Silvercrest SSMP 900 A1 Operating Instructions Manual

Nutrition mixer pro
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
NUTRITION MIXER PRO SSMP 900 A1
NUTRITION MIXER PRO
Operating instructions
BLENDER
Mode d'emploi
SMOOTHIE-MIXER
Bedienungsanleitung
IAN 277042
CPE277042_Smoothie Mixer Pro_Cover_LB6.indd 2
SMOOTHIE MIXER
Betjeningsvejledning
SMOOTHIE-MIXER
Gebruiksaanwijzing
19.02.16 15:48

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SSMP 900 A1

 • Page 1 NUTRITION MIXER PRO SSMP 900 A1 NUTRITION MIXER PRO SMOOTHIE MIXER Operating instructions Betjeningsvejledning BLENDER SMOOTHIE-MIXER Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing SMOOTHIE-MIXER Bedienungsanleitung IAN 277042 CPE277042_Smoothie Mixer Pro_Cover_LB6.indd 2 19.02.16 15:48...
 • Page 2 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  English ..................2 Dansk ..................14 Français ................. 26 Nederlands ................38 Deutsch .................. 50...
 • Page 3 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety instructions ................3 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Operation ..................6 Uses ....................6 Preparing food ..................
 • Page 5: Intended Purpose

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The Smoothie-Mixer Pro is intended ... Congratulations on your new Smoothie-Mixer … for mixing whole-fruit beverages Pro. (smoothies) and chopping ice cubes. For this purpose, use the blade as- For a safe handling of the device and in or- sembly with the cross blade|7.
 • Page 6 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Instructions for safe operation ~ This device must not be used by children. ~ Children must not play with the device. ~ The device and the power cable must be kept away from children. ~ This device can be used by people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding if they are supervised or instructed on how...
 • Page 7 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ~ If liquid gets into the motor unit, remove DANGER! Risk of injury the mains plug immediately. Have the de- from cutting vice checked before reusing. ~ The blades of the blade assembly carry ~ Never touch the device with wet hands.
 • Page 8: Items Supplied

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ~ Only use the original accessories. 6. Operation ~ The device (base unit, power cable with mains plug) is not dishwasher-safe. DANGER! Risk of electric ~ Do not use any astringent or abrasive shock! Only plug the mains plug|4 cleaning agents.
 • Page 9: Preparing Food

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Use the blade assembly with a flat blade|8 4. Figure B: turn the blender jug|5/6 for chopping solid food (e. g. nuts). around and place it on the base unit|1. The small noses|11 on the edge of the NOTE: with an operating time of approx.
 • Page 10: Storage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  6.5 Storage After every use • Clean the device and all individual • Figure D: smoothies are intended for parts used after each use and remove immediate consumption. For shortly stor- all food residues.
 • Page 11: Storage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  8. Storage 10. Troubleshooting If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is DANGER for children! only a minor problem, and you can solve it ~ Keep the device out of the reach of chil- yourself.
 • Page 12: Recipes

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  11. Recipes Honey Flip Ingredients: 400 ml milk CAUTION: depending on the hardness 4 cl black currant juice and consistency of the ingredients in the 2 tbs honey blender jug|5/6, do not fill it to the maxi- 2 egg yolks mum;...
 • Page 13: Technical Specifications

  Model: SSMP 900 A1 ately upon unpacking. Repairs arising after the expiration of the warranty period are Mains voltage: 220–240 V ~ 50/60 Hz subject to a charge.
 • Page 14 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  The warranty applies to material or factory Service Centre defects. This warranty does not include prod- uct parts that are subject to standard wear Service Great Britain and therefore can be considered wear parts; Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 15 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ...
 • Page 16: Oversigt

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  Indhold 1. Oversigt ..................14 2. Brug i overensstemmelse med formålet ........15 3. Sikkerhedsanvisninger ..............15 4. Leveringsomfang ................18 5. Ibrugtagning ................18 6. Betjening ..................18 Anvendelsesområder ................. 18 Forberedelse af fødevarer ..............19 Blending/Hakning ................
 • Page 17: Brug I Overensstemmelse Med Formålet

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Tillykke med din nye Smoothie-Mixer Pro. Denne Smoothie-Mixer Pro er … … til blending af hel-frugtdrikke (smoo- For at opnå en sikker omgang med appara- thies) og til knusning af små...
 • Page 18 BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  Anvisninger om sikker brug ~ Dette apparat må ikke anvendes af børn. ~ Børn må ikke lege med apparatet. ~ Hold børn væk fra apparatet og tilslutningsledningen. ~ Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, senso- riske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller manglende viden, hvis disse er under opsyn eller er blevet under- vist i sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende...
 • Page 19 BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  ~ Knivindsatsens blade er skarpe. Udvis de trækkes ud. Få apparatet kontrolleret, før det tages i brug igen. forsigtighed ved omgang med disse. Ved ~ Brug ikke apparatet med våde hænder. opvask i hånden bør vandet være så...
 • Page 20: Leveringsomfang

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  6. Betjening indeholder ingredienser, som angriber og opbløder plastiksugefødderne. Læg i givet fald et skridsikkert underlag under FARE for elektrisk stød! Stik apparatet. først netstikket|4 i en stikkontakt, når smoothie-blenderen er komplet samlet. FARE for at skære sig med 4.
 • Page 21: Forberedelse Af Fødevarer

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  6.2 Forberedelse af 6. En lille drejning af bægeret|5/6 mod uret slukker apparatet. fødevarer Vent, indtil knivene|7/8 står stille. 7. Fjern bægeret|5/6 fra basisenheden|1 ADVARSEL mod materielle skader! og vend det om. ~ Tykke og faste skaller (f.eks.
 • Page 22: Rengøring

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  7. Rengøring Opvaskemaskine Følgende dele kan også rengøres i opvaske- Rengør apparatet inden første brug! maskinen: knivindsatser|7/8 bægerne|5/6 FARE for elektrisk stød! lågene|9 og ~ Træk netstikket|4 ud af stikkontakten, in- ringene|10 den du rengør smoothie-blenderen.
 • Page 23: Problemløsning

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  10. Problemløsning 11. Opskrifter Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, skal du først gå den følgende tjekliste igen- FORSIGTIG: fyld alt efter ingrediensernes nem. Måske er der kun tale om et mindre hårdhed og konsistens ikke bægeret|5/6 problem, som du selv kan løse.
 • Page 24: Tekniske Data

  (maks. 1 minut). • Kom alle ingredienserne i bægeret|5/6 og blend indtil den ønskede konsistens 12. Tekniske data er nået (maks. 1 minut). Model: SSMP 900 A1 Godnat smoothie Netspænding: 220–240 V ~ Ingredienser: 50/60 Hz ½ banan (skrællet) Beskyttelsesklasse: I ½...
 • Page 25: Hoyer Handel Gmbhs Garanti

  BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  13. HOYER Handel Garantidækning GmbHs garanti Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Kære kunde. ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Du har 3 års garanti fra købsdatoen på det- Garantien gælder for materiale- eller fabrika- te apparat.
 • Page 26 BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  Service-center Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: hoyer@lidl.dk IAN: 277042 Leverandør Bemærk venligst, at den følgende adresse ikke er en service-adresse. Kontakt først det ovennævnte service-center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Tyskland 24 DK...
 • Page 27 BB&3(B%ERRN 6HLWH 0RQWDJ 0lU]  ...
 • Page 28: Aperçu De L'appareil

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............26 2. Utilisation conforme ..............27 3. Consignes de sécurité ..............28 4. Éléments livrés ................30 5. Mise en service ................31 6. Utilisation ..................31 Utilisations possibles ................. 31 Préparation des aliments ..............
 • Page 29: Utilisation Conforme

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Le mixeur de smoothie Pro est ... … destiné à mixer des boissons fruitées Nous vous félicitons pour l'achat de votre (smoothies) et à broyer des glaçons. nouveau mixeur de smoothie Pro.
 • Page 30: Consignes De Sécurité

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  3. Consignes de AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non- respect de l'avertissement peut provoquer sécurité des blessures ou des dommages matériels Avertissements graves. ATTENTION : risque faible : le non-respect Les avertissements suivants sont utilisés si né- de l'avertissement peut provoquer des bles- cessaire dans le présent mode d'emploi :...
 • Page 31 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  DANGER ! Risque DANGER pour les enfants d'électrocution ~ Le matériel d'emballage n'est pas un ~ Ne branchez la fiche secteur sur une jouet. Les enfants ne doivent pas jouer prise de courant que si l'appareil est avec les sachets en plastique.
 • Page 32: Éléments Livrés

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ~ Utilisez uniquement les accessoires d’ori- DANGER ! Risque de gine. blessures par coupure ~ L'appareil (unité de base, câble de rac- ~ Les lames du couteau continuent à tourner cordement avec fiche secteur) ne peut après l'arrêt de l'appareil.
 • Page 33: Mise En Service

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  5. Mise en service 6.1 Utilisations possibles • Ôtez tout le matériau d'emballage. Couteau à lame croisée • Vérifiez si toutes les pièces sont pré- Utilisez le couteau à lame croisée|7 pour sentes et en parfait état.
 • Page 34: Mixer/Broyer

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  6.3 Mixer/broyer 11. Nettoyez l'appareil aussi rapidement que possible après usage. ATTENTION : respectez le repère MAX 6.4 Boire immédiatement pour la quantité de remplissage maximale. • Figure C : pour boire le smoothie frais REMARQUE : si le smoothie est trop épais, directement du gobelet|5/6, mettez l'an- ajoutez selon la consistance un peu d'eau...
 • Page 35: Nettoyage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  7. Nettoyage 2. Rincez ensuite toutes les pièces à l'eau claire. Nettoyez l'appareil avant la pre- 3. Laissez toutes les pièces entièrement sé- mière utilisation ! cher, avant de les ranger ou d'utiliser l'appareil à...
 • Page 36: Mise Au Rebut

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  9. Mise au rebut 10. Dépannage Le symbole de la poubelle Si votre appareil ne fonctionne pas correcte- sur roues barrée signifie ment, procédez dans un premier temps aux que, dans l’Union euro- tests de cette liste de contrôle.
 • Page 37: Recettes

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  11. Recettes Smoothie au miel Ingrédients : 400 ml de lait ATTENTION : selon la dureté et la consis- 4 cl de jus de cassis tance des aliments, ne remplissez pas le go- 2 cs.
 • Page 38: Caractéristiques Techniques

  écrit. Si le défaut est couvert par notre garantie, Modèle : SSMP 900 A1 nous vous renvoyons le produit réparé ou Tension secteur : 220–240 V ~ neuf. La réparation ou l’échange du produit...
 • Page 39 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  médiatement après le déballage. Après l’ex- • Envoyez ensuite gratuitement à l’adresse piration de la garantie, les réparations à de service qu’on vous a donnée le pro- effectuer sont payantes. duit considéré comme défectueux en y joignant la preuve d’achat (ticket de Etendue de la garantie caisse) et l’indication du défaut ainsi que...
 • Page 40: Overzicht

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Inhoud 1. Overzicht ..................38 2. Correct gebruik ................39 3. Veiligheidsinstructies ..............40 4. Levering ..................42 5. Ingebruikname ................42 6. Bedienen ..................43 Toepassingen .................. 43 Levensmiddelen voorbereiden............43 Mixen / fijnmaken ................43 Direct drinken..................
 • Page 41: Correct Gebruik

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De smoothie-mixer Pro is … … bestemd voor het mixen van dranken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe met hele vruchten (smoothies) en het smoothie-mixer Pro.
 • Page 42: Veiligheidsinstructies

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  3. Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan Waarschuwingen verwondingen of ernstige materiële schade Indien nodig vindt u de volgende waarschu- veroorzaken. wingen in deze handleiding: LET OP: gering risico: het niet in acht ne- GEVAAR! Hoog risico: het niet in men van de waarschuwing kan lichte ver-...
 • Page 43 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  GEVAAR door een GEVAAR voor kinderen elektrische schok ~ Verpakkingsmateriaal is geen speel- ~ Steek de stekker pas in een stopcontact, goed. Kinderen mogen niet met de plas- wanneer het apparaat volledig gemon- tic zakken spelen.
 • Page 44: Levering

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ~ De messen van het mesopzetstuk zijn ~ Het apparaat is voorzien van kunststof scherp. Ga er voorzichtig mee om. Bij antislip zuignappen. Omdat meubels het spoelen met de hand moet het water zijn gecoat met een grote verscheiden- zo helder zijn, dat u de messen goed heid van lakken en kunststoffen en wor-...
 • Page 45: Bedienen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  6. Bedienen Het mesopzetstuk met het platte mes|8 ge- bruikt u voor het fijnmaken van harde levens- middelen (bijv. noten). GEVAAR door een elektrische schok! AANWIJZING: gebruik bij het fijnmaken Steek de stekker|4 pas in een stop- van noten een hoeveelheid van max.
 • Page 46: Direct Drinken

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  3. Afbeelding A: draai het gewenste 6.5 Opbergen mesopzetstuk|7/8 op de beker|5/6. • Afbeelding D: smoothies zijn be- Let erop dat het mesopzetstuk goed op doeld om direct te drinken. Om ze kort- de beker is vastgedraaid.
 • Page 47: Opbergen

  1/B&3(B6PRRWKLHB0L[HUIP 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  8. Opbergen Na elk gebruik • Maak het apparaat en alle gebruikte onderdelen na elk gebruik schoon en verwijder daarbij alle achtergebleven GEVAAR voor kinderen! etensresten. ~ Bewaar het apparaat buiten bereik van •...
 • Page 48: Problemen Oplossen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  10. Problemen oplossen 11. Recepten Wanneer uw apparaat een keer niet functi- oneert zoals gewenst, doorloopt u eerst LET OP: vul de beker|5/6 naargelang de deze checklist. Misschien is het een klein hardheid en consistentie van de vruchten probleem dat u zelf kunt oplossen.
 • Page 49: Technische Gegevens

  (max. 1 minuut). • Doe alle ingrediënten in de beker|5/6 en mix net zolang totdat de gewenste 12. Technische gegevens consistentie is bereikt (max. 1 minuut). Model: SSMP 900 A1 Welterusten-smoothie Netspanning: 220–240 V ~ Ingrediënten: 50/60 Hz ½...
 • Page 50: Garantie Van Hoyer|Handel Gmbh

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  13.Garantie van Omvang van de garantie HOYER|Handel GmbH Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- Geachte klant, gezet gecontroleerd vóór levering. U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- De garantie geldt voor materiaal- of fabrica- af de koopdatum.
 • Page 51 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  • Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de ver- melding waaruit de onvolkomenheid be- staat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het ser- viceadres sturen dat u is meegedeeld.
 • Page 52: Übersicht

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Inhalt 1. Übersicht ..................50 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 51 3. Sicherheitshinweise ............... 52 4. Lieferumfang ................. 54 5. Inbetriebnahme ................54 6. Bedienen ..................55 Einsatzbereiche .................. 55 Lebensmittel vorbereiten ............... 55 Mixen/Zerkleinern ................
 • Page 53: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Smoothie-Mixer Pro ist … Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen … zum Mixen von Ganzfruchtgetränken Smoothie-Mixer Pro. (Smoothies) und dem Zerkleinern von Eiswürfeln vorgesehen.
 • Page 54: Sicherheitshinweise

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  3. Sicherheitshinweise WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder Warnhinweise schwere Sachschäden verursachen. Falls erforderlich, werden folgende Warn- VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung hinweise in dieser Bedienungsanleitung ver- der Warnung kann leichte Verletzungen wendet: oder Sachschäden verursachen.
 • Page 55 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  GEFAHR durch GEFAHR für Kinder Stromschlag ~ Verpackungsmaterial ist kein Kinder- ~ Stecken Sie den Netzstecker erst dann spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den in eine Steckdose, wenn das Gerät kom- Kunststoffbeuteln spielen.
 • Page 56: Lieferumfang

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ~ Die Klingen des Messeraufsatzes sind ~ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststoff- scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen Saugfüßen ausgestattet. Da Möbel mit ei- um. Beim Spülen von Hand sollte das ner Vielfalt von Lacken und Kunststoffen be- Wasser so klar sein, dass Sie die Klin- schichtet sind und mit unterschiedlichen...
 • Page 57: Bedienen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  6. Bedienen HINWEIS: Verwenden Sie beim Zerkleinern von Nüssen eine Menge von max. 50|g bei GEFAHR durch Stromschlag! einer Betriebsdauer von ca. 8-10|Sekunden. Stecken Sie den Netzstecker|4 erst dann in eine Steckdose, wenn der Smoothie-Mixer komplett montiert ist.
 • Page 58: Sofort Trinken

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  4. Bild B: Drehen Sie den Becher|5/6 6.5 Aufbewahren um und setzen ihn auf die Basisein- • Bild D: Smoothies sind zum sofortigen heit|1. Die kleinen Nasen|11 am Be- Verzehr gedacht. Zum kurzfristigen Auf- cherrand greifen in die Aussparungen bewahren schrauben Sie einen Deckel|9 am Kopf der Basiseinheit|1.
 • Page 59: Reinigen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  7. Reinigen 3. Lassen Sie alle Teile vollständig trock- nen, bevor Sie sie wegräumen oder Sie Reinigen Sie das Gerät vor der ers- das Gerät erneut benutzen. ten Benutzung! Geschirrspülmaschine Folgende Teile können auch in der GEFAHR durch Stromschlag! Geschirrspülmaschine gereinigt werden: ~ Ziehen Sie den Netzstecker|4 aus der...
 • Page 60: Entsorgen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  9. Entsorgen 10. Problemlösung Das Symbol der durchgestri- Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht chenen Abfalltonne auf Rä- funktionieren, gehen Sie bitte erst diese dern bedeutet, dass das Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- Produkt in der Europäischen nes Problem, das Sie selbst beheben können.
 • Page 61: Rezepte

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  11. Rezepte Honig-Flip Zutaten: 400|ml Milch VORSICHT: Füllen Sie je nach Härte und 4|cl schwarzer Johannisbeersaft Konsistenz der Zutaten den Becher|5/6 2 EL Honig nicht bis an das Maximum, da ansonsten 2 Eigelb der Messeraufsatz|7/8 blockieren kann.
 • Page 62: Technische Daten

  12. Technische Daten Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewährleis- Modell: SSMP 900 A1 tung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetz- Netzspannung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz te und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs-...
 • Page 63 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  Die Garantieleistung gilt für Material- oder Auf www.lidl-service.com können Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Sie diese und viele weitere Handbü- sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- cher, Produktvideos und Software nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- herunterladen.
 • Page 64 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ...
 • Page 65 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 0lU]  ...
 • Page 66 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02/2016 · Ident.-Nr.: SSMP 900 A1 IAN 277042 CPE277042_Smoothie Mixer Pro_Cover_LB6.indd 1 19.02.16 15:48...

This manual is also suitable for:

277042

Table of Contents