Download Print this page

Ενδεδειγμένη Χρήση - Black & Decker TS75 Manual

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικά
Η τοστιέρα/υγιεινή ψηστιέρα της Black & Decker έχει
σχεδιαστεί για την παρασκευή φρυγανισμένων σάντουιτς
και το ψήσιμο τροφών, όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να
λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό
του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεχτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών
όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή
που δεν συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποίηση της συσκευής
Πολύ ζεστές επιφάνειες, μην αγγίζετε. Μην πλησιάζετε
τα χέρια σας στο χωνί (6).
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
τραβώντας το καλώδιό της. Διατηρείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας σε απόσταση από πηγές θερμότητας,
λάδια και κοφτερές αιχμές. Μην αφήνετε το καλώδιο
τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας
εργασίας σας ή του τραπεζιού.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε μια
επίπεδη επιφάνεια με αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από
τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από πρίζες. Μην
τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε υγρή ή ολισθηρή
επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά
σε πηγές θερμότητας ή σε θερμασμένο φούρνο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή
εκρηκτικά υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από το νερό
ή την υπερβολική υγρασία.
Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.
Να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι.
10
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την
πρίζα. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Ασφάλεια τρίτων
Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε άτομα που δεν
έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών ή που δεν έχουν
εξοικειωθεί με τη συσκευή να τη χρησιμοποιήσουν.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάσουν στο
χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο
τροφοδοσίας. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά
σε παιδιά είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με
μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε
να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μετά τη χρήση
Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση και πριν
αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά της, πρέπει πρώτα να τη θέσετε εκτός
λειτουργίας και να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, το εργαλείο πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά τμήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους
διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο εξάρτημά
της παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση των
τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαίωσης ή
φθοράς.

Advertisement

loading