Download Print this page

Üzembe Helyezés - Acer P5206 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Magyar
Gyors útmutató
ÜZEMBE HELYEZÉS
1
1. Hálózati tápkábel
2. VGA kábel
3. VGA–komponens videó/HDTV
adapter
4. Kompozit videó kábel
5. Audió kábel
6. S-Video kábel
7. RS232 kábel
8. HDMI-kábel
9. 3 RCA komponens kábel
10. RJ45-kábel
11. USB-kábel
12. 12V DC kábel
13. USB adattároló eszköz/USB Wifi
adapter (opcionális)
Megjegyzés: a csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet
INTERFÉSZ-CSATLAKOZÓ
2
Számítógép csatlakoztatása
1. Győződjön meg arról, hogy mind a
projektor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
2. A VGA kábel egyik végét a kivetítő
"VGA IN 1" vagy "VGA IN 2
csatlakozójához, a másikat pedig a
számítógép VGA csatlakozójához
kösse, és húzza meg a csavarokat.
3. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel
egyik végét a projektor
tápcsatlakozójához, majd a dugóját
dugja egy konnektorba.
A kivetítő bekapcsolása
1. Vegye le a lencsevédő sapkát.
2. Először a projektort, majd a
számítógépet kapcsolja be.
3. Állítsa be a helyzetet, az élességet és
a nagyítást.
4. Tartsa meg a bemutatót.
A kivetítő kikapcsolása
1. Nyomja meg kétszer az
üzemkapcsolót.
2. Ne húzza ki a hálózati tápkábelt a
konnektorból, amíg a kivetítő
ventilátora ki nem kapcsolt.
Nederlands
Snelstart
INSTALLATIE
1
1. Stroomkabel
2. VGA-kabel
3. VGA naar component video/HDTV-
adapter
4. Composiet videokabel
5. Audiokabel
6. S-videokabel
7. RS232-kabel
8. HDMI-kabel
9. 3 RCA-componentkabel
10. RJ45-kabel
11. USB-kabel
12. 12V gelijkstroomkabel
13. USB-opslagapparaat/USB Wifi-
adapter (optie)
Opmerking: de connectorinterface is onderhevig aan de
specificaties van het model
2
INTERFACE-AANSLUITING
Aansluiten op een computer
1. Controleer of de projector en uw
computer zijn uitgeschakeld.
2. Sluit een uiteinde van de VGA-
kabels aan op de aansluiting "VGA
IN 1" of "VGA IN 2"op de projector,
sluit het andere uiteinde aan op de
VGA-aansluiting op de computer en
maak de schroeven vast.
3. Sluit het ene uiteinde van de
voedingskabel aan op de
voedingsaansluiting op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op
een stopcontact.
De projector inschakelen
1. Verwijder de lenskap.
2. Schakel eerst de projector en daarna
de computer in.
3. Pas de positie, scherpstelling en
zoom aan.
4. Start uw presentatie.
De projector uitschakelen
1. Druk tweemaal op de
voedingsknop.
2. Trek de voedingskabel niet uit het
stopcontact voordat de ventilators
van de projector zijn uitgeschakeld.

Advertisement

loading

  Also See for Acer P5206

This manual is also suitable for:

N216Pn-x14S5201T111Ps-x11P5403