Download Print this page

Використання За Призначенням - AEG OMNI-RAD Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for OMNI-RAD:

Advertisement

ДОЗВІЛ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Це знімне обладнання має допуск для використання з
наступними приводними блоками:
OMNI 18C-PB......................................................... 18 V-
OMNI 300-PB ................................................ 220-240 V ~
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
OMNI-RAD
Номер виробу ............................................ 4407 06...
...00001-99999
Ділянка затискання свердлильного патрона ... 1-10 mm
ø свердління сталі................................................. 10 mm
ø свердління деревини ......................................... 18 mm
Шурупи для деревини ............................................ 4 mm
Кількість обертів холостого ходу ..................... 0-550 min
Крутильний момент .............................................. 12 Nm
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2014 ......... 0,79 kg
Інформація щодо вібрації
Сумарні значення вібрації (векторна сума трьох
напрямків), встановлені згідно з EN 62841.
Значення вібрації a
h
Свердління в металі
OMNI 18C-PB .................................................. 2.0 m/s
OMNI 300-PB ............................................... < 2,5 m/s
похибка K = ..................................................... 1,5 m/s
Пригвинчування
OMNI 18C-PB ............................................... < 2,5 m/s
OMNI 300-PB ............................................... < 2,5 m/s
похибка K = ..................................................... 1,5 m/s
Технічні дані та допуски знімного обладнання для
використання з різними приводними блоками наведені в
інструкціях з експлуатації знімного обладнання, що
використовується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Рівень вібрації, вказаний в цій інструкції, вимірювався
згідно з методом вимірювання, нормованим стандартом
EN 62841, і може використовуватися для порівняння
електроінструментів. Він призначений також для
попередньої оцінки навантаження від вібрації.
Вказаний рівень вібрації відповідає основним сферам
використання електроінструменту. Але якщо
електроінструмент використовується для іншої мети, з
іншими вставними інструментами або при
недостатньому технічному обслуговуванні, рівень
вібрації може бути іншим. Це може значно підвищити
навантаження від вібрації за весь період роботи.
Для точної оцінки навантаження від вібрації необхідно
також враховувати час, коли прилад вимкнений або
увімкнений, але фактично не використовується. Це може
значно зменшити навантаження від вібрації за весь
період роботи.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту
оператора від дії вібрації, наприклад: Технічне
обслуговування електроінструменту та вставних
інструментів, зігрівання рук, організація робочих
процесів.
УВАГА! Ознайомитись з усіма попередженнями з
безпечного використання, інструкціями,
ілюстративним матеріалом та технічними
характеристиками, які надаються з цим електричним
інструментом. Недотримання всіх наведених нижче
інструкцій може призвести до ураження електричним
струмом, пожежі та/або важких травм.
Зберігати всі попередження та інструкції для
використання в майбутньому.
ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДРИЛІВ
Інструкції з техніки безпеки для всіх операцій
Тримайте ввімкнутий інструмент лише за ізольовані
поверхні для тримання, коли виконуєте операції, під
час яких різальна частина або кріплення може
58
УКРАЇНСЬКА
сконтактувати з прихованою електропроводкою.
Різальна частина або кріплення, що контактує з
електроповодкою під напругою, можуть передати
напругу на неізольовані металеві частини
елекроінструменту та спричинити ураження оператора
електричним струмом.
Правила техніки безпеки при використанні довгих
свердел
Ніколи не застосовуйте більш високу швидкість, ніж
максимальна швидкість, вказана для свердла. На
більш високих швидкостях свердло може зігнутися, якщо
обертатиметься без контакту з оброблюваним виробом,
що може призвести до пошкодження.
-1
Завжди починайте роботу на низькій швидкості і
коли свердло контактує з оброблюваним виробом.
На більш високих швидкостях свердло може зігнутися,
якщо обертатиметься без контакту з оброблюваним
виробом, що може призвести до пошкодження.
Завжди застосовуйте тиск виключно вздовж осі
свердла і не натискайте надто сильно. Свердла
можуть згинатися і ламатися або призводити до втрати
2
контролю над пристроєм, що в свою чергу також може
2
призвести до пошкоджень.
2
ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА
2
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2
2
Не можна видаляти стружку або уламки, коли машина
працює.
Під час роботи на стінах, стелях або підлозі звертати
увагу на електричні кабелі, газові та водопровідні лінії.
Пил, що утворюється під час роботи, часто буває
шкідливим для здоров'я; він не повинен потрапляти в
організм. Використовувати засоби для відсмоктування
пилу та додатково носити відповідну маску для захисту
від пилу. Відкладення пилу ретельно видаляти,
наприклад, пилососом.
Не можна обробляти матеріал, що містить азбест.
Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну
акумуляторну батарею
Перед будь-якими роботами на машині витягнути штекер
із штепсельної розетки.
Пристрій автоматично перезапускається, коли він
заблокований. Слід негайно вимкнути пристрій, якщо він
блокується. Не вмикайте пристрій знову, поки він ще
заблокований, оскільки при цьому може виникати
віддача із значним реактивним зусиллям. Визначте, чому
пристрій був заблокований та усуньте причину. При
цьому дотримуйтесь правил техніки безпеки.
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
В комбінації з приводним блоком AEG OMNIPRO кутову
свердлильну голівку можна використовувати для
свердління та пригвинчування деревини, металів та
полімерних матеріалів.
Цей прилад можна використовувати тільки за
призначенням так, як вказано в цьому документі.
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС
Як виробник, ми заявляємо на власну відповідальність,
що виріб, описаний у "Технічних даних", відповідає всім
застосовним положенням директив 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EG, та наступним гармонізованим
нормативним документам:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018+A11:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-11-20
Alexander Krug
Managing Director
Уповноважений із складання технічної документації.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Використовувати комплектуючі та запчастини тільки від
AEG. Деталі, заміна яких не описується, замінювати
тільки в відділі обслуговування клієнтів AEG (зверніть
увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").
У разі необхідності можна запросити креслення з
зображенням вузлів машини в перспективному вигляді,
для цього потрібно звернутися в ваш відділ
обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний
номер на фірмовій табличці з даними машини.
СИМВОЛИ
УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!
Перед будь-якими роботами на машині
вийняти змінну акумуляторну батарею
(OMNI 18C-PB)
Перед будь-якими роботами на машині
витягнути штекер із штепсельної розетки.
(OMNI 300-PB).
Уважно прочитайте інструкцію з
експлуатації перед введенням приладу в
дію.
Електроприлади, батареї/акумулятори
заборонено утилізувати разом з побутовим
сміттям.
Електричні прилади і акумулятори слід
збирати окремо і здавати в спеціалізовану
компанію для утилізації відповідно до норм
охорони довкілля.
Зверніться до місцевих органів або до
вашого дилера, щоб отримати адреси
пунктів вторинної переробки та пунктів
прийому.
Європейський знак відповідності
Британський знак відповідності
Український знак відповідності
Євроазіатський знак відповідності
УКРАЇНСЬКА
59

Advertisement

loading