Καθαρισμός Και Συντήρηση; Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker TS75 Manual

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται στην
απαιτούμενη θερμοκρασία ψησίματος (ανάβει η
πράσινη ενδεικτική λυχνία (1)).
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λίπους (3) βρίσκεται στο
άνοιγμα κάτω από το χωνί. Με αυτό τον τρόπο θα
εξασφαλιστεί η συλλογή όλης της περίσσειας λαδιού/
λίπους.
Ανοίξτε τη συσκευή και προσθέστε την τροφή στην
κάτω πλάκα ψησίματος (4).
Κλείστε τις πλάκες ψησίματος κατεβάζοντας
προσεκτικά την επάνω πλάκα (5).
Σημείωση: Αποφύγετε τις τροφές μεγάλου πάχους διότι
αποτρέπουν το σωστό κλείσιμο της συσκευής.
Σημείωση: Ο χρόνος ψησίματος θα διαφέρει ανάλογα τον
τύπο και το πάχος της τροφής.
Ελέγχετε τακτικά την τροφή για να μην καεί.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση! Πριν από τον καθαρισμό και τη
συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή
να κρυώσει.
Προειδοποίηση! Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το
φις σε νερό ή άλλο υγρό.
Σκουπίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια για τρίψιμο.
Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό για την
αφαίρεση λεκέδων, αν το κρίνετε απαραίτητο. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή υγρά
καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Επιλεκτική περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση, ή ότι δεν το
χρειάζεστε άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο
για ανεξάρτητη αποκομιδή.
Η ανεξάρτητη συλλογή των μεταχειρισμένων
προϊόντων και των υλικών συσκευασίας δίνει τη
δυνατότητα ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Με την
επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών
αποτρέπεται η μόλυνση του περιβάλλοντος και
μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.
12
Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να
προβλέπουν την επιλεκτική περισυλλογή των ηλεκτρικών
συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε κρατικές
εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε ένα
καινούργιο προϊόν.
H Black & Decker δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης των
προϊόντων της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής
τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία,
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν εκ μέρους μας.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα
γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών
της Black & Decker και τους αρμόδιους των υπηρεσιών που
παρέχονται μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξετε στο
Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
Ισχύς εισόδου
Βάρος (άδειος)
Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
TS75 – ΤΥΠΟΥ 1
Η Black & Decker δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά
συμμορφώνονται με:
EN60335, 2006/95/EΚ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι υπεύθυνος για την
κατάρτιση του τεχνικού φακέλου και δηλώνει τα παρόντα εκ
μέρους της Black & Decker.
Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
TS75
Vac 230
W 800
kg 1,7
Kevin Hewitt
Ηνωμένο Βασίλειο
02-11-2008

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker TS75

This manual is also suitable for:

Ts75r