Makita DJS200 Instruction Manual

Makita DJS200 Instruction Manual

Cordless metal shear
Hide thumbs Also See for DJS200:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Bezpečnostní Výstrahy
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Metal Shear
Akumulatorowe Nożyce Do
PL
Blachy
Akkumulátoros fémnyíró
HU
Akumulátorové nožnice na
SK
plech
Akumulátorové nůžky na
CS
plech
Акумуляторні ножиці для
UK
листового металу
Foarfecă de metal fără fir
RO
Akku-Blechschere
DE
DJS200
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
9
15
21
26
31
37
42

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJS200

 • Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Blachy Akkumulátoros fémnyíró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorové nožnice na NÁVOD NA OBSLUHU plech Akumulátorové nůžky na NÁVOD K OBSLUZE plech Акумуляторні ножиці для ІНСТРУКЦІЯ З листового металу ЕКСПЛУАТАЦІЇ Foarfecă de metal fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Blechschere BETRIEBSANLEITUNG DJS200...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DJS200 Max. cutting capacities * Steel up to 400 N/mm 2.0 mm (14 ga) Stainless Steel up to 600 N/mm 1.6 mm (16 ga) Strokes per minute 0 - 3,000 min Overall length 345 mm Rated voltage D.C.
 • Page 5: Safety Warnings

  WARNING: DO NOT let comfort or famil- WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared val- iarity with product (gained from repeated ue(s) depending on the ways in which the tool is used use) replace strict adherence to safety especially what kind of workpiece is processed.
 • Page 6: Functional Description

  ► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge 18. Keep the battery away from children. SAVE THESE INSTRUCTIONS. CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, CAUTION: Only use genuine Makita batteries. it may accidentally fall out of the tool, causing injury to Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that you or someone around you. have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will CAUTION:...
 • Page 7 Lighting the lamp NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. CAUTION: Do not look in the light or see the NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when source of light directly. the battery protection system works. To turn on the lamp, slightly pull the switch trigger, and Tool / battery protection system then release it. The lamp goes out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger. ► Fig.4: 1.
 • Page 8: Operation

  CAUTION: These accessories or attachments Loosen bolts with the hex wrench (5/32"). Move the are recommended for use with your Makita tool side blade L back and forth to adjust it. Then tighten the specified in this manual. The use of any other three bolts with the hex wrench (5/32"). accessories or attachments might present a risk of ► Fig.10: 1. Bolt 2. Side blade L injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 9: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DJS200 Maks. zakres cięcia* Stal do 400 N/mm 2,0 mm (14 ga) Stal nierdzewna do 600 N/mm 1,6 mm (16 ga) Liczba oscylacji na minutę 0–3 000 min Długość całkowita 345 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 18 V Ciężar netto 2,2–2,5 kg • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Page 10: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Nie pozostawiać załączonego elektronarzę- OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane pod- dzia. Można uruchomić elektronarzędzie tylko czas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia wtedy, gdy jest trzymane w rękach. mogą się różnić od wartości deklarowanej w Zapewnić stałe podłoże. zależności od sposobu użytkowania narzędzia, Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej a w szczególności od rodzaju obrabianego miejsca pracy na wysokości.
 • Page 11: Opis Działania

  PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- 12. Używać akumulatorów tylko z produktami okre- lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest ślonymi przez firmę Makita. Zastosowanie akumula- ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. torów w niezgodnych produktach może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu. Wkładanie i wyjmowanie 13.
 • Page 12 Zabezpieczenie przed nadmiernym Wskazanie stanu naładowania rozładowaniem akumulatora To zabezpieczenie jest aktywowane, gdy stan nałado- Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem wania akumulatora jest niski. W takiej sytuacji należy ► Rys.2: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny wyjąć akumulator z narzędzia i naładować go. Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu Działanie przełącznika wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund. PRZESTROGA: Przed włożeniem akumulatora Lampki wskaźnika Pozostała do narzędzia należy zawsze sprawdzić, czy spust energia przełącznika działa prawidłowo i czy powraca do akumulatora położenia wyłączenia po jego zwolnieniu.
 • Page 13 Zaczep MONTAŻ PRZESTROGA: Nie wolno wieszać narzędzia PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac wysoko lub na potencjalnie niestabilnej powierzchni. konserwacyjnych przy narzędziu upewnić się, ► Rys.9: 1. Rowek 2. Zaczep 3. Wkręt że jest ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. Zaczep służy do wygodnego, tymczasowego zawie- Zdejmowanie i zakładanie ostrzy szania narzędzia. Można go zamontować z jednej lub z drugiej strony narzędzia. Aby zamontować zaczep, należy wsunąć go w rowek PRZESTROGA: Nigdy nie zdejmować ostrzy w obudowie narzędzia znajdujący się z obu stron, a gołymi rękami.
 • Page 14: Akcesoria Opcjonalne

  W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Klucz imbusowy (5/32″) •...
 • Page 15: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DJS200 Max. vágóteljesítmény * Acél 400 N/mm 2,0 mm (14 ga) Rozsdamentes acél 600 N/mm 1,6 mm (16 ga) Löketszám percenként 0 - 3 000 min Teljes hossz 345 mm Névleges feszültség 18 V, egyenáram Tiszta tömeg 2,2 - 2,5 kg • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. •...
 • Page 16: Biztonsági Figyelmeztetés

  BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri hasz- FIGYELMEZTETÉS nálatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A A szerszámgépekre vonatkozó HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati általános biztonsági útmutatóban szereplő biztonsági előírások figyelmeztetések megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
 • Page 17: A Működés Leírása

  Az akkumulátor ártalmatlaní- tásakor tartsa be a helyi előírásokat. VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 18 Véletlenszerű újraindítást megelőző MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi funkció szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. MEGJEGYZÉS: Az első (bal oldali szélső) jelzőlámpa Ha a kapcsológombot meghúzva tartva helyezi be az villog, ha az akkumulátorvédő rendszer működik. akkumulátort, a szerszám nem indul el. A szerszám bekapcsolásához először engedje el, majd Szerszám-/akkumulátorvédő húzza meg a kapcsológombot. rendszer A lámpa bekapcsolása A gép szerszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja az nézze egyenesen a fényforrást. áramellátást, így megnöveli a szerszám és az akku- mulátor élettartamát. A gép használat közben auto- A lámpa bekapcsolásához enyhén húzza meg a kap- matikusan leáll, ha a szerszám vagy az akkumulátor a csológombot, majd engedje el. A lámpa a kapcsoló- következő állapotok valamelyikébe kerül: gomb elengedése után 10 másodperccel alszik ki.
 • Page 19 MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, Lazítsa meg a csavarokat az imbuszkulccsal (5/32″). benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. A beállításhoz mozgassa előre-hátra a B oldalsó Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést nyírópengét. Ezután szorítsa meg a három csavart az okozhatnak. imbuszkulccsal (5/32″). ► Ábra10: 1. Csavar 2. B oldalsó nyírópenge A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. 19 MAGYAR...
 • Page 20 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Imbuszkulcs (5/32″) • Eredeti Makita akkumulátor és töltő MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek. 20 MAGYAR...
 • Page 21: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DJS200 Max. kapacity rezania * Oceľ do 400 N/mm 2,0 mm (14 ga.) Nehrdzavejúca oceľ do 600 N/mm 1,6 mm (16 ga.) Pohyby za minútu 0 – 3 000 min Celková dĺžka 345 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 18 V Čistá hmotnosť 2,2 – 2,5 kg • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia. • Technické špecifikácie a typ akumulátora sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť. • Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od nadstavcov vrátane akumulátora. Najľahšia a najťažšia kombinácia v súlade s postupom EPTA 01/2014 je uvedená v tabuľke.
 • Page 22: Bezpečnostné Varovania

  Vyhlásenie o zhode ES VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť výrobku (získané Len pre krajiny Európy opakovaným používaním) nahradili presné Vyhlásenie o zhode ES sa nachádza v prílohe A tohto dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre návodu na obsluhu. náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu BEZPEČNOSTNÉ...
 • Page 23 červený indikátor. V opačnom TIETO POKYNY USCHOVAJTE. prípade môže náhodne vypadnúť z nástroja a ublížiť vám alebo osobám v okolí. POZOR: Používajte len originálne akumu- POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených nevkladáte ho správne. batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. Indikácia zvyšnej kapacity akumulátora Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita.
 • Page 24 Zapnutie lampy POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie mierne odlišovať od skutočnej kapacity. POZOR: Nedívajte sa priamo do svetla ani POZNÁMKA: Prvý (úplne vľavo) svetelný indiká- jeho zdroja. tor bude blikať, keď systém ochrany akumulátora funguje. Ak chcete zapnúť svetlo, slabo stlačte a uvoľnite spúš- ťací spínač. Svetlo zhasne asi 10 sekúnd po uvoľnení Systém na ochranu nástroja/ spúšťacieho spínača. ► Obr.4: 1. Svetlo akumulátora POZNÁMKA: Suchou tkaninou utrite znečistené Nástroj je vybavený systémom ochrany nástroja/akumulá- šošovky lampy. Dávajte pozor, aby sa šošovky lampy tora. Tento systém automaticky vypne napájanie s cieľom nepoškriabali. Mohla by sa znížiť intenzita osvetlenia. predĺžiť životnosť nástroja a akumulátora. Nástroj sa počas prevádzky automaticky zastaví v prípade, ak sa nástroj alebo akumulátor dostanú do jedného z nasledujúcich stavov: ZOSTAVENIE Ochrana proti preťaženiu Táto ochrana funguje, ak je nástroj prevádzkovaný...
 • Page 25: Voliteľné Príslušenstvo

  údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. PREVÁDZKA VOLITEĽNÉ Nastavenie ostria nožníc PRÍSLUŠENSTVO Nastavte ľavú bočnú čepeľ tak, aby stočený odpadový materiál neprišiel do kontaktu so strihacou hlavou a POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v obrobkom. tomto návode, doporučujeme používať toto prí- Pomocou imbusového kľúča (5/32″) povoľte skrutky. slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- Nastavte ľavú bočnú čepeľ posúvaním dozadu a stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- dopredu. Potom pomocou imbusového kľúča (5/32″) nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať utiahnite tri skrutky. len na účely pre ne stanovené. ► Obr.10: 1. Skrutka 2. Bočné ostrie Ľ...
 • Page 26 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DJS200 Max. kapacita řezání* Ocel až do 400 N/mm 2,0 mm (14 ga) Nerezová ocel až do 600 N/mm 1,6 mm (16 ga) Počet zdvihů za minutu 0–3 000 min Celková délka 345 mm Jmenovité napětí 18 V DC Hmotnost netto 2,2 – 2,5 kg • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje a akumulátor se mohou v různých zemích lišit.
 • Page 27: Bezpečnostní Výstrahy

  (získaný předpisů. na základě opakovaného používání) vedly 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- k zanedbání dodržování bezpečnostních cifikovanými společností Makita. Instalace pravidel platných pro tento výrobek. akumulátoru do nevyhovujících výrobků může NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodr- způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo žení bezpečnostních pravidel uvedených únik elektrolytu.
 • Page 28: Popis Funkcí

  Chcete-li akumulátor sejmout, vysuňte jej se součas- 18. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí. ným přesunutím tlačítka na přední straně akumulátoru. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. Při nasazování akumulátoru vyrovnejte jazýček na akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte akumulátor UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální na místo. Akumulátor zasuňte na doraz, až zacvakne akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo na své místo. Není-li tlačítko zcela zajištěno, uvidíte na upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- jeho horní straně červený indikátor. mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. ► Obr.1: 1. Červený indikátor 2. Tlačítko Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí 3. Akumulátor a nabíječku Makita. Tipy k zajištění maximální život- UPOZORNĚNÍ: Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl červený...
 • Page 29 Rozsvícení světla POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí. UPOZORNĚNÍ: Nedívejte přímo do světla POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli- nebo jeho zdroje. kat, když je systém ochrany akumulátoru v provozu. Pokud chcete zapnout světlo, zlehka stiskněte spoušť a Systém ochrany nářadí a zase ji uvolněte. Světlo zhasne přibližně 10 sekund po uvolnění spouště. akumulátoru ► Obr.4: 1. Světlo Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a aku- POZNÁMKA: K otření nečistot ze skla světla použí- mulátoru. Tento systém automaticky přeruší napájení, vejte suchý hadřík. Dbejte, abyste sklo světla nepo- aby se prodloužila životnost nářadí a akumulátoru. škrábali. Mohlo by dojít ke snížení svítivosti. Budou-li nářadí nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmínek, nářadí se během provozu automaticky vypne: SESTAVENÍ Ochrana proti přetížení Tato ochrana se spustí, pokud se s nářadím pracuje UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakých- takovým způsobem, že dochází k odběru mimořádně...
 • Page 30: Práce S Nářadím

  PRÁCE S NÁŘADÍM náhradních dílů Makita. Nastavení stříhacího břitu VOLITELNÉ Nastavte levý boční břit tak, aby nedocházelo ke krou- PŘÍSLUŠENSTVÍ cení obrobku při jeho kontaktu se stříhací hlavou. Povolte šrouby pomocí šestihranného klíče (5/32″). Pohybem dopředu a dozadu nastavte levý boční břit. UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané Poté utáhněte tři šrouby pomocí šestihranného klíče v tomto návodu doporučujeme používat násle- (5/32″). dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného ► Obr.10: 1. Šroub 2. Levý boční břit příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí Mazání zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. POZOR: Použijte běžný strojní olej na ocel nebo Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen-...
 • Page 31: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJS200 Макс. товщина розрізуваної Сталь до 400 Н/м 2,0 мм (14 ga) деталі * Нержавіюча сталь до 600 Н/мм 1,6 мм (16 ga) Ходів за хвилину 0–3 000 хв Загальна довжина 345 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Чиста вага 2,2 – 2,5 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. • Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці. Вище наведені приблизні значення максимальної товщини розрізуваних деталей. Деякі матеріали розрі- зати неможливо. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій Касета з акумулятором...
 • Page 32 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З тестування й може використовуватися для порів- АКУМУЛЯТОРНИМИ НОЖИЦЯМИ няння одного інструмента з іншим. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації Міцно тримайте інструмент. може також використовуватися для попереднього Слід міцно закріплювати деталь. оцінювання впливу. Тримай руки на відстані від рухомих частин. Краї та стружка деталі дуже гострі. Слід ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов одягати...
 • Page 33 місцевого законодавства щодо утилізації вується, виймайте її з інструмента або акумуляторів. зарядного пристрою. 12. Використовуйте акумулятори лише з Якщо касета з акумулятором не використо- виробами, указаними компанією Makita. вувалася тривалий час (понад шість міся- Установлення акумуляторів у невідповідні ців), її слід зарядити. вироби може призвести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витоку електроліту.
 • Page 34 ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс Горить Вимк. Блимає ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором від 0 до 25% ОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент перед...
 • Page 35 Від’єднання ріжучої головки Дія вимикача Відпустіть шестигранним ключем (5/32″) болти, якими закріплено різальну головку. Витягніть ОБЕРЕЖНО: Перед тим як вставляти різальну головку прямо, поперемінно повертаючи її касету з акумулятором в інструмент, обов’яз- вліво й управо. ково перевірте, чи курок вмикача спрацьовує ► Рис.5: 1. Ріжуча головка 2. Болт 3. Шестигранний належним чином та повертається у положення ключ (5/32″) 4. Послаблення «ВИМК.», коли його відпускають. Для запобігання випадковому натисканню курок Від’єднання...
 • Page 36: Технічне Обслуговування

  ділянки: Ділянка на оброблюваній деталі, де виконува- ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ тиметься різання. Частина центрального полотна, яка контактує з оброблюваною деталлю. ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне Обидві сторони центрального полотна, яке обладнання рекомендовано використову- контактує з боковим лезом L і боковим лезом R. вати з інструментом Makita, зазначеним у цій ► Рис.11 інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- Регулювання кута різальної нання може становити небезпеку травмування. головки Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. ОБЕРЕЖНО: Після завершення регулю- У разі необхідності отримати допомогу в більш...
 • Page 37 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DJS200 Capacități maxime de tăiere* Oțel până la 400 N/mm 2,0 mm (14 ga) Oțel inoxidabil până la 600 N/mm 1,6 mm (16 ga) Curse pe minut 0 - 3.000 min Lungime totală 345 mm Tensiune nominală 18 V cc. Greutate netă 2,2 - 2,5 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. •...
 • Page 38 Evitaţi tăierea cablurilor electrice. Aceasta poate AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul provoca accidente grave prin electrocutare. utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de 10. Nu utilizați o lamă deteriorată. Înainte de fie- valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de care utilizare, inspectați lamele pentru a identi- modul în care unealta este utilizată, în special ce fica eventuale deteriorări.
 • Page 39 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale Instalarea sau scoaterea cartuşului privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. acumulatorului 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele specificate de Makita. Instalarea acumulatoare- lor în produse neconforme poate cauza incendii, ATENŢIE: Opriţi întotdeauna maşina înainte de căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit.
 • Page 40 Funcţie de prevenire a repornirii Lămpi indicatoare Capacitate rămasă accidentale Iluminat Oprit Iluminare Chiar dacă montați cartușul acumulatorului în timp ce intermitentă trageți butonul declanșator, mașina nu pornește. Este posibil Pentru a porni mașina, mai întâi eliberați butonul ca acumu- declanșator și apoi trageți butonul declanșator. latorul să fie defect. Aprinderea lămpii NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi temperatura ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de capacitatea reală. de lumină. NOTĂ: Prima lampă indicatoare (extremitatea Pentru a aprinde lampa, trageţi uşor de butonul declan- stângă) va lumina intermitent când sistemul de pro- şator şi eliberaţi-l. Lampa se stinge după aproximativ 10 tecție a acumulatorului funcționează.
 • Page 41: Accesorii Opţionale

  Slăbiți bolțurile cu ajutorul cheii imbus (5/32″). Mișcați ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele lama laterală stânga (L) în față și în spate pentru a o auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- regla. Apoi strângeți cele trei bolțuri cu ajutorul cheii voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror imbus (5/32″). alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc ► Fig.10: 1. Bolț 2. Lamă laterală stânga de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Lubrifierea Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului NOTĂ: Utilizați uleiul standard pentru mașină...
 • Page 42: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DJS200 Max. Schnitttiefen * Stahl bis zu 400 N/mm 2,0 mm (14 ga) Edelstahl bis zu 600 N/mm 1,6 mm (16 ga) Hubzahl pro Minute 0 - 3.000 min Gesamtlänge 345 mm Nennspannung 18 V Gleichstrom Nettogewicht 2,2 - 2,5 kg • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. •...
 • Page 43 SICHERHEITSHINWEISE ZUR HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der AKKU-SCHERE Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo- Halten Sie das Werkzeug fest in der Hand. gen werden. Sichern Sie die das Werkstück sorgfältig. HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine fern. Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet Ecken und Splitter des Werkstücks sind werden.
 • Page 44 Der Akku kann im VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- Feuer explodieren. Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus worden sind, kann zum Bersten des Akkus und oder Schlagen des Akkus mit einem harten daraus resultierenden Bränden, Personenschäden...
 • Page 45 FUNKTIONSBESCHREIBUNG HINWEIS: Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen. VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder HINWEIS: Die erste (äußerste linke) Anzeigelampe Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist. Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist. Werkzeug/Akku-Schutzsystem Anbringen und Abnehmen des Akkus Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku- Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug stets Stromversorgung automatisch ab, um die Lebensdauer aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.
 • Page 46: Montage

  Einbauen der Scherblätter Funktion zur Verhütung eines versehentlichen Wiederanlaufs Führen Sie Mittelmesser, Seitenmesser L, Seitenmesser R und Hülse in den Schneidkopf ein. Ziehen Sie die Schrauben an. Bei diesem Vorgang Das Werkzeug startet nicht, selbst wenn Sie den Akku sollten die Schraubenköpfe 2 - 3 mm weit von der bei betätigtem Auslöseschalter einsetzen. Oberfläche des Schneidkopfes vorstehen. Zum Starten des Werkzeugs lassen Sie den Werden die Schrauben zu stark angezogen, kann der Auslöseschalter zunächst los, bevor Sie ihn betätigen. Schneidkopf nicht am Werkzeug montiert werden. Einschalten der Lampe ► Abb.7: 1. Schneidkopf 2. Seitenblatt R 3. Mittelklinge 4. Muffe 5. Muffe 6. Seitenblatt L 7. Schraube VORSICHT: Blicken Sie nicht direkt in die...
 • Page 47: Wartung

  VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder ges Maschinenöl für Stahl, oder Lösungsbenzin Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in für Aluminium. dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug Schmieren Sie die folgenden Bereiche immer vor dem empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Betrieb: oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder...
 • Page 48 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885782-976 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20200915...

Table of Contents