Makita 6260D Instruction Manual
Hide thumbs Also See for 6260D:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Driver Drill
Akku-Bohrschrauber
Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka
Беспроводная завинчивающая дрель
6260D
6270D
6280D
6390D
Instruction Manual
Betriebsanleitung
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6260D

 • Page 1 Cordless Driver Drill Instruction Manual Akku-Bohrschrauber Betriebsanleitung Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka Instrukcja obsługi Беспроводная завинчивающая дрель Инструкция по эксплуатации 6260D 6270D 6280D 6390D...
 • Page 3: Specifications

  Switch trigger Graduations 13 Ring Reversing switch lever Adjusting ring 14 Tighten Low speed 10 Drill marking SPECIFICATIONS Model 6260D 6270D 6280D 6390D Capacities Steel ..........10 mm 10 mm 10 mm 13 mm Wood ..........21 mm 25 mm...
 • Page 4 18. Check damaged parts Do not store the tool and battery cartridge in – Before further use of the tool, a guard or other part locations where the temperature may reach or that is damaged should be carefully checked to exceed 50°C (122°F).
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Adjusting the fastening torque (Fig. 5) The fastening torque can be adjusted in 17 steps by turn- CAUTION: ing the adjusting ring so that its graduations are aligned • Always be sure that the tool is switched off and the bat- with the pointer on the tool body.
 • Page 6: Ec Declaration Of Conformity

  ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 7: Technische Daten

  12 Werkzeugverriegelung Elektronikschalter Teilstriche 13 Klemmring Drehrichtungsumschalter Einstellring 14 Anziehen Niedrige Drehzahl 10 Bohrsymbol TECHNISCHE DATEN Modell 6260D 6270D 6280D 6390D Bohrleistung Stahl ..........10 mm 10 mm 10 mm 13 mm Holz ..........21 mm 25 mm 25 mm 36 mm Holzschraube .......
 • Page 8 13. Werkzeuge sorgfältig warten 21. Entsorgung des Akkus – Halten Sie Schneidwerkzeuge stets scharf und – Achten Sie darauf, daß der Akku gemäß den Her- sauber, um höhere Leistung und Sicherheit zu stelleranweisungen vorschriftsmäßig entsorgt erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen für die wird.
 • Page 9 (Batterieverordnung) muß der ver- brauchte Akku bei einer öffentlichen Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. 1) Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kunden- • Schalten Sie die Maschine stets aus, bevor Sie den dienst oder Ihrem Fachhändler zum Akku anbringen oder abnehmen.
 • Page 10: Montage

  Drehzahlumschalter (Abb. 4) BETRIEB Um die Getriebeuntersetzung zu ändern, schalten Sie Schrauben (Abb. 7) zunächst die Maschine aus, und dann schieben Sie den Drehzahlumschalter auf die Stellung “2” für hohe Dreh- VORSICHT: zahl, oder auf die Stellung “1” für niedrige Drehzahl. Ver- •...
 • Page 11: Ce-Konformitätserklärung

  Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Ver- letzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- Kundendienststelle. • Schraubendrehereinsätze • Schleifteller •...
 • Page 12: Dane Techniczne

  Skala 14 Zakręcanie Dźwignia przełącznika zmiany Pierścień regulacyjny kierunku 10 Symbol wiercenia Niska prędkość 11 Wskazówka DANE TECHNICZNE Model 6260D 6270D 6280D 6390D Możliwość wiercenia Stal ..........10 mm 10 mm 10 mm 13 mm Drewno .......... 21 mm 25 mm...
 • Page 13 11. Pewnie mocuj obrabiane elementy 20. Naprawy urządzenia powinny być wykonywane – Użyj ścisków lub imadła do zamocowania tylko przez osobę wykwalifikowaną obrabianych elementów. Jest to bezpieczniejsze – To urządzenie jest wykonane zgodnie niż używanie rąk, a dodatkowo zwalnia obie ręce odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa.
 • Page 14: Opis Działania

  Wskazówki dotyczące zachowania maksymalnej OPIS DZIAŁANIA żywotności akumulatora OSTRZEŻENIE: Ładuj wkładkę akumulatorową, zanim rozładuje • Przed przystąpieniem do regulacji lub sprawdzenia się ona całkowicie. narzędzia upewnij się, czy jest ono wyłączone i czy Zawsze, kiedy zauważysz obniżenie mocy akumulator został wyjęty. urządzenia, przerwij pracę...
 • Page 15 Regulacja momentu dokręcającego (Rys. 5) UWAGA: • Podczas wkręcania wkrętów do drewna, wywierć Moment dokręcający może być regulowany w 17 najpierw otwory prowadzące, aby ułatwić wkręcanie i krokach poprzez obracanie pierścieniem regulacyjnym zapobiec rozszczepieniu materiału. Zapoznaj się z tak, że podziałka skali na pierścieniu znajdzie się tabelą.
 • Page 16 W celu zapewnienia BEZPIECZEŃSTAWA pracy i Poziom szumów w trakcie pracy może przekroczyć NIEZAWODNOŚCI urządzenia naprawy, konserwacja i 85 dB (A). regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowane – Noś ochraniacze uszu. – lub fabryczne punkty napraw firmy Makita, wyłącznie z Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej użyciem części zamiennych firmy Makita.
 • Page 17: Русский Язык

  Рычаг изменения скорости 12 Втулка Рычаг обратного Деления 13 Кольцо переключения Кольцо регулировки 14 Завинтите ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модели 6260D 6270D 6280D 6390D Функциональные возможности Сталь ........... 10 мм 10 мм 10 мм 13 мм Дерево ......... 21 мм 25 мм...
 • Page 18 10. Не прилагайте усилие к шнуру 19. Предостережение (если подсоединен) – Использование любой другой принадлежности – Никогда не носите инструмент за шнур и не или присоединения, отличного от рекомендуемого дергайте за него для отсоединения его из в этой инструкции, может привести к опасности розетки.
 • Page 19: Описание Функционирования

  Не храните инструмент и батарейный Некоторые материалы содержат химические картридж в местах, где температура может вещества, которые могут быть токсичными. достигнуть или превзойти 50°C. Соблюдайте осторожность для Не сжигайте батарейный картридж, даже предотвращения вдыхания пыли и контакта если он серьезно поврежден или срок его с...
 • Page 20 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ • Всегда проверяйте направление вращения перед Операция завинчивания (Рис. 7) эксплуатацией. • Используйте рычаг обратного переключения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: только после полной остановки инструмента. • Подрегулируйте кольцо регулировки для Изменение направления вращения до остановки правильного крутящего момента для Вашей инструмента может привести к повреждению работы.
 • Page 21 обслуживание или регулировка должны проводиться Bucks MK15 8JD, ENGLAND в уполномоченных центрах по техобслуживанию или заводских центрах Makita, используя всегда Ответственный производитель: запасные части Makita. Корпорация Makita, Анжо, Айчи, Япония ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Эти принадлежности или приспособления рекомендуются для использования...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884535A209...

This manual is also suitable for:

6270d6280d6390d

Table of Contents