Bruksanvisning; Brugervejledning; Käyttöohjeet; N Bruksanvisning - Zanussi CASA ZHM1250 Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Bruksanvisning /

Käyttöohjeet /
Bruksanvisning
1. Mixern kan användas i upp till
s
3 minuter i sträck. Låt den sedan
svalna i minst 20 minuter. Använd en
vanlig bunke i plast och använd inte
mer än 1,5 kg av fasta ingredienser
eller 1,75 l av fl ytande.
1. Håndmixeren kan anvendes i op til
dK
3 minutter ad gangen. Lad apparatet
køle af i mindst 20 minutter. Brug en
almindelig plasticskål, som rummer
1,5 kg dej eller 1,75 l væske.
1. Vatkainta voi käyttää
fI
yhtäjaksoisesti enintään 3
minuuttia. Anna laitteen jäähtyä
vähintään 20 minuuttia. Käytä
sekoittamisessa tavallista muovista
kulhoa. Älä vatkaa kiinteitä aineita,
joiden paino ylittää 1,5 kiloa, tai yli
1,75 litran nestemäärää.
1. Mikseren kan brukes kontinuerlig i
n
opptil 3 minutter. Deretter må du la
den avkjøle i minst 20 minutter. Bruk
en standard miksebolle av plast med
maksimalt 1,5 kg matvarer i fast form
eller 1,75 l væske.
ELX14260_IFU_Marta_Zanussi_19lang.indd 23
Betjeningsvejledning
2. Använda mixern. Välj hastighet
genom att fl ytta hastighetsväljaren
från 1 till 5. Börja alltid mixa på låg
hastighet, och öka den sedan. På
grund av skaderisken ska du aldrig
röra vid visparna eller krokarna när
de är igång, vare sig med föremål
eller med fi ngrarna.
2. Sådan fungerer håndmixeren. Vælg
hastighed med hastighedsvælgeren
fra trin 1 til 3 eller 5 (afhængig
af model). Start altid på en lav
hastighed, hvorefter den øges.
Rør aldrig kørende piskeris eller
dejkroge med redskaber eller
fi ngre.
2. Vatkaimen käyttäminen. Valitse
nopeus asettamalla nopeudenvalitsin
haluamasi numeron kohdalle
yhdestä viiteen. Aloita vatkaaminen
aina hitaalla nopeudella ja lisää
sitten nopeutta. Älä koskaan
kosketa pyöriviä vatkaimia tai
koukkuja työvälineillä tai sormilla
vammautumisvaaran vuoksi.
2. Betjening av mikseren.
Velg hastighet ved å sette
hastighetsvelgeren fra 1 til 5. Begynn
alltid miksingen på lav hastighet
og øk gradvis. Berør aldri visper
eller eltekroker som er i gang, med
verktøy eller fi ngre. Ellers kan det
føre til personskade.
3. Medan Turboknappen hålls ned körs
mixern på den högsta hastigheten.
Tänk på: visparna är inte lämpliga
för tungarbetade blandningar.
Använd degkrokarna för
bearbetning av till exempel paj-
eller bröddeg.
6. Når Turboknappen er trykket ind og
holdes inde, kører håndmikseren på
højeste hastighed.
OBS: Piskerne er ikke beregnet
til røring af tunge deje. Brug
dejkrogene til tunge deje som
tærtedeje og brød.
6. Niin kauan kun turbopainike
pidetään painettuna vatkaimen
ollessa käynnissä, vatkain toimii
maksiminopeudella.
HUOM! Vispilät eivät sovellu
tiiviiden aineiden vatkaamiseen.
Esim. piirakan ja leivän
valmistamiseen tulee käyttää
taikinakoukkuja.
6. Så lenge Turboknappen trykkes
ned og holdes inne under bruk, går
mikseren med maksimal hastighet.
NB! Vispene skal ikke brukes til
stive/harde blandinger. Bruk
eltekrokene til blanding av
tyngre deiger som f.eks. pai- og
brøddeiger.
4/19/2011 12:56:26 PM
GB
d
f
nl
I
e
p
Gr
s
dK
fI
n
cZ
sK
ru
uA
pl
h
hr
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents