Download Print this page

Philips SCF276/42 Instructions For Use Manual

Avent digital steam steriliser
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Garantie /
/ Garanti /
/ Garancija / Záruka / 보증
FR: En cas de défectuosité du stérilisateur électronique
SL: Podjetje Philips AVENT jamči, da bo digitalni sterilizator
durant les 24 mois suivant la date d'achat, Philips AVENT
brezplačno zamenjalo v primeru okvare le-tega v roku
garantit son remplacement sans frais pour le client.
24 mesecev od datuma nakupa. Vrnite ga prodajalcu,
Merci de le rapporter au revendeur chez lequel vous
pri katerem ste ga kupili. Račun hranite kot dokazilo o
l'avez acheté. Veuillez conserver votre ticket de caisse
nakupu, zabeleženo naj bo tudi, kdaj in kje ste izdelek
accompagné d'une note précisant le lieu et la date
kupili. Da bo garancija veljavna, upoštevajte naslednje:
d'achat, comme preuve d'achat. Pour que la garantie
• D igitalni sterilizator uporabljajte v skladu z navodili
soit valide, Pour que la garantie soit valide, veuillez
v tej knjižici, priključen pa naj bo na ustrezno
noter que :
električno napetost.
• L 'utilisation du stérilisateur électronique doit être
• Z ahtevek ne sme biti posledica nesreče, napačne
conforme aux instructions de ce livret et l'appareil
uporabe, nesnage, malomarnosti ali normalne
doit être branché à une source d'électricité adaptée.
obrabe.
• La demande ne doit pas faire suite à un accident,
Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice.
une utilisation erronée, une négligence ou un abus.
CZ: Společnost Philips AVENT zajišťuje, že pokud dojde
Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
k poruše digitálního parního sterilizátoru během 24
měsíců od data zakoupení, bude zdarma vyměněn.
Takové zařízení vraťte u prodejce, u kterého bylo
zakoupeno. Jako důkaz nákupu si uschovejte účtenku a
poznačte si na ni, kdy a kde jste výrobek zakoupili. Aby
byla záruka platná, dodržujte následující::
• D igitální sterilizátor je nutné používat podle pokynů
v této brožuře a připojit ke vhodnému zdroji
elektrické energie.
• N árok nevzniká v důsledku nehody, špatného
používání, nečistot, zanedbání nebo mírného
opotřebení.
Tato záruka neporušuje zákonná práva
TR: Philips AVENT, Dijital Buhar Sterilizasyon cihazının
KR: 디지털 스팀 소독기 구매일로부터 24개월 이내에
satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde
하자가 발생할 경우, 필립스 아벤트는 보증 약관에
arızalanması durumunda herhangi bir ücret talep
따라 제품을 무료로 교체해 드릴 것입니다. 이 경우,
etmeden değiğtirmeyi garanti eder. Lütfen satın
제품 구입처로 물건을 반품해 주십시오. 증빙을 위해,
alındığı yere geri götürün. Lütfen satın aldığınızın
귀하의 영수증에 구입 날짜와 구입 장소를 기입하여
kanıtı olarak faturanızı saklayın ve ne zaman ve
보관하십시오. 보증을 받기 위해서는 다음 사항에
nereden aldığınızı not edin. Lütfen unutmayın,
주의해야 합니다.
garantinin geçerli olması için:
• 디지털 소독기는 본 설명서의 지침에 따라
Garantinin geçerli olabilmesi için, şunlara dikkat edin;
사용해야 하며 적절한 전원에 연결해야 합니다.
• D ijital Sterilizasyon Cihazı, bu kitapçıktaki
• 사고, 오용, 오염, 관리 소홀, 심한 마모나 손상에
talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve uygun bir
의한 문제일 경우 보증을 받을 수 없습니다.
elektrik kaynağına bağlanmalıdır.
이 보증은 사용자의 법적 권리에 영향을 미치지
• Ş ikayet kaza, kötü kullanım, kirlilik, ihmal ya da
않습니다.
doğal yıpranma sonucu olmamalıdır.
Bu garanti sizin yasal haklarınızı etkilemez.
Date de l'achat /
tarihi /
Datum nákupu / 구매일
Cachet du détaillant /
Kaşesi /
Razítko prodejce / 구입처 도장 :
10507-DSteri_LE2_cov_435320.indd 2
GB
Call FREE on 0800 289 064
Teл. 8-800-200-0883
RU
PL
0 801 35 37 37
HU
06 1 363 2903
UA
8 044 501 19 90
RO
+4 021 3172505
FR
Numéro Vert 0800 90 81 54 (France seulement)
(+971) 800AVENT
AR
0216- 573 62 00
TR
FA
+98-21-82430
SL
+386 1548 4300
CZ
286 854 411 3
KR
080-628-8800
/ Satın alma
/ Datum nakupa /
:
/ Bayi
/ Žig prodajalca /
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH
www.philips.com/AVENT
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
GB
RU
PL
HU
UA
RO
FR
AR
TR
FA
SL
CZ
KR
25/08/2009 15:01

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips SCF276/42

  Summary of Contents for Philips SCF276/42

 • Page 1 / Garancija / Záruka / 보증 FR: En cas de défectuosité du stérilisateur électronique SL: Podjetje Philips AVENT jamči, da bo digitalni sterilizator durant les 24 mois suivant la date d’achat, Philips AVENT brezplačno zamenjalo v primeru okvare le-tega v roku garantit son remplacement sans frais pour le client.
 • Page 2: Cuprins

  Guarantee / Г арантийное обслуживание / Gwarancja / Garancia / Гарантія / Garanţie UA: Philips AVENT гарантує безкоштовну заміну цифрового GB: Philips AVENT guarantees that should the Digital Steam парового стерилізатора, якщо протягом 24 місяців із Steriliser become faulty during 24 months from the date дати придбання пристрій виявиться несправним. Строк...
 • Page 3 Mode 1: 90ml Mode 2: 200ml BEEP 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 2 BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP 25/08/2009 14:46...
 • Page 4 Instructions for use The Philips AVENT Digital Steam Steriliser is one of a new generation of intelligent products from Philips AVENT. The Digital Steriliser uses the intensive heat of steam to eliminate harmful bacteria helping you sterilise your baby feeding equipment as safely and quickly as possible.
 • Page 5: Troubleshooting Guide

  2. Pour 100ml vinegar mixed with 200ml cold water into the steriliser. Allow to stand in the unit until any limescale has dissolved. Drain and rinse the inside of the steriliser thoroughly. Wipe dry. * Citric Acid is available from most chemists – avoid contact with eyes as this may cause irritation.
 • Page 6 Инструкция по эксплуатации Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT — представитель нового поколения интеллектуальных приборов Philips AVENT. Электронный паровой стерилизатор уничтожает бактерии с помощью высокотемпературной парообработки, обеспечивая максимально надежную стерилизацию принадлежностей для кормления малыша. Для оптимальной надежности прибор имеет два режима: Режим...
 • Page 7 Уход за стерилизатором Использование для стерилизации предварительно прокипяченной или фильтрованной воды сокращает образование накипи. Для сохранения эффективности работы парового стерилизатора необходимо удалять накипь каждые четыре недели или по мере необходимости (в регионах с повышенной жесткостью воды). Для удаления накипи используйте лимонную...
 • Page 8 Aby otworzyć, pociągnij palcami przy użyciu bocznych występów. Ostrzeżenie: Akcesoria Philips AVENT mogą z czasem zmienić kolor, jeżeli są myte w zmywarce razem z brudnymi naczyniami z pozostałościami gęstych sosów, takich jak sos pomidorowy.
 • Page 9 Wylać i wytrzeć sterylizator. LUB: 2. Wlać do sterylizatora 100ml octu wymieszanego z 200ml zimnej wody. Pozostawić sterylizator, dopóki nie zostanie rozpuszczony cały kamień. Wylać i dokładnie opłukać. Wytrzeć do sucha. * Kwasek cytrynowy jest dostępny w większości sklepów spożywczych – unikaj kontaktu z oczami, gdyż...
 • Page 10: Használati Utasítás

  Használati utasítás A Philips AVENT digitális gőzölős sterilizáló a Philips AVENT egyik legújabb intelligens terméke. A készülék a benne fejlődő gőz magas hőmérsékletét kihasználva pusztítja el az ártalmas baktériumokat a baba etetéséhez használt eszközökről, a lehető legbiztonságosabb és leggyorsabb módon. A nagyobb kényelem érdekében két különböző...
 • Page 11 használjon mást, mint citromsavat vagy ecetet, mert más anyagok helyrehozhatatlan károsodást idézhetnek elő. Ügyeljen rá, hogy a citromsav ne kerüljön a szemébe, mert irritációt okozhat. Tartsa gyermekektől távol. VAGY: 1. Keverjen egy zacskó (10 g) citromsavat 2 dl vízbe. Öntse a keveréket az üres sterilizálóba*.
 • Page 12 Інструкції з використання Цифровий паровий стерилізатор Philips AVENT - це один із “розумних” виробів нового покоління, які пропонує Philips AVENT. Цифровий стерилізатор використовує інтенсивне тепло пари для знищення шкідливих бактерій, допомагаючи Вам таким чином простерилізувати засоби для годування дитини так швидко й безпечно, як...
 • Page 13 АБО Ж: 1. Змішайте один пакет лимонної кислоти (10 г) із 200 мл води. Вилийте розчин у стерилізатор*. Не накривайте кришкою. Увімкніть режим 1 і залиште пристрій працювати на 1-2 хвилини. Від’єднайте пристрій від мережі і залиште на 30 хвилин. Злийте розчин і сполосніть стерилізатор. Потім у режимі...
 • Page 14: Sterilizarea

  şi ataşaţi coşurile între ele. Pentru a deschide, trageţi cu degetele. Avertisment: Articolele dvs. Philips AVENT se pot decolora în timp dacă sunt spălate în maşina de spălat vase cu articole murdare acoperite cu resturi de sosuri persistente, precum sosul de roşii.
 • Page 15: Ghid De Depanare

  Turnaţi în sterilizatorul gol*. Nu puneţi capacul. Activaţi Modul 1 şi lăsaţi pentru 1-2 minute. Scoateţi din priză şi lăsaţi să stea timp de 30 de minute. Goliţi şi clătiţi interiorul sterilizatorului. Apoi, în Modul 1, efectuaţi un ciclu de sterilizare complet în gol cu capacul pus, utilizând exact 90 ml de apă.
 • Page 16 Mode d’emploi Le stérilisateur électronique à vapeur Philips AVENT fait partie de la nouvelle génération de produits intelligents de Philips AVENT. Le stérilisateur électronique utilise la chaleur intense de la vapeur pour éliminer les bactéries nuisibles et vous aider à stériliser le matériel d’alimentation de votre bébé, rapidement et en toute...
 • Page 17 Utilisez uniquement de l’acide citrique ou du vinaigre car vous risqueriez d’endommager l’appareil de façon irréversible en utilisant tout autre produit. Évitez tout contact avec les yeux ; risque d’irritation. Tenir hors de portée des enfants. SOIT : 1. Mélangez un sachet d’acide citrique (10g) avec 200ml d’eau. Versez dans la cuve vide*.
 • Page 18 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 17 25/08/2009 14:46...
 • Page 19 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 18 25/08/2009 14:46...
 • Page 20: Kullanım Kılavuzu

  Kullanım Kılavuzu Philips AVENT Dijital Buharlı Sterilizasyon Cihazı, Philips AVENT tarafından sunulan yeni nesil akıllı ürünlerden biridir. Dijital Sterilizasyon Cihazı, buharın yoğun ısısından faydalanarak zararlı bakterilerin temizlenmesini sağlar ve bu sayede bebek besleme araçlarınızın sterilizasyonuna güvenli ve hızlı bir biçimde yardımcı...
 • Page 21 Sterilizörünüzün Bakımı Dijital Sterilizasyon cihazınıza önceden kaynatılmış veya filtrelenmiş su koyarak kireç oluşumunu azaltabilirsiniz. %100 verimle çalışmaya devam etmesi için dört haftada bir veya sert su kullanılması durumunda gereken sıklıkta sterilizasyon cihazınızda kireç çözme işlemi yapmanız gerekir. Telafisi olmayan zararlara neden olabileceğinden hiçbir şekilde sitrik asit veya sirke dışında bir madde kullanılmamalıdır.
 • Page 22 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 21 25/08/2009 14:46...
 • Page 23 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 22 25/08/2009 14:46...
 • Page 24 Navodila za uporabo Digitalni parni sterilizator Philips AVENT sodi v novo generacijo inteligentnih izdelkov podjetja Philips AVENT. č Digitalni sterilizator z izjemno vro o paro uni č tako omogo a varno in hitro steriliziranje predmetov za hranjenje č č č...
 • Page 25 preostalo vodo in temeljito sperite notranjost sterilizatorja. Obrišite do suhega. č ini lekarn. Izogibajte se stiku z očmi, * Citronsko kislino dobite v ve ker lahko povzroči draženje. Hranite izven dosega otrok. OPOZORILA • Sterilizator mora biti med uporabo postavljen na trdno in ravno površino.
 • Page 26: Návod Na Použití

  Návod na použití Digitální sterilizátor společnosti Philips AVENT je jedním z výrobků nové generace inteligentních výrobků Philips AVENT. Digitální sterilizátor používá intenzívní zah ů škodlivých bakterií, a tím sterilizuje pom cky pro krmení d č ě tak bezpe a rychle, jak je to možné. Vyšší pohodlí zajiš...
 • Page 27 NEBO: 2. Nalijte 100 ml octa smíchaného s 200 ml studené vody do ř sterilizátoru. Nechte v p ístroji tak dlouho, dokud se nerozpustí ě všechen vodní kámen. Sm s vylijte a dob ř ř sterilizátoru. Vyt ete p ístroj do sucha. ě...
 • Page 28 소독할 수 있습니다(소독에 대해서는 제조업체의 설명서를 참조하시기 바랍니다). 디지털 소독기를 처음 사용하기 전에, 몇분만 시간을 내어 이 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시기 바랍니다. 이 설명서를 잘 보관하십시오. www.philips.com/AVENT에도 수록되어 있습니다. 제품 구성(2 페이지, 그림 A 참조) a) 뚜껑 f) 소독기 본체...
 • Page 29 다음 중 하나를 실시하십시오. 1) 물 200ml에 구연산 한 봉지(10그램)를 섞으십시오. 이 용액을 빈 소독기에 부으십시오.* 뚜껑을 닫지는 마십시오. 모드 1을 1~2분 정도 작동시키십시오. 전원 코드를 뽑고 30 분 동안 놓아 두십시오. 물을 빼내고 소독기 내부를 헹구십시오. 그런 다음, 정확히 물 90ml를 붓고 뚜껑을 닫은 다음...
 • Page 30 10507-DSteri_LE2_txt_435320.indd 29 25/08/2009 14:46...