) PODE EXCEDER 8 mm, o diâmetro 1 Tampão da saída de extracção de partículas máximo da lâmina NÃO PODE...
 • Page 79 UTILIZAÇÃO ADEQUADA Inserir e retirar uma fresa (fig. 2) As fresadoras D WALT DW621/DW622 de elevado 1. Pressione e mantenha pressionada a fixação desempenho foram concebidas para fresagem do veio (b). profissional de uso industrial de madeira, derivados de madeira e plásticos.
 • Page 80 português Substituir o conjunto da pinça (fig. 3) 5. Configure o ajustador rápido (p) para o valor zero utilizando o anel (v). O travão de A fresadora é fornecida com uma pinça de aperto profundidade (m) tem de estar em contacto de 1/4 polegadas, 1/2 polegadas, 8 mm, ou 12 mm com o travão de profundidade do revólver (l).
 • Page 81 português Instalar a guia paralela (fig. 1, 5) 2. Seleccione a velocidade mais adequada utilizando o selector electrónico de controlo da 1. Insira as hastes de orientação (e) na base velocidade. da fresadora (j). 3. Configure a profundidade de corte. 2.
 • Page 82 português voltar à sua posição de descanso antes retire a respectiva ficha da tomada de electricidade antes de instalar e de desligar a ferramenta. retirar acessórios, ajustar ou alterar Utilizar as buchas orientadoras a configuração do equipamento ou efectuar reparações. Certifique- (fig.
 • Page 83 português com este produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela D WALT com este produto. Consulte o seu revendedor para mais informações acerca dos acessórios adequados. Proteger o meio ambiente Recolha de lixo selectiva.
 • Page 84: Suomi (Käännetty Alkuperäisestä Käyttöohjeesta)

  Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) suomi PYÖRÖJYRSIN DW621, DW622 Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta WALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DW621 DW621 DW622 GB, LX, QS GB, LX, QS Jännite Tyyppi Virransyöttö...
 • Page 85 Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. PYÖRÖJYRSIN DW621, DW622 2) SÄHKÖTURVALLISUUS Moottorityökalujen pistokkeiden on WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee seuraavat määräykset: pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä...
 • Page 86 suomi Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai paikassa ei voida välttää, on käytettävä akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset vähentää sähköiskun vaaraa. ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä...
 • Page 87 1 Ohjain, 24 mm ON OLTAVA enintään 10 mm. 1 Kiintoavain # 17 (DW621 GB, LX, QS) • Aukkoleikkurien varren suurimman 1 Kiintoavain # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, läpimitan ON OLTAVA 8 mm ja suurimman läpimitan ON OLTAVA 25 1 Pölynkeräysliitäntä...
 • Page 88 Päätylukko ei ole leikkuria. KÄYTTÖTARKOITUS Kiristysholkkiasetelman vaihtaminen Sinun D WALT DW621/DW622 -jyrsimet on (kuva 3) suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin jyrsintään. Jyrsimessä on 1/4", 1/2", 8 mm, tai 12 mm holkki. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen Holkkia ja holkkimutteria ei voi irrottaa toisistaan.
 • Page 89 suomi Rinnakkaissuojuksen säätäminen 5. Nollaa pikasäädin (p) renkaan (v) avulla. Syvyyspysäyttimen (m) on kosketettava pyörivää (kuva 6) syvyyspysäytintä (l). 1. Piirrä materiaaliin leikkausviiva. 6. Säädä leikkaussyvyys ja vastaava astekulma pikasäätimen (p) avulla. Säädetty leikkuusyvyyn 2. Laske pyöröjyrsimen telinettä niin alas, että näkyy nuolissa (w).
 • Page 90 suomi VAROITUS: Siirrä pyöröjyrsintä aina VAROITUS: Leikkaa vain matalalta! kuvassa 8 näkyvällä tavalla (sisä- ja Käytä leikkureita, joiden suurin läpimitta ulkoreunat). on 8 mm. Käsien oikea asento (kuva 11) Jyrsiminen ohjausjyrsimiä käyttämällä (kuva 2) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet Jos rinnakkais- tai muuta ohjainta ei voi käyttää, voit AINA oikeassa asennossa.
 • Page 91 suomi sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan silmäsuojaimia ja hyväksyttyä osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen D WALT- pölysuojainta tämän toimenpiteen toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut D WALT-korjauspaikat ja aikana. täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta VAROITUS: Työkalun metallittomien ja yhteyshenkilöistä...
 • Page 92: Svenska (Översatt Från De Ursprungliga Instruktionerna)

  Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) svenska ROTERANDE FRÄS DW621, DW622 Gratulerar! Du har valt ett D WALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör D WALT till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare. Tekniska data DW621...
 • Page 93 2) ELSÄKERHET Elverktygets kontakt måste passa ROTERANDE FRÄS eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något DW621, DW622 som helst sätt, modifieras. Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna Icke modifierade kontakter och passande under Tekniska data uppfyller: eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
 • Page 94 svenska Att använda en jordfelsbrytare, reducerar före du gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger undan elverktyget. Sådana risken för elektrisk stöt. förebyggande säkerhetsåtgärder minskar 3) PERSONSÄKERHET risken för att elverktyget slås på av misstag. Var alert, håll ögonen på vad du gör och Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll använd sunt förnuft då...
 • Page 95 8 mm och den 1 Sexkantsnyckel nr. 17 (DW621 GB, LX, QS) maximala diametern MÅSTE vara 25 mm. 1 Sexkantsnyckel nr. 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS) • För skårade knivar MÅSTE maximal skaftdiameter vara 8 mm, den 1 Dammextraheringsplugg maximala diametern MÅSTE vara 40...
 • Page 96 Ändlås spännhylschuckens mutter utan ett skär AVSEDD ANVÄNDNING i spännhylschucken. Din D WALT DW621/DW622 handöverfräs har Utbyte av Spännhylschuckens konstruerats för professionell användning för Montage (bild 3) krävande fräsning av trä, träprodukter och plast. Använd INTE under våta förhållanden eller i Din handöverfräs levereras med en 1/4 tum 1/2 tum,...
 • Page 97 svenska 3. Sänk routerns hållare tills skäret är i kontakt 3. Dra parallellavståndsstoppet (h) över stavarna. med arbetsstycket. 4. Dra åt låsbultarna (d) temporärt. 4. Dra åt kolvstoppet (o). 5. Ta bort dammextraheringsadaptern (r) 5. Ställ in snabbjusteraren (p) på noll med hjälp av och förslut utloppet genom att använda ringen (v).
 • Page 98 svenska ANVÄNDNING VARNING: Om arbetsstycket inte är tillräckligt tjockt, sätt det på en Bruksanvisning kasserad träbit. VARNING: Iaktta alltid Styrning längs en Tvärförbindning säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara Ifall en kantguide inte kan användas kan man bestämmelser. alternativt styra routern längs en tvärförbindning VARNING: För att minska risken som är fastklämd tvärsöver arbetsstycket (med ett för allvarlig personskada, stäng av...
 • Page 99 svenska 3. Rengör dammextraheringsspalten. Separat insamling av använda produkter och paketeringsmaterial, gör det möjligt 4. Montera ihop delarna igen, i omvänd ordning. att återvinna materialet. Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöförorening och minskar efterfrågan på råmaterial. Smörjning Lokala bestämmelser kan föreskriva separat Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
 • Page 100: Türkçe (Orijinal Talimatlardan Çevrilmiştir)

  Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) Türkçe FreZe DW621, DW622 Tebrikler! Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik D WALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik Veriler DW621 DW621 DW622 GB, LX, QS GB, LX, QS Voltaj Giriş gücü 1.400 1.100 1.400 Çıkış gücü 620 620 Yüksüz hız dev/dak 8 .000 - 24.000 sonsuz eğişken Freze arabası 2 sütunlu 2 sütunlu 2 sütunlu Freze arabası derinlik hareketi Torna derinlik ayarı...
 • Page 101 Elektrikli aletler toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarmaktadır. FreZe c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat DW621, DW622 dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep WALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu olabilir. ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010 ve 2) ELEKTRIK EMNIYETI EN60745-2-17:2010 normlarına uygun olarak...
 • Page 102 Türkçe dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini halinde, bunların uygun biçimde bağlanması ve kullanılmasını sağlayın. artırmaktadır. e) Bir elektrikli aleti dış mekanda Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri kullanırken, dış mekan kullanımına azaltabilir. uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış 4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI mekan kullanımına uygun bir kablonun a) Elektrikli aleti zorlamayın.
 • Page 103 1 Kılavuz burcu 24 mm çapı 8 mm ve maksimum çap 25 mm 1 Anahtar, 17 numara (DW621 GB, LX, QS) OLMALIDIR 1 Anahtar, 22 numara (DW621-XE, DW622 GB, • Oluklu bıçaklar için maksimum sap LX, QS) çapı 8 mm, maksimum çap 40 mm 1 Toz çıkarma tapası...
 • Page 104 Çıkarma (şekil 2) q. Derinlik ayarı için ince ayarlama düğmesi r. Toz çıkarma adaptörü 1. Mil kilidini (b) aşağı bastırıp basılı tutun. s. Hız kontrol kadranı 2. Sağlanan anahtarı kullanarak bilezik somununu (c) bir kaç tur gevşetin ve kesiciyi t. Uç kilidi (dd) yerleştirin. KULLANIM ALANI 3. Bıçak yuvası somununu sıkın ve mil kilidini WALT DW621/DW622 yönlendiriciniz, bırakın. ahşap, ahşap ürünleri ve plastik ağır hizmet UYARI: Bıçak yuvasında bıçak yokken yönlendirmeleri için tasarlanmıştır. bıçak yuvası somununu asla sıkmayın. Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların Bıçak Yuvası Düzeneğinin mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN. Değiştirilmesi (şekil 3) Bu frezeler profesyonel elektrikli aletlerdir.
 • Page 105 Türkçe Genel olarak büyük çaplı bıçaklar için küçük ayar, 2. Bileziği (x) kullanarak ince ayarlama düğmesini küçük çaplı bıçaklar için büyük ayar kullanın. sıfıra ayarlayın. Bununla birlikte doğru ayar tecrübe meselesidir. 3. İnce ayarlama düğmesini (q) istenilen 1 = 8.000 dev/dak pozisyona döndürün: bir tur yaklaşık 1 mm’ye, 1 çizgi 0,1 mm’ye denk gelir. 2 = 9.500 dev/dak 3 = 11.500 dev/dak Freze ile Derinlik Ayarı 4 = 16.000 dev/dak BAŞ AŞAĞI MONTELI (ŞEKIL 4) 5 = 19.500 dev/dak 1. Derinlik ayarını (m) çıkarın ve opsiyonel olarak 6 = 22.500 dev/dak mevcut derinlik ayarı (DE6956) ile değiştirin. 7 = 24.000 dev/dak 2. Derinlik ayarının (m) dişli çubuğunu torna derinlik ayarına (l) bağlayın.
 • Page 106 Türkçe Açma Kapama (şekil 9) – Şekilde gösterildiği gibi vidaları (aa) kullanarak kılavuz burcunu (z) freze tablasına Kilitleme/açma düğmesi (a) kol üzerinde sağ (j) takın. tarafta bulunmaktadır. Freze normal olarak kapalı pozisyonuna sabitlenmiştir. 1. Açma: aleti açmak için düğmeye (bb) basın ve basılı tutun, ardından tetiği (cc) çekin. Toz Çekme Aparatının 2. Kesintisiz çalışma için düğmeye (bb) tekrar Bağlanması (şekil 1, 5) basın. Toz çekme aparatının hortumunu freze arabası 3. Kapatma: tetiği (cc) yeniden çekin. sütunundaki toz çıkarma adaptörüne (r) veya UYARI: Kapatmadan önce dalma paralellik mesnedindeki (f) toz çıkarma çıkışına sınırlama düğmesini gevşetin ve freze bağlayın. arabasının park pozisyonunu almasını bekleyin.
 • Page 107 Türkçe geçme şablonları, kılavuz burçları sıvının girmesine izin vermeyin; aletin (17–40 mm) ve çeşitli uzunluklarda kılavuz rayları. herhangi bir parçasını bir sıvı içine daldırmayın. BAKIM Opsiyonel aksesuarlar WALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca UYARI: D WALT tarafından minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde ürün üzerinde test edilmediğinden, söz çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin konusu aksesuarların bu aletle birlikte yapılmasına bağlıdır.
 • Page 108: Ελληνικά (Μετάφραση Από Τις Πρωτότυπες Οδηγίες)

  Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) Ελληνικά ΜηΧάνηΜά ΧάΡάΞηΣ DW621, DW622 Συγχαρητήρια! Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν τη D WALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων. Τεχνικά δεδομένα DW621 DW621 DW622 GB, LX, QS GB, LX, QS Τάση 230 230 Τύπος Ισχύς εισόδου 1.400 1.100 1.400 Ισχύς εξόδου 620 620 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8.000 – 24.000 απείρως μεταβλητή Φορέας μηχανήςχάραξης 2 στήλες 2 στήλες 2 στήλες...
 • Page 109 παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία). 1) άΣΦάλΕιά ΧΏΡΌΥ ΕΡΓάΣιάΣ α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και ΜηΧάνηΜά ΧάΡάΞηΣ καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι DW621, DW622 ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες Η εταιρεία D WALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που ατυχημάτων. περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα...
 • Page 110 Ελληνικά γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή να...
 • Page 111 Ελληνικά 4) ΧΡηΣη κάι ΦΡΌνΤιΔά ΤΌΥ ηλΕκΤΡικΌΥ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, ΕΡΓάλΕιΌΥ λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο. να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο ηλεκτρικού...
 • Page 112 να είναι 8 mm, η μέγιστη διάμετρος ΠΡΕΠΕΙ να είναι 40 mm και το 1 Οδηγός δακτύλιος 24 mm μέγιστο βάθος κοπής ΠΡΕΠΕΙ να 1 Μηχανικό κλειδί αρ. 17 (DW621 GB, LX, QS) είναι 4 mm. 1 Μ ηχανικό κλειδί αρ. 22 (DW621-XE, DW622 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη GB, LX, QS) χρήση διάταξης προστασίας από 1 Βύσμα εξαγωγής σκόνης ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης...
 • Page 113 και κατά την πραγματοποίηση t. Τερματική ασφάλεια επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται ΠΡΌΌΡιΖΌΜΕνη ΧΡηΣη στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η Το υψηλής απόδοσης ρούτερ σας D WALT τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει DW621/DW622 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικό τραυματισμό. φρεζάρισμα βαρέως τύπου σε ξύλο, προϊόντα Τοποθέτηση και αφαίρεση ξύλου και πλαστικά. εργαλείου κοπής (εικ. 2) Μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια. 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια...
 • Page 114 Ελληνικά Ρύθμιση του ηλεκτρονικού βρίσκεται σε επαφή με τον αναστολέα βάθους περιστροφέα (l). καντράν ελέγχου ταχύτητας 6. Ρυθμίστε το βάθος κοπής χρησιμοποιώντας (εικ. 1) τον προσαρμογέα ταχείας ρύθμισης (p) και την Το ταχύτητα μεταβάλλεται απείρως από 8.000 έως αντίστοιχη διαβάθμιση. Το προσαρμοσμένο 24.000 min χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό βάθος κοπής υποδεικνύεται από τα βέλη (w). καντράν ελέγχου ταχύτητας (s) για ομοιόμορφα 7. Συσφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης αναστολέα αποτελέσματα κοπής σε κάθε είδος ξύλου, βάθους (n). πλαστικού και αλουμινίου. ΤΡιΠλη ΡΥΘΜιΣη ΒάΘΌΥΣ Περιστρέψτε το ηλεκτρονικό καντράν ελέγχου ΧΡηΣιΜΌΠΌιΏνΤάΣ ΤΌν άνάΣΤΌλΕά ταχύτητας στο απαιτούμενο επίπεδο. ΒάΘΌΥΣ ΠΕΡιΣΤΡΌΦΕά Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιείτε τη χαμηλή Ο αναστολέας βάθους περιστροφέα (l) μπορεί να ρύθμιση για εργαλεία κοπής μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό τριών διαφορετικών και την υψηλή ρύθμιση για εργαλεία κοπής μικρής τιμών για το βάθος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο διαμέτρου. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η σωστή...
 • Page 115 Ελληνικά 3. Ρυθμίστε το βάθος κοπής χρησιμοποιώντας – Τοποθετήστε τις ράβδους οδηγούς τον προσαρμογέα που βρίσκεται στον (z) στη βάση της μηχανής χάραξης (j) αναστολέα βάθους (m). χρησιμοποιώντας τις βίδες (aa), όπως φαίνεται. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εγκαταστήσετε τη μηχανή χάραξης στην αντίστροφη θέση, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών του σταθερού εργαλείου. Σύνδεση συστήματος Τοποθέτηση του παράλληλου εξαγωγής σκόνης (εικ. 1, 5) οδηγού (εικ. 1, 5) Συνδέστε έναν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα...
 • Page 116 Ελληνικά κατάλληλη θέση χεριών διαφορά ανάμεσα στο πρότυπο και το υπό κατεργασία αντικείμενο. (εικ. 11) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το υπό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να κατεργασία αντικείμενο δεν έχει ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού επαρκές βάθος, τοποθετήστε επάνω τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε σε ένα άχρηστο κομμάτι ξύλου. ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των καθοδήγηση...
 • Page 117 Ελληνικά τραυματισμού, απενεργοποιείτε ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό το σύστημα και αποσυνδέετε το και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ μηχάνημα από την τροφοδοσία οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα πριν από την τοποθέτηση ή του εργαλείου σε υγρό. αφαίρεση...
 • Page 118 Ελληνικά φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους σας. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο της D WALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης της D WALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
 • Page 120 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com en Luxemburg 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT Tel: 70 20 15 10 www.dewalt.dk...

This manual is also suitable for:

Dw621Dw621k

Table of Contents