Download Print this page
Nokia Go Quick Installation Manual
Hide thumbs Also See for Go:

Advertisement

Quick Links

Nokia Go
QUICK INSTALLATION GUIDE
SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON
PIKA-ASENNUSOPAS
EN | SV | DA | NO | FI

Advertisement

loading

Summary of Contents for Nokia Go

 • Page 1 Nokia Go QUICK INSTALLATION GUIDE SNABBINSTALLATIONSGUIDE | KVIK INSTALLATIONSVEJLEDNING | VEILEDNING FOR HURTIG INSTALLASJON PIKA-ASENNUSOPAS EN | SV | DA | NO | FI...
 • Page 2: Box Contents

  Box Contents Lådans innehåll | Indhold i boks | Innhold i esken | Pakkauksen sisältö CR 2032 Nokia Go Tracker Clip CR2032 Battery (already inserted) SV CR2023 (redan isatt) Nokia Go Tracker SV Lås DA CR2023 (allerede isat) Nokia Go Tracker DA Clips NO CR2023 (allerede satt inn)
 • Page 3 Need help? Behöver du hjälp? | Brug for hjælp? | Trenger du hjelp? | Kaipaatko apua? nokia.com/health/support/go This guide is available in additional languages at: www.nokia.com/health/guides Back case opening tool Adjustable wristband Öppningsverktyg till höljets baksida SV Justerbart armband DA Bagklap åbningsværktøj DA Justérbart armbånd NO Verktøy for åpning av urkassa NO Justerbar klokkereim Takakotelon avausväline Säädettävä ranneke...
 • Page 4 How to install your Nokia Go Hur du installerar din Nokia Go | Installering af din Nokia Go | Hvordan installere din Nokia Go Visit healthapp.nokia.com from your NO Gå til healthapp.nokia.com fra smartphone or tablet, and follow the instructions smarttelefonen eller nettbrettet ditt to install the Health Mate™ app.
 • Page 5 Opi asennat Nokia Go 4 – 5 In the Health Mate™ app, follow the instructions to install Nokia Go. SV Följ instruktionerna i Health Mate -appen för att installera Nokia Go. I the Health Mate app, følg vejledningen for at installere Nokia Go. healthapp.nokia.com NO Følg instruksjonene i Health Mate app-en for å installere Nokia Go. FI Health Mate™-sovelluksessa on noudatettava Nokia Go asentamiseksi.
 • Page 6 Get to know your Nokia Go Lär känna din Nokia Go | Lær din Nokia Go at kende | Bli kjent med din Nokia Go Nokia Go automatically detects whether you are walking, running, swimming or sleeping. Swim Nokia Go registrerar automatiskt om du går, Simma | Svømmer | Svøm | Uinti springer, simmar eller sover.
 • Page 7 6 – 7 Opi tuntemaan Nokia Go On the tracker screen, monitor your progress as you strive to reach your daily step goal. of your activity goal På spårningsskärmen kan du följa utvecklingen med att nå dina dagliga mål. På tracker-skærmen kan du overvåge dine fremskridt, mens du stræber efter at nå dit daglige trinmål. På sporingsskjermen kan du følge med på framgangen mens du strever etter å nå det daglige skrittmålet ditt. FI Seuraa edistymistäsi Tracker-näytöllä, kun ponnistelet kohti päivittäistä askelmäärän tavoitettasi.
 • Page 8 Get to know your Nokia Go Lär känna din Nokia Go | Lær din Nokia Go at kende | Bli kjent med din Nokia Go Press the screen once to switch to time display. Activity display Time display Tryck på skärmen en gång för att skifta till tidsdisplay.
 • Page 9 8 – 9 Opi tuntemaan Nokia Go Time display: the outer hand indicates minutes; the inner hand indicates hours. Index OO:OO Tidsdisplay: den yttre visaren indikerar minuter; den inre visaren indikerar timmar. Hour hand Minute hand DA Tidsvisning: Den ydre viser angiver minutter; Den indvendige viser angiver timer. Tidsskjerm: den ytre hånda angir minutter; den indre hånda angir timer. FI Aikanäyttö: ulompi viisari näyttää minuutteja, sisempi tunteja. 10:05...
 • Page 10: How To Change The Battery

  How to change the battery Hur du byter batterier | Udskiftning af batterier | Hvordan bytte batteri | Miten vaihdat pariston To replace the battery, use the tool provided to For å bytte batteri, bruk verktøyet open the back case. Close the back case again som fulgte med for å åpne urkassen.
 • Page 11 10 – 11 Be careful not to loose the grey rubber sealing ring that secures water resistance. Rubber Se till så att inte den grå gummitätningen mot vattenintrång kommer bort. Pas på ikke at miste den grå gummitætningsring, der sikrer vandtæthed. NO Pass på at du ikke mister den grå gummitetningsringen som sikrer mot vanninntrenging. CR 2032 Varo, että et hukkaa harmaata kumitiivisterengasta, joka varmistaa vesitiiviyden.
 • Page 12 How to wear your Nokia Go Hur du bär Nokia Go? | Sådan bærer du Nokia Go? | Hvordan ha på seg Nokia Go? To wear it in the adjustable wristband, insert the tracker from above. För att bära spåraren i det justerbara armbandet, sätt i den ovanifrån. DA Indsæt trackeren ovenfra i det justérbare armbånd.
 • Page 13 Miten käyttää Nokia Go? 12 – 13 To wear it in the clip, insert the tracker from below. För att bära spåraren i låset, sätt i den underifrån. DA For at bære det i en clips, indsættes trackeren nedenfra. NO For å bære den i klipsen, sett i trackeren fra undersiden. FI Kun käytät sitä pidikkeessä aseta Tracker alhaalta. We recommend clipping it toward the inside of your pocket. Vi rekommenderar att du låser den mot insidan av fickan. Vi anbefaler at clipse det mod indersiden af lommen. NO Vi anbefaler at du klipser den mot innsiden av lommen din. Suosittelemme sen kiinnittämistä kohti taskun sisäpuolta.
 • Page 14 How to wear your Nokia Go Hur du bär Nokia Go? | Sådan bærer du Nokia Go? | Hvordan ha på seg Nokia Go? Wear it as a keychain Bär den som en nyckelkedja. DA Brug det som nøglering. Bær den som en nøkkelring. FI Käytä sitä avainrenkaana.
 • Page 15 Miten käyttää Nokia Go? 14 – 15 Wear it in your pocket Bär den i fickan. DA Læg det i din lomme. NO Bær den i lomma. FI Käytä sitä taskussa.
 • Page 16: Warranty

  Warranty Garanti | Garanti | Garanti | Takuu US Nokia One (1) Year Limited Warranty - Nokia Go Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France (“Nokia”) warrants the Nokia-branded hardware product (“Nokia Product”) against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Nokia’s published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser (“Warranty Period”). Nokia’s published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Nokia does not warrant that the operation of the Nokia Product will be uninterrupted or error-free. Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product’s use. SV Nokia ett (1) års begränsad garanti - Nokia Go Withings (en del av Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (”Nokia”) intygar att Nokia-märkta hårdvaruprodukter (”Nokia-produkt”) är fria från fel i material och utförande vid normal användning i enlighet med Nokias publicerade riktlinjer för en period av ETT (1) ÅR från datumet för originalköpet av slutanvändaren (”garantiperiod”). Nokias publicerade riktlinjer innefattar men är inte begränsade till information som finns i de tekniska specifikationerna, säkerhetsinstruktionerna eller snabbstartsguiden. Nokia garanterar inte att användningen av Nokia-produkten kommer att ske utan avbrott eller felfritt. Nokia är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna som gäller Nokia-produktens användning. DA Nokia ét (1) års begrænset garanti - Nokia Go Withings (del af Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (”Nokia”) garanterer Nokia-brandet hardwareprodukt (”Nokia Produkt”)
 • Page 17 16 – 17 FI Nokian yhden (1) vuoden rajoitettu takuu - Nokia Go Withings (osa Nokia-konsernia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (“Nokia”) antaa takuun Nokia-merkkisille laitteille (“Nokia- tuote”) materiaali- ja valmistusvikoja vastaan, kun käyttö on normaalikäyttöä ja Nokian julkistamien ohjeiden mukaista, takuuaika on YKSI (1) VUOSI loppukäyttäjän alkuperäisestä ostopäivästä lukien (“Takuuaika”). Nokian julkaisemat ohjeet sisältävät - niihin kuitenkaan rajoittumatta - tietoja teknisistä ominaisuuksista, turvallisuustietoja tai pika-aloitusoppaan. Nokia ei anna takuuta, että Nokia-tuotteen käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Nokia ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat seuraavien ohjeiden Nokia-tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden laiminlyö- misestä.
 • Page 18 EN List of materials potentially in contact with the skin FR Liste des matières potentiellement en contact avec la peau during usage: durant l’utilisation : thermoplastic polyurethane, polycarbonate, acrylonitrile butadiene polyuréthane thermoplastique, polycarbonate, acrylonite butadiène styrene and anodized aluminium. styrène et aluminium anodisé. The product surface does not contain nickel. La surface du produit ne contient pas de nickel. EN For cleaning instructions, please visit FR Pour les instructions de nettoyage, rendez-vous sur nokia.com/health/support/go nokia.com/health/support/go...
 • Page 19 EN Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Go Frequency Range : is in conformity with the essential requirements and other relevant 2400.0 - 2483.5 MHZ requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity Maximum output power : can be found at: nokia.com/health/compliance -23.36 dBm SV Withings (en del av Nokia) intygar härmed att enheten Nokia Go överensstämmer med de tillämpliga kraven och andra gällande krav i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse hittar du på: nokia.com/health/compliance. DA Withings (del af Nokia) erklærer herved, at enheden Nokia Go i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan findes på: nokia.com/health/compliance. NO Withings (del av Nokia) erklærer herved at apparatet Nokia Go er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante krav i direktivet 2014/53/EU. Samsvarserklæring finner du på: nokia.com/health/ compliance. FI Withings (osa Nokia-konsernia) vakuuttaa täten, että Nokia Go täyttää keskeiset vaatimukset ja muut vaatimukset EU-direktiivissä 2014/53/EU. Vastaavuusvakuutus löytyy sivuilta: nokia.com/health/compliance. 05258 -16- 09770 “Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”...
 • Page 20 QIG_WAM02_052 Nokia Go | Activity & Sleep Tracker | Model: WAM02 © 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.