Download Print this page
Nokia Go Quick Installation Manual

Nokia Go Quick Installation Manual

Hide thumbs Also See for Go:

Advertisement

Quick Links

Nokia Go
QUICK INSTALLATION GUIDE
SNELSTARTGIDS | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | HIZLI KURULUM KILAVUZU | GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
EN | NL | EL | TR | PT

Advertisement

loading

Summary of Contents for Nokia Go

 • Page 1 Nokia Go QUICK INSTALLATION GUIDE SNELSTARTGIDS | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | HIZLI KURULUM KILAVUZU | GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA EN | NL | EL | TR | PT...
 • Page 2: Box Contents

  Box Contents Inhoud van de doos | Περιεχόμενα συσκευασίας | Kutu içeriği | Conteúdo da caixa CR 2032 Nokia Go Tracker Clip CR2032 Battery (already inserted) NL 1 CR2032 batterij (aangebracht) Nokia Go Tracker NL Clip EL 1 Μπαραρία CR2032 EL Συσκευή παρακολούθησης Nokia Go EL Κλιπ (είναι ήδη τοποθετημένο) TR Nokia Go İzleyici...
 • Page 3: Need Help

  Need help? Hulp nodig? | Χρειάζεστε βοήθεια; | Yardıma mı ihtiyacınız var? | Precisa de ajuda? nokia.com/health/support/go This guide is available in additional languages at: www.nokia.com/health/guides Back case opening tool Adjustable wristband Openingstool achterkant kast NL Instelbaar polsbandje EL Εργαλείο ανοίγματος πίσω θήκης Ρυθμιζόμενο περικάρπιο TR Arka kapak açma aleti TR Ayarlanabilir kordon Ferramenta de abertura da parte posterior do estojo PT Pulseira ajustável...
 • Page 4 How to install your Nokia Go Nokia Go installeren | Πώς να εγκαταστήσετε το Nokia Go Visit healthapp.nokia.com from your TR Akıllı telefon veya tabletinizden smartphone or tablet, and follow the instructions healthapp.nokia.com adresini ziyaret to install the Health Mate™ app. edin ve Health Mate™ uygulamasını kurmak için talimatları izleyin. Ga op uw smartphone of tablet naar PT Acesse healthapp.nokia.com healthapp.nokia.com en volg de instructie...
 • Page 5 Nokia Go cihazınızın kurulumu | Como instalar o seu Nokia Go 4 – 5 In the Health Mate™ app, follow the instructions to install Nokia Go. NL In de Health Mate™ app volgt u de instructies voor de installatie van Nokia Go. Στην εφαρμογή Health Mate™, ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το Nokia Go. healthapp.nokia.com TR Health Mate™ uygulamasından Nokia Go kurulum talimatlarını izleyin. PT Siga as instruções no aplicativo para instalar o Nokia Go.
 • Page 6 Get to know your Nokia Go Vertrouwd raken met Nokia Go | Γνωρίστε το Nokia Go | Nokia Go cihazınızı tanıyın Nokia Go automatically detects whether you are walking, running, swimming or sleeping. Swim Nokia Go detecteert automatisch of u loopt, Zwemmen | Κολύμβηση | Yüzme | Nadar jogt, zwemt of slaapt. EL Το Nokia Go εντοπίζει αυτόματα εάν περπατάτε, τρέχετε, κολυμπάτε ή κοιμάστε.
 • Page 7 6 – 7 Conheça o seu Nokia Go On the tracker screen, monitor your progress as you strive to reach your daily step goal. of your activity goal Op het het trackerscherm controleert u uw voortgang omdat u uw dagelijkse, stapsgewijze doelstelling wilt bereiken. Στην οθόνη της συσκευής, παρακολουθείτε την πρόοδό σας καθώς προσπαθείτε να πετύχετε τον καθημερινό στόχο βημάτων. Günlük adım hedefinize ulaşmaya çalışırken izleme ekranından ilerlemenizi takip edin. Monitore a sua progressão na tela para atingir o seu objetivo diário de passos.
 • Page 8 Get to know your Nokia Go Vertrouwd raken met Nokia Go | Γνωρίστε το Nokia Go | Nokia Go cihazınızı tanıyın Press the screen once to switch to time display. Activity display Time display Druk één keer op het scherm om de tijd weer te geven. EL Πατήστε την οθόνη μία φορά για για αλλαγή στην προβολή της ώρας. Zaman görünümüne geçmek için ekrana bir kez basın.
 • Page 9 8 – 9 Conheça o seu Nokia Go Time display: the outer hand indicates minutes; the inner hand indicates hours. Index OO:OO Tijdweergave: de wijzer aan de buitenkant geeft de minuten weer; de wijzer aan de binnenkant de uren. Hour hand Minute hand EL Προβολή ώρας: o εξωτερικός δείκτης υποδεικνύει τα λεπτά και ο εσωτερικός την ώρα. Zaman ekranı: Dış kol dakikaları, iç kol saatleri belirtir. PT Indicador de tempo: o lado externo indica os minutos e o lado interno indica as horas. 10:05...
 • Page 10: How To Change The Battery

  How to change the battery De batterij vervangen | Πώς να αλλάζετε μπαταρία | Pil değiştirme | Como substituir a bateria To replace the battery, use the tool provided to TR Pili değiştirmek için arka kapağı open the back case. Close the back case again açmak için sunulan aleti kullanın.
 • Page 11 10 – 11 Be careful not to loose the grey rubber sealing ring that secures water resistance. Let op dat u niet de grijzen rubberen Rubber waterdichte pakking verliest. Φροντίστε να μη χάσετε τον γκρίζο ελαστικό δακτύλιο σφράγισης που εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα στο νερό. TR Suya karşı sızdırmazlık sağlayan gri lastik contayı kaybetmemeye dikkat edin. CR 2032 Tenha cuidado para não perder o anel de vedação cinza de borracha que proporciona vedação à água.
 • Page 12 How to wear your Nokia Go Nokia Go dragen | Πώς να φοράτε το Nokia Go | Nokia Go’nun takılması To wear it in the adjustable wristband, insert the tracker from above. Om het te dragen met het instelbare polsbandje, voert u de tracker vanaf de bovenkant in EL Για να το τοποθετήσετε στο ρυθμιζόμενο περικάρπιο, εισαγάγετε τη συσκευή παρακολούθησης από πάνω Ayarlanabilir kordona takmak için izleyiciyi yukarıdan geçirin...
 • Page 13 Como usar o seu Nokia Go? 12 – 13 To wear it in the clip, insert the tracker from below. Om het met behulp van de clip te dragen, voert u de tracker vanaf de onderkant in EL Για να το τοποθετήσετε στο κλιπ, εισαγάγετε τη συσκευή παρακολούθησης από κάτω TR Klipse takmak için izleyiciyi alttan geçirin PT Para usá-lo no clipe, insira o monitor por baixo We recommend clipping it toward the inside of your pocket. We adviseren u het te clippen aan de binnenkant van uw zak. Προτείνεται η συσκευή παρακολούθησης να συνδέεται με κλιπ στο εσωτερικό της τσέπης σας.
 • Page 14 How to wear your Nokia Go Nokia Go dragen | Πώς να φοράτε το Nokia Go | Nokia Go’nun takılması Wear it as a keychain Dragen als sleutelhanger. EL Φορέστε το ως μπρελόκ. Onu anahtarlık olarak taşıyın. Use-o como um chaveiro...
 • Page 15 Como usar o seu Nokia Go? 14 – 15 Wear it in your pocket Op zak dragen. EL Βάλτε το μέσα στην τσέπη σας. TR Onu cebinizde taşıyın. PT Use-o em seu bolso.
 • Page 16: Warranty

  NL Een Nokia garantie van Een (1) jaar - Nokia Go PT Ga Withings (onderdeel van Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux («Nokia») vrijwaart de hardware van het merk Nokia («Nokia-pro- duct») tegen gebreken van materialen en productie gedurende een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoop door de koper en eindgebruiker («garantieperiode»), onder voorwaarde dat het op normale wijze wordt gebruikt in overeenstemming met Nokia’s gepubliceerde Richtlijnen. Nokia ‘gepubliceerde richtlijnen omvat, maar is niet beperkt tot, informatie opgenomen in de beschrijving van technische eigenschappen, veiligheidsinstructies of de snelstartgids. Nokia garandeert niet het Nokia-product ononderbroken of foutloos functioneert. Nokia is niet aansprakelijk nã voor schade die voortvloeit uit de niet-naleving van instructies met betrekking tot het gebruik van het Nokia-product. EL Περιορισμένη εγγύηση της Nokia για ένα (1) έτος - Nokia Go Η Withings (Τμήμα της Nokia), με έδρα στη διεύθυνση 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux («Nokia») καλύπτει με εγγύηση τα προϊόντα υλισμικού με την επωνυμία Nokia («Προϊόν Nokia») έναντι ελαττωμάτων σε υλικά και εργασία, όταν χρησιμοποιούνται κανονικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες της Nokia, για περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την αρχική λιανική αγορά από τον αγοραστή-τελικό χρήστη («Περίοδος Εγγύησης»). Οι δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες της Nokia συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στις οδηγίες ασφαλείας ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Η Nokia δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία του Προϊόντος Nokia. Η Nokia δεν ευθύνεται για ζημία που προκύπτει από μη τήρηση των οδηγιών που αφορούν τη χρήση του Προϊόντος Nokia.
 • Page 17 16 – 17 TR Nokia Bir (1) Yıllık Sınırlı Garanti - Nokia Go uct”) Withings (Nokia’nın bir parçası), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (“Nokia”) Nokia markalı bu donanım ürününü Nokia’nın yayın- e of lanmış bulunan kılavuzlarına uygun olarak kullanılması hâlinde son kullanıcı müşteri tarafından perakende olarak satın alınmış bulunduğu tarihten itibaren BİR (1) YIL süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti etmektedir.Nokia’nın yayınlanmış kılavuzları teknik spesifikasyonlar, güvenlik ted talimatları veya hızlı başlangıç kılavuzlarında içerilen bilgileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir.Nokia bu Nokia Ürününün kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmemektedir.Nokia bu Nokia Ürünü ile ilgili olan talimatların izlenmemesinden doğan zararlardan sorumlu değildir. PT Garantia limitada de um (1) ano Nokia - Nokia Go pro- Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (“Nokia”) fornece garantia ao produto da marca Nokia - («Produto Nokia») contra defeitos de materiais e de fabricação, quando utilizado normalmente de acordo com as orientações publicadas pela Nokia, por um período de UM (1) ANO, a partir da data de compra original do comprador final («Período de Garantia»). As orientações publicadas pela Nokia pen, incluem, mas não se limitam, às informações contidas nas especificações técnicas, instruções de segurança ou no guia de início rápido. A Nokia akelijk não garante que o funcionamento do Produto Nokia será ininterrupto ou livre de erros. A Nokia não é responsável por danos decorrentes do não seguimento das instruções relativas ao uso do produto Nokia. κές...
 • Page 18 EN List of materials potentially in contact with the skin FR Liste des matières potentiellement en contact avec la peau during usage: durant l’utilisation : thermoplastic polyurethane, polycarbonate, acrylonitrile butadiene polyuréthane thermoplastique, polycarbonate, acrylonite butadiène styrene and anodized aluminium. styrène et aluminium anodisé. The product surface does not contain nickel. La surface du produit ne contient pas de nickel. EN For cleaning instructions, please visit FR Pour les instructions de nettoyage, rendez-vous sur nokia.com/health/support/go nokia.com/health/support/go...
 • Page 19 EN Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Go Frequency Range : is in conformity with the essential requirements and other relevant 2400.0 - 2483.5 MHZ requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity Maximum output power : can be found at: nokia.com/health/compliance -23.36 dBm NL Withings (onderdeel van Nokia) verklaart hierbij dat het apparaat Nokia Go voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante eisen van de Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is te vinden op: nokia.com/health/compliance EL Η Withings (Τμήμα της Nokia) με το παρόν δηλώνει ότι η συσκευή Nokia Go συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές συναφείς απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση: nokia.com/health/ compliance TR Withings (Nokia’nın bir parçası) işburada Nokia Go cihazının 2014/53/ EU Direktifinin gerekli koşulları ile diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimini şurada bulabilirsiniz: nokia. com/health/compliance PT PT Withings (Part of Nokia) declara que este Nokia Go está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: nokia.com/health/compliance 05258 -16- 09770 “Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”...
 • Page 20 QIG_WAM02_052 Nokia Go | Activity & Sleep Tracker | Model: WAM02 © 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.

This manual is also suitable for:

Wam02