Electrolux EJ2801AOX2 User Manual
Hide thumbs Also See for EJ2801AOX2:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EJ2801AOX2
NL
Koel-vriescombinatie
EN
Fridge Freezer
FR
Réfrigérateur/congélateur
DE
Kühl - Gefrierschrank
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
16
29
44

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EJ2801AOX2

 • Page 1 EJ2801AOX2 Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing Fridge Freezer User Manual Réfrigérateur/congélateur Notice d'utilisation Kühl - Gefrierschrank Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  9. TECHNISCHE GEGEVENS................15 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, • tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat • te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
 • Page 5 NEDERLANDS niet beschadigt. Neem contact met de • Vries ontdooide voedingswaren nooit erkende servicedienst of een opnieuw in. elektricien om de elektrische • Bewaar de voedingswaren volgens de onderdelen te wijzigen. instructies op de verpakking. • De stroomkabel moet lager blijven 2.4 Binnenverlichting dan het niveau van de stopcontact.
 • Page 6: Bediening

  3. BEDIENING 3.1 Inschakelen De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit Steek de stekker in het stopcontact. dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: Draai de thermostaatknop op een • de kamertemperatuur gemiddelde stand •...
 • Page 7 NEDERLANDS In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
 • Page 8: Aanwijzingen En Tips

  Zo Nadat u verse niet (B) past u de temperatuurregelaar levensmiddelen in de aan naar een koudere stand en wacht u koelkast heeft gelegd of 12 uur voordat u het temperatuurlampje nadat de deur regelmatig of weer controleert.
 • Page 9: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • de maximale hoeveelheid voedsel die • het is aan te bevelen de invriesdatum in 24 uur ingevroren kan worden, op elk pakje te vermelden, dan kunt u staat vermeld op het typeplaatje; zien hoe lang het al bewaard is. •...
 • Page 10 6.3 Periodieke reiniging LET OP! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. LET OP! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt. 6.5 De vriezer ontdooien LET OP!
 • Page 11: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 1. Trek de stekker uit het stopcontact. WAARSCHUWING! 2. Verwijder al het voedsel. Raak ingevroren voedsel 3. Ontdooi het apparaat en toebehoren niet met natte handen (indien nodig) en maak alles schoon. aan. Uw handen kunnen 4. Maak het apparaat en alle dan aan de producten toebehoren schoon.
 • Page 12 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor werkt con‐ De temperatuur is niet Raadpleeg het hoofdstuk tinu. goed ingesteld. 'Bediening'. Er zijn grote hoeveelheden Wacht een paar uur en voedsel tegelijk in de vrie‐ controleer dan nogmaals zer geplaatst. de temperatuur.
 • Page 13 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er worden veel producten Conserveer minder pro‐ tegelijk bewaard. ducten tegelijk. De dikte van de rijp is meer Ontdooi het apparaat. dan 4-5 mm. De deur is te vaak geo‐ Open de deur alleen als pend.
 • Page 14: Montage

  7.3 De deur sluiten 3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op 1. Maak de afdichtingen van de deur met de erkende servicedienst. schoon. 2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de montageaanwijzingen. 8. MONTAGE 8.2 Locatie...
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS 9. TECHNISCHE GEGEVENS 9.1 Technische gegevens In hoogte 1590 Breedte Diepte Maximale bewaartijd bij stroomuitval Uur Spanning Volt 230 - 240 Frequentie De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel. 10.
 • Page 16 9. TECHNICAL DATA...................28 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 17: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 18: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 19: Operation

  ENGLISH • Do not change the specification of this • Before maintenance, deactivate the appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 20: Daily Use

  3.3 Temperature regulation • room temperature • how often the door is opened The temperature is automatically • the quantity of food stored regulated. • the location of the appliance. To operate the appliance, proceed as If the ambient temperature is...
 • Page 21: Hints And Tips

  ENGLISH 1. Gradually pull the shelf in the Do not move the glass shelf direction of the arrows until it comes above the vegetable drawer free. to ensure correct air 2. Reposition as required. circulation. 4.6 Temperature indicator For proper storage of food the refrigerator is equipped with the temperature indicator.
 • Page 22 5.2 Hints for energy saving • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hours is shown on • Do not open the door frequently or the rating plate; leave it open longer than absolutely • the freezing process takes 24 hours necessary.
 • Page 23: Care And Cleaning

  ENGLISH 6. CARE AND CLEANING WARNING! CAUTION! Refer to Safety chapters. When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor. 6.1 General warnings The equipment has to be cleaned CAUTION! regularly: Unplug the appliance before carrying out any 1.
 • Page 24: Troubleshooting

  6.5 Defrosting the freezer 3. Leave the door open. In order to speed up the defrosting CAUTION! process, place a pot of warm water in Never use sharp metal tools the freezer compartment. In addition, to scrape off frost from the...
 • Page 25 ENGLISH Problem Possible cause Solution The mains plug is not con‐ Connect the mains plug to nected to the mains socket the mains socket correctly. correctly. There is no voltage in the Connect a different electri‐ mains socket. cal appliance to the mains socket.
 • Page 26 Problem Possible cause Solution Food products prevent that Make sure that food prod‐ water flows into the water ucts do not touch the rear collector. plate. Water flows on the floor. The melting water outlet is Attach the melting water not connected to the evap‐...
 • Page 27: Installation

  ENGLISH 3. Replace the lamp with the one that It is strongly recommended has identical characteristics and is to use original spare parts specifically designed for household only. appliances. 4. Install the lamp cover. Use LED bulbs (E14 base) 5. Tighten the screw to the lamp cover. only.
 • Page 28: Technical Data

  8.3 Electrical connection earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with • Before plugging in, ensure that the current regulations, consulting a voltage and frequency shown on the qualified electrician. rating plate correspond to your • The manufacturer declines all domestic power supply.
 • Page 29 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............42 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 30: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 31: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil • pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant. N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé...
 • Page 32 • Lorsque vous déplacez l'appareil, • Si le circuit frigorifique est veillez à le soulever par l'avant pour endommagé, assurez-vous de éviter de rayer le sol. l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la 2.2 Connexion électrique pièce.
 • Page 33: Fonctionnement

  FRANÇAIS l'eau provenant du dégivrage • Le circuit frigorifique et les matériaux s'écoulera en bas de l'appareil. d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone. 2.6 Mise au rebut • La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service AVERTISSEMENT! municipal pour obtenir des Risque de blessure ou...
 • Page 34 4.4 Mise en place des Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage balconnets de la porte moyen. Selon la taille des emballages des Toutefois, pour une congélation plus aliments conservés, les balconnets de la rapide, tournez le thermostat sur la porte peuvent être positionnés à...
 • Page 35: Conseils

  FRANÇAIS Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette en verre située au-dessus du bac à légumes, afin de garantir une circulation d'air optimale. 4.6 Indicateur de température Après chargement de Pour un bon stockage des aliments, le denrées fraîches dans réfrigérateur est doté...
 • Page 36: Entretien Et Nettoyage

  Ne conservez la viande que 1 ou 2 en plastique et assurez-vous que les jours au plus. emballages sont étanches ; • Aliments cuits, plats froids : couvrez- • ne laissez pas des aliments frais, non les et placez-les sur une étagère.
 • Page 37 FRANÇAIS 2. Vérifiez régulièrement les joints de Cet appareil contient des porte et essuyez-les pour vous hydrocarbures dans son assurer qu'ils sont propres et ne circuit de réfrigération ; contiennent pas de résidus. l'entretien et la recharge ne 3. Rincez et séchez soigneusement. doivent donc être effectués 4.
 • Page 38 6.5 Dégivrage du congélateur 3. Laissez la porte ouverte. Le dégivrage peut être accéléré en ATTENTION! plaçant un récipient d'eau chaude N'utilisez en aucun cas dans le compartiment congélateur. d'objets métalliques ou Retirez également les morceaux de tranchants pour gratter la glace au fur et à...
 • Page 39: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause probable Solution L'appareil ne fonctionne L'appareil est éteint. Mettez l'appareil en mar‐ pas du tout. che. La fiche du câble d'alimen‐ Branchez correctement la tation n'est pas correcte‐...
 • Page 40 Problème Cause probable Solution Le bouchon de la gouttière Placez correctement le d'évacuation de l'eau de bouchon de la gouttière dégivrage n'est pas bien d'évacuation de l'eau. placé. Les aliments ne sont pas Emballez les produits de correctement emballés.
 • Page 41: Installation

  FRANÇAIS Problème Cause probable Solution La porte n'est pas entière‐ Assurez-vous que la porte ment fermée. est entièrement fermée. Les aliments conservés ne Enveloppez les aliments sont pas emballés. dans un emballage adapté avant de les ranger dans l'appareil. La porte est difficile à ou‐ Vous avez essayé...
 • Page 42: Caractéristiques Techniques

  Pour assurer des performances optimales, l'appareil ne doit pas être Classe Température ambiante installé près d'une source de chaleur climati‐ telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez- +10 °C à +32 °C vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.
 • Page 43 FRANÇAIS 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures symbole . Déposez les emballages ménagères. Emmenez un tel produit dans les conteneurs prévus à cet effet. dans votre centre local de recyclage ou Contribuez à...
 • Page 44 9. TECHNISCHE DATEN..................58 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
 • Page 46: Sicherheitsanweisungen

  Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere • als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen. Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf. • Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
 • Page 47 DEUTSCH B. in Nebengebäuden, Garagen oder Hersteller für diesen Zweck Weinkellern. zugelassen sind. • Wenn Sie das Gerät verschieben • Achten Sie darauf, den Kältekreislauf möchten, heben Sie es bitte an der nicht zu beschädigen. Er enthält Vorderkante an, um den Fußboden Isobutan (R600a), ein Erdgas mit nicht zu verkratzen.
 • Page 48: Betrieb

  • Der Kältekreis des Gerätes enthält • Schneiden Sie das Netzkabel ab, und Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss entsorgen Sie es. von einer qualifizierten Fachkraft • Entfernen Sie die Tür, um zu gewartet und nachgefüllt werden. verhindern, dass sich Kinder oder •...
 • Page 49: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4. TÄGLICHER GEBRAUCH WARNUNG! Kam es zum Beispiel durch Siehe Kapitel einen Stromausfall, der Sicherheitshinweise. länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen 4.1 Einfrieren frischer Daten angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Lebensmittel Störung“), zu einem ungewollten Abtauen, dann Der Gefrierraum eignet sich zum müssen die aufgetauten Einfrieren von frischen Lebensmitteln...
 • Page 50: Tipps Und Hinweise

  4.6 Temperaturanzeige Um eine korrekte Lagerung der Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt dieser Kühlschrank über eine Temperaturanzeige. Das Symbol an der Seitenwand des Geräts zeigt den kältesten Bereich im Kühlraum an. Legen Sie bei der Anzeige OK (A) frische Lebensmittel in den durch das Symbol angezeigten Bereich;...
 • Page 51 DEUTSCH das Kältemittel durch die Leitungen • Obst und Gemüse: Gründlich reinigen gepumpt wird. und in der speziellen Schublade • Ein plötzliches Knackgeräusch aus aufbewahren. Bananen, Kartoffeln, dem Geräteinneren, verursacht durch Zwiebeln und Knoblauch sollten im thermische Ausdehnung (eine Kühlschrank nicht unverpackt natürliche und nicht gefährliche aufbewahrt werden.
 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  • Wird Wassereis direkt nach der • Achten Sie unbedingt darauf, die Entnahme aus dem Gefrierfach eingekauften gefrorenen Lebensmittel verzehrt, kann dies zu Frostbrand auf in der kürzest möglichen Zeit zum der Haut führen. Gefriergerät zu bringen. • Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum •...
 • Page 53 DEUTSCH 6.5 Abtauen des Gefriergeräts Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden: VORSICHT! 1. Reinigen Sie die Innenseiten und die Entfernen Sie Reif und Eis Zubehörteile mit lauwarmem Wasser vom Verdampfer niemals mit und etwas Neutralseife. scharfen metallischen 2. Prüfen und säubern Sie die Gegenständen, da dieser Türdichtungen in regelmäßigen dadurch beschädigt werden...
 • Page 54: Fehlersuche

  Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, 3. Tauen Sie das Gerät ab (falls die sich lösen lassen. erforderlich). Reinigen Sie das Gerät 4. Wenn der Gefrierraum vollständig und alle Zubehörteile. abgetaut ist, wischen Sie das Innere 4. Reinigen Sie das Gerät und alle sorgfältig trocken.
 • Page 55 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es wurden viele Lebens‐ Warten Sie einige Stunden mittel gleichzeitig zum Ein‐ und prüfen Sie dann die frieren eingelegt. Temperatur erneut. Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem hoch. Typenschild. In das Gerät eingelegte Lassen Sie die Lebensmit‐...
 • Page 56 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur der zu Lassen Sie die Lebensmit‐ kühlenden Lebensmittel ist tel auf Raumtemperatur zu hoch. abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Es wurden zu viele Le‐ Legen Sie weniger Le‐ bensmittel gleichzeitig ein‐...
 • Page 57: Montage

  DEUTSCH 5. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest. 6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt. 7.3 Schließen der Tür 1. Reinigen Sie die Türdichtungen. 2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. 3.
 • Page 58: Technische Daten

  8.3 Elektrischer Anschluss Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein • Kontrollieren Sie vor der ersten sollte, lassen Sie das Gerät gemäß Benutzung des Geräts, ob die den geltenden Vorschriften von einem Netzspannung und -frequenz Ihres qualifizierten Elektriker erden.
 • Page 59 DEUTSCH...
 • Page 60 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents