Makita BSS500 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for BSS500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Circular Saw
GB
Batteridriven cirkelsåg
S
Batteridrevet sirkelsag
N
Akkukäyttöinen pyörösaha
FIN
Bezvada diskzāģis
LV
Belaidis diskinis pjūklas
LT
Juhtmeta ketassaag
EE
Аккумуляторная циркулярная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
BSS500
BSS501
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BSS500

 • Page 1 Cordless Circular Saw INSTRUCTION MANUAL Batteridriven cirkelsåg BRUKSANVISNING Batteridrevet sirkelsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pyörösaha KÄYTTÖOHJE Bezvada diskzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis diskinis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta ketassaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная циркулярная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BSS500 BSS501...
 • Page 2 007970 013772 012128 007971 007972 008050 007973 007974 007975 007976 007977 007978...
 • Page 3 007979 007980 007981 007982 007983 001145...
 • Page 4: Specifications

  Makita Corporation responsible vibration total value (tri-axial vector sum) manufacturer declare that the following Makita determined according to EN60745: machine(s): Designation of Machine: Work mode : cutting wood Cordless Circular Saw Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Model No./ Type: BSS500, BSS501...
 • Page 5 And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN60745 The technical documentation is kept by: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England A typical illustration of proper hand support and workpiece support.
 • Page 6 the blade comes to a complete stop. Never 16. ALWAYS hold the tool firmly with both hands. attempt to remove the saw from the work or NEVER place your hand or fingers behind the pull the saw backward while the blade is in saw.
 • Page 7 Additional safety warnings 23. Use extra caution when cutting damp wood, pressure treated lumber, or wood containing knots. Maintain smooth advancement of tool without decrease in blade speed to avoid overheating the blade tips. 24. Do not attempt to remove cut material when blade is moving.
 • Page 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any conductive material. CAUTION: Avoid storing battery cartridge in a Always be sure that the tool is switched off and the • container with other metal objects such battery cartridge is removed before adjusting or as nails, coins, etc.
 • Page 9 For straight cuts, align the A position on the front of the up at the front of the tool. base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the Use only the Makita wrench to install or remove • B position with it.
 • Page 10: Operation

  If you need any assistance for more details regarding ejected from saw. Use eye protection to help avoid these accessories, ask your local Makita Service Center. injury. Saw blades •...
 • Page 11 Använd hörselskydd ENH101-16 Gäller endast Europa ENG900-1 Vibration EU-konformitetsdeklaration Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare enligtEN60745: deklarerar att följande Makita-maskin(er): Maskinbeteckning: Arbetsläge: sågning i trä Batteridriven cirkelsåg Vibrationsemission (a ) : 2,5 m/s eller mindre Modellnr./ Typ: BSS500, BSS501...
 • Page 12 Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringsdokument: EN60745 Den tekniska dokumentationen förs av: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England D e t ä r l ä m p l i g t a t t h å l l a h ä n d e r n a o c h a t t 30.1.2009...
 • Page 13 försöka ta bort sågen från arbetsstycket eller dra sågen bakåt när klingan är i rörelse. Undersök och åtgärda orsaken till att klingan fastnar. När sågen startas igen i arbetsstycket ska du centrera sågklingan i skäret och kontrollera att ingen sågtand är i ingrepp i materialet. Om sågbladet sitter fast i materialet kan sågen klättra upp eller medföra bakåtkast när sågen startas på...
 • Page 14 Ytterligare säkerhetsvarningar 23. Var extra försiktig vid sågning i fuktigt, tryckbehandlat och kvistigt trä. Bibehåll mjuk rörelse framåt med maskinen, utan att klingans hastighet minskar, för att undvika överhettning av klingspetsarna. 24. Försök inte att ta bort sågat material medan klingan roterar.
 • Page 15 FUNKTIONSBESKRIVNING Kortslut inte batterikassetten. Rör inte polerna något strömförande material. FÖRSIKTIGT! Undvik förvara batterikassetten Se alltid till att maskinen är avstängd och • tillsammans med andra metallobjekt som batterikassetten borttagen innan du justerar eller t ex spikar, mynt etc. kontrollerar maskinens funktioner. Skydda batteriet mot vatten och regn.
 • Page 16 Fig.12 avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetspärren. Anslut en dammsugare från Makita när du vill ha rent Returnera maskinen till MAKITA servicecenter för under sågningen. Monter dammsugaranslutningen på reparation INNAN du fortsätter att använda den.
 • Page 17: Valfria Tillbehör

  är avsedda för. klingan har stannat och ta sedan bort maskinen. Rikta in Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver maskinen längs en ny såglinje och starta sågningen på ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 18: Tekniske Data

  EF-samsvarserklæring Vibrasjon ansvarlig produsent erklærer Makita totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) Corporation at følgende Makita-maskin(er): bestemt i henhold til EN60745: Maskinbetegnelse: Batteridrevet sirkelsag Arbeidsmåte: Saging av tre Modellnr./type: BSS500, BSS501 Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre er serieprodusert og...
 • Page 19 2006/42/EC Og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Typisk illustrasjon av riktig håndstøtte og 30.1.2009 støtte for arbeidsstykket.
 • Page 20 10. Når bladet setter seg fast, eller når du av en 15. Vær ekstra forsiktig når sager eller annen grunn vil avbryte sagingen, må du eksisterende vegger eller andre områder uten slippe startbryteren og holde sagen i ro i innsyn. Det fremstikkende bladet kan treffe materialet inntil bladet har stoppet helt.
 • Page 21 bladet trenger en viss tid for å stoppe etter at 28. Forsøk aldri å sage mens sirkelsagen holdes bryteren er sluppet. opp ned i en skrustikke. Dette er ekstremt 22. For å kontrollere nedre vern, åpne det for farlig og kan forårsak alvorlige ulykker. hånd, slipp det og kontroller at det lukkes.
 • Page 22 FUNKSJONSBESKRIVELSE Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige FORSIKTIG: forbrenninger eller til og med en eksplosjon. Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • Hvis du får elektrolytt i øynene, må...
 • Page 23 å gå bare du trykker på startbryteren, uten at du også må trykke på AV-sperrehendelen. Fig.11 Ta med maskinen til et MAKITA-servicesenter for å Fig.12 få den reparert FØR videre bruk. Hvis du vil sage så rent som mulig, kan du koble en AV-sperrehendelen må...
 • Page 24: Valgfritt Tilbehør

  Makitas autoriserte servicesentre, borti det. Slå på kutteren og vent til bladet oppnår full og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. hastighet. Nå kan du ganske enkelt bevege sagen over VALGFRITT TILBEHØR overflaten på...
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745- Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s ENG901-1 standardin mukaan: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo mitattu • Malli BSS500 standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Äänenpainetaso (L ): 75 dB (A) Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää • Epätarkkuus (K): 3 dB (A) myös altistumisen alustavaan arviointiin.
 • Page 26 ENH101-16 Säädä leikkaussyvyys työkappaleen Koskee vain Euroopan maita paksuuden mukaan. Pienempi osa kuin terän VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA täysi hammas tulee olla näkyvillä työkappaleen alapuolella. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Älä koskaan pidä sahattavaa kappaletta vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan käsissä polvilla.
 • Page 27 Ota sahasta tukeva ote molemmin käsin ja 13. Älä käytä tylsiä tai vioittuneita teriä. Tylsät tai pidä käsiä sellaisessa asennossa, että voit väärin asetetut terät tekevät kapean sahausuran, ottaa vastaan mahdollisen takapotkun josta on seurauksena ylimääräistä kitkaa, terän aiheuttamat voimat. Sijoita vartalo jommalle taipuminen ja takapotku.
 • Page 28 21. Varmista, että alasuojus peittää terän, ennen Kuva 2 kuin asetat sahan penkille lattialle. Suojaamaton ja liikkuva terä voi liikuttaa sahaa taaksepäin leikaten mitä sen eteen tulee. Ota huomioon aika, jonka kuluu terän pysähtymiseen sahan sammuttamisen jälkeen. 22. Voit tarkistaa alasuojuksen avaamalla sen käsin ja sitten vapauttamalla seuraten samalla, miten se sulkeutuu.
 • Page 29: Toimintojen Kuvaus

  ENC007-7 TOIMINTOJEN KUVAUS AKKUA KOSKEVIA HUOMIO: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä Akun asentaminen tai irrottaminen tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. Kuva1 Älä...
 • Page 30 Kuva11 vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä työkalua, jos se Kuva12 käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä painamalla Jos haluat tehdä sahaustyön siististi, kytke sahaan ilman, että lukituksen vapautusnappia painetaan Makita-pölynimuri. Kiinnitä pölysuutin työkaluun ruuvilla. alas. Toimita työkalu MAKITA-huoltoon Kytke sitten pölynimurin letku pölysuutimeen kuvan korjattavaksi ENNEN käytön jatkamista.
 • Page 31 Hiiliharjojen vaihtaminen punaista ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa Kuva17 vammoja joko sinulle tai sivullisille. Irrota ja tarkista hiiliharjat säännöllisesti. Vaihda uusiin, Työnnä sahaa kevyesti suoraan eteenpäin. Sahan • kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin saakka. Pidä pakottaminen tai vääntäminen johtaa moottorin hiiliharjat puhtaina ja vapaina liukumaan pitimissään.
 • Page 32 ): 76 dB (A) Nenoteiktība (K): 3 dB (A) ENH101-16 Skaņas līmenis strādājot var pārsniegt 80 dB (A). Tikai Eiropas valstīm EK Atbilstības deklarācija Lietojiet ausu aizsargus Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs ENG900-1 ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Vibrācija darbarīks/-i: Vibrācijas kopējā...
 • Page 33 Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standartdokumentiem: EN60745 Tehnisko dokumentāciju uztur: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglija S t a n d a r t a a t t ē l s p a r e i z a m r o k u u n 30.1.2009...
 • Page 34 10. Ja asmens ieķīlējas vai kāda iemesla dēļ 16. VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar abām neļauj pabeigt zāģēšanu, atlaidiet mēlīti un rokām. NEKAD nelieciet rokas vai pirkstus aiz nekustinot turiet zāģi materiālā, kamēr zāģa. Ja rodas atsitiens, zāģis var ātri atlekt asmens pilnībā...
 • Page 35 Neapklāts asmens ir ĻOTI BĪSTAMS, un tas var radīt nopietnus ievainojumus. Papildu drošības brīdinājumi 23. Ievērojiet sevišķu piesardzību, zāģējot mitru koksni, ar spiedienu apstrādātu zāģmateriālu vai zarus. Noregulējiet zāģēšanas ātrumu tā, lai darbarīks vienmērīgi palielinātu ātrumu, nesamazinot asmens ātrumu un nepieļaujot asmens malu pārkaršanu.
 • Page 36 FUNKCIJU APRAKSTS Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu. UZMANĪBU: Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Neskarieties pie termināliem ar jebkāda pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir veida vadītspējīgiem materiāliem.
 • Page 37 Pārbaudiet, vai asmens ir uzstādīts tā, ka zāģa priekšējās daļas ar vajadzīgo zāģēšanas līniju. Lai • zobi ir vērsti augšup pret darbarīka priekšpusi. zāģētu 45° slīpā leņķī, savietojiet ar to B stāvokli. Asmeni uzstādiet vai noņemiet tikai ar Makita • Slēdža darbība uzgriežņu atslēgu. Att.6 Lai noņemtu asmeni, nospiediet roktura slēdzi, lai asmens...
 • Page 38: Papildu Piederumi

  Centieties izvairīties no tādas Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija zāģa pozīcijas, kad no zāģa izmestās skaidas un putekļi par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita ir vērsti pret operatoru. Lai izvairītos no savainojumiem, apkopes centrā.
 • Page 39 Paklaida (K) : 1,5 m/s ENG901-1 EN60745: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas • Modelis BSS500 pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu. Garso slėgio lygis (L ): 75 dB (A) Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali •...
 • Page 40 Mechanizmo paskirtis: ar tarp kojų. Ruošinį pritvirtinkite prie stabilaus Belaidis diskinis pjūklas darbastalio. Labai svarbu tinkamai paremti ruošinį, Modelio Nr./ tipas: BSS500, BSS501 kad kiltų kuo mažiau pavojų kūnui, kad nelinktų priklauso serijinei gamybai ir geležtė ir kad neprarastumėte kontrolės.
 • Page 41 Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis, rankas geležtės reguliavimas pasikeis pjaunant, geležtė laikykite taip, kad jos atlaikytų atatrankos jėgą. gali sulinkti ar iššokti. Stovėkite bet kurioje geležtės pusėje, bet ne 15. Būkite ypač atsargūs, kai darote pjūvius vienoje linijoje su ja. Dėl atatrankos pjūklas gali sienose arba kitose aklinose vietose.
 • Page 42 laiką, kurio reikia, kad atleidus jungiklį geležtė 28. Nemėginkite pjauti apskritu pjūklu apvertę jį sustotų. spaustuvuose. Tai ypač pavojinga ir gali 22. Norėdami patikrinti apatinį apsaugos įtaisą, sukelti rimtus nelaimingus atsitikimus. atidarykite apatinį apsaugos įtaisą ranka, tuomet atleiskite ir stebėkite, kaip jis užsidaro. Taip pat patikrinkite, ar atitraukimo rankenėlė...
 • Page 43: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Neardykite akumuliatoriaus kasetės. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai DĖMESIO: kelia perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • pavojų. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru o akumuliatorių...
 • Page 44 įrankį, atiduokite jį suremontuoti į Dulkių siurblio prijungimas „MAKITA" techninio aptarnavimo centrą. Pav.11 NIEKADA neužklijuokite lipnia juostele • nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei Pav.12 funkcijos. Norėdami atlikti švarią pjovimo operaciją, prie šio įrankio prijunkite „MAKITA" dulkių siurblį. Varžtais prie įrankio...
 • Page 45: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, tolygiai stumdami, kol baigsite pjauti. apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Norėdami nupjauti tiksliai, įrankį stumkite tiesiai, turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros vienodu greičiu. Jeigu tiesia linija nupjauti nepavyksta, centras; reikia...
 • Page 46: Tehnilised Andmed

  Müratase töötamisel võib ületada 80 dB (A). ENH101-16 Kandke kõrvakaitsmeid Ainult Euroopa riigid ENG900-1 EÜ vastavusdeklaratsioon Vibratsioon Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): summa) määratud vastavalt EN60745: Masina tähistus: Juhtmeta ketassaag Töörežiim: puidu lõikamine...
 • Page 47 2006/42/EC Ning toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele: EN60745 Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Illustratsioon õige käeasendi ja töödeldava Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa detaili toetamise kohta. 30.1.2009 000186 Hoidke elektritööriista...
 • Page 48 10. Kui lõiketera kinni kiilub või mis tahes 15. Olge eriti ettevaatlik, kui teostate lõikeid põhjusel katkestab lõikamise, vabastage olemasolevatesse seintesse või muudes päästik hoidke tööriista liikumatult varjatud piirkondades. Väljaulatuv lõiketera võib materjalis seni, kuni tera täielikult lõikuda objektidesse, võib põhjustada seiskunud.
 • Page 49 21. Enne sae asetamist pingile või põrandale Joon. 2 jälgige alati, et alumine piire kataks lõiketera. Kaitsmata, vabalt liikuv tera võib põhjustada sae tahapoole liikumise ja lõikumise ükskõik millesse oma liikumisteel. Olge teadlik ajast, mis kulub lõiketera seiskumiseks pärast tööriista väljalülitamist.
 • Page 50 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS HOIATUS: ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva HOIATUS: kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine akukassett eemaldatud.
 • Page 51 • hambad on suunatud tööriista esiosas üles. paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib Kasutage tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi • ainult Makita mutrivõtit. väljalülitatud asendisse. Tera eemaldamiseks vajutage võlli lukku, et tera ei Ärge tõmmake lüliti päästikut jõuga...
 • Page 52 Kui soovite puhtamalt lõigata, ühendage tööriista külge • teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja Makita tolmuimeja. Paigaldage tolmuotsak kruvi abil lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud. tööriista külge. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi tolmuotsakuga, nagu joonisel näidatud.
 • Page 53: Технические Характеристики

  ENG905-1 Шум Распространение вибрации (a ): 2,5 м/с или Типичный уровень взвешенного звукового давления менее (A), измеренный в соответствии с EN60745: Погрешность (K): 1,5 м/с ENG901-1 Модель BSS500 Заявленное значение распространения • вибрации измерено в соответствии со Уровень звукового давления (L ): 75 дБ...
 • Page 54 Процедуры резки устройства Makita: ОПАСНОСТЬ: Держите руки на Обозначение устройства: расстоянии от места распила и пилы. Аккумуляторная циркулярная пила Держите вторую руку на дополнительной Модель/Тип: BSS500, BSS501 ручке или корпусе мотора. Удержание являются серийными изделиями и инструмента обеими руками позволит...
 • Page 55 Всегда используйте дисковые пилы При повторном включении циркулярной соответствующего размера и формы пилы, когда она находится в детали, отверстий для шпинделя (ромбовидные отцентрируйте диск пилы в пропиле и или круглые). Пилы с несоответствующим убедитесь, что зубья пилы не касаются креплением будут работать эксцентрически, распиливаемой...
 • Page 56 16. ВСЕГДА держите инструмент обеими других распилов нижнее ограждение должно руками. НИКОГДА не помещайте руки или работать автоматически. пальцы сзади пилы. В случае отдачи, пила 21. Перед тем как положить пилу на верстак может легко отскочить назад на вашу руку, что или...
 • Page 57 31. Всегда используйте пилы, Рис. 1 рекомендованные в данном руководстве. Не используйте какие-либо абразивные диски. 32. Пилы должны быть острыми и чистыми. Смола и древесный пек, затвердевшие на дисковых пилах, снижают производительность пилы и повышают потенциальный риск отдачи. Содержите пилу в чистоте. Для этого снимите ее...
 • Page 58 ОПИСАНИЕ Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой: ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Не прикасайтесь к контактам какими- либо токопроводящими предметами. Избегайте хранить аккумуляторный ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: блок в контейнере вместе с другими Перед регулировкой или проверкой • металлическими предметами, такими функционирования всегда отключайте как гвозди, монеты и т. п. инструмент...
 • Page 59 курковый выключатель без нажатия на рычаг снимите и зарядите аккумуляторный блок. разблокировки. ПЕРЕД дальнейшим использованием отремонтируйте инструмент в Регулировка глубины резки сервисном центре компании MAKITA. Рис.3 Фиксировать рычаг разблокировки при помощи • липкой ленты и вносить изменения в его ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конструкцию ЗАПРЕЩЕНО.
 • Page 60 Для снятия или установки дисков пользуйтесь Рис.13 • только ключом Makita. Крепко держите инструмент. Данный инструмент Для снятия диска, нажмите на замок вала, чтобы оборудован и передней рукояткой, и задней ручкой. диск не вращался, и ослабьте шестигранный болт, Для надежного удержания инструмента пользуйтесь...
 • Page 61: Дополнительные Аксессуары

  БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 64 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884706D981...

This manual is also suitable for:

Bss501

Table of Contents