Makita GD0800C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Die Grinder
Прямошліфувальна машина
UK
Szlifierka prosta
PL
Polizor drept
RO
DE
Geradschleifer
Egyenescsiszoló
HU
Raznicová brúska
SK
CS
Přímá bruska
GD0800C
GD0810C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
3
7
12
17
22
27
32
36

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita GD0800C

 • Page 1 Die Grinder INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Прямошліфувальна машина ЕКСПЛУАТАЦІЇ Szlifierka prosta INSTRUKCJA OBSŁUGI Polizor drept MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Geradschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Egyenescsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Raznicová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Přímá bruska NÁVOD K OBSLUZE GD0800C GD0810C...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Specifications

  ) : 78 dB(A) EC Declaration of Conformity Uncertainty (K) : 3 dB(A) The noise level under working may exceed 80 dB (A). Makita declares that the following Machine(s): Model GD0810C Designation of Machine: Sound pressure level (L ) : 77 dB(A)
 • Page 4 10. Keep bystanders a safe distance away from work General Power Tool Safety Warnings area. Anyone entering the work area must wear per- sonal protective equipment. Fragments of workpiece WARNING Read all safety warnings and all instruc- or of a broken accessory may fly away and cause injury tions.
 • Page 5: Functional Description

  Refer to the table for the relationship between the num- 25. Watch out for flying sparks. Hold the tool so ber settings on the dial and the approximate tool speed. that sparks fly away from you and other per- GD0800C GD0810C sons or flammable materials. Number...
 • Page 6: Maintenance

  • These accessories or attachments are recom- dure in reverse. mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 7: Технічні Характеристики

  Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (A). Декларація про відповідність Користуйтеся засобами захисту слуху стандартам ЄС Вібрація Компанія Makita наголошує на тому, що Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) обладнання: визначена згідно з EN60745: Позначення обладнання: Модель GD0800C Прямошліфувальна...
 • Page 8 встановлене приладдя може послабитися і Ясуші Фукайя відлетіти на високій швидкості. Директор Не слід користуватися пошкодженим при- Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія ладдям Щоразу перед користуванням слід перевіряти допоміжне приладдя, напри- клад абразивні кола на наявність тирси Застереження стосовно...
 • Page 9 труби, мають тенденцію до обертання під час їх чіпляння приладдя, що обертається, і це в свою різання, і це може призвести до того, що нако- чергу спричиняє втрату контролю та віддачу. нечник застрягне або відскочить у ваш бік. с) Заборонено встановлювати полотно зуб- частої...
 • Page 10 Швидкість підвищується, коли диск повертають в напрямку номера 5. Швидкість зменшується, коли диск повертають в напрямку номера 1. Відношення між номером налаштування на диску та приблизною швидкістю обертання - див. наведену нижче таблицю. GD0800C GD0810C (3/8") а . Н 7000 - 10000 1800 - 2400...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  ЗАСТОСУВАННЯ ► Рис.5 Увімкніть інструмент та заждіть, доки наконечник набере повної швидкості, не торкаючись полотном будь-якого предмету. Потім обережно підведіть наконечник до деталі. Для того, щоб отримати добру якість обробки, повільно пересувайте інструмент ліворуч. ОБЕРЕЖНО: • Злегка притискайте інструмент. Надмірний тиск...
 • Page 12 Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 Dotyczy tylko krajów europejskich dB (A). Należy stosować ochraniacze na uszy Deklaracja zgodności UE Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: Drgania Oznaczenie maszyny: Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Szlifierka prosta osiach) określona zgodnie z normą...
 • Page 13 Dyrektor wać nieuszkodzony osprzęt. Po sprawdzeniu bądź Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia zamontowaniu osprzętu należy stanąć w taki spo- sób i tak ustawić narzędzie, aby nikt nie znajdował się w płaszczyźnie obrotu osprzętu, po czym na Ogólne zasady bezpieczeństwa...
 • Page 14 16. Po zmianie końcówki należy upewnić się, że Zasady bezpieczeństwa podczas operacji nakrętka zaciskowa, uchwyt lub jakiekolwiek szlifowania: inne urządzenie regulacyjne zostało prawi- a) Używać wyłącznie typów tarcz ściernych dłowo zamocowane. Poluzowane urządzenia zalecanych do posiadanego elektronarzędzia i regulacyjne mogą nieoczekiwanie się przesunąć, tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 • Page 15: Opis Działania

  Większą prędkość uzyskuje się obracając pokrętło w kierunku pozycji 5, a mniejszą - obracając pokrętło w kierunku pozycji 1. Maks. 10 mm (3/8") Zależność prędkości narzędzia od pozycji ustawionej na pokrętle podano w tabeli. PRZESTROGA: GD0800C GD0810C • Do wybranego rodzaju końcówki szlifierskiej Cyfra (RPM) (RPM)
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczo- tek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regu- lacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: •...
 • Page 17 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este determinată conform EN60745: disponibil de la: Model GD0800C Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Mod de funcţionare: polizare suprafaţă Emisie de vibraţii (a ): 4,5 m/s 28.2.2015 Marjă...
 • Page 18 Purtaţi echipamentul personal de protecţie. În Avertismente generale de siguranţă funcţie de aplicaţie, folosiţi o mască de protecţie, pentru unelte electrice ochelari de protecţie sau viziere de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie contra pra- fului, mijloace de protecţie a auzului, mănuşi şi un AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă...
 • Page 19 20. Nu folosiţi accesorii care necesită agenţi de răcire 26. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de răcire poate numai când o ţineţi cu mâinile. cauza electrocutări sau şocuri de tensiune. 27. Nu atingeţi piesa prelucrată imediat după Recul şi avertismente asociate executarea lucrării;...
 • Page 20 Piatra de şlefuit nu trebuie montată la mai mult de 10 sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele mm faţă de piuliţa de strângere. Depăşirea acestei de service autorizat Makita, folosindu-se piese de distanţe poate provoca vibraţii sau ruperea axului. schimb Makita.
 • Page 21: Accesorii Opţionale

  Folosiţi accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Pietre de şlefuit • Set de conuri elastice de strângere (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8")
 • Page 22: Technische Daten

  Modell GD0810C Sie werden gemäß den folgenden Standards oder Arbeitsmodus: Flächenschleifen Normen gefertigt: Schwingungsbelastung (a ): 2,5 m/s oder weniger EN60745 Abweichung (K): 1,5 m/s Die technischen unterlagen gemäß 2006/42/EG sind erhältlich von: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien 22 DEUTSCH...
 • Page 23 Sie unbeschädigtes Direktor Zubehör. Sobald Sie das Zubehör überprüft und Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien montiert haben, halten Sie Abstand vom Hobel des rotierenden Zubehörteils, und lassen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit maximaler Allgemeine Sicherheitshinweise für...
 • Page 24 16. Stellen Sie nach einem Einsatzwechsel oder nach Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen: dem Vornehmen von Einstellungen sicher, dass a) Verwenden Sie ausschließlich Spannzangenmutter, Spannfutter oder andere Scheibentypen, die für Ihr Elektrowerkzeug Justiervorrichtungen sicher befestigt sind. Lose empfohlen werden, und auch dann nur für Justiervorrichtungen können sich unerwartet ver- empfohlene Anwendungen.
 • Page 25: Montage

  Geschwindigkeit erhöht. Niedrigere Geschwindigkeiten werden erreicht, wenn das Drehzahl-Stellrad in Richtung 1 gedreht wird. Die Tabelle illustriert den Zusammenhang zwi- schen der eingestellten Ziffer und der ungefähren Werkzeuggeschwindigkeit. GD0800C GD0810C Nummer (U/min) (U/min) 7.000 - 10.000 1.800 - 2.400 10.000 - 17.000...
 • Page 26: Wartung

  Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen, die Kontrolle und der Wechsel der Kohlen sowie alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: •...
 • Page 27: Részletes Leírás

  Típus GD0800C Hangnyomásszint (L ): 78 dB (A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Tűrés (K): 3 dB (A) A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): dB (A) értéket. Gép megnevezése: Típus GD0810C Egyenescsiszoló Hangnyomásszint (L ): 77 dB (A) Típusszám/típus: GD0800C,GD0810C...
 • Page 28 sérült kiegészítők általában összetörnek ezen tesztidő- A szerszámgépekre vonatkozó tartam alatt. általános biztonsági Viseljen személyi védelmi eszközöket. A meg- figyelmeztetések munkálás függvényében vegyen fel arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha szüksé- ges, vegyen fel pormaszkot, fülvédőt, kesztyűt FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági és olyan kötényt, amely képes megfogni a figyelmeztetést és utasítást.
 • Page 29: Működési Leírás

  körülményeket teremthet. 24. Csiszoláshoz használja a tárcsa erre kijelölt felületét. 19. Ne működtesse az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák fel- 25. Figyeljen oda a repülő szikrára. Tartsa úgy a gyújthatják ezeket az anyagokat. szerszámot, hogy a szikrák Öntől, más sze- mélyektől vagy gyúlékony anyagoktól elfelé...
 • Page 30 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, eltávolítása a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált ► Ábra4: 1. Kulcs, 19 2. Kulcs, 13 3. Befogópatron Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita anya pótalkatrászek használatával.
 • Page 31 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: • Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szer- számához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,...
 • Page 32: Technické Údaje

  Pracovný režim: brúsenie povrchu Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/ES je Emisie vibrácií (a ): 4,5 m/s k dispozícii na adrese: Odchýlka (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko Model GD0810C Pracovný režim: brúsenie povrchu 28.2.2015 Emisie vibrácií (a ): 2,5 m/s alebo menej Odchýlka (K): 1,5 m/s...
 • Page 33 obrobku. Chránič zraku musí byť schopný zastaviť odletujúce Všeobecné bezpečnostné predpisy úlomky vytvárané pri rôznych úkonoch. Protiprachová maska pre elektronáradie alebo respirátor musia byť schopné filtrovať čiastočky vytvá- rané pri vašej činnosti. Dlhodobé vystavenie intenzívnemu hluku môže spôsobiť stratu sluchu. UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie.
 • Page 34: Popis Funkcie

  Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách. nastavením na ovládači a približnou rýchlosťou 27. Nedotýkajte sa obrobku hneď po úkone; môže otáčania. byť extrémne horúci a môže popáliť vašu pokožku. GD0800C GD0810C Číslo (RPM) (RPM) 28. Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správnu...
 • Page 35: Voliteľné Príslušenstvo

  Brúsny kotúč odstránite opačným postupom ako pri inštalácii. POZOR: • Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zra- nenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať...
 • Page 36 Model GD0800C Prohlášení ES o shodě Hladina akustického tlaku (L ): 78 dB (A) Nejistota (K): 3 dB (A) Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení: Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB Popis zařízení: (A). Přímá bruska Model GD0810C Č.
 • Page 37 Všechna upozornění a pokyny si uscho- 10. Zajistěte, aby okolostojící osoby dodržovaly bezpečnou vzdálenost od místa provádění vejte pro budoucí potřebu. práce. Všechny osoby vstupující na pracoviště musí používat osobní ochranné prostředky. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K Úlomky dílu nebo roztrženého příslušenství PŘÍMÉ...
 • Page 38: Popis Funkce

  Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. Vztah mezi nastavením zvoleným na voliči a přibližnými 27. Bezprostředně po ukončení práce se nedotý- otáčkami nástroje naleznete v tabulce. kejte nástroje; může dosahovat velmi vyso- GD0800C GD0810C kých teplot a popálit pokožku. Počet (ot./min.) (ot./min.)
 • Page 39: Volitelné Příslušenství

  údržba či seřizování prováděny autorizo- vanými servisními středisky firmy Makita a s použitím ► Obr.4: 1. Klíč 19 2. Klíč 13 3. Matice upínacího náhradních dílů Makita. pouzdra Povolte matici kleštiny a vložte do ní...
 • Page 40 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884314E976 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS 20160629 www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Gd0810c00883810345790088381034586