Electrolux Flymo Mow n Vac Important Information Manual
Electrolux Flymo Mow n Vac Important Information Manual

Electrolux Flymo Mow n Vac Important Information Manual

Hide thumbs Also See for Flymo Mow n Vac:

Advertisement

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen
DE
und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
A lire avant usage et à conserver pour référence
ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
NL
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
NO
oppbevar den for senere bruk
Mow n Vac
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
VIKTIG INFORMATION
SE
Läs anvisningarna före användningen och spara
dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
DK
gemme til senere henvisning
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
PT
futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell'uso e conservare per
IT
ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
HU
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku
PL
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
CZ
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než
je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod
si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
SK
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
SI
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Flymo Mow n Vac

 • Page 1 Mow n Vac TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES...
 • Page 4 GB - CONTENTS NO - INNHOLD ES - CONTENIDO PL - ZAWARTOSC KARTONU Switch handle Bryterhåndtak Mango del interruptor Rączka przełącznika Bolt Bolt Perno Śruba Washer (x 2) Skive (pakning) (x 2) Arandela (x 2) Podkładka (x 2) Upper wing knob Øvre vingefeste Manigueta lateral superior Górne pokrętło łopatkowe...
 • Page 5 (GB) CARTON CONTENTS (SE) FÖRPACKNINGENS (IT) CONTENUTO (DE) KARTONINHALT INNEHÅLL (HU) A DOBOZ TARTALMA (FR) CONTENU DU CARTON (DK) KARTONINDHOLD (PL) ZAWARTOŚĆ KARTONU (NL) INHOUD (ES) CONTENIDO DEL (CZ) OBSAH KRABICE CARTON (NO) KARTONGEN (SK) OBSAH BALENIA INNEHOLDER (PT) LEGENDAS DOS (SI) VSEBINA ŠKATLE DESENHOS...
 • Page 6: Safety Precautions

  1.00mm size cable 10 amps 250 volts AC raining. 1. Mains cables and extensions are available from your local Electrolux Outdoor Products Approved Service Centre. The use of eye protection is 2. Only use extension cables specifically designed for recommended to protect against outdoor use.
 • Page 7: Starting And Stopping

  Safety Precautions 13. Do not tilt the product when the motor is running, if you hit an object. Do not use your product until except when starting and stopping. In this case, you are sure that the entire product is in a safe do not tilt more than absolutely necessary and lift operating condition;...
 • Page 8: Cutting System Maintenance

  Use only genuine Flymo replacement plastic M3 - Fan cutters specified for this product. These are M4 - Hood available from all Electrolux Outdoor Products Service Centres and major retail outlets. • Always handle the plastic cutters with care - •...
 • Page 9: Service Recommendations

  Electrolux Outdoor Products, or by the machine having been modified in any way. Environmental Information...
 • Page 10 EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux I, the undersigned M. Bowden of Electrolux I, the undersigned M. Bowden of Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 11 HV280 28 cm 7,350 RPM 93 dB (A) 92 dB (A) 80.9 dB(A) 2.13 m/s Newton Aycliffe, 02/08/2004 M. Bowden, 5.5 kg Research & Development Director...
 • Page 12 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

Table of Contents