LG WCP-300 User Manual

LG WCP-300 User Manual

Wireless charging pad
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
www.lg.com
LG Electronics, Inc
Wireless Charging Pad
WCP-300
User Manual
English
Svenska
Rev 1.0 EU
All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2014

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for LG WCP-300

 • Page 1 LG Electronics, Inc Wireless Charging Pad Contact office for compliance of this product : WCP-300 LG Electronics Inc. User Manual EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Rev 1.0 EU All rights reserved. LG Electronics Inc., 2014 www.lg.com...
 • Page 3 LG Electronics Inc., 25th July 2014 Note: For optimal performance and to prevent any damage to, or misuse of the WCP-300, please read all of the information carefully before using the WCP-300. Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc..
 • Page 4: Description Of Parts

  1 (um) ano, este produto não apresenta auf alle in den oben genannten Bereichen von der LG Electronics personne non agrée par LG et les produits dont le numéro de série a diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un defeitos de design, material ou de fabricação.
 • Page 5 2. Place the device on the wireless charging pad. NOTE: Make sure that the battery compartment (The center of the phone) is directly on the wireless charging pad. Otherwise, the device will not charge. NOTE: The WCP-300 is compatible with all QI certified devices.
 • Page 6: Charging Indicator

  Charging Indicator Function WCP-300 Status LED color Power supply disconnected Operating Power supply connected Solid Amber Charging Flickering Green Charging Charging complete Solid Green Precautions - Do not drop the Wireless Charging Pad from high places. - Do not modify, repair, or take the Wireless Charging Pad apart.
 • Page 7: Declaration Of Conformity

  1177 FCC ID: BEJWCP300 Declaration of Conformity Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares that this Wireless-charger WCP-300 is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete Declaration of Conformity may be requested through the following postal address: LG Electronics European Shared Service Center B.V.
 • Page 8: Safety Instructions

  Safety Instructions WARNING: Failure to follow the instructions may cause serious injury and even death. CAUTION: Failure to follow the instructions may cause injury to persons or damage to the product. - Read the owner’s manual carefully and keep it to hand. - When disconnecting the power adapter, always remove with the plug, do not pull the wire by itself.
 • Page 9 - Never operate this device if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to the LG Service Center for examination and repair.
 • Page 10 MEMO...
 • Page 11 LG Electronics Inc., 25 juli 2014 Obs! Läs all information noga innan du använder WPC-300, så får du bästa prestanda och undviker skador på WPC-300. Ändringar i den här handboken på grund av tryckfel eller faktafel får endast utföras av LG Electronics Inc.
 • Page 12: Förpackningens Innehåll

  1 (um) ano, este produto não apresenta auf alle in den oben genannten Bereichen von der LG Electronics personne non agrée par LG et les produits dont le numéro de série a diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un defeitos de design, material ou de fabricação.
 • Page 13 1. Kontrollera att USB-kabeln och strömadaptern sitter i och är anslutna till ett eluttag. 2. Placera enheten på den trådlösa laddningsplattan. OBS! Kontrollera att batterifacket (mitt på telefonen) ligger direkt mot den trådlösa laddningsplattan. Annars laddas enheten inte. OBS! WCP-300 kan användas med alla QI-certifierade enheter.
 • Page 14 Laddningsindikator Funktion WCP-300-indikatorlampa färg Strömförsörjning bortkopplad Off (av) I drift Strömförsörjning ansluten Fast gult sken Laddning Blinkande grönt sken Laddning Laddning slutförd Fast grönt sken Säkerhetsåtgärder – Undvik att tappa den trådlösa laddningsplattan från hög höjd. – Du får inte ändra, reparera eller ta isär den trådlösa laddningsplattan.
 • Page 15 – Be din återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp. 1177 FCC ID: BEJWCP300 Regelefterlevnad Härmed intygar LG Electronics European Shared Service Center B.V. att den trådlösa WCP-300-laddaren uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas från följande adress: LG Electronics European Shared Service Center B.V.
 • Page 16 Säkerhetsföreskrifter VARNING: Följs inte instruktionerna kan det leda till allvarliga skador och till och med dödsfall. VARNING: Följs inte instruktionerna kan det leda till person- eller produktskador. – Läs användarhandboken noggrant och ha den nära till hands. – När du kopplar bort strömadaptern ska du alltid hålla i kontakten, inte i själva sladden.
 • Page 17 – Använd inte enheten om det finns skador på sladd, kontakt, kabel eller skal. Om enheten inte fungerar som den ska eller om den har tappats eller skadats kan du lämna in den till LG:s servicecenter för undersökning och reparation. – Håll sladdar borta från varma ytor.
 • Page 18 MEMO...

Table of Contents