Download Table of Contents Print this page
AEG FFB53620ZM User Manual

AEG FFB53620ZM User Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

FFB53620ZM
FFB53620ZW
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN
User Manual
Dishwasher
2
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG FFB53620ZM

 • Page 1 FFB53620ZM Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat FFB53620ZW User Manual Dishwasher USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  14. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE...............24 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  – andere woonomgevingen. De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. • De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen • tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Volg het maximale aantal 13 plaatsen.
 • Page 5 NEDERLANDS 2.2 Aansluiting op het met een hoofdkabel aan de binnenkant. elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken. • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
 • Page 6: Productbeschrijving

  2.6 Verwijdering • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. WAARSCHUWING! • Verwijder de deurgreep om te Gevaar voor letsel of voorkomen dat kinderen en verstikking. huisdieren opgesloten raken in het apparaat. • Haal de stekker uit het stopcontact.
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Option-toets Program-toets Indicatielampjes Programma-indicatielampjes Start-toets Weergave Delay-toets 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Beschrijving Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase loopt. Spoelfase. Gaat aan wanneer de spoelfase loopt. Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt. Einde-indicatielampje. TimeSaver-indicatielampje. XtraDry-indicatielampje. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro‐ gramma in werking is.
 • Page 8: Programma´s

  Aanduiding Beschrijving Delay-indicatielampje. Deur-indicatielampje. Gaat aan als de deur niet goed is geopend of geslo‐ ten. 5. PROGRAMMA´S De volgorde van de programma´s in de tabel geven mogelijk hun volgorde op het bedieningspaneel niet weer. Programma Mate van vervui‐...
 • Page 9: Instellingen

  NEDERLANDS 5.1 Verbruiksgegevens Water Energie Programmaduur Programma (kWh) (min.) 0.820 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85 1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
 • Page 10 Uw waterleidingbedrijf gaan knipperen en het kan u informeren over de hardheid van display blanco is. het water in uw woonplaats. Het is belangrijk om het correcte niveau voor 6.2 De waterontharder de waterontharder in te stellen voor goede wasresultaten.
 • Page 11 NEDERLANDS 6.4 AirDry 2. Druk herhaaldelijk op Program om de instelling te wijzigen. AirDry biedt goede droogresultaten met 3. Druk op de knop aan/uit om de minder energieverbruik. instelling te bevestigen. 6.3 De aanduiding van leeg glansmiddelreservoir Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
 • Page 12: Opties

  • Het display toont de huidige 3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen. instelling: = AirDry ingeschakeld. 2. Druk op Delay om de instelling te wijzigen: = AirDry uitgeschakeld. 7. OPTIES De optie XtraDry is een permanente...
 • Page 13: Voor Het Eerste Gebruik

  NEDERLANDS 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Controleer of het ingestelde stand 4. Schud de trechter voorzichtig bij het van de waterontharder juist is voor handvat om de laatste korrels erin te de waterhardheid in uw omgeving. krijgen. Indien niet, stel dan de stand van 5.
 • Page 14: Dagelijks Gebruik

  2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
 • Page 15 NEDERLANDS 9.2 Een programma instellen De deur openen als het en starten apparaat in werking is Als u de deur opent terwijl een De Auto Off-functie programma loopt, stopt het apparaat. Dit kan het energieverbruik en de Deze functie verlaagt het energieverbruik programmaduur beïnvloeden.
 • Page 16: Aanwijzingen En Tips

  2. Draai de waterkraan dicht. uitgeschakeld. Als u de deur opent voor de activering van Auto Off, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 10. AANWIJZINGEN EN TIPS 10.1 Algemene Om te voorkomen dat vaatwasmiddelresten op het servies...
 • Page 17: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, • De sproeiarmen niet zijn verstopt. glazen en pannen) met de opening • Er regenereerzout en glansmiddel is naar beneden. toegevoegd (tenzij u gecombineerde • Zorg ervoor dat serviesgoed en afwastabletten gebruikt). bestek niet in elkaar schuiven. Meng •...
 • Page 18 7. Plaats de filters (B) en (C) terug. 8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter (A). Rechtsom draaien tot het vastzit. 2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B). 3. Verwijder de platte filter (A).
 • Page 19: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 11.4 De binnenkant van de we aan minstens 2 keer per maand progamma's met een lange duur te machine reinigen gebruiken. • Om de prestaties van uw apparaat op • Reinig het apparaat zorgvuldig, en top te houden raden we u aan inclusief de rubberen afdichting van iedere maand een specifiek de deur, met een zachte, vochtige...
 • Page 20 Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het apparaat wordt niet ge‐ • Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is. vuld met water. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw Het display toont plaatselijke waterleidingsbedrijf.
 • Page 21 NEDERLANDS Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het apparaat maakt kortslui‐ • De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk wer‐ ting. kende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten uit.
 • Page 22 Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Het serviesgoed is nat. • Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in. • Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur. • Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
 • Page 23: Productinformatieblad

  "Dagelijks gebruik" of "Aanwijzingen en tips" voor mogelijke andere oorzaken. 13. PRODUCTINFORMATIEBLAD Handelsmerk Model FFB53620ZM 911514027 FFB53620ZW 911514026 Nominale capaciteit (standaardcouverts) Energie-efficiëntieklasse A+++ Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het ver‐...
 • Page 24: Extra Technische Informatie

  De duur van de sluimerstand (min) Geluidsvermogensniveau (db(A) re 1pW) Ingebouwde apparatuur J/N 14. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE Afmetingen Breedte / hoogte / diepte (mm) 600 / 850 / 625 Voltage (V) 220 - 240 Elektrische aansluiting Frequentie (Hz) Watertoevoerdruk Min.
 • Page 25: Safety Information

  14. ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION............. 45 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 26 Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 •...
 • Page 27: Safety Instructions

  ENGLISH If the supply cord is damaged, it must be replaced by • the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp • ends pointing down or put them in the cutlery drawer in a horizontal position with the sharp edges down.
 • Page 28 • Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the disconnect the appliance. Always pull mains socket. Contact the Authorised the mains plug. Service Centre to replace the water • This appliance complies with the inlet hose.
 • Page 29: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION Worktop Rinse aid dispenser Upper spray arm Detergent dispenser Lower spray arm Cutlery basket Filters Lower basket Rating plate Upper basket Salt container Air vent...
 • Page 30: Control Panel

  4. CONTROL PANEL On/off button Option button Program button Indicators Programme indicators Start button Display Delay button 4.1 Indicators Indicator Description Washing phase. It comes on when the washing phase operates. Rinsing phase. It comes on when the rinsing phase operates.
 • Page 31: Programmes

  ENGLISH Indicator Description Delay indicator. Door indicator. It comes on when the appliance door is open or is not cor‐ rectly closed. 5. PROGRAMMES The order of the programmes in the table may not reflect their sequence on the control panel. Programme Degree of soil Programme phases...
 • Page 32: Settings

  5.1 Consumption values Water Energy Duration Programme (kWh) (min) 0.820 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85 1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of dishes can change the values.
 • Page 33 ENGLISH The higher the content of these minerals, Softening hard water the harder your water is. Water hardness increases the consumption is measured in equivalent scales. of water and energy as well The water softener should be adjusted as the programme duration. according to the hardness of the water in The higher the level of water your area.
 • Page 34 During the drying phase, the for refilling rinse aid. However, for best door opens automatically drying performance, always use rinse and remains ajar. aid. If standard detergent or multi-tablets CAUTION! without rinse aid are used, activate the...
 • Page 35: Options

  ENGLISH 7. OPTIONS In the other programmes the setting of Desired options must be XtraDry is permanent and it is activated every time before automatically used in next cycles. This you start a programme. configuration can be changed at any It is not possible to activate time.
 • Page 36 After starting the programme, the CAUTION! appliance recharges the resin in the Water and salt can come out water softener for up to 5 minutes. The of the salt container when washing phase starts only after this you fill it. After you fill the procedure is complete.
 • Page 37: Daily Use

  ENGLISH You can turn the selector of the released quantity (B) between position 1 (lowest quantity) and position 4 or 6 (highest quantity). 9. DAILY USE 1. Open the water tap. CAUTION! 2. Press the on/off button to activate the Only use detergent appliance.
 • Page 38: Hints And Tips

  Cancelling the delay start • The programme duration starts to decrease with steps of 1 minute. while the countdown operates Starting a programme with delay start When you cancel the delay start you have to set the programme and options 1.
 • Page 39 ENGLISH • Always use the whole space of the 3. Start the shortest programme with a baskets. rinsing phase. Do not add detergent • Make sure that items in the baskets and do not load the baskets. do not touch or cover each other. 4.
 • Page 40: Care And Cleaning

  • The correct quantity of detergent is 2. First remove items from the lower used. basket, then from the upper basket. After the programme is 10.6 Unloading the baskets completed, water can still remain on the inside 1. Let the tableware cool down before surfaces of the appliance.
 • Page 41: Troubleshooting

  ENGLISH 11.2 Cleaning the spray arms Do not remove the spray arms. If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with a thin pointed object. 11.3 External cleaning • Clean the appliance with a moist soft cloth.
 • Page 42 Problem and alarm code Possible cause and solution You cannot activate the ap‐ • Make sure that the mains plug is connected to the mains pliance. socket. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box.
 • Page 43 ENGLISH Problem and alarm code Possible cause and solution Rattling/knocking sounds • The tableware is not properly arranged in the baskets. from inside the appliance. Refer to basket loading leaflet. • Make sure that the spray arms can rotate freely. The appliance trips the cir‐...
 • Page 44 Problem Possible cause and solution The dishes are wet. • For the best drying performance activate the option XtraDry and set AirDry . • The programme does not have a drying phase or has a drying phase with low temperature.
 • Page 45: Product Information Sheet

  "Daily use" or "Hints and tips" for other possible causes. 13. PRODUCT INFORMATION SHEET Trade Mark Model FFB53620ZM 911514027 FFB53620ZW 911514026 Rated capacity (standard place settings) Energy efficiency class A+++ Energy consumption in kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes.
 • Page 46 Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz) Water supply pressure Min. / max. 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Water supply max 60 °C Cold water or hot water 1) Refer to the rating plate for other values.
 • Page 48 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

Ffb53620zw7332543571314

Table of Contents