Husqvarna DM400 Operator's Manual

Husqvarna DM400 Operator's Manual

Hide thumbs Also See for DM400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Operator's manual
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
SV
Bruksanvisning
6-21
22-37
38-56
57-73
74-92
93-111
112-127
128-143
DM400, DM430

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna DM400

 • Page 1 DM400, DM430 Operator's manual 6-21 Brugsanvisning 22-37 Bedienungsanweisung 38-56 Käyttöohje 57-73 Manuel d'utilisation 74-92 Gebruiksaanwijzing 93-111 Bruksanvisning 112-127 Bruksanvisning 128-143...
 • Page 6: Table Of Contents

  Product description connected products. The sensors record data like runtime, service intervals and more. For more This Husqvarna Drill Motor is a transportable diamond information about the cloud asset management solution core drill to be used with an approved drill stand.
 • Page 7: Safety

  Product liability (Fig. 5) This product complies with applicable EC directives. As referred to in the product liability laws, we are not (Fig. 6) Environmental mark. The product or liable for damages that our product causes if: package of the product is not domestic •...
 • Page 8 • Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in different from those intended could result in a the off-position before connecting to power source hazardous situation. and/or battery pack, picking up or carrying the tool. • Keep handles and grasping surfaces dry, clean and Carrying power tools with your finger on the switch free from oil and grease.
 • Page 9 Before you use the product, you before continuing. must read and understand the contents of this Do not hesitate to contact your Husqvarna dealer if you operator’s manual. have any more questions about the use of the product.
 • Page 10 • Stay at a distance from the drill bit when the motor is • Do not use the product if protective plates, protective covers, safety switches or other protective devices are not attached or are defective. • Do not go away from the product when the motor is ™...
 • Page 11: Assembly

  To attach the product to a drill stand, refer to the WARNING: To prevent injury, disconnect the manual for the drill stand. power cord and remove the drill bit before • Use only with approved Husqvarna drill stands. assembly. Accessories on page 19 . Refer to Operation To do before you operate the product 3.
 • Page 12 1. Download the Husqvarna Fleet Services iOS or • Operate the product with no load for 2 minutes to Android app Husqvarna Fleet Services.
 • Page 13: Maintenance

  CAUTION: Make sure that no objects hit the drill bit. Note: Only use diamond drill bits that are approved for your product. Speak to your Husqvarna dealer for more information. CAUTION: Do not use more force than necessary. This only makes the operation 1.
 • Page 14 Maintenance schedule X = The instructions are given in this operator's manual. O = Speak to a Husqvarna service agent. * = General maintenance done by the operator. The instructions are not given in this operator's manual. Maintenance After Before...
 • Page 15: Troubleshooting

  To examine the water connection 2. Examine the carbon brushes. The area of wear must be smooth and not damaged. 3. If it is necessary, let an approved Husqvarna service CAUTION: If there is a leakage of water center replace the carbon brushes.
 • Page 16: Transportation And Storage

  There is leakage of gear oil. Sealings are worn out and Speak to an approved Husqvarna must be replaced. service center. There is leakage of water The shaft seals are defect. Speak to an approved Husqvarna from the hole on the water service center.
 • Page 17: Technical Data

  Technical data Technical data Data DM400 DM430 Motor Electrical motor Single-phase Single-phase Rated voltage, V 100-120, 110, 220-240 100-120, 110, 220-240 Rated power, W 3200 3200 Rated output, W 2300 2300 Rated frequency, Hz 50-60 50-60 Rated current, A 100-120V (US, JP)
 • Page 18 Data DM400 DM430 Drill diameter in concrete, mm/inch 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 6.5-14 8-18 5-10 Recommended water volume, l/min 1.7-2.4 1.1-1.6 0.9-1.3 2.0-2.5 1.5-2.0 1.2-1.6 Noise emission data Data DM400 DM430 Noise emission Sound pressure level, dB (A)
 • Page 19: Accessories

  Rubber washer, part number 598 72 14-01 * Contact you local service agent for more information Service Approved service center To find your nearest Husqvarna Construction Products approved service center, go to the web site www.husqvarnacp.com. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 20: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility that the product: Description Transportable diamond core drill Brand Husqvarna Type/Model DM400, DM430 Identification Serial numbers dating from 2019 and onwards...
 • Page 21: Registered Trademarks

  Registered trademarks Bluetooth ® word mark and logos are registered Bluetooth SIG, inc. and any use of trademarks owned by such marks by Husqvarna is under license. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 22 Indledning Produktbeskrivelse forbundne produkter. Sensorerne registrerer data som køretid, serviceintervaller og meget mere. Du kan få Denne boremotor fra Husqvarna er en transportabel flere oplysninger om løsningen til skybaseret diamantkerneboremaskine, der skal anvendes sammen ™ administration af aktiver Husqvarna Fleet Services med en godkendt borestander.
 • Page 23 (Fig. 3) Læs brugsanvisningen, og sørg for at have Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet forstået indholdet, inden du bruger dette refererer til specifikke krav for certificering på nogle produkt. markeder. (Fig. 4) Brug altid godkendt personligt Produktansvar beskyttelsesudstyr. Se Personligt beskyttelsesudstyr på...
 • Page 24 med fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for • Opbevar elværktøj der ikke er i brug uden for børns elektrisk stød. rækkevidde og lad ikke personer, der ikke er bekendt med elværktøjet eller disse instruktioner, Personlig sikkerhed betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på...
 • Page 25 Følg alle advarsler og anvisninger du fortsætter. • Overhold alle gældende love og bestemmelser. Du er velkommen til at kontakte din Husqvarna- • Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forhandler, hvis du har spørgsmål til brugen af forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
 • Page 26 Sikkerhedsinstruktioner for betjening • Brug godkendte beskyttelseshandsker, der sikrer et godt greb. • Brug beskyttelsesgummihandsker for at undgå ADVARSEL: Læs følgende hudirritation fra våd beton. advarselsinstruktioner, inden du bruger • Brug en godkendt beskyttelseshjelm. produktet. • Anvend altid godkendt høreværn, når du betjener produktet.
 • Page 27 Kontrollér, om bevægelige dele sidder korrekt, eller skal du altid kontakte et godkendt om de binder. Se også efter, om der er defekte dele, Husqvarna-serviceværksted. og kontrollér alle andre forhold, som kan påvirke driften af produktet. Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres, før det bruges igen.
 • Page 28 33 . etableres, og derefter forbliver den tændt. 1. Download Husqvarna Fleet Services iOS- eller BEMÆRK: Brug kun rent vand for at undgå, Android-appen Husqvarna Fleet Services. at snavs forårsager en blokering i vandsystemet.
 • Page 29 2. Åbn vandsystemet (B). Indstil vandtrykket, så det den korrekte position for den ønskede handling. (Fig. fjerner al affaldsmateriale fra borehullet. 3. Sørg for, at vandforsyningen er åbent. (Fig. 24) Sådan mindskes motortemperaturen 4. Drej ON/OFF-kontakten til "1". (Fig. 25) •...
 • Page 30 Sådan nulstilles motorens Bemærk: Brug kun diamantbor, der er godkendt til dit overbelastningsbeskyttelse produkt. Spørg Husqvarna-forhandleren for at få yderligere oplysninger. Sådan standses produktet på 1. Stands produktet. Se side 29 . 1. Sørg for, at du har et nyt bor, 2 skruenøgler og vandafvisende fedt.
 • Page 31 BEMÆRK: Brug ikke rindende vand til at • Få et godkendt Husqvarna-serviceværksted til at rengøre produktet. udskifte gearolien. Sådan undersøges vandtilslutningen • Brug en tør eller fugtig klud til at rengøre produktet.
 • Page 32 Der er lækage af gearolie. Pakningerne er slidte og Tal med et godkendt Husqvarna- skal udskiftes. servicecenter. Der er lækage af vand fra Akselpakningerne er de- Tal med et godkendt Husqvarna- hullet på...
 • Page 33 Tekniske data Tekniske data Data DM400 DM430 Motor Elmotor 1-faset 1-faset Mærkespænding, V 100-120, 110, 220-240 100-120, 110, 220-240 Nominel effekt, W 3200 3200 Mærkeeffekt, W 2300 2300 Nominel frekvens, Hz 50-60 50-60 Nominel strøm, A 100-120V (US, JP) 110 V (Storbritannien, Irland) 220-240V PRCD-strøm, A...
 • Page 34 Data DM400 DM430 Hastighed på spindel, tomgang, in- 1250 gen belastning, omdr./min. Borediameter i beton, mm/tommer 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 5-14 Anbefalet vandmængde, l/min. 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Støjemissionsdata Data DM400 DM430 Støjemission Lydtryksniveau dB(A) Lydeffektniveau, L...
 • Page 35 OK lse: OK Slamring* Tætningsskive* Gummiskive, reservedelsnummer 598 72 14-01 * Kontakt dit lokale serviceværksted for at få flere oplysninger Service Godkendt serviceværksted Gå til www.husqvarnacp.com-websitet for at finde dit nærmeste Husqvarna Construction Products- servicecenter. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 36 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt: Beskrivelse Transportabel diamantkerneboremaskine Varemærke Husqvarna Type/model DM400, DM430 Identifikation Serienumrene fra 2019 og fremefter overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser: Direktiv/bestemmelser Beskrivelse 2006/42/EC "vedrørende maskiner"...
 • Page 37 Registrerede varemærker Bluetooth ® -navnet og -logoerne er registrerede Bluetooth SIG, inc. , og al varemærker tilhørende Husqvarnas brug deraf sker på licens. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 38: Einleitung

  Informationen zur Cloud-Asset- Diamantkernbohrer zur Benutzung mit einem ™ Verwaltungslösung Husqvarna Fleet Services die App zugelassenen Bohrständer. Husqvarna Fleet Services für iOS oder Android unter https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ Das Diamantbohrbit ist ein Hohlbohrer mit id1334672726 oder https://play.google.com/store/apps/ Diamantsegmenten. Wasser fließt durch das details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 39: Sicherheit

  (Abb. 3) Lesen Sie die Bedienungsanleitung Hinweis: Andere Symbole/Aufkleber am Gerät beziehen sorgfältig durch, und machen Sie sich mit sich auf spezielle Zertifizierungsanforderungen, die in den Anweisungen vertraut, bevor Sie das bestimmten Ländern gelten. Gerät benutzen. Produkthaftung (Abb. 4) Tragen Sie immer eine zugelassene persönliche Schutzausrüstung.
 • Page 40 geerdeten Gegenständen besteht ein erhöhtes Gleichgewicht zu bewahren. Dadurch haben Sie das Stromschlagrisiko. Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser im Griff. • Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in ein • Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie niemals lose Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das sitzende Kleidung oder Schmuck.
 • Page 41 • Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, herauslösen, wodurch sich der Bohrständer vom Werkzeugeinsätze und Ähnliches in Werkstück löst. Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und auf • Wenn Sie den Bohrständer mit einem Vakuum-Pad die für das jeweilige Elektrowerkzeug am Werkstück befestigen, bringen Sie das Pad auf bestimmungsgemäße Weise, und beachten Sie einer glatten, sauberen, nicht porösen Oberfläche dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art...
 • Page 42 Ihnen beim optimalen und sicheren Einsatz Eigentum entstehen. Ihres Geräts. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde Ihr Husqvarna-Fachhändler sollte das Gerät regelmäßig oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol, überprüfen und notwendige Einstellungen und Drogen oder Medikamenten stehen. Reparaturen vornehmen.
 • Page 43 • Wenn Vibrationen im Gerät auftreten oder es • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schutzbleche, ungewöhnlich laut ist, stoppen Sie es umgehend. Schutzabdeckungen, Sicherheitsschalter oder Untersuchen Sie das Gerät auf beschädigte Teile. anderen Schutzvorrichtungen sind nicht angebracht Reparieren Sie Schäden, oder lassen Sie eine oder defekt sind.
 • Page 44: Montage

  Sie das Bohrbit vor der schlagen Sie in der Bedienungsanleitung für den Montage, um Verletzungen zu vermeiden. Bohrständer nach. • Nutzen Sie es nur mit zugelassenen Husqvarna Zubehör auf Seite 54 . Bohrständern. Siehe 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 45: Betrieb

  Wasserdruck nicht zu hoch ist. danach aktiv. Technische Daten auf Seite 52 . Siehe 1. Laden Sie Husqvarna Fleet Services als Husqvarna Fleet Services App für iOS oder Android herunter. ACHTUNG: Verwenden Sie nur sauberes Wasser, damit kein Schmutz das 2.
 • Page 46 So überprüfen Sie den PRCD- 1. Verbinden Sie das Kugelventil mit der Siehe Schalter auf Seite 44 . Wasserversorgung (A). (Abb. 19) 2. Öffnen Sie den Wasserfluss durch das 1. Drücken Sie die „RESET“-Taste des PRCD- Wassersystem (B). Stellen Sie den Wasserdruck so Schalters.
 • Page 47: Wartung

  Geräts das Kapitel über Sicherheit, und enthalten. machen Sie sich damit vertraut. X = Diese Anweisungen sind in dieser Bedienungsanleitung enthalten. WARNUNG: Um Verletzungen zu O = Bitte eine Husqvarna-Servicewerkstatt kontaktieren. vermeiden, trennen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Wartung Nach den Alle...
 • Page 48 Reinigen und schmieren Sie das Gewinde der werden. Spindelwelle. • Lassen Sie die Reparatur des Wasseranschlusses So warten Sie das Diamantbohrbit von einem autorisierten Husqvarna-Service Center durchführen. • Stellen Sie sicher, dass die Diamantsegmente des Werkzeugs scharf sind. Schärfen Sie stumpfe So überprüfen Sie die Kohlebürsten Diamantsegmente mit einem SiC-Schleifstein.
 • Page 49: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problemlösung Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Lösung für Ihre Probleme finden können, wenden Sie sich an Ihre Husqvarna-Servicewerkstatt. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 50 Verbindung zum Strom- netz unterbrochen. Wenn der PRCD-Schalter die Ver- bindung zum Netzstrom erneut trennt, wenden Sie sich an ein au- torisiertes Husqvarna-Service Cen- ter. Das Gerät schaltet sich ab. Es liegt ein Fehler an der Die Stromquelle kontrollieren.
 • Page 51: Transport Und Lagerung

  Transport und Lagerung • Ziehen Sie den Stecker von der Netzsteckdose ab, bevor Sie das Gerät transportieren oder einlagern. • Entfernen Sie das Bohrbit vor dem Transportieren oder Einlagern des Geräts. Dadurch können Schäden am Gerät und an den Bohrbits vermieden werden.
 • Page 52: Technische Daten

  Technische Daten Technische Daten Daten DM400 DM430 Motor Elektromotor Einphasig Einphasig Nennspannung, V 100-120, 110, 220-240 100-120, 110, 220-240 Nennleistung, W 3200 3200 Nennleistung, W 2300 2300 Nennfrequenz, Hz 50-60 50-60 Nennstrom, A 100-120 V (US, JP) 110 V (GB, Irland) 220-240 V PRCD-Stromstärke, A...
 • Page 53 Daten DM400 DM430 Spindeldrehzahl, Leerlauf, ohne 1250 Last, U/min Bohrdurchmesser in Beton, mm/ 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 Zoll 5-14 Empfohlene Wassermenge, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Geräuschemissionsdaten Daten DM400 DM430 Geräuschemissionen Schalldruckpegel, dB (A) Schallleistungspegel, garantiert dB (A) Integrierte Konnektivität...
 • Page 54: Zubehör

  Dichtscheibe* Gummischeibe, Teilenummer 598 72 14-01 * Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Servicewerkstatt Service Anerkanntes Service-Zentrum Um ein anerkanntes Husqvarna Construction Products- Service-Zentrum in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie die Website www.husqvarnacp.com. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 55: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät: Beschreibung Transportabler Diamantkernbohrer Marke Husqvarna Typ/Modell DM400, DM430 Identifizierung Seriennummern ab 2019 die folgenden EU-Richtlinien und -Vorschriften erfüllt: Richtlinie/Vorschrift Beschreibung 2006/42/EC „Maschinenrichtlinie“...
 • Page 56: Eingetragene Marken

  Eingetragene Marken Bluetooth ® -Wortmarke und die Logos sind Bluetooth SIG, inc. und die eingetragene Marken von Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 57 Rekisteröidyt tavaramerkit..........73 Johdanto Tuotekuvaus käyttöajasta ja huoltoväleistä. Saat lisätietoja ™ pilvipohjaisesta Husqvarna Fleet Services Tämä Husqvarna-porakone on siirrettävä timanttipora, hallintaratkaisusta lataamalla iOS- tai Android- jota käytetään hyväksytyn poratelineen kanssa. sovelluksen Husqvarna Fleet Services osoitteessa https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ Timanttipora on ontto pora, jossa on id1334672726 tai https://play.google.com/store/apps/...
 • Page 58 Tuotevastuu (Kuva 5) Tämä tuote täyttää voimassa olevien EU- direktiivien vaatimukset. Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa (Kuva 6) Ympäristömerkintä. Laitetta tai sen tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen • tuote on korjattu virheellisesti mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja •...
 • Page 59 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Pidä aina terävät, eivät juutu kiinni niin helposti ja ovat silmäsuojia. Hengityssuojain, luistamattomat helpommin hallittavissa. turvakengät, kypärä, kuulosuojaimet ja muut • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, teriä jne. näiden suojavarusteet niitä vaativissa oloissa käytettyinä ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon vähentävät henkilövahinkoja.
 • Page 60 Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. kysyttävä neuvoa asiantuntijalta ennen jatkamista. • Käyttäjän ja käyttäjän työnantajan on tunnettava Älä epäröi ottaa yhteyttä Husqvarna-jälleenmyyjääsi, laitteen käytön aiheuttamat riskit ja ehkäistävä ne. mikäli sinulla on vielä kysyttävää laitteen käytöstä. • Älä anna kenenkään käyttää tuotetta, jos he eivät ole Olemme mielellämme avuksi ja annamme neuvoja,...
 • Page 61 • Kiinnitä laite aina asianmukaiseen poratelineeseen Tuotteen turvalaitteet Tarvikkeet sivulla 71 . ennen käyttöä. Katso kohta • Opettele pysäyttämään moottori nopeasti hätätilassa. VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä. • Varmista, ettei porausalueelle ole vedetty putkia eikä sähköjohtoja. • Älä koskaan käytä tuotetta, jonka turvalaitteet ovat •...
 • Page 62 HUOMAUTUS: Lue poratelineen käyttöohje huolellisesti. käsittelevä luku ennen laitteen asentamista. • Kiinnitä laite poratelineeseen poratelineen käyttöohjeen mukaisesti. VAROITUS: Irrota virtajohto ja poranterä • Käytä ainoastaan hyväksyttyjä Husqvarna- ennen asennusta vammojen välttämiseksi. Tarvikkeet sivulla 71 . poratelineitä. Katso kohta 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 63 Sen jälkeen radio pysyy käytössä. • Käytä laitetta ilman kuormitusta kahden minuutin ajan, jotta moottorin lämpötilan laskee. 1. Lataa Husqvarna Fleet Services iOS- tai Android- Vaihteen vaihtaminen sovellus Husqvarna Fleet Services. 2. Lisätietoja on Husqvarna Fleet Services -sivustossa https://fleetservices.husqvarna.com.
 • Page 64 Huomautus: Käytä ainoastaan laitteeseen hyväksyttyjä VAROITUS: Kun käytät poratelinettä, käytä timanttiporanteriä. Lisätietoja saat Husqvarna- sähkötyökalua tarttumalla poratelineen jälleenmyyjältä. eristettyihin tartuntapintoihin. 1. Varmista, että käytettävissä on uusi poranterä, kaksi avainta ja vedenkestävää vaseliinia.
 • Page 65 * = Käyttäjän suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen huoltamista. X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa. O = Ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen. VAROITUS: Irrota virtajohto ennen huoltoa vammojen välttämiseksi. Huolto Ensim-...
 • Page 66 Voitele poranterän kierre vedenkestävällä rasvalla. välittömästi. Tällöin työkalun irrottaminen on helppoa. • Varmista, että poranterän timanttisegmenttien • Anna vesiliitännän korjaus valtuutetun Husqvarna- säteittäinen heitto ei ole yli 1 mm. huoltoliikkeen tehtäväksi. Vaihteistoöljyn vaihtaminen Hiiliharjojen tarkistaminen 1. Irrota hiiliharjojen kannen neljä kiinnitysruuvia. Käytä...
 • Page 67 1. 0-asentoon. kimessä palaa punainen va- SET-painiketta. lo, virta on katkaistu. Jos PRCD-vikavirtasuojakytkin kat- kaisee virran uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Husqvarna-huoltoliik- keeseen. Laite pysähtyy. Virtalähteessä on vika. El- Tarkista virtalähde. gard katkaisee virran. Poranterä jää jumiin. Elgard Käännä...
 • Page 68 • Vältä onnettomuudet ja koneen vaurioituminen kiinnittämällä kone turvallisesti kuljetuksen ajaksi. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 69 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tiedot DM400 DM430 Moottori Sähkömoottori Yksivaiheinen Yksivaiheinen Nimellisjännite, V 100–120, 110, 220–240 100–120, 110, 220–240 Nimellisottoteho, W 3 200 3 200 Nimellisantoteho, W 2 300 2 300 Nimellistaajuus, Hz 50–60 50–60 Nimellisvirta, A 100-120V (US, JP)
 • Page 70 Tiedot DM400 DM430 Karan nopeus, joutokäynti, ei kuor- 1 250 mitusta, r/min Poran halkaisija betonissa, mm 165–350 80–160 55–105 250–450 125–250 100–160 Suositeltava veden määrä, l/min 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 Melupäästötiedot Tiedot DM400 DM430 Melupäästöt Äänenpainetaso, dB(A) Äänen tehotaso, L dB(A) Sisäinen liitettävyys...
 • Page 71 Kiinnitys imuku- Muu kiinnitys: OK Muu kiinnitys: OK pilla: OK pilla: OK Lieterengas* Tiivistelevy* Kumirengas, osanumero 598 72 14-01 * Lisätietoja saat paikallisesta huoltoliikkeestä Huolto Hyväksytty huoltokeskus Lähimmän hyväksytyn Husqvarna Construction Products -huoltokeskuksen löydät sivustosta www.husqvarnacp.com. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 72 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote: Kuvaus Siirrettävä timanttiporakone Tuotemerkki Husqvarna Tyyppi/malli DM400, DM430 Tunnusmerkit Sarjanumerot vuodesta 2019 alkaen vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Direktiivi/asetus Kuvaus 2006/42/EC "konedirektiivi"...
 • Page 73 Rekisteröidyt tavaramerkit Bluetooth ® Bluetooth SIG, -sanamerkki ja -logot ovat inc. :n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 74: Introduction

  Description du produit capteurs enregistrent les données comme la vitesse d'exécution, les intervalles d'entretien et davantage Ce moteur de forage Husqvarna est une foreuse encore. Pour plus d'informations sur la solution de diamantée transportable à utiliser avec un support de gestion des actifs dans le cloud Husqvarna Fleet forage homologué.
 • Page 75: Sécurité

  (Fig. 3) Lisez le manuel d'utilisation et assurez-vous Remarque: les autres symboles/autocollants présents de bien comprendre les instructions avant sur le produit concernent des exigences de certification d'utiliser ce produit. spécifiques à certains marchés. (Fig. 4) Portez toujours un équipement de protection Responsabilité...
 • Page 76 Utilisation et entretien de la machine à chaleur, de bords tranchants ou de pièces en mouvement. Les fils endommagés ou emmêlés usiner augmentent le risque de choc électrique. • Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, • Ne forcez pas sur la machine à usiner. Utilisez la utilisez une rallonge électrique adaptée à...
 • Page 77 liquide. Ces mesures de précaution permettent de • Ce produit est un outil dangereux si vous ne faites garder la zone de travail de l'opérateur sèche et de pas attention ou si vous l'utilisez de manière réduire le risque d'électrocution. incorrecte.
 • Page 78 Husqvarna Construction Products travaille Pour davantage d'informations, contactez votre continuellement au développement de ses produits. revendeur. Husqvarna se réserve le droit de modifier la conception et l'aspect de ses produits sans préavis et sans autres Équipement de protection individuel engagements.
 • Page 79 Reportez-vous à la section réparé, adressez-vous toujours à un atelier protection contre la surcharge du moteur à la page 82 . spécialisé Husqvarna agréé. Indicateur de charge 1. Branchez la prise de courant du produit sur une prise secteur.
 • Page 80: Montage

  Embrayage à friction moteur à l'arrêt et la prise électrique débranchée. L'embrayage à friction est intégré à la boîte de vitesses du produit. Il évite d'endommager le produit si le foret • Entretenez les accessoires et outils électriques. s'arrête pendant l'opération. Si la charge est trop élevée, Vérifiez que des pièces en mouvement ne sont pas l'embrayage à...
 • Page 81 Pour davantage d'informations, contactez votre revendeur. 1. Téléchargez l'application Husqvarna Fleet Services iOS ou Android Husqvarna Fleet Services. 1. Raccordez la soupape à bille à l'arrivée d'eau (A). (Fig. 19) 2.
 • Page 82 REMARQUE: Ne forcez pas plus que homologués pour votre produit. Pour plus d'informations, nécessaire. Vous risqueriez de ralentir le contactez votre revendeur Husqvarna. fonctionnement du produit et de provoquer une surcharge du moteur. 1. Assurez-vous que vous disposez d'un foret neuf, de 2 clés et d'une graisse hydrofuge.
 • Page 83: Entretien

  AVERTISSEMENT: Pour éviter les X = Les instructions sont mentionnées dans ce manuel blessures, débranchez le cordon d'utilisation. O = Contactez un atelier spécialisé Husqvarna. Entretien Après les Toutes Avant Après...
 • Page 84: Dépannage

  3. Si nécessaire, faites remplacer les balais de charbon • Lubrifiez le filetage du foret avec de la graisse par un centre d'entretien Husqvarna agréé. hydrofuge. Cela permet de desserrer l'outil plus facilement. •...
 • Page 85 L'orifice de la bague de rac- Les joints d'arbre sont dé- Contactez un centre d'entretien cord d'eau présente une fectueux. Husqvarna agréé. Veillez à toujours fuite d'eau. utiliser de l'eau propre. Le produit ne fonctionne pas Réduisez la Une charge trop élevée pro- Utilisez moins de force lorsque vous correctement.
 • Page 86: Transport Et Stockage

  Transport et stockage • Débranchez la prise de la prise secteur avant de transporter ou de stocker l'appareil. • Retirez le foret avant de transporter ou de remiser le produit. Cette précaution permet d'éviter d'endommager votre produit et les forets. •...
 • Page 87: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques DM400 DM430 Moteur Moteur électrique Monophasé Monophasé Tension nominale, V 100-120, 110, 220-240 100-120, 110, 220-240 Puissance nominale, W 3 200 3 200 Puissance nominale, W 2 300 2 300 Fréquence nominale, Hz 50-60 50-60 Intensité...
 • Page 88 Caractéristiques DM400 DM430 Vitesse de broche, ralenti, sans 1 250 charge, tr/min Diamètre de forage dans le béton, 165-350/6, 250-450/8- 125-250/5- 100-160/4- 80-160/3-6 55-105/2-4 mm/pouce 5-14 Volume d'eau recommandé, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Données sur les émissions sonores Caractéristiques...
 • Page 89: Accessoires

  Reportez-vous à la section ™ liser Smartstart à la page 81 . Accessoires Accessoires Accessoire DM400 DM430 Support de forage DS 500 Fixation par ven- Autre fixation : Fixation par ven- Autre fixation : touse à vide : OK touse à...
 • Page 90: Entretien

  Entretien Atelier d'entretien agréé Pour trouver l'atelier d'entretien Husqvarna Construction Products agréé le plus proche, rendez-vous sur le site Web www.husqvarnacp.com. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 91: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité UE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit : Description Foreuse diamantée transportable Marque Husqvarna Type/Modèle DM400, DM430 Identification Numéros de série à partir de 2019 et ultérieurs est entièrement conforme à...
 • Page 92: Marques Déposées

  Marques déposées Bluetooth ® La marque et les logos sont des marques Bluetooth SIG, inc. , et toute déposées appartenant à utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 93 ™ bedrijfsmiddelen Husqvarna Fleet Services de iOS- of een goedgekeurde boorstandaard. Android-app Husqvarna Fleet Services via https:// apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ De diamantboor is een holle boor met id1334672726 of https://play.google.com/store/apps/ diamantsegmenten. Water stroomt door het details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 94 (Fig. 3) Lees de bedieningshandleiding goed door Let op: Overige op het product aangebrachte symbolen/ en zorg dat u de instructies hebt begrepen plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering voordat u dit product gaat gebruiken. voor bepaalde markten. (Fig. 4) Gebruik altijd een goedgekeurde Productaansprakelijkheid persoonlijke beschermingsuitrusting.
 • Page 95 Gebruik en verzorging van elektrische onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken. apparaten • Gebruik een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis wanneer u buiten werkt met • Gebruik elektrische gereedschap niet voor taken elektrisch gereedschap.
 • Page 96 Veiligheidswaarschuwingen voor gereedschap terechtkomt. Water dat in het elektrische gereedschap binnendringt, verhoogt het diamantboor risico op elektrische schokken. • Wanneer u boorwerkzaamheden uitvoert waarbij Algemene veiligheidsinstructies water moet worden gebruikt, moet u het water uit de werkomgeving van de gebruiker leiden of een WAARSCHUWING: Lees de volgende vloeistofopvangsysteem gebruiken.
 • Page 97 • Als er trillingen optreden in het product of als het Aarzel niet om contact op te nemen met uw Husqvarna- geluidsniveau van het product ongewoon hoog is, dealer als u nog meer vragen hebt over het gebruik van dient u het product onmiddellijk te stoppen.
 • Page 98 Als u dan de worden gerepareerd, neem dan altijd De beveiliging kracht niet verlaagt, stopt de motor. Zie contact op met een erkende Husqvarna- tegen overbelasting van de motor resetten op pagina servicewerkplaats. 101 .
 • Page 99 Raadpleeg de handleiding van de boorstandaard om monteren de voedingskabel los en verwijder het product aan een boorstandaard te bevestigen. het boorbit om letsel te voorkomen. • Gebruik uitsluitend met door Husqvarna Accessoires op goedgekeurde boorstandaarden. Zie pagina 108 . Werking Voordat u het product gebruikt 6.
 • Page 100 De temperatuur van de motor verlagen 1. Download de Husqvarna Fleet Services-app voor • Laat het product 2 minuten onbelast draaien om de iOS of Android.
 • Page 101 Let op: Gebruik alleen diamantboorbits die zijn goedgekeurd voor uw product. Neem voor meer OPGELET: Gebruik niet meer kracht dan informatie contact op met uw Husqvarna-dealer. nodig is. Hierdoor wordt de werking alleen maar langzamer en raakt de motor 1. Zorg ervoor dat u een nieuw boorbit, 2 sleutels en overbelast.
 • Page 102 Onderhoudsschema X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding. * = Algemeen onderhoud uit te voeren door de O = Neem contact op met een Husqvarna- gebruiker. De instructies zijn niet opgenomen in deze servicewerkplaats. gebruikershandleiding. Onderhoud Na de...
 • Page 103 (Fig. 28) De wateraansluiting controleren 2. Controleer de koolborstels. Het slijtagegebied moet glad en onbeschadigd zijn. 3. Laat indien nodig een erkend Husqvarna- servicecentrum de koolborstels vervangen. OPGELET: Als er water uit de ring van de wateraansluiting lekt, moeten de...
 • Page 104 PRCD. laar op 1 staat. stroom onderbroken. Als de PRCD de stroom weer on- derbreekt, neem dan contact op met een erkend Husqvarna-servicecen- trum. Het product stopt. Er is een storing in de Controleer de stroombron. stroombron. De stroom is onderbroken door Elgard.
 • Page 105 Transport en opslag • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product vervoert of opbergt. • Verwijder de boorbit voordat u het product vervoert of opbergt. Hiermee voorkomt u schade aan het product en de boorbits. • Bewaar het product in een afgesloten ruimte om toegang door kinderen of onbevoegde personen te verhinderen.
 • Page 106 Technische gegevens Technische gegevens Gegevens DM400 DM430 Motor Elektromotor Eenfasig Eenfasig Nominale spanning, V 100-120, 110, 220-240 100-120, 110, 220-240 Nominaal vermogen, W 3200 3200 Rendement , W 2300 2300 Nominale frequentie, Hz 50-60 50-60 Nominale stroom, A 100-120 V (VS, JP)
 • Page 107 Gegevens DM400 DM430 Toerental spil, stationair, nullast, 1250 omw/min. Boordiameter in beton, mm/inch 165-350/ 250-450/ 125-250/ 100-160/ 80-160/ 3-6 55-105/ 2-4 6,5-14 8-18 5-10 Aanbevolen watervolume, l/min 1,7-2,4 1,1-1,6 0,9-1,3 2,0-2,5 1,5-2,0 1,2-1,6 Geluidsemissiegegevens Gegevens DM400 DM430 Geluidsemissie Geluidsdrukniveau, dB(A) Geluidsvermogensniveau, L Geïntegreerde connectiviteit...
 • Page 108 ™ ™ Smartstart gebruiken op pagi- 1 groene led knippert. Smartstart is gestart. na 100 . Accessoires Accessoires Accessoire DM400 DM430 Boorstatief DS 500 Vastzetten met Anders vastzet- Vastzetten met Anders vastzet- vacuümplaat: OK ten: OK vacuümplaat: OK ten: OK...
 • Page 109 Service Goedgekeurd servicecentrum Ga naar de website www.husqvarnacp.com om het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum van Husqvarna Construction Products te vinden. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 110 EG verklaring van overeenstemming EU-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het product: Beschrijving Draagbare diamantkernboor Merk Husqvarna Type/model DM400, DM430 Identificatie Serienummers vanaf 2019 en verder volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -...
 • Page 111 Geregistreerde handelsmerken Bluetooth ® -woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, inc. en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 112 Denne Husqvarna-bormotoren er et transporterbart ™ administrasjonsløsningen Husqvarna Fleet Services diamantkjernebor som skal brukes med et godkjent kan du laste ned iOS- eller Android-appen Husqvarna borestativ. Fleet Services på https://apps.apple.com/se/app/ husqvarna-fleet-services/id1334672726 eller https:// Diamantborkronen er et hult bor med play.google.com/store/apps/details?
 • Page 113 Produktansvar (Fig. 5) Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver. Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke (Fig. 6) Miljømerke. Produktet og ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i produktemballasjen er ikke restavfall. Lever følgende tilfeller: det til et godkjent gjenvinningsanlegg for •...
 • Page 114 uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av føre til alvorlig personskade. dårlig vedlikeholdt elektroverktøy. • Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. • Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Riktig Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe antisklisåle, hjelm og hørselvern der det kreves, skjærekanter har mindre fare for å...
 • Page 115 Ikke nøl med å kontakte Husqvarna-forhandleren hvis • Ta vare på alle advarsler og instruksjoner. du har flere spørsmål om bruken av produktet. Vi står •...
 • Page 116 • Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner Sikkerhetsutstyr på produktet som kan forhindre sikker bruk av produktet. • Når boret peker opp under drift, må du alltid bruke ADVARSEL: Les de følgende en egnet beholder til å samle opp vannet. advarselinstruksjonene før du bruker produktet.
 • Page 117 Hvis du vil feste produktet til et borestativ, må du se i ADVARSEL: For å unngå skader må du bruksanvisningen for borestativet. koble fra strømledningen og fjerne • Produktet skal bare brukes med godkjente borkronen før montering. Tilbehør på side 125 . Husqvarna-borestativ. Se 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 118 1. Koble kuleventilen til vannforsyningen (A). (Fig. 19) 1. Last ned iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet 2. Åpne vannsystemet (B). Still inn vanntrykket for å Services. fjerne alt avfallsmateriale fra borehullet.
 • Page 119 Merk: Bruk bare diamantborkroner som er godkjent for ditt produkt. Kontakt Husqvarna-forhandleren din for mer ADVARSEL: Når du bruker et borestativ, må du bruke elektroverktøyet via de isolerte informasjon.
 • Page 120 Instruksjonene finnes ikke forklart i denne sikkerhet før du utfører vedlikehold på bruksanvisningen. produktet. X = instruksjonene blir forklart i denne bruksanvisningen. O = Ta kontakt med et Husqvarna-serviceverksted. ADVARSEL: For å unngå skader må du koble fra strømledningen før du utfører vedlikehold. Vedlikehold Etter de Før hver...
 • Page 121 OBS: Hvis det lekker girolje, må du stoppe 2. Undersøk kullbørstene. Slitasjeområdet må være produktet og ta kontakt med et godkjent jevnt og ikke skadet. 3. Om nødvendig får du et godkjent Husqvarna- servicesenter til å skifte ut kullbørstene. Feilsøking Feilsøkingsoversikt Hvis du ikke finner en løsning på...
 • Page 122 0. PRCD-en, er strømmen fra- kestill) på PRCD-en. koblet. Hvis PRCD-en kobler fra strømmen igjen, kan du snakke med et god- kjent Husqvarna-servicesenter. Produktet stopper. Det er en feil med strømkil- Sjekk strømkilden. den. Strømmen er koblet fra av Elgard.
 • Page 123 Tekniske data Tekniske data Data DM400 DM430 Motor Elektrisk motor Enfaset Enfaset Nominell spenning, V 100–120, 110, 220–240 100–120, 110, 220–240 Nominell effekt, W 3200 3200 Merkeeffekt, W 2300 2300 Nominell frekvens, Hz 50-60 50-60 Merkestrøm, A 100–120 V (US, JP) 110 V (Storbritannia, Irland) 220–240 V...
 • Page 124 Data DM400 DM430 Spindelhastighet, tomgangskjøring, 1250 ingen belastning, o/min Borediameter i betong, mm/tommer 165– 80–160/3– 55–105/2– 250– 125– 100– 350/6,5–14 450/8–18 250/5–10 160/4–6 Anbefalt vannvolum, l/min 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 Data for støyutslipp Data DM400 DM430 Støyutslipp Lydtrykknivå, dB (A) Lydeffektnivå, L...
 • Page 125 OK Slamring* Tetningsskive* Gummipakning, delenummer 598 72 14-01 * Kontakt ditt lokale serviceverksted hvis du vil ha mer informasjon. Service Godkjent servicesenter Gå til nettsiden www.husqvarnacp.com for å finne nærmeste Husqvarna Construction Products-godkjente servicesenter. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 126 EF-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet: Beskrivelse Transporterbart diamantkjernebor Merke Husqvarna Type/modell DM400, DM430 Serienumre datert 2019 og senere fullstendig overholder følgende EU-direktiver og - forskrifter: Direktiv/regulering...
 • Page 127 Registrerte varemerker Bluetooth ® -ordmerket og -logoene er registrerte Bluetooth SIG, inc. , og bruk av slike varemerker for merker fra Husqvarna skjer under lisens. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 128 Introduktion Produktbeskrivning Sensorerna används för att registrera data, exempelvis körtid och serviceintervall. Om du vill ha mer information Den här borrmotorn från Husqvarna är en transporterbar ™ om molnlösningen Husqvarna Fleet Services för diamantkärnborr som ska användas med ett godkänt tillgångshantering kan du hämta iOS- eller Android-...
 • Page 129 Produktansvar (Fig. 5) Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte (Fig. 6) Miljömärkning. Produkten eller dess för skador som vår produkt orsakar om: förpackning är inte hushållsavfall. Återvinn • produkten repareras felaktigt den vid en godkänd plats för kassering av •...
 • Page 130 • Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid • Håll kapverktyg skarpa och rena. Kapverktyg med skyddsglasögon. Lämplig skyddsutrustning som vassa eggar som underhålls på rätt sätt kärvar mer ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller sällan och är lättare att styra. hörselskydd minskar risken för personskador. •...
 • Page 131 Tveka inte att kontakta din Husqvarna-återförsäljare om • Spara alla varningar och instruktioner. du har frågor angående användning av produkten. Vi •...
 • Page 132 • Se till att du alltid kan stoppa motorn snabbt i en Säkerhetsanordningar på produkten nödsituation. • Se till att det inte finns några rör eller elkablar i området där hålet ska borras. VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten. •...
 • Page 133 Information om hur du fäster produkten i ett VARNING: För att undvika personskador borrstativ finns i borrstativets bruksanvisning. ska du dra ut nätsladden och ta bort borret • Använd endast med godkända Husqvarna-borrstativ. före montering. Tillbehör på sida 141 . Drift Att göra innan du använder produkten 2.
 • Page 134 Byta växel 1. Hämta appen Husqvarna Fleet Services för iOS eller OBSERVERA: Byt bara växel när motorns Android. varvtal minskar eller stannar. Tryck inte för 2.
 • Page 135 Notera: Använd endast diamantborr som är godkända för din produkt. Prata med din Husqvarna-återförsäljare OBSERVERA: Se till att inga föremål slår i för mer information. borret.
 • Page 136 Växeln skadas om växeloljenivån inte är tillräcklig. • Rengör och smörj spindelaxelns gänga. Utföra underhåll på diamantborret • Låt en godkänd Husqvarna-serviceverkstad byta ut växeloljan. • Se till att diamantverktygens segment är skarpa. Slipa trubbiga diamantsegment med en SiC-slipsten. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 137 2. Undersök kolborstarna. Slitytan måste vara jämn och axeltätningarna bytas ut omedelbart. får inte vara skadad. • Låt en godkänd Husqvarna-serviceverkstad reparera 3. Låt vid behov en godkänd Husqvarna- vattenanslutningen. serviceverkstad byta ut kolborstarna. Felsökning Felsökningsschema Om du inte hittar en lösning på ditt problem i den här användarhandboken ska du prata med din Husqvarna-...
 • Page 138 Problem Steg att göra Möjlig orsak Lösning omedelbart Produkten går ojämnt. Minska kraften. För hög belastning orsakar Använd mindre kraft när du borrar. överbelastning av motorn. Transport och förvaring • Dra ut kontakten ur eluttaget före transport eller förvaring av produkten. •...
 • Page 139 Tekniska data Tekniska data Data DM400 DM430 Motor Elmotor Enfas Enfas Märkspänning, V 100–120, 110, 220–240 100–120, 110, 220–240 Märkeffekt, W 3 200 3 200 Nominell uteffekt, W 2 300 2 300 Märkfrekvens, Hz 50–60 50–60 Märkström, A 100–120 V (USA, JP) 110 V (Storbritannien, Irland) 220–240 V...
 • Page 140 Data DM400 DM430 Spindelns varvtal, tomgång, ingen 1 250 belastning, varv/min Borrdiameter i betong, mm/tum 165– 80–160/3– 55–105/2– 250– 125– 100– 350/6,5–14 450/8–18 250/5–10 160/4–6 Rekommenderad vattenvolym, 1,7–2,4 1,1–1,6 0,9–1,3 2,0–2,5 1,5–2,0 1,2–1,6 l/min Bulleremissionsdata Data DM400 DM430 Emission av buller Ljudtrycksnivå, dB(A)
 • Page 141 Gummibricka, artikelnummer 598 72 14-01 *Om du vill ha mer information kan du kontakta en lokal serviceverkstad. Service Godkänt servicecenter Du hittar ditt närmaste servicecenter som är godkänt för Husqvarna Construction Products via webbplatsen www.husqvarnacp.com. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 142 EG‐försäkran om överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten: Beskrivning Transporterbar diamantkärnborr Varumärke Husqvarna Typ/Modell DM400, DM430 Identifiering Serienummer daterade 2019 och framåt uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning...
 • Page 143 Registrerade varumärken Bluetooth ® Ordmärket och logotypen är registrerade Bluetooth SIG, inc. , och all varumärken som ägs av användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens. 1188 - 009 - 12.10.2020...
 • Page 144 www.husqvarnacp.com Original instructions Instructions d’origine Originale instruktioner Originele instructies Originale instruksjoner Originalanweisungen Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet 1141537-38 2020-10-13 rev4...

This manual is also suitable for:

Dm430Dm 220Dm 230

Table of Contents