Download Table of Contents Print this page

Whirlpool AKR 350 Instructions Manual

Built-in gas hob

Advertisement

Quick Links

EN
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
These instructions shall also be available on website: www.whirlpool.eu
YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT
This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and observed at all times.
This is the safety alert symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential hazards to themselves and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the terms:
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury.
DANGER
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury.
WARNING
All Safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work.
- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations. Do not repair
or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage or injury.
WARNING
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance.
What to do if you smell gas:
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.
- Use appliance in well ventilated rooms only.
The electrical and gas connections must comply with local regulations.
• When the hob is installed, provide a multi-pole circuit breaker with a contact separation of at least 3 mm, that
provides full disconnection.
• Regulations require that the appliance is grounded.
• The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the power supply.
• Use only flexible or rigid metal hose for gas connection.
• If necessary, the electrical power cable must be replaced exclusively with a power cable having identical
characteristics to the original supplied by manufacturer (type H05V2V2-F 90°C or H05RR-F). This operation
must be performed by a qualified electrician.
• The manufacturer cannot be held responsible for any injury to persons or animals or damage to property arising
from failure to comply with these requirements.
• Do not use multiple plug adapters or extension cords.
• Do not pull the power cable to disconnect it from the electrical supply.
• The electrical components must not be accessible to the user after installation.
• Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.
• This hob (class 3) is designed solely for private household use for cooking food. Do not use this appliance as
a space heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating
of the hob. The Manufacturer declines all responsibility for inappropriate use or incorrect setting of the controls.
• The appliance and its accessible parts become hot during use. Very young (0-3 years) and young children (3-8
years) shall be kept away unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance
only if they are supervised or have been given instructions on safe appliance use and if they understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
4000 108 02632
Manufacturer: Whirlpool Europe S.r.l. - Single Shareholder - Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITALY
BUILT-IN GAS HOB INSTRUCTIONS

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Whirlpool AKR 350

 • Page 1 Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 4000 108 02632 Manufacturer: Whirlpool Europe S.r.l. - Single Shareholder - Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITALY...
 • Page 2: Installation

  20 mm from the bottom of the hob. In the case that you intend to install an oven beneath the hob, make sure that it is manufactured by Whirlpool and equipped with a cooling system. The manufacturer declines all liability if another brand oven is installed beneath the hob.
 • Page 3 ASSEMBLY After having cleaned the perimeter surface, apply the supplied gasket to the hob as shown in the figure. Position the hob in the worktop opening made respecting the dimensions indicated in the Instruction. NOTE: the power supply cable must be long enough to permit its upward extraction. To secure the hob, use the brackets (A) provided with it. Fit the brackets into the relevant bores shown by the arrow and fasten them by means of their screws in accordance with the thickness of the worktop (see the following figures).
 • Page 4: Troubleshooting Guide

  TROUBLESHOOTING GUIDE If the hob will not operate correctly, before calling the After-Sales Service, refer to the Troubleshooting Guide to determine the problem. 1. The burner fails to ignite or the flame is not even Check that: • The gas or electrical supplies are not shut off and especially that the gas supply tap is open. •...
 • Page 5: Product Description

  PRODUCT DESCRIPTION Symbols Removable panstand grids Semi-rapid burner Shaded circle Tap closed Semi-rapid burner Large flame Maximum opening/delivery Rapid burner Small flame Minimumm opening or reduced delivery Auxiliary burner Control knobs The symbols indicating which cooking field this knob activates. Note: your hob aesthetics can be slightly different from the drawing.
 • Page 6 Type of gas Type of burner Injector Rated thermal Rated Reduced heat Gas pressure used marking ow rate consumption capacity mbar Rapid 110 Y 3.00 286 l/h 0.70 NATURAL GAS Semi-rapid 87F3 1.75 167 l/h 0.40 (Methane) G20 Auxiliary 68 X 1.00 95 l/h 0.35...
 • Page 7: Fontos Biztonsági Tudnivalók

  • Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb. • A tűzhelylapot (3. osztály) kizárólag ételkészítésre való háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja ezt a készüléket fűtőkészülékként a helyiség fűtésére vagy melegen tartására. Ha ezt teszi, az szénmonoxid mérgezést okozhat, és a tűzhelylap túlhevülését eredményezheti. A gyártó a kezelőszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem vállal. • A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak. • A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktől, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel. 4000 108 02632 Gyártó: Whirlpool Europe srl - Egyedüli Részvényes - Via G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) OLASZORSZÁG...
 • Page 8: Üzembe Helyezés

  150 mm távolságra legyen a munkafelület felső felületétől, de semmi esetre se legyen 20 mm-nél közelebb a tűzhelylap aljához. Abban az esetben, ha sütőt kíván beszerelni a tűzhelylap alá, bizonyosodjon meg arról, hogy az Whirlpool gyártmányú, és fel van szerelve hűtőrendszerrel. A gyártó...
 • Page 9 ÖSSZESZERELÉS A kerületi felület megtisztítása után illessze a mellékelt tömítést a tűzhelylapra az ábrán látható módon. Igazítsa a tűzhelylapot a munkafelületen lévő nyíláshoz, figyelembe véve a Használati utasításban jelzett méreteket. MEGJEGYZÉS: A hálózati tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a felfele történő kiemelést. A tűzhelylap rögzítéséhez használja a tartozék kengyeleket (A). Helyezze a rögzítő kengyeleket a nyilakkal jelzett furatokhoz,és a munkafelület vastagságának megfelelő csavarokkal rögzítse azokat (lásd a következő ábrákat). Fent 30-50 mm Fent 20 mm KOMPATIBILITÁS KÜLÖNBÖZŐ...
 • Page 10: Hibaelhárítási Útmutató

  HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ Ha a tűzhelylap nem működik megfelelően, mielőtt a vevőszolgálatot hívná, olvassa el a hibaelhárítási útmutatót a probléma meghatározása érdekében. 1. Az égőfej nem gyullad meg, vagy a láng nem egyenletes Ellenőrizze: • A gáz és villamos táplálás nincs-e lekapcsolva, és különösen hogy a gázvezeték csapja nyitva van-e. • Nem üres-e a gázpalack (folyékony gáz). • Nincsenek-e eltömődve az égőfej nyílásai. • A gyertya vége nem szennyezett-e. • Az égőfej valamennyi elemei megfelelően van behelyezve. • Nincs-e erős huzat a tűzhelylap közelében. 2. Az égőfej kialszik Ellenőrizze: • lAz égőfej meggyújtásakor elegendő ideig nyomta-e a kapcsológombot a biztonsági eszköz aktiválása érdekében. • Nincsenek-e eltömődve az égőfej nyílásai a hőkapcsoló közelében. • A biztonsági eszköz vége nem szennyezett-e. • A minimum állás beállítása helyes-e (lásd a megfelelő szakaszt). 3.
 • Page 11 TERMÉKLEÍRÁS Eltávolítható edénytartó rácsok Szimbólumok Közepes gázrózsa Tömör kör Csap zárva Közepes gázrózsa Nagy láng Maximális nyitás/teljesítmény Gyors égőfej Kis láng Minimális nyitás vagy csökkentett teljesítmény Kisegítő gázrózsa Szabályzógombok szimbólumok jelzik, melyik főzőmezőt kapcsolja be ez a gomb. Megjegyzés: A tűzhelylap külső megjelenése kissé eltérő lehet a rajzon láthatótól. Az égőfejek elhelyezése és a kezelőgombok szimbólumai változhatnak.
 • Page 12 Ő Á Á Ó Használt gáz Gázrózsa típusa Befecskende Névleges Névleges Névleges Gáznyomás (mbar) típusa ző jelölése termikus áram fogyasztás hőkapacitás é Gyors 110 Y 3,00 286 l/óra 0,70 FÖLDGÁZ (metán) Közepes 87F3 1,75 167 l/óra 0,40 Kiegészítő 68 X 1,00 95 l/óra 0,35...

This manual is also suitable for:

Akr 350 ix

Table of Contents