Download Print this page

Zanussi ZOU362 User Manual

Built-under oven
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Inbouwoven
Built-under oven
Four encastrable
Einbauherd
ZOU362
2
11
20
30

Advertisement

loading

  Related Manuals for Zanussi ZOU362

  Summary of Contents for Zanussi ZOU362

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Inbouwoven Built-under oven Four encastrable Einbauherd ZOU362...
 • Page 2 Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9...
 • Page 3 • Dit apparaat mag alleen gerepareerd worden door een • Verander de specificaties van dit product niet en wijzig erkende servicemonteur. Gebruik alleen originele re- het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat. serveonderdelen. Waarschuwing! Volg de instructies voor de •...
 • Page 4 • Vlakke bakplaat Om te bakken en te braden of om vet op te vangen. Voor gebak en koekjes • Diepe braadslede Dagelijks gebruik De oven in- en uitschakelen Kookstanden 1. Draai de functieknop op een ovenfunctie. Bedieningsknop Functie 2. Draai de temperatuurknop op een temperatuur. Het bedrijfscontrolelampje gaat aan als de oven in UIT-stand werking is.
 • Page 5 Ovenfunctie Toepassing Het gehele grillelement wordt ingeschakeld. Voor het grillen van plat voedsel in Grote grill grotere hoeveelheden. Voor het maken van toast. Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde berei- Hetelucht dingstemperatuur nodig is, op meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
 • Page 6 Bereidingstabel Oventempe- Bereidings- Gewicht (kg) Gerecht Ovenfunctie Niveau ratuur (°C) tijd (min.) Varkensvlees / 100-110 lamsvlees Kalfsvlees / Rund- 70-100 vlees Kip / Konijn 70-80 Eend 120-150 Gans 150-200 Kalkoen 210-240 30-40 Gevulde paprika's en tomaten / Ge- 50-70 bakken aardappe- Kant-en-klare taar- 45-55 Hartige taarten...
 • Page 7 Hoeveelheid Grillen Bereidingstijd (minuten) GERECHT Stuks Temp. (°C) 1e kant 2e kant niveau Hamburger 20-30 Visfilets 12-14 10-12 Geroosterd brood Toast Onderhoud en reiniging Inschuifrails Waarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt. Zorg ervoor dat het apparaat is Inschuifrails uitnemen afgekoeld.
 • Page 8 Als u de deur heeft schoongemaakt, plaatst u deze terug in de oven. Volg hiervoor de stappen in omgekeerde volgorde uit. Apparaten van roestvrij staal of aluminium: Reinig de ovendeur alleen met een natte spons. Droog hem af met een zachte doek. Gebruik geen staalwol, zuren of bijtende materialen, om- dat deze het ovenoppervlak kunnen beschadigen.
 • Page 9 Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan Belangrijk! Bij foutieve bediening van het apparaat wordt contact op met uw verkoper of met de serviceafdeling. het bezoek van de technicus van de klantenservice of de Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen. vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de Deze gegevens staan op het typeplaatje (zie garantieperiode.
 • Page 10 Aansluiting aan het elektriciteitsnet • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stop- Waarschuwing! De elektrische installatie mag contact. uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en deskundig persoon. • Gebruik geen meerwegstekkers, -aansluitingen en ver- lengkabels. Er kan brand ontstaan. • De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze vei- •...
 • Page 11: Table Of Contents

  Contents Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 What to do if…...
 • Page 12: Before First Use

  Warning! Carefully obey the instructions for electrical connections. Before first use Remove all packaging, both inside and outside the Caution! Do not use abrasive cleaning agents! This oven, before using the appliance. Do not remove the can damage the surface. Refer to chapter "Care and rating plate.
 • Page 13: Daily Use

  Daily use Switching the Oven On and Off more information about the hob, refer to the hob user manual. 1. Turn the oven functions control knob to an oven function. Heat settings 2. Turn the temperature control knob to a temperature. The power indicator comes on while the oven is in Control knob Function...
 • Page 14: Helpful Hints And Tips

  Oven function Application Defrost Thaws frozen food. The temperature control knob must be on off position Helpful hints and tips • Do not open the oven door before 3/4 of the set cooking Warning! Always close the oven door when you time is up.
 • Page 15 Oven temper- Cooking Weight (kg) Food Oven Function Level ature (°C) Time (min) Duck 120-150 Goose 150-200 Turkey 210-240 Fish 30-40 Stuffed Pepperoni Tomatos/Roasted 50-70 Potatos Instant cakes 45-55 Pies 80-100 Biscuits 25-35 Lasagne 45-60 White Bread 50-60 Pizza 25-35 Grilling Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
 • Page 16: Care And Cleaning

  Care and cleaning Warning! Before you clean the appliance, switch it The rounded ends of the shelf support rails must off. Make sure that the appliance is cold. point to the front! Warning! Do not clean the appliance with steam Cleaning the oven door cleaners or high-pressure cleaners.
 • Page 17: What To Do If

  Stainless steel or aluminium appliances: Put a cloth on the bottom of the oven for protection Clean the oven door with a wet sponge only. Dry it of the oven light and glass cover. with a soft cloth. Replacing the oven light bulb/cleaning the glass Do not use steel wool, acids or abrasive materials as they cover can damage the oven surface.
 • Page 18: Electrical Connection

  • Before you built-under the appliance, install it with applicable hob from the table. Type Maximum power ZVD 868 7600 W ZK 630 7600 W ZC 6695 6400 W ZC 6675 5800 W • Make sure that the recess dimensions are applicable. •...
 • Page 19: Environment Concerns

  Environment concerns Packaging materials The symbol on the product or on its packaging The materials with the symbol are recyclable. Dispose indicates that this product may not be treated as the packaging in a suitable collection containers to recycle household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
 • Page 20: Consignes De Sécurité

  Sommaire Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ 27 Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28...
 • Page 21: Avant La Première Utilisation

  • Au moment de l'ouverture de la porte du four, durant • Les appareils encastrables ne peuvent être mis en la phase de cuisson ou à la fin de cette dernière, faites fonctionnement qu'après avoir été installés dans des attention à la bouffée d'air chaud qui sort du four. meubles et des plans de travail homologués et adaptés.
 • Page 22: Description De L'appareil

  Description de l'appareil Description de l'appareil Bandeau de commandes Manette de commande de la zone de cuisson avant gauche Manette de commande de la zone de cuisson arrière gauche Voyant du thermostat Thermostat Sélecteur de fonctions du four Voyant Marche Manette de commande de la zone de cuisson arrière droite Manette de commande de la zone de cuisson avant...
 • Page 23: Conseils Utiles

  Zones de cuisson 2. Pour terminer le processus de cuisson, tournez la manette de commande sur la position "0". Les manettes de commande des zones de cuisson Utilisez la zone de cuisson à double circuit (si votre vous permettent de commander la table de cuisson appareil en est équipé).
 • Page 24: Tableaux De Cuisson

  • Différents plats peuvent reposer sur deux gradins en Cuisson de la viande et du poisson même temps. Placez une grille au gradin 1 et une au • Nous vous conseillons de rôtir les viandes et les pois- gradin 3. sons au four seulement à...
 • Page 25: Entretien Et Nettoyage

  Temps de Température Poids (kg) Mets Fonction du four Gradin cuisson du four (°C) (min) Poivrons farcis To- mates/ Pommes de 50-70 terre rôties Gâteaux prêt à cui- 45-55 Tartes 80-100 Petits biscuits 25-35 Lasagnes 45-60 Pain blanc 50-60 Pizza 25-35 Cuisson au gril Préchauffez le four à...
 • Page 26 Attention N'utilisez pas de produit corrosif ou Les extrémités arrondies des glissières doivent être abrasif, d'objets pointus, de détachants ou de orientées vers l'avant ! tampons à récurer. Nettoyage de la porte du four Avertissement N'utilisez pas de produits abrasifs, Avant de nettoyer la porte du four, nous vous conseillons de grattoir métallique ou d'objets tranchants ou d'extraire celle-ci du four.
 • Page 27: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Lavez la vitre à l'eau savonneuse. Séchez-la soigneuse- Avant de remplacer l'ampoule du four : ment. • Mettez à l'arrêt le four. Une fois le nettoyage terminé, replacez la porte du four. Pour ce faire, suivez la même procédure dans l'ordre in- •...
 • Page 28: Installation

  Installation Encastrement hauteur supérieure. L'autre paroi latérale doit être pla- cée contre des meubles ayant une hauteur identique à Avertissement L'installation de l'appareil ne doit celle du four. être effectuée que par un professionnel qualifié. Si • Pour fixer le four au meuble, ouvrez la porte du four, vous ne contactez pas une personne qualifiée et introduisez 4 entretoises dans les trous et serrez les 4 compétente, les éventuels dommages ne seront pas...
 • Page 29: En Matière De Protection De L'environnement

  • L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un pro- • Le raccordement au réseau doit être effectué par l'in- longateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement termédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, multiple. Risque d'incendie. ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm, par exemple un coupe-circuit automati- •...
 • Page 30: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Was tun, wenn …...
 • Page 31: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Installation • Einbaugeräte dürfen nur betrieben werden, wenn sie in normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeits- • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport platten eingebaut wurden. nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädig- • Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Än- tes Gerät nicht an.
 • Page 32: Täglicher Gebrauch

  Zubehör Für Kuchen und Plätzchen • Fettpfanne • Rost Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von aus- Für Geschirr, Kuchenformen, Braten tretendem Fett. • Backblech Täglicher Gebrauch Ein- und Ausschalten des Backofens installiert haben. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Kochfelds.
 • Page 33: Praktische Tipps Und Hinweise

  Backofenfunktion Anwendung Die Hitze kommt ausschließlich vom Heizelement unten im Backofen. Zum Nach- Unterhitze backen von Kuchen mit krossen Böden. Das gesamte Grillelement schaltet sich ein. Zum Grillen flacher Lebensmittel in Großflächengrill größeren Mengen und zum Toasten. Bei dieser Einstellung können Speisen mit der gleichen Gartemperatur auf meh- Heißluft mit Ringheiz- reren Ebenen gleichzeitig braten bzw.
 • Page 34: Kochtabellen

  Überprüfen Sie die Leistung zu Beginn des Garens. Fin- für Ihre Brat- und Backformen und Ihre persönlichen Re- den Sie die besten Einstellungen (Heizstufe, Garzeit usw.) zepte und Mengen heraus, wenn Sie das Gerät benutzen. Kochtabellen Backofen- Garzeit Gewicht (kg) Speise Backofenfunktion Ebene...
 • Page 35: Reinigung Und Pflege

  Menge Grillen Garzeit in Minuten GERICHT Stück Temp. (°C) 1. Seite 2. Seite Ebene Hähnchenbrust 12-15 12-14 Hamburger 20-30 Fischfilet 12-14 10-12 Getoastete Sandwiches Toastbrote Reinigung und Pflege gen Gegenständen oder im Geschirrspüler. Die Anti- Warnung! Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es haftbeschichtung kann zerstört werden! reinigen.
 • Page 36: Was Tun, Wenn

  Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel. Warnung! Falls die Glasscheiben beschädigt sind Trocknen Sie sie sorgfältig ab. oder Kratzer aufweisen, ist die Struktur des Glases Setzen Sie sie nach der Reinigung die Backofen-Tür wie- beeinträchtigt und die Scheibe kann brechen. In diesem der ein.
 • Page 37: Gerät Aufstellen

  Störung Mögliche Ursache Abhilfe Dampf und Kondenswasser schlagen Sie haben die Speisen zu lange im Lassen Sie die Speisen nach Been- sich auf den Speisen und im Back- Backofen stehen lassen digung des Gar- oder Backvorgangs ofen nieder nicht länger als 15-20 Minuten im Backofen stehen Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Wichtig! Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt...
 • Page 38: Elektrischer Anschluss

  Elektrischer Anschluss • Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckver- Warnung! Der elektrische Anschluss darf nur von binder oder Verlängerungskabel. Andernfalls besteht einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen Feuergefahr. werden. • Stellen Sie sicher, dass der Backofen nach der Instal- • Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund der lation leicht zugänglich ist und ein Elektriker oder Nichtbeachtung folgender Sicherheitshinweise.
 • Page 40 U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.zanussi.be Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl...