Download Table of Contents Print this page

Nokia Mediamaster 110 S Snabbmanual

Nokia 110 s mediamaster snabbguide 110 s
Hide thumbs Also See for Mediamaster 110 S:

Advertisement

Quick Links

Snabbguide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Nokia Mediamaster 110 S

 • Page 1 Snabbguide...
 • Page 2 Nokia operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this manual without any prior notice.
 • Page 3: Table Of Contents

  Denna handbok beskriver hur du ansluter Mediamaster och hur du utför en förstagångsinstallation. De grundläggande funktionerna beskrivs också. En mer detaljerad användarhandbok på engelska finns att hämta på supportsidorna under Nokia.com på Internet. • Använd aldrig någon annan strömkälla än den nätenhet som levereras med Mediamaster.
 • Page 4: Fjärrkontrollen

  Fjärrkontrollen I det här avsnittet beskrivs hur du använder knapparna på fjärrkontrollen. mute Tryck på knappen en gång när du vill stänga av/sätta på ljudet (ljud på/ljud av). Håll knappen intryckt ett par sekunder för att växla Mediamaster till viloläge (standby). Knappen används dessutom för att sätta på...
 • Page 5: Anslutning Av Mediamaster

  Anslutning av Mediamaster Frontpanel och Bakpanel Ett konstant grönt sken innebär att Mediamaster är påslagen (ON). Ett konstant rött sken innebär att den är i viloläge (standby). Lampan blinkar rött när kommandon tas emot från fjärrkontrollen. Lampan blinkar grönt när programvaran uppdateras.
 • Page 6: Vanliga Anslutningar

  Anslutning av Mediamaster Vanliga anslutningar I det här avsnittet beskrivs några av utrustningens vanligaste anslutningar. Om du har problem med anslutningar och behöver hjälp, kontakta försäljningsstället eller Nokias support. Ansluta till TV:n • Anslut kabeln från satellitantennen till Mediamasters antenningång. •...
 • Page 7: Anslutning Av Mediamaster & Förstagångsinstallation

  Anslutning av Mediamaster & Förstagångsinstallation Conax programkort Mediamaster har en inbyggd dekoder för kodningssystemet Conax. Sätt i ett Conax programkort i kortläsaren på Mediamasters bakpanel. Det guldfärgade chipet ska vara vänt nedåt och inåt. Ansluta ett hi-fi-system Det går att ansluta en TOS-link-kabel från Mediamasters Digital ljudutgång till ett hi-fi-system med motsvarande ljudingång.
 • Page 8: Förstagångsinstallation

  Förstagångsinstallation Första användningen • När du ansluter Mediamaster visas menyn för ”förstagångsinstallation”. • Tryck på ok för att fortsätta. • Välj önskat menyspråk med upp/ner-pilknappen. • Detta blir också huvudspråket för tal och textning till filmer. • Tryck på ok för att fortsätta. Antenn- och satellitval •...
 • Page 9 Förstagångsinstallation Förinställd kanal Välj en av de förinställda kanalerna och rikta in antennen tills en TV-bild från den kanalen visas i rutan. • Tryck på ok för att bekräfta alla inställningar och fortsätt sedan med kanalsökningen. Se avsnittet om kanalsökning på sidan 10. Multisatellit/DiSEqC-switchkonfigurering Välj alternativet om antennsystemet har mer än en LNB.
 • Page 10: Kanalsökning

  Förstagångsinstallation Satellit I det här exemplet väljer du ASTRA eftersom LNB-enheten är ansluten till ingången DiSEqC 1 på switchen. Förinställd kanal Välj någon av de förinställda kanalerna och rikta in antennen tills en TV-bild från den kanalen visas i rutan. Upprepa detta för den andra DiSEqC-porten, men välj 2 från ”Switch port”...
 • Page 11: Pågående Kanalsökning

  Förstagångsinstallation Manuell och avancerad kanalsökning Du kan även söka efter kanaler med manuell eller avancerad kanalsökning. Den information som behövs i dessa menyer finns i satellit-TV-tidningarna eller på Internet. Använda förinställda kanaler Mediamaster är förprogrammerad med kanaler från Astrasatelliterna ° °...
 • Page 12: Tidsinställning

  Förstagångsinstallation 3. En ytterligareTV-mapp som kallas Favoriter och innehåller en fördefinierad språkavhängig lista med kanaler från Astra (Hotbird, Sirius och Thor). Mappen symboliseras av en TV-ikon. 4. En ytterligare radiomapp som kallas Favoriter och innehåller en fördefinierad språkavhängig lista med kanaler från Astra (Hotbird, Sirius och Thor).
 • Page 13: Titta På Satellit-Tv & Lyssna På Radio

  Titta på satellit-TV & lyssna på radio Använda Navi Bars Navi Bars används för att välja TV/Radio-kanaler och för att öppna menyer där du kan göra olika inställningar. 1. Tryck på navi-knappen för att visa Navi Bars och på navi eller backknappen för att dölja dem.
 • Page 14: Mappen Redigera Listor

  Titta på satellit-TV & lyssna på radio Mappen Redigera listor Mappen TV kan innehålla många kanaler. Genom att skapa egna listor kan du göra det lättare att hantera kanalerna. Med dessa menyer kan du skapa och redigera listor över favoritkanaler. Välj lista Har du flera listor och vill göra ändringar i dem väljer du lista med hjälp av knapparna...
 • Page 15 Titta på satellit-TV & lyssna på radio Ta bort markerad lista Vill du helt ta bort en lista markerar du den först med knapparna på raden ”Välj lista”. Sedan går du till ”Ta bort markerad lista” och trycker på ok. Byta namn på...
 • Page 16: Sortera/Filtrera Kanaler

  Titta på satellit-TV & lyssna på radio • Tryck på ok för att bekräfta. En låst kanal markeras med symbolen ” ”. • Du måste ange din behörighetskod innan du kan titta på en låst kanal. Sortera/filtrera kanaler Du kan sortera och visa de kanallistor som är lagrade i TV- och radiomapparna när du söker kanaler vid installationen.
 • Page 17: Nokia Mediamaster Programvarulicens För Slutanvändare

  Programvaruavtalet (”Avtalet”) gäller dig (en person eller organisation), användaren, och Nokia Corporation, Nokia Home Communications (”Nokia”). Avtalet ger dig rätt att använda den programvara som specificeras i klausul 1 nedan och som ingår i denna digitala TV-mottagare från Nokia. Det omfattar användarens rättigheter och utgör inget försäljningsavtal.
 • Page 18: Tekniska Specifikationer

  Tekniska specifikationer Transmission Standards DVB, MPEG 2 LNB-enhet/tuneringång LNB-kontakt F-typ Frekvens för RF-ingång 950 - 2 150 MHz RF-ingångsnivå -20 till -65 dBm Ω RF-impedans Ingångsbandbredd 36 MHz TV-system som stöds PAL B/G, I och SECAM QPSK-mottagarmodul SCPC & MCPC TV SCART Videoutgång 1 Vpp (±1 dB)/75...
 • Page 20 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation www.nokia.com 00005853.00...

Table of Contents