Silvercrest KH 2328 Operating Instructions Manual

Kompernass cd-player operating instructions
Hide thumbs Also See for KH 2328:
Table of Contents
 • Suomi

  • Toimitettavat Osat

  • Määräystenmukainen Käyttö

  • Turvaohjeet

  • Tekniset Tiedot

  • Käyttöelementit

  • Käyttöönotto

  • Käyttö

   • Laitteen Käynnistäminen Ja Sammuttaminen/Äänilähteen Valitseminen
   • Äänenvoimakkuuden Säätäminen
   • Kuulokkeiden Käyttö
  • Radio-Toiminnot

  • CD-Toiminnot

   • CD:n Asettaminen Laitteeseen
   • Cd3 Asettaminen Laitteeseen
   • CD:n Poistaminen Laitteesta
   • Cd3 Poistaminen Laitteesta
   • Toiston Aloittaminen
   • Toiston Lopettaminen
   • Toiston Keskeyttäminen/Jatkaminen
   • Seuraavat Ja Edelliset Kappaleet
   • Kappaleen Kelaus Eteen- Ja Taaksepäin
   • Kertaustoiminto (REPEAT)
   • Kappalejärjestyksen Ohjelmointi
   • Kappaleiden Soittaminen Satunnaisessa Järjestyksessä (RANDOM-Toiminto)
  • Puhdistus

  • Vikatapauksessa

  • Hävittäminen

  • Takuu Ja Huolto

  • Maahantuoja

 • Dansk

  • Tekniske Data

  • Sikkerhedsanvisninger

  • Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  • Medfølger Ved Levering

  • Betjeningselementer

  • Ibrugtagning

  • Brug

   • Apparat Tænd/Sluk/Valg Af Lydkilde
   • Indstilling Af Lydstyrke
   • Brug Af Hovedtelefoner
  • Radio-Funktioner

  • CD-Funktioner

   • Isætning Af CD
   • Udtagning Af CD
   • Start Af Afspilning
   • Standsning Af Afspilning
   • Afspilning Afbryd/Fortsæt
   • Nummer Frem Og Tilbage
   • Nummer Frem- Og Tilbageløb
   • Gentage-Funktion (REPEAT)
   • Programmering Af Nummerrækkefølge
   • Afspilning Af Numre I Tilfældig Række-Følge (RANDOM-Funktion)
  • Bortskaffelse

  • Rengøring

  • I Tilfælde Af Fejl

  • Garanti & Service

  • Importør

 • Norsk

  • Sikkerhetsmerknader

  • Forskriftsmessig Bruk

  • Tekniske Spesifikasjoner

  • Leveringsomfang

  • Kontrollelementer

  • Idriftsettelse

  • Radiofunksjoner

  • CD-Funksjoner

   • Legge Inn CD
   • Ta Ut CD
   • Starte Gjengivelse
   • Stoppe Gjengivelse
   • Avbryte/Fortsette Gjengivelse
   • Tittel Forover Og Bakover
   • Tittel Hurtig Forover Og Bakover
   • Gjentakelsesfunksjon (REPEAT)
   • Programmere Tittelrekkefølge
   • Spille Titler I Tilfeldig Rekkefølge (RANDOM-Funksjon)
  • Bruk

   • Aktivere/Deaktivere Apparatet/Velge Lydkilde
   • Stille Inn Lydstyrke
   • Bruke Hodetelefoner
  • I Tilfelle Feilfunksjon

  • Deponering

  • Rengjøring

  • Importør

  • Garanti Og Service

 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise

  • Technische Daten

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  • Lieferumfang

  • Bedienelemente

  • Inbetriebnahme

   • Batterien Einlegen
  • Gebrauch

   • Gerät Ein-/ Aussschalten,Tonquelle Auswählen
   • Lautstärke Einstellen
   • Kopfhörer Verwenden
  • Radio-Funktionen

  • CD-Funktionen

   • CD Einlegen
   • CD Herausnehmen
   • Wiedergabe Starten
   • Wiedergabe Stoppen
   • Wiedergabe Unterbrechen/Fortsetzen
   • Titel vor und Zurück
   • Titel Vor- und Rücklauf
   • Wiederhol-Funktion (REPEAT)
   • Titelfolge Programmieren
   • Titel in Zufälliger Reihenfolge Abspielen (RANDOM-Funktion)
  • Reinigung

  • IM Fehlerfall

  • Entsorgen

  • Garantie und Service

  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

3
CD-PLAYER
CD CLOCK RADIO
Operating instructions
KH 2328
CD-PLAYER
Operating instructions
CD-SOITIN
Käyttöohje
AFSPILLER
Betjeningsvejledning
CD-SPILLER
Bruksanvisning
CD-PLAYER
Οδηγίες χρήσης
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
CD-PLAYER
ID-Nr.: KH2328-03/08-V1
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2328

 • Page 1 CD-PLAYER CD CLOCK RADIO Operating instructions KH 2328 CD-PLAYER Operating instructions CD-SOITIN Käyttöohje AFSPILLER Betjeningsvejledning CD-SPILLER Bruksanvisning CD-PLAYER Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com CD-PLAYER ID-Nr.: KH2328-03/08-V1 Bedienungsanleitung...
 • Page 2 KH 2328...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT Intended Use Delivery Contents Technical Data Safety information Operating Elements Before first use Usage Switching the appliance on/off and sound source selection ......5 Adjusting the volume.
 • Page 4: Intended Use

  CD-PLAYER KH 2328 Intended Use The CD-Player with Radio is intended exclusively for the playback of music CDs and for listening to radio programmes. The CD-Player with Radio is not inten- ded for use in commercial or industrial areas. No guarantee claims will be granted for damage...
 • Page 5 • Make sure that the power cord never becomes wet during operation. • You may not open or repair the appliance ca- sing yourself. Should you do so, safety is no lon- ger assured and the warranty is void. • Protect the appliance against drip and spray wa- ter.
 • Page 6: Operating Elements

  For this, the carrying handle must be folded back. Inserting Batteries If you wish to operate the CD Player with Radio by battery power, you must first insert 6 x 1,5 V batte- ries of the type D/LR20 into the battery compart- ment (batteries are not supplied).
 • Page 7: Usage

  Usage Switching the appliance on/off and sound source selection The appliance is switched on by you selecting a sound source with the function switch: • CD • Radio Slide the function switch to the position of your desired sound source. To switch the appliance off, slide the function switch to the position "OFF".
 • Page 8: Cd Functions

  CD Functions Inserting a CD • Select the CD function with the function switch. • Fold the carrying handle back. • To open the CD compartment, press down the flap at the position marked with then release it. The flap of the CD compartment opens upwards. •...
 • Page 9: Play Titles In Random Order (Random)

  • To save the programming, press the button PROGRAM The indicator PRG02 blinks in the display for pro- gramme position 2. • To programme further titles repeat the above de- tailed steps. When all 20 programme positions are allocated, the title numbers are shown one after the other in the display.
 • Page 10: Warranty & Service

  This warranty does not affect your legal rights. Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 8 -...
 • Page 11 CD-Player KH 2328 In order to obtain a cost free repair procedure, please get in touch with our Service Hotline. Make sure you have your receipt handy. Sender, please write clearly: Last name First name Street Postcode/Place Country Telephone Date/Signature...
 • Page 13 SISÄLLYSLUETTELO Määräystenmukainen käyttö Toimitettavat osat Tekniset tiedot Turvaohjeet Käyttöelementit Käyttöönotto Käyttö Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen/Äänilähteen valitseminen ....15 Äänenvoimakkuuden säätäminen ..........15 Kuulokkeiden käyttö...
 • Page 14: Määräystenmukainen Käyttö

  CD-SOITIN KH 2328 Määräystenmukainen käyttö Radiolla varustettu CD-soitin on tarkoitettu ainoa- staan musiikki-CD-levyjen soittamiseen ja radio-ohjel- mien kuunteluun. Radiolla varustettua CD-soitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupallisilla tai teollisilla alueilla. Emme vastaa laitteen määräystenvastaisesta käytö- stä johtuvista vaurioista! Toimitettavat osat 1 CD-soitin ja radio 1 käyttöohje...
 • Page 15 toimi moitteettomasti tai ovat vaurioituneet. • Älä altista laitetta sateelle, äläkä kos-kaan käytä sitä kosteassa tai märässä ympäristössä. • Varmista, ettei virtajohto koskaan kastu tai kostu käytön aikana. • Älä koskaan itse avaa laitteen koteloa tai yritä korjata sitä. Jos laitteen kotelo avataan itse, tur- vallisuus ei ole taattu eikä...
 • Page 16: Käyttöelementit

  Käyttöelementit Kantokahva Teleskooppiantenni CD-lokero OPEN/CLOSE AM/FM/FM ST. Taajuuden valintakytkin ( TUNING Virityksen säädin ( FM ST. FM stereo -merkkivalo ( PROGRAM Painike REPEAT Painike NEXT Painike Kaiutin PLAY/PAUSE Painike BACK Painike RANDOM Painike STOP Painike Virran merkkivalo Äänenvoimakkuuden säädin (Volume) RADIO/OFF/CD Toimintokytkin ( Näyttö...
 • Page 17: Käyttö

  Käyttö Laitteen käynnistäminen ja sammutta- minen/Äänilähteen valitseminen Laite käynnistetään valitsemalla toimintokytkimellä äänilähde: • CD • RADIO Työnnä toimintokytkin haluamasi äänilähteen kohdalle. Laite sammutetaan jälleen työntämällä toiminto- kytkin asentoon "OFF". Äänenvoimakkuuden säätäminen Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuu- den säätimellä. • Äänenvoimakkuutta nostetaan kiertämällä ää- nenvoimakkuuden säädintä...
 • Page 18: Cd:n Poistaminen Laitteesta

  CD:n poistaminen laitteesta STOP • Paina painiketta ja odota, kunnes CD-levy lakkaa pyörimästä. CD-levy ei saa enää pyöriä avatessasi CD- lokeron. Levy saattaa vaurioitua pysyvästi. • Avaa CD-lokero painamalla luukkua alaspäin OPEN/CLOSE kohdasta, joka on merkitty luukku sitten irti. • Ota CD-levy lokerosta. Toiston aloittaminen PLAY/PAUSE •...
 • Page 19: Kappaleiden Soittaminen Satunnaisessa Järjestyksessä (Random-Toiminto)

  Ohjelmoidun kappalejärjestyksen näyttö • Paina ohjelmoidun toiston aikana painiketta PROGRAM • Paina painiketta . Ohjelmoidut kappaleet näytetään peräkkäin. Sitten vilkkuu ensimmäisen ohjelmapaikan näyttö PRG 01. Kappaleiden soittaminen satunnaises- sa järjestyksessä (RANDOM-toiminto) RANDOM • Paina painiketta Näytössä näkyy RDM. • Jos olet kutsunut RANDOM-toiminnan toiston ol- lessa pysäytettynä, aloita toisto tarvittaessa pai- PLAY/PAUSE namalla painiketta...
 • Page 20: Takuu Ja Huolto

  Tuotetta ei siten saa käyttää ammatillisiin tarkoituksiin. Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita lakimääräisiä takuuoikeuksia. Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, SAKSA www.kompernass.com - 18 -...
 • Page 21 CD-Soitin KH 2328 Ota yhteyttä asiakaspalvelunume- roomme maksuttoman korjauksen takaamiseksi. Pidä kassakuittisi käsillä soittaessasi. Kirjoita lähettäjän tiedot selvästi: Sukunimi Etunimi Katuosoite Postinumero/-toimipaikka Puhelin Päiväys/allekirjoitus Vian kuvaus: Takuu Kompernass Service Suomi Tel.: 02 822 28 87 Fax: 010 293 02 63 e-mail: support.fi@kompernass.com...
 • Page 23 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestemmelsesmæssig anvendelse Medfølger ved levering Tekniske data Sikkerhedsanvisninger Betjeningselementer Ibrugtagning Brug Apparat tænd/sluk/Valg af lydkilde ......... . .25 Indstilling af lydstyrke .
 • Page 24: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  CD-AFSPILLER KH 2328 Bestemmelsesmæssig anvendelse CD-afspilleren med radio er udelukkende beregnet til afspilning af musik-CD'er og til at høre radioprogram- mer med. CD-afspilleren med radio er ikke beregnet til anvendel- se inden for erhversmæssige eller industrielle områder. For skader, som resulterer af ikke bestem-melsesmæssig anvendelse af apparatet, overtages ingen garanti! Medfølger ved levering...
 • Page 25 brug i fugtige eller våde omgivelser. • Sørg for at tilslutningsledningen aldrig bliver våd eller fugtig, når apparatet er i drift. • Du må ikke åbne eller reparere apparatets kabi- net. Gør du dette, er maskinen ikke sikker, og ga- rantien bortfalder.
 • Page 26: Betjeningselementer

  Betjeningselementer Bæregreb Teleskopantenne CD-rum OPEN/CLOSE AM/FM/FM ST. Båndvælger ( TUNING Tuningsknap ( FM ST. FM stereo display ( PROGRAM Knap REPEAT Knap NEXT Knap Højttaler PLAY/PAUSE Knap BACK Knap RANDOM Knap STOP Knap Power display VOLUME Lydstyrkeregulering ( RADIO/OFF/CD Funktionsomskifter ( Display Tilslutning el-ledning Batterirum...
 • Page 27: Brug

  Brug Apparat tænd/sluk/Valg af lydkilde Tænd for apparatet ved at vælge en lydkilde med funktionsomskifteren: • CD • RADIO Stil funktionsomskifteren på positionen for den lydkilde, du ønsker. Når du vil slukke apparatet igen, skal funktions- omskifteren stilles på position „OFF“. Indstilling af lydstyrke Du kan indstille lydstyrken på...
 • Page 28: Udtagning Af Cd

  Udtagning af CD STOP • Tryk på knappen og vent, til CD'en ikke lø- ber rundt længere. CD'en må ikke løbe rundt længere, når du åbner CD-rummet. Den kan blive irrepara- belt beskadiget. • For at åbne CD-rummet trykkes klappen nedad OPEN/CLOSE på...
 • Page 29: Afspilning Af Numre I Tilfældig Række-Følge (Random-Funktion)

  Forespørgsel af programmeret nummerræk- kefølge • Tryk under den programmerde afspilning på STOP knappen PROGRAM • Tryk på knappen . De programmerede numre vises et efter et. Derefter binker visningen af den første programplads PRG 01. Afspilning af numre i tilfældig række- følge (RANDOM-funktion) RANDOM •...
 • Page 30: Garanti & Service

  Dine garantikrav, som er lovmæssigt fastsat, begrænses ikke af denne garanti. Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com - 28 -...
 • Page 31 CD-AFSPILLER KH 2328 For at garantere reparation uden ud- gifter for dig bedes du kontakte vo- res Service-hotline. Til dette bedes du venligst have dit kassebilag parat. Afsender - skriv venligst tydeligt: Efternavn Fornavn Gade/vej Postnummer/By Land Telefon Dato/underskrift Fejlbeskrivelse :...
 • Page 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Forskriftsmessig bruk Leveringsomfang Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetsmerknader Kontrollelementer Idriftsettelse Bruk Aktivere/deaktivere apparatet/velge lydkilde ........35 Stille inn lydstyrke .
 • Page 34: Forskriftsmessig Bruk

  CD-SPILLER KH 2328 Forskriftsmessig bruk CD-spilleren med radio er utelukkende ment for gjengivelse av musikk-CDer og for å høre på radio. CD-spilleren med radio er ikke ment for bruk i yrkes- messige eller industrielle områder. For skader som oppstår av uhensiktsmessig bruk av...
 • Page 35 • Ikke utsett apparatet for regn og aldri benytt det i fuktige eller våte omgivelser. • Sørg for at nettledningen aldri blir fuktig eller våt under drift. • Huset til apparatet må ikke åpnes eller repare- res. Skjer dette består det ingen sikkerhetsgaranti og garantien forfaller.
 • Page 36: Kontrollelementer

  Kontrollelementer Bærehåndtak Teleskopantenne CD-fag OPEN/CLOSE AM/FM/FM ST. Båndvalgbryter ( TUNING Tuningregulator ( FM ST. FM-stereo visning ( PROGRAM Tast REPEAT Tast NEXT Tast Høytalere PLAY/PAUSE Tast BACK Tast RANDOM Tast STOP Tast Power-monitor VOLUME Lydstyrkeregulator ( RADIO/OFF/CD Funksjonsbryter ( Display Nettledningskontakt Batterifag Hodetelefonterminal...
 • Page 37: Bruk

  Bruk Aktivere/deaktivere apparatet/velge lydkilde Du slår på apparatet ved å bruke funk-sjonsbryteren for å velge en lydkilde: • CD • RADIO Skyv funksjonsbryteren til posisjonen for den ønskete lydkilden din. For å slå av apparatet igjen må du skyve funks- jonsbryteren til posisjon „OFF“.
 • Page 38: Ta Ut Cd

  Ta ut CD STOP • Trykk tasten og vent til CDen ikke snur seg lenger. CDen må ikke snu seg lenger, når du åpner CD-faget. Den kan få uopprettelige skader. • For å åpne CD-faget må du trykke lokket ned på OPEN/CLOSE punktet som er markert løs.
 • Page 39: Spille Titler I Tilfeldig Rekkefølge (Random-Funksjon)

  Vise den programmerte tittelrekkefølgen. • Under programmert gjengivelse, trykk tasten PROGRAM • Trykk tasten . De programmerte titlene vi- ses etter hverand-re. Deretter blinker visningen for den første programplassen PRG 01. Spille titler i tilfeldig rekkefølge (RANDOM-funksjon) RANDOM • Trykk tasten I displayet vises RDM.
 • Page 40: Garanti Og Service

  Ved ulovlig og uforskriftsmessig håndtering, bruk av makt og ved inngrep som ikke er utført av vår autoriserte serviceavdeling, bortfaller garantien. Dine lovmessig fastlagte garantirettigheter begrenses ikke av denne garantien. Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com - 38 -...
 • Page 41 CD-SPILLER KH 2328 For å sikre at reparasjonen blir gratis, ta kontakt med direktelinjen for service. Ha kassabilaget klart. Skriv navnet på avsenderen tydelig: Etternavn Fornavn Gate POSTNUMMER/STED Land Telefon Dato/underskrift Feilbeskrivelse: Garanti Kompernaß Service Norway Telefon: 0047 35 58 35 50 e-mail: support.no@kompernass.com...
 • Page 43 Ευρετήριο περιεχοµένων Σελίδα - 41 -...
 • Page 44 CD-PLAYER KH 2328 Αυτή η συσκευή έχει εγκριθεί και αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές προδιαγραφές της Οδηγίας ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, καθώς και της Οδηγίας περί συσκευών χαµηλής τάσης 2006/95/ΕΚ - 42 - 230 x 297 x 155 mm...
 • Page 45 Υπόδειξη για την αποσύνδεση δικτύου RADIO/OFF/CD Το πλήκτρο (Ισχύς) αυτής της συσκευής δεν αποσυνδέει πλήρως την συσκευή από το δίκτυο ρεύµατος. Εκτός από αυτό, η συσκευή λαµβάνει ρεύµα στη λειτουργία Standby (Αναµονή). Για την πλήρη αποσύνδεση της συκευής από το δίκτυο...
 • Page 46 OPEN/CLOSE TUNING FM ST. PROGRAM REPEAT NEXT PLAY/PAUSE BACK RANDOM STOP VOLUME RADIO/OFF/CD Προσοχή: Μ΄ν αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε µεµβράνες. Υπάρχει κίνδυνος πνιγµού! FM ST. Μεταχείριση των µπαταριών Οι µπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο CD-Play- er µε...
 • Page 47 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ συχνή ακρόαση µε τα ακουστικά και σε µεγάλη ένταση οδηγεί σε βλάβες της ακοής. Υπόδειξ΄: FM ST Εάν στο πεδίο λήψ΄ς πολύ αδύναµο µπορείτε να βελτιώσετε τ΄ λήψ΄ ανάλογα µε τ΄ν περίπτωσ΄ επιλέγοντας τ΄ ρύθµισ΄ . Σε αυτή τ΄ ρύθµισ΄ αναπαράγεται ο ήχος µο- νοφωνικά.
 • Page 48 OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE STOP Το CD δεν επιτρέπεται να γυρίζει πλέον όταν ανοίγετε τ΄ θήκ΄ CD. Μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτ΄ βλάβ΄. OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE PLAY STOP PLAY/PAUSE PLAY PLAY/PAUSE NEXT REPEAT REPEAT PROGRAM PROGRAM - 46 - NEXT BACK BACK REPEAT PRG01 NEXT BACK...
 • Page 49 PRG02 PLAY/PAUSE STOP STOP PROGRAM PRG 01 RANDOM RANDOM PLAY/PAUSE Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: • Ποτέ µην βυθίζετε την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! • Μην αφήνετε να διεισδύουν υγρά στο περίβληµα. - 47 -...
 • Page 50 Η παροχή εγγύησης ισχύει µόνο για σφάλµατα υλικού και κατασκευής. Η παροχή εγγύησης δεν ισχύει • για εξαρτήµατα φθοράς • για ζηµιές σε εύθραυστα µέρη, όπως είναι οι διακόπτες και οι µπαταρίες. - 48 -...
 • Page 51 - 49 -...
 • Page 52 - 50 -...
 • Page 53 Εγγύηση CD-Player KH 2328 Για την διασφάλιση της δωρεάν διαδικασίας επισκευής, καλέστε την Άµεση Γραµµή Σέρβις. Σε αυτήν την διαδικασία πρέπει να έχετε πρόχειρο το απόκοµµα ταµείου. Περιγραφή βλάβης:...
 • Page 55 INHALTSVERZEICHNIS Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Technische Daten Sicherheitshinweise Bedienelemente Inbetriebnahme Gebrauch Gerät ein-/ aussschalten,Tonquelle auswählen ........57 Lautstärke einstellen .
 • Page 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  CD-PLAYER KH 2328 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Der CD-Player mit Radio ist ausschließlich zum Wiedergeben von Musik-CDs und zum Hören von Ra- dioprogrammen bestimmt. Der CD-Player mit Radio ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriel- len Bereichen vorgesehen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts resultie-...
 • Page 57 Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden: • Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschrifts- mäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. • Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netz- kabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Ge- fährdungen zu vermeiden.
 • Page 58: Bedienelemente

  Hinweis: Beachten Sie, dass die Gummifüße des Gerä- tes auf lackierten,empfindlichen oder behan- delten Oberflächen Spuren hinterlassen kön- nen. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage unter die Füße des Gerätes. Bedienelemente Tragegriff Teleskopantenne CD-Fach OPEN/CLOSE FM ST. Bandwahlschalter ( TUNING Tuningregler ( FM ST.
 • Page 59: Gebrauch

  Stromversorgung herstellen • Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Netzkabelanschluss auf der Geräterückseite. • Schließen Sie den Netzstecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an. Der CD-Player mit Radio erkennt automatisch, wenn das Netzkabel an das Stromnetz angeschlossen ist und schaltet automatisch auf Netzbetrieb um.
 • Page 60: Cd-Funktionen

  CD-Funktionen CD einlegen • Wählen Sie mit dem Funktionsschalter die CD- Funktion an. • Klappen Sie den Tragegriff nach hinten. • Um das CD-Fach zu öffnen, drücken Sie die OPEN/CLOSE Klappe an der mit nach unten und lassen Sie dann los. Die Klappe des CD-Fachs wird nach oben aufge- klappt.
 • Page 61: Titel In Zufälliger Reihenfolge Abspielen (Random-Funktion)

  Im Display blinkt die Anzeige PRG01 für den Pro- grammplatz, dessen Titel bei der Wiedergabe zu- erst abgespielt werden soll. NEXT • Wählen Sie mit den Tasten wünschten Titel für den Programmplatz aus. • Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die PROGRAM Taste Im Display blinkt die Anzeige PRG02 für den Pro-...
 • Page 62: Entsorgen

  Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Ent- sorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Set- zen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungsein- richtung in Verbindung.
 • Page 63: Importeur

  Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 61 -...
 • Page 64 - 62 -...
 • Page 65 CD-Player KH 2328 Um einen kostenlosen Reparaturab- lauf zu gewährleisten, setzen Sie sich bitte mit der Service-Hotline in Verbindung. Halten Sie hierfür Ihren Kassenbeleg bereit. Absender bitte deutlich schreiben: Name Vorname Strasse PLZ/ORT Land Telefon Datum/Unterschrift Fehlerbeschreibung : Garantie Kompernaß Service Deutschland Tel.: +49 (0) 180 5 008107...
 • Page 66 - 64 -...

Table of Contents