Download Table of Contents Print this page

Funzionamento; Manutenzione; Montage; Dati Tecnici - Panasonic EY3795B Operating Instructions Manual

Panasonic cordless 15.6v flashlight ey3795b operating manual

Advertisement

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
AVVISO
Durante l'uso, la lampadina genera calore.
Il calore potrebbe rimanere intrappolato e
causare un incidente.
• Non coprire la torcia elettrica con panni
o carta, quando è accesa.
• Non posizionare la parte della testa
della luce sul pavimento.
• Non toccare la lente, il riflettore e la
lampadina durante l'uso o subito dopo,
perché si riscaldano.
• Non usare un pacco batteria diverso da
quello indicato nelle caratteristiche tecniche.
ATTENZIONE
1. Questa torcia elettrica non è impermeabile.
• Non utilizzarla in luoghi umidi o bagnati.
• Non esporla alla pioggia o alla neve.
• Non lavarla nell'acqua.
• Quando non viene utilizzata, conservarla
in un luogo sicuro, asciutto e pulito.
2. Quando la carica della batteria scende al
di sotto di un certo livello, la torcia elettrica
si spegne automaticamente.
3. Non smontare la torcia elettrica. Le
riparazioni devono essere eseguite presso
un certo di assistenza autorizzato.
4. Non gettare il pacco batteria nel fuoco.
Ciò potrebbe causare un'esplosione.
MONTAGGIO
1. Come inserire il pacco batteria; (fig.1)
Installare il pacco batteria inserendolo nel fondo
della torcia elettrica. La batteria deve innestarsi
nel posto designato. Se l'aggancio non è saldo,
la connessione elettrica non è stabile.
Verificare che la batteria sia ben collegata alla
torcia elettrica.
2. Per rimuovere il pacco batteria:
Premere le due linguette sui lati del pacco
batteria. Far scivolare il pacco batteria fuori
dalla torcia elettrica.
3. Cinghietta da spalla (fig. 2)
Seguire i passi per fare un nodo a livello della
fibbia. Verificare che la cinghietta sia fissata
saldamente sulla torcia elettrica.

DATI TECNICI

N. modello
EY3794
Tipo lampadina
Xeno 0,7 A 12 V
Dimensioni
270 91 90 mm
270 g
Peso
Pacco batteria 12 volt
EY9001
EY9006
Pacchi batteria
EY9101
EY9106
adatti
EY9200
EY9201
EY9005

FUNZIONAMENTO

1. Per accendere la torcia, premere l'interruttore.
2. Regolazione dell'angolazione della testa: (fig. 3)
È possibile modificare l'angolazione della testa al
punto desiderato grazie alle 4 posizioni di blocco.
3. Quando si posiziona più lontano, fare
attenzione che non cada.
4. Quando la carica della batteria comincia ad
essere bassa, l'indicatore di batteria scarica
comincia a lampeggiare.
A questo punto, è necessario ricaricare il pacco
batteria.
5. Dopo l'uso, premere l'interruttore per spegnere
la torcia elettrica.
Attenzione:
Per ricaricare il pacco batteria e per imparare
come maneggiarlo, leggere il manuale di
istruzioni.

MANUTENZIONE

• Prima di procedere a regolazioni, cambio di
accessorio, o prima di conservare la torcia elettrica,
rimuovere il pacco batteria dalla torcia elettrica.
• Per pulire la torcia elettrica, strofinarla con un
panno asciutto e soffice.
Per sostituire la lampadina con un'altra
nuova. (fig.4)
1. Rimuovere l'anello (
)
1
2. Accoppiare le parti di giunzione A e B, quindi
rimuovere la lampadina. (
2 3
,
)
3. Installare la lampadina nuova e girare per
bloccare saldamente. (
4 5
,
)
4. Reinserire l'anello. (
)
1
Lente, riflettore e lampadina sono caldi da
scottare, subito dopo lo spegnimento. Dopo lo
spegnimento, aspettare che si raffreddino e
poi cambiare la lampadina.
* Per acquistare una lampadina nuova, chiedere
informazioni al distributore autorizzato di fiducia.
(Si raccomanda di usare sempre lampadine
originali.)
ACCESSORI
Pacco batteria
• Leggere i dati caratteristici in fondo a questa pagina.
Caricabatteria
• Per informazioni, rivolgersi a un rivenditore
autorizzato.
EY3795
EY3796
Xeno 0,7 A 15,6 V
Xeno 0,6 A 18 V
270 113 90 mm
280 133 95 mm
275 g
290 g
Pacco batteria 15,6 volt
Pacco batteria 18 volt
EY9136
EY9251
EY9230
EY9231
8
LEES ALLE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING
De lamp geeft warmte af wanneer deze
gebruikt wordt. Wanneer de warmte niet
kan worden afgevoerd, bestaat er kans
op een ongeluk.
• Bedek de lamp tijdens het gebruik niet
met een doek of papier.
• Leg de lamp niet zodanig neer dat de
lampkop naar de vloer is gekeerd.
• Raak de lens, de reflector en de gloeilamp
niet tijdens of meteen na gebruik aan, want
deze onderdelen kunnen erg warm worden.
• Gebruik geen andere accu dan de accu
die in de technische gegevens is vermeld.
LET OP
1. Deze werklamp is niet waterdicht.
• Gebruik de lamp niet op vochtige of
natte plaatsen.
• Stel de lamp niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Was de lamp niet in water.
• Bewaar de lamp op een veilige, droge
en schone plaats wanneer deze niet
wordt gebruikt.
2. De lamp gaat automatisch uit wanneer
de accuspanning beneden een bepaalde
waarde daalt.
3. Probeer de lamp niet te demonteren. Laat
alle reparaties over aan een officieel
servicecentrum.
4. Gooi de accu nooit in open vuur. Dit kan
een ontploffing veroorzaken.

MONTAGE

1. Plaatsen van de accu; (afb. 1)
Schuif de accu in de onderkant van de werklamp.
De accu moet op de plaats vastklikken. Als de
accu loszit, is deze niet goed aangesloten.
Zorg dat de accu stevig in de werklamp is bevestigd.
2. Verwijderen van de accu;
Druk op de twee lipjes aan de zijkanten van
de accu. Schuif de accu uit de werklamp.
3. Schouderriem (afb. 2)
TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer
EY3794
Lamptype
12 V Xenon 0,7 A
Maat
270 91 90 mm
270 g
Gewicht
12 volt accu
EY9001
EY9006
Geschikte
EY9101
EY9106
accu's
EY9200
EY9201
EY9005
Volg de stappen om een lus bij de gesp te
maken. Zorg dat de riem stevig aan de
werklamp is bevestigd.
BEDIENING
1. Druk op de schakelaar om de lamp aan te zetten.
2. Afstellen van de lamphoek (afb. 3)
De
lampkop
kan
in
een
van
vergrendelingsstanden worden gezet.
3. Wanneer u de lamp van u vandaan zet, moet
u erop letten dat de lamp niet kan omvallen.
4. Wanneer de accu uitgeput raakt, begint de
indicator voor het aangeven van lage spanning
te knipperen.
De accu moet dan opgeladen worden.
5. Druk op de schakelaar om de lamp na gebruik
uit te zetten.
Let op:
Lees
de
gebruiksaanwijzing
van
acculader voor instructies betreffende het
opladen en de behandeling van de accu.
ONDERHOUD
• Neem de accu uit de werklamp voordat u
afstellingen uitvoert, accessoires vervangt of
de werklamp opbergt.
• Gebruik een droge, zachte doek om de
werklamp schoon te maken.
Aanbrengen van een nieuwe lamp (afb. 4)
1. Verwijder de ring. (
)
1
2. Zet de punten A en B tegenover elkaar en
verwijder de lamp. (
2 3
,
)
3. Breng een nieuwe lamp aan en draai deze
stevig vast. (
4 5
,
)
4. Monteer de ring. (
1
)
De lens, reflector en lamp zijn warm meteen
na gebruik. Wacht na het uitzetten van de
lamp even voordat u de lamp vervangt.
* Neem contact op met een officiële dealer voor
de aanschaf van een nieuwe lamp. (Gebruik
altijd de juiste lamp.)
ACCESSOIRES
Accu
• Zie de technische gegevens onderaan deze
bladzijde.
Acculader
• Neem contact op met een officiële dealer voor
verdere informatie.
EY3795
EY3796
15,6 V Xenon 0,7 A
18 V Xenon 0,6 A
270 113 90 mm
280 133 95 mm
275 g
290 g
15,6 volt accu
18 volt accu
EY9136
EY9251
EY9230
EY9231
9
de
4
de

Advertisement

loading

Table of Contents