Electrolux Flymo Contour Instruction Manual
Electrolux Flymo Contour Instruction Manual

Electrolux Flymo Contour Instruction Manual

Hide thumbs Also See for Flymo Contour:

Advertisement

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
NO
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
VIKTIG INFORMATION
SE
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PT
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per
ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
HU
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
PL
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
CZ
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
SK
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
SI
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Flymo Contour

 • Page 1 IMPORTANT INFORMATION Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, Read before use and retain for future reference hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes Gwarancja traci ważność w przypadku durchlesen und gut aufbewahren używania urządzenia do celów innych niż...
 • Page 4 GB - CONTENTS SE - INNEHÅLL PL - ZAWARTOSC KARTONU Switch Lever Spak Dźwignia włączająca Steady Handle Stödhandtag Uchwyt Upper Shaft Övre skaft Obudowa wałka napędowego Lower Shaft Nedre skaft Dolna część obudowy Wheel Hjul Koło Instruction Manual Bruksanvisning Instrukcja Obsługi Safety Guard Trimmersköld Osłona bezpieczeństwa...
 • Page 5 (GB) CARTON CONTENTS (SE) FÖRPACKNINGENS (DE) KARTONINHALT INNEHÅLL (HU) A DOBOZ TARTALMA (FR) CONTENU DU (DK) KARTONINDHOLD (PL) ZAWARTOŚĆ CARTON (ES) CONTENIDO DEL KARTONU (NL) INHOUD CARTON (CZ) OBSAH KRABICE (NO) KARTONGEN (PT) LEGENDAS DOS (SK) OBSAH BALENIA (SI) VSEBINA ŠKATLE INNEHOLDER DESENHOS (FI)
 • Page 6: Safety Precautions

  10 amps 250 volts AC shock, do not use in damp or wet 1. Mains cables and extensions are available from conditions. your local Electrolux Outdoor Products Approved Service Centre. Switch off! Remove plug from mains 2. Only use extension cables specifically designed before adjusting, cleaning or if cable for outdoor use.
 • Page 7 4. Only use replacement parts and accessories if you hit an object. Do not use your trimmer recommended by Electrolux Outdoor Products. until you are sure that the entire trimmer is in a 5. To avoid the risk of injury keep fingers and hands clear safe operating condition;...
 • Page 8: Cutting Head

  6. Inspect the trimmer carefully, especially the parts Caring for your Contour of the cutting head. 7. If your trimmer is damaged in any way contact After you have finished using your Flymo Contour your local Electrolux Outdoor Products approved follow the procedure below: service centre.
 • Page 9: Environmental Information

  WHEEL STOPS TURNING Clean wheel and groove on trimmer head. SEE “MAINTENANCE” IF NONE OF THE ABOVE Contact your local approved Electrolux Outdoor Products Service OR IF FAULT PERSISTS Centre Environmental Information Electrolux Outdoor Products are manufactured •...
 • Page 10 EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux I, the undersigned M. Bowden of Electrolux I, the undersigned M. Bowden of Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 11 EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ja, niżej podpisany M. Bowden of Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 12 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

Table of Contents