Download Print this page

Electrolux FLYMO XL500 User Manual

Flymo xl550; flymo xl500
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future
reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
Leest u deze informatie voor het gebruik
en bewaar ze voor toekomstige
raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
NO
Les bruksanvisningen før bruk og
oppbevar denne for senere bruk.
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä
myöhempää tarvetta varten
XL500
XL550
VIKTIG INFORMATION
SE
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
De bør læse dette før brug og gemme til
senere henvisning
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PT
Leia antes de utilizar e guarde para
consulta futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per
consultazione futura

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux FLYMO XL500

 • Page 1 XL500 XL550 IMPORTANT INFORMATION VIKTIG INFORMATION Read before use and retain for future Läs anvisningarna före användningen och reference spara dem för framtida behov WICHTIGE INFORMATION VIGTIGE OPLYSNINGER Bitte vor dem Benutzen des Gerätes De bør læse dette før brug og gemme til durchlesen und gut aufbewahren senere henvisning RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS...
 • Page 4 GB - XL500/550 FR - XL500/550 NO - XL500/550 GB - Wheel Frame FR - Chariot de transport NO - Hjulramme DE - XL500/550 FI - XL500/550 NL - XL500/550 DE - Zum Radgestell gehörende T eile FI - Pyörän runko NL - Wielframe...
 • Page 5 SE - XL500/550 ES - XL500/550 IT - XL500/550 SE - Hjulram IT - Telaio route ES - Bastidor de las ruedas DK - XL500/550 PT - XL500/550 DK - Hjulstel PT - Armação das Rodas...
 • Page 6 This product may have been purchased with a Wheel Assembly. Please assemble your product in accordance with the relevant Instructions. Wheel Assembly Kits are available from your local stockists. Falls dieser Rasenmäher mit einem Radgestell gekauft wurde, müssen beim Zusammenbauen die entsprechenden Anweisungen beachtet werden.
 • Page 7 XL500 XL550 Wheel Frame (if applicable) Zum Radgestell gehörende Teile (falls zutreffend) Chariot de transport (s'il y a lieu) Wielframe (indien van toepassing) Hjulramme (om relevant) Pyörän runko (jos käytössä) Hjulram (där sådan finns) Hjulstel (hvis relevant) Bastidor de las ruedas (si fuera aplicable) Armação das Rodas (se aplicável)
 • Page 8 VAROTOIMENPITEET Mallin XL500/550 merkkien selitykset ENNEN Esivalmistelut Käyttö Yleistä penkereissä jyrkissä Ä Polttoainevarotoimet VAROITUS - Bensiini on erittäin tulenarkaa SUOMI - 1...
 • Page 9 VAROTOIMENPITEET Huolto ja säilytys Kokoaminen (ilman pyöriä) Työntöaisan alaosan kiinnitysleikkuriin Ylemmän kahvan asennus alempaan kahvaan (A1) ENNEN (A2) (A3) (A4) (C1) (C2). (A2) (A1) (D1) (D2) (D3) (B1) (B2) Kokoaminen (pyörien kanssa) (E1) (H1) (E2) kuvassa E (H2) (F1) (F2) (H3) (H4) kuvassa H...
 • Page 10 Öljy Käytä 4-tahtista ajoneuvoille tarkoitettua öljyä. SAE Täytä öljyllä Moottorin käyttöoppaassa annettujen 10W-30 suositellaan yleiskäyttöön. ohjeiden mukaisesti. Käynnistys ja sammutus Käynnistäminen (C2). Ruohonleikkurin pysäyttäminen Leikuuterä jatkaa pyörimistä sen jälkeen kun moottori on kytketty pois päältä; pyörivät leikkuuterät voivat aiheuttaa loukkaantumisen (C2) TÄRKEÄÄ...
 • Page 11 Leikkuuterän ja puhaltimen irrottaminen ja asennus Leikkuuterän ja puhaltimen asennus (P2) (P3) Tarkasta leikkuuterien ja pulttien kuluneisuus ja (P7) (P8) mahdolliset vauriot ennen käyttöä. Älä käytä koskaan 2 useampaa korkeusvälikettä. Välikkeet on aina sijoitettava leikkuuterän ja (P1) puhaltimen välille; niitä ei saa koskaan sijoittaa (P9) leikkuuterän ja pultin välille.
 • Page 12 Liiallinen tärinä Kts. 'Terän ja 7. Jos moottori ei käynnisty, irrota sytytystulpan puhaltimen irrotus ja kiinnitys' johto ja kysy neuvoa paikalliselta Electrolux Outdoor Products-kauppiaalta. 4. Jos tärinä jatkuu, lopeta leikkurin käyttö. Irrota sytytystulppa ja kysy neuvoa Electrolux Outdoor Products-kauppiaalta.
 • Page 13: Försäkran Om Överensstämmelse

  KONFORMITETSERKLÆRING FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NEWTON AYCLIFFE, NEWTON AYCLIFFE NEWTON AYCLIFFE ..Bensin sveve ..Electrolux Outdoor Products ....Roterende kniv ..............A .....Se Produktets Klassifiseringsetikett ............. B ..ANNEX VI ............C ....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, ....D Surrey.
 • Page 14: Dichiarazione Di Conformità

  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE NEWTON NEWTON AYCLIFFE, AYCLIFFE NEWTON AYCLIFFE ..Cortacésped aerodeslizador de gasolina ..Electrolux Outdoor Products ... Cuchilla rotativa ............... A ..Ver Etiqueta de Identificación Del ..........B Producto ........... C ..ANNEX VI ..D ....
 • Page 15 Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40, email: office@husqvarna.co.at Internet: www.husqvarna.at SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 16 Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339 UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339 © Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number 974979 England The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.

This manual is also suitable for:

Flymo xl550