Yamaha PSR-E413 Gebruikershandleiding

Yamaha digital keyboard users manual.
Hide thumbs
DIGITAL KEYBOARD
Gebruikershandleiding
NL

   Related Manuals for Yamaha PSR-E413

   Summary of Contents for Yamaha PSR-E413

 • Page 1

  DIGITAL KEYBOARD Gebruikershandleiding...

 • Page 2: Special Message Section

  For longer extension cords, consult a local electrician. This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accom- pany the accessory product.

 • Page 3

  Compliance with FCC regulations does * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord IMPORTANT.

 • Page 4

  • Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer ze op geen enkele manier. Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd Yamaha- servicepersoneel. LET OP Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken.

 • Page 5

  Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het instrument, of data die verloren zijn gegaan of gewist. Zet het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.

 • Page 6: Kennisgeving Over Auteursrechten, Logo's

  XGlite Zoals de naam al aangeeft, is 'XGlite' een vereenvoudigde versie van het kwalitatief hoogwaardige Yamaha XG-klankopwekkingsformat. Uiteraard kunt u alle willekeurige XG-songdata afspelen via een XGlite- toongenerator. Houd echter in gedachte dat enkele songs bij het afspelen anders kunnen klinken in vergelijking met de originele data, ten gevolge van de gereduceerde set besturingsparameters en effecten.

 • Page 7: Meegeleverde Accessoires

  Zorg ervoor dat u deze handleiding ook na het doorlezen op een veilige, handige plaats bewaart, en raadpleeg de handleiding regelmatig als u een handeling Meegeleverde accessoires De PSR-E413-verpakking bevat de volgende items. Controleer of u ze allemaal hebt. • Gebruikershandleiding • Muziekstandaard •...

 • Page 8: Speciale Kenmerken Van De Psr-e413

  Speciale kenmerken van de PSR-E413 I Nieuwe geluiden maken Pagina 18 Door slechts twee knoppen in te stellen kunt u de mate van vervorming, 'lieflijkheid' of andere kenmerken van een geluid subtiel of ingrijpend wijzigen. Aan de knoppen kunnen parameters worden toegewezen zoals effect, filter, envelope generator en meer.

 • Page 9: Table Of Contents

  Kennisgeving over auteursrechten... 6 Logo's ... 6 Meegeleverde accessoires... 7 Speciale kenmerken van de PSR-E413... 8 Configuratie Spanningsvereisten ... 10 Een hoofdtelefoon aansluiten (aansluiting PHONES/OUTPUT) ... 11 Een voetschakelaar aansluiten (aansluiting SUSTAIN) ... 11 Aansluiten op een computer (USB-aansluiting) ... 11 Het instrument inschakelen ...

 • Page 10: Spanningsvereisten

  Zorg ervoor de volgende handelingen uit te voeren VOORDAT u het instrument aanzet. Spanningsvereisten Hoewel het instrument zowel via een optionele netadapter als via batterijen kan worden gevoed, raadt Yamaha u aan waar mogelijk een netadapter te gebruiken. Gebruik van een netadapter is milieuvriendelijker dan batterijen.

 • Page 11: Configuratie, Een Voetschakelaar Aansluiten (aansluiting Sustain), Aansluiten Op Een Computer (usb-aansluiting), Het Instrument Inschakelen

  Maak alle benodigde aansluitingen die hieronder zijn aangegeven VOORDAT u het instrument aanzet. Een hoofdtelefoon aansluiten (aansluiting PHONES/OUTPUT) De luidsprekers van de PSR-E413 worden automatisch uitgeschakeld als u een stekker in deze aansluiting steekt. De aansluiting PHONES/OUTPUT functioneert ook als externe uitgang.

 • Page 12: Bedieningspaneel En Aansluitingen, Bedieningspaneel

  Knop [START] ... pagina 44 o Knop [METRONOME] ... pagina 63 !0 Knop [TEMPO/TAP] ... pagina 27 !1 SONG MEMORY Knoppen [REC], [1]–[5], [A] ... pagina 52 PSR-E413 Gebruikershandleiding Lijst met songcategorieën Lijst met stijlcategorieën (pagina 41) (pagina 112) !2 ARPEGGIO Knop [ON/OFF]...pagina 14...

 • Page 13: Achterpaneel

  De illustraties naast elke toets geven de drum- en percussie-instrumenten aan die aan de toetsen zijn toegewezen als 'Standard Kit 1' is geselecteerd. Achterpaneel @7 USB-aansluiting ...pagina 11, 87 @8 SUSTAIN-aansluiting ...pagina 11 @9 PHONES/OUTPUT-aansluiting ...pagina 11 #0 DC IN 12V-aansluiting...pagina 10 PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 14: Arpeggio's Maken

  G Voices waarvoor de arpeggiofunctie automatisch wordt ingeschakeld. Voicenr. Voicenaam Concerto Pizzicato Piano Ballad Synth Sequence Guitarist Pauls Bass Trance Bass SynthChords Acid Bass Funky Clavi PSR-E413 Gebruikershandleiding Voicenr. Voicenaam ReggaeOrgan Harpeggio SalsaPIano AnalogSequence Sawtooth Piano Arpeggio Guitar Arpeggio ClubBeat R&B Loop ClubAdds OPMERKING •...

 • Page 15

  ARPEGGIO [ON/OFF] om de functie uit te schakelen. Het huidige geselecteerde arpeggiotype OPMERKING • Zorg dat u geen van de toetsen van het keyboard ingedrukt houdt als u de arpeggiofunctie aan- of uitzet. PSR-E413 Gebruikershandleiding Arpeggio's maken...

 • Page 16

  Druk op de knop [STYLE]. De naam van de huidige geselecteerde stijl wordt in de display weergegeven. Draai aan de draaiknop en selecteer de gewenste stijl. In dit voorbeeld gebruiken we de stijl '002 8BtModrn' (8 Beat Modern). OPMERKING • Zie 'Stijlen spelen' op pagina 33. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 17

  Als u een stijl gebruikt én met uw rechterhand muziek speelt, moet u ervoor zorgen dat uw linkerhand uitsluitend links van het splitpunt en uw rechterhand rechts van het splitpunt speelt (pagina 30). Het pictogram ACMP ON wordt weergegeven. Splitpunt Arpeggio's maken 7sus4 PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 18: Originele Geluiden Maken, Effecten Toewijzen Aan De Knoppen

  Andere effectcombinaties kunnen niet worden toegewezen. z–c is uitsluitend van invloed op de hoofd- en dual-voices. Deze werken niet voor splitvoices. Stijlen en songs worden door de effecten ook niet beïnvloed. v–b zijn alleen van invloed op stijlen. PSR-E413 Gebruikershandleiding Knop A Filter Cutoff Filterresonantie...

 • Page 19

  Met knop A past u de diepte van het reverbeffect en met knop B de diepte van het choruseffect aan. Filter Filter Resonance Afsnijfrequentie Frequentie Frequenties in dit bereik worden afgesneden. Resonantie Frequentie Chorus- zendniveau Originele geluiden maken PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 20: Style Tempo

  Met knop A past u het tempo van de stijl en de arpeggio's aan. Als u de knop met de klok mee draait, wordt het tempo verhoogd; draait u de knop tegen de klok in, dan wordt het tempo verlaagd. In de middenpositie van de knop wordt het standaard begintempo weergegeven. PSR-E413 Gebruikershandleiding Attack Release Time...

 • Page 21: De Knoppen Gebruiken

  Draai knop B naar de maximumstand (helemaal naar rechts). Cutoff Als u de knop naar rechts draait terwijl het volume al hoog is, kan vervorming ontstaan. Verlaag in dat geval het volumeniveau. Filter Filter Resonance Originele geluiden maken ' wordt hier weergegeven. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 22

  Nummer/effect FILTER EFFECT STYLE FILTER STYLE TEMPO PSR-E413 Gebruikershandleiding Filter Resonance Selecteer een synthesizer-achtige voice of padvoice (pagina 106). Draai knop B helemaal naar rechts en bedien tijdens het spelen knop A voor ruimtelijke, zwevende jaren-80-effecten. Selecteer een voice die klinkt alsof er al reverb- en choruseffecten zijn gebruikt en draai knop A en B helemaal naar links om de 'directe' klank van de voice te horen.

 • Page 23: Piano Spelen Op Een Makkelijke Manier, Spelen Met Twee Handen

  U kent waarschijnlijk de algemene betekenis van het woord. Voor dit instrument verwijst 'song' ook naar de data waaruit een muziekstuk is opgebouwd. U kunt songs beluisteren, songs gebruiken voor lessen, en songs combineren met een reeks andere functies (pagina 39). Songnaam Songnummer Deze song wordt gespeeld. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 24

  Zolang u blijft spelen, blijft de speelhulptechnologie de noten die u speelt 'corrigeren'. U kunt het afspelen van de song altijd stoppen door op de knop [ (START/STOP) te drukken. PSR-E413 Gebruikershandleiding ] (START/STOP). Wijzigt het volume.

 • Page 25

  → middelvinger → ringvinger). Het resultaat klinkt nog beter als het ritme van uw linkerhand overeenkomt met het ritme van de akkoordenaanduiding in de display. of de rechterhand — type 3. Speel 3 noten tegelijk met uw rechterhand. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 26

  23 raadplegen om het deel voor uw rechterhand toe te voegen. Druk op de knop [PERFORMANCE ASSISTANT] om de functie uit te zetten. U vindt de volledige partituur van de Nocturne op pagina 104. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 27: Het Songtempo Wijzigen

  Als u het originele tempo wilt herstellen, houdt u de knoppen [+] en [-] tegelijk ingedrukt. G Over de teldisplay De pijlvormige markeringen in de display, knipperen in de maat met het ritme van de song of stijl. Eerste tel van de maat Derde tel Tweede tel Vierde tel PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 28: Experimenteren Met Diverse Instrumentvoices, Een Voice Selecteren En Spelen — Main

  De beschikbare voices worden geselecteerd en na elkaar weergegeven. De voice die u hier selecteert, wordt de hoofdvoice. Selecteer voor dit voorbeeld de voice '092 Flute'. Bespeel het keyboard. Selecteer en speel verschillende voices. PSR-E413 Gebruikershandleiding Voicenaam Verschijnt als de voicemodus actief is. Voicenummer OPMERKING •...

 • Page 29: Twee Voices Tegelijkertijd Spelen — Dual

  (pagina 43). OPMERKING • U kunt weergave van de dual- voice ook selecteren door op de knop [FUNCTION] te drukken en met de CATEGORY-knoppen ] en [ ] het item 'D.Voice' te selecteren. De huidige geselecteerde dual-voice PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 30: Verschillende Voices Met De Linker- En Rechterhand Spelen — Split

  Houd de knop [SPLIT] langer dan een seconde ingedrukt. Enkele seconden wordt 'S.VOICE' in de display weergegeven, en vervolgens wordt de geselecteerde splitvoice vermeld. Langer dan een seconde ingedrukt houden PSR-E413 Gebruikershandleiding Er klinken twee voices tegelijkertijd. Splitpunt Main-voice en dual-voice Het pictogram Splitvoice OPMERKING •...

 • Page 31: De Voice Grand Piano Spelen

  Experimenteren met diverse instrumentvoices OPMERKING • Als u op de knop [PORTABLE GRAND] drukt, worden andere instellingen dan aanslaggevoeligheid uitgeschakeld. De dual- en splitvoices worden ook uitgeschakeld, zodat u op het hele keyboard uitsluitend de voice Grand Piano speelt. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 32: Leuke Geluiden, Drumkits, Geluidseffecten

  N Selectieprocedure voor een geluidseffect ➔ (raadpleeg stap 1 en 2 op pagina 28) Druk op de knop [VOICE]. Selecteer '128 SFX Kit2' met de draaiknop. Probeer elke toets en laat u verrassen door de geluidseffecten! PSR-E413 Gebruikershandleiding Drumkits Geluidseffecten Bij het uitproberen van de verschillende toetsen hoort u een onderzeeër, een telefoon, een krakende deur, gelach...

 • Page 33: Stijlen Spelen, Een Stijlritme Selecteren

  34 is beschreven. Druk op de knop [START/STOP], zodat de begeleidende bas en akkoorden worden afgespeeld als u een toets links van het splitpunt op het keyboard aanslaat. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 34: Meespelen Met Een Stijl

  Druk nogmaals op de knop om de functie Sync Start uit te zetten. PSR-E413 Gebruikershandleiding Dit pictogram wordt weergegeven als de automatische begeleiding aanstaat.

 • Page 35

  Druk op de knop [START/STOP] als u het afspelen van de stijl wilt stoppen. U kunt 'gedeelten' van de stijl afwisselen om de begeleiding te variëren. Zie 'Patroonvariaties (secties)' op pagina 70. Splitpunt Splitpunt Stijlen spelen PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 36

  Dit is een eenvoudige, maar effectieve akkoordprogressie. Als u het einde van de bladmuziek hebt bereikt, begint u weer bij het begin. Als u wilt stoppen met spelen, drukt u op de knop [INTRO/ENDING/rit.], zodat de automatische begeleiding afsluit met een fraai slot. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 37

  5 Deze progressie omvat jazzy II-V-wisselingen ('twee-vijf'). Probeer dit een aantal malen te spelen. Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.] als u uw spel wilt beëindigen. 158 Piano Boogie 101 Bossa Nova Stijlen spelen Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.]. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 38: Akkoorden Voor Automatische Begeleiding Spelen

  Druk de grondtoon van het betreffende akkoord in met de dichtstbijzijnde witte en zwarte noot links ervan (drie in totaal). PSR-E413 Gebruikershandleiding Splitpunt (standaard: 54/F#2) D E F G A B C D E F Begeleidings- gedeelte Grondtonen en de bijbehorende toetsen...

 • Page 39: Songs Gebruiken, Een Song Selecteren En Beluisteren

  Opnemen De geselecteerde song en het songnummer worden weergegeven Deze song kan worden afgespeeld PSR-E413 Gebruikershandleiding OPMERKING • Op dezelfde manier waarop u de interne songs afspeelt, kunt u songs afspelen die u zelf hebt opgenomen (User Songs) of die u vanaf een computer naar het instrument hebt overgedragen.

 • Page 40: Song Snel Vooruitspoelen, Snel Terugspoelen En Pauze

  Druk op de knop voor snel terugspoelen om snel terug te gaan naar een voorgaand punt in de song. PSR-E413 Gebruikershandleiding ] (START/STOP) om de geselecteerde song ] (REW) of pauzeren [ ] (PAUSE). PAUSE Druk op de knop voor...

 • Page 41

  Met deze songs kunt u Country Piano begeleiding oefenen met één hand tegelijk, de eenvoudigste manier om deze kunst in de vingers Gospel R&B te krijgen. Medium Swing Jazz Waltz Medium Bossa SlowRock Songs gebruiken Suggesties voor gebruik PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 42: Songtypen

  * De cd-rom met accessoires bevat een selectie met 70 MIDI-songs. Zie pagina 91 voor instructies over overdracht van de songs naar het instrument. Het onderstaande diagram geeft de basisprocedures van de PSR-E413 voor gebruik van de presetsongs, gebruikerssongs en externe songfiles — van opslag tot afspelen.

 • Page 43: Een Song Selecteren Voor Een Les, Les 1 — Waiting

  Een song selecteren voor een les Yamaha Education Suite U kunt elke gewenste song selecteren en gebruiken voor een les met de linkerhand, rechterhand of beide handen. U kunt ook songs gebruiken (alleen in SMF-indeling 0) die u hebt gedownload van het Internet en hebt opgeslagen in het flashgeheugen (pagina 90–92).

 • Page 44

  Les 1 → Les 2 → Les 3 → Uit → Les 1 …. De huidige geselecteerde modus wordt in de display weergegeven. Als u les 1 selecteert, wordt automatisch het afspelen van de song gestart. PSR-E413 Gebruikershandleiding Rechterhandles Linkerhandles Tweehandige les...

 • Page 45

  1 van 4 niveaus: OK, Good, Very Good of Excellent. 'Excellent!' is de hoogste beoordeling. Een song selecteren voor een les ' aan dat les 1 voor OPMERKING • U kunt de beoordelingsfunctie uitzetten met de optie FUNCTION Grade (pagina 85). PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 46: Les 2 — Your Tempo

  Stop de lesmodus. U kunt de lesmodus altijd stoppen door op de knop [ (START/STOP) te drukken. Als u les 2 helemaal onder de knie hebt, ga dan door met les 3. PSR-E413 Gebruikershandleiding Linkerhandpartij Rechterhandpartij (In geval van een rechterhandles)

 • Page 47

  U kunt de lesmodus altijd stoppen door op de knop [ (START/STOP) te drukken. Een song selecteren voor een les In dit geval geeft ' voor de rechterhand is geselecteerd. Start de les! Rechterhandpartij (In geval van een rechterhandles) PSR-E413 Gebruikershandleiding ' aan dat les 3...

 • Page 48: Oefening Baart Kunst — Repeat & Learn

  (REPEAT & LEARN) te drukken om dat deel te oefenen totdat u het beheerst. 4 maten terug en herhaling van het afspelen Afspeelrichting van song PSR-E413 Gebruikershandleiding Druk meteen op O nee! Een fout! OPMERKING • Geef op hoeveel maten u met...

 • Page 49: Spelen Met De Music Database

  Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Splitpunt OPMERKING • Muziekdatabankbestanden (MDB( die van een computer zijn overgebracht, kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd en gebruikt als de interne muziekdatabanken (MDB- nummer 301–). Zie pagina 90 voor instructies voor de bestandsoverdracht. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 50: De Stijl Van Een Song Wijzigen, De Demosong Van Easy Song Arranger Beluisteren

  De indicator licht op als de functie Easy Song Arranger is ingeschakeld. Als de functie Easy Song Arranger is ingeschakeld, kunt u met de knoppen [SONG] en [STYLE] een song of stijl selecteren. Selecteer een song. Druk op de knop [SONG] en selecteer de song die u wilt arrangeren. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 51

  De knop [ACMP ON/OFF] functioneert niet. • Als de maatsoort van de song en de stijl verschillen, wordt de maatsoort van de song gebruikt. Het nummer en de naam van de huidige geselecteerde stijl worden hier weergegeven. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 52: Uw Eigen Spel Opnemen, Opnameprocedure

  Met dit instrument kunt u kiezen of opgenomen tracks worden afgespeeld terwijl u andere tracks opneemt of afspeelt (pagina 79). Opnameprocedure Druk op de knop [SONG] en selecteer met de draaiknop het nummer voor de gebruikerssong (031–035) waarop u wilt opnemen. PSR-E413 Gebruikershandleiding akkoordengedeelte. Akkoor- Melody Track(s) opgeven en...

 • Page 53

  Gebruik de functie Song wissen of Track wissen (pagina 55) om ongewenste data te wissen en ruimte vrij te maken voor opname, en herhaal de opname. Huidige maat ] (START/STOP) PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 54

  • De splitvoice kan niet worden opgenomen. • De volgende instellingen worden opgenomen aan het begin van een track. Wijzigingen tijdens de song worden niet opgenomen. reverb type, chorus type, time signature, style number, style volume, tempo PSR-E413 Gebruikershandleiding ] (START/STOP) om het afspelen...

 • Page 55: Song Clear — Gebruikerssongs Verwijderen, Track Wissen — Een Bepaalde Track Van Een Gebruikerssong Verwijderen

  • Druk op de knop [+] om de functie Song wissen uit te voeren. Druk op [-] om Song wissen te annuleren. OPMERKING • Druk op de knop [+] om de functie Track wissen uit te voeren. Druk op [-] om Track wissen te annuleren. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 56: Back-up En Initialisatie, Back-up, Initialisatie

  flashgeheugen zijn overgedragen, zet u het instrument aan met de schakelaar [STANDBY/ON] terwijl u de hoogste witte toets en de drie hoogste zwarte toetsen op het keyboard ingedrukt houdt. PSR-E413 Gebruikershandleiding LET OP • Als u de bewerking...

 • Page 57: Basisbediening En Displays, Basisbediening

  Basisbediening en displays Basisbediening De basisbediening van de PSR-E413 is gebaseerd op de volgende eenvoudige handelingen. Druk op een knop om een basisfunctie te selecteren. Selecteer een item of waarde met behulp van de draaiknop Start een functie. Een functie starten.

 • Page 58

  • [3] (na een korte pauze wordt '003' op de display weergegeven) Een functie starten. PSR-E413 Gebruikershandleiding Dit gedeelte van de display geeft de naam en het nummer van de huidige geselecteerde song, voice of stijl aan. Hier worden ook de naam en huidige instelling/waarde van andere functies weergegeven.

 • Page 59: Display-items

  (Zie pagina 52, 79) Teldisplay Geeft de tellen voor de huidige stijl of song aan met knipperende pijlen. (Zie pagina 27) Weergave van knoptoewijzing Met deze aanduiding kunt u toegewezen parameters voor knoppen visueel bevestigen. (Zie pagina 18) PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 60: Effecten Toevoegen, Harmonie

  (pagina 34). • Harmonietype 06 t/m 12 (Trill) Houd twee toetsen ingedrukt. PSR-E413 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om een harmonietype te selecteren. Zie de Effecttypelijst op pagina 117 voor informatie over de beschikbare harmonietypen.

 • Page 61: Reverb Toevoegen

  Geselecteerde reverbtype Zie de Effecttypelijst op pagina 117 voor informatie over de beschikbaare Reverb-typen. G Het reverbzendniveau aanpassen U kunt de hoeveelheid reverb die wordt toegepast op de hoofd-, dual en splitvoices afzonderlijk aanpassen. (Zie pagina 84). PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 62: Chorus Toevoegen

  'Chorus' wordt enkele seconden in de display weergegeven en het momenteel geselecteerde chorustype verschijnt. Het momenteel geselecteerde chorustype PSR-E413 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om een chorustype te selecteren. Controleer hoe het geselecteerde chorustype klinkt door op het toetsenbord te spelen.

 • Page 63: Handige Speeleigenschappen, De Metronoom

  G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Druk op de knop [TEMPO/TAP] om de tempo-instelling op te roepen. Selecteer een tempo (11 t/m 280) met behulp van de draaiknop. Huidige tempo-instelling PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 64: Het Aantal Tellen Per Maat En De Lengte Van Elke Tel Instellen, Het Metronoomvolume Aanpassen

  Druk op de [FUNCTION]-knop. Druk op de knoppen CATEGORY [ ] en [ ] om het item Metronoomvolume te selecteren. PSR-E413 Gebruikershandleiding Het bereik ligt tussen 0 en 60. Selecteer 5 voor dit voorbeeld. OPMERKING • De maatsoort van de metronoom wordt gesynchroniseerd met een stijl of song die wordt afgespeeld, daarom kunnen deze parameters niet worden gewijzigd tijdens het afspelen van een song of stijl.

 • Page 65: Tap Start, Aanslaggevoeligheid

  Gebruik de draaiknop als reactie op de toetsenborddynamiek om een aanslaggevoeligheidsinstelling te selecteren tussen 1 en 3. Hogere waarden geven een grotere volumevariatie als reactie op de toetsenborddynamiek, d.w.z een grotere gevoeligheid. OPMERKING • De standaardinstelling voor de aanslaggevoeligheid is '2'. Handige speeleigenschappen PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 66: Pitch Bend, Pitchbesturing

  -12 en +12 in te stellen. OPMERKING • De toonhoogte van Drumkitvoices kan niet worden gewijzigd. PSR-E413 Gebruikershandleiding N Kleine toonhoogtewijzigingen (tuning) De algehele stemming (tuning) van het instrument kan met maximaal 100 cents omhoog of omlaag worden verschoven, in eenheden van een cent (100 cent = 1 halve toon).

 • Page 67: Arpeggiovolume Besturen Met Toetsenborddynamiek

  'ARP Velo' wordt enkele seconden in de display weergegeven en de momenteel geselecteerde arpeggiovelocity-instelling verschijnt. De momenteel geselecteerde arpeggiovelocity. Handige speeleigenschappen Gebruik de draaiknop om '2 Thru' te selecteren. Als u '1 Original' hebt geselecteerd, blijft het arpeggiovolume gelijk ongeacht de wijzigingen in toetsenbordvelocity. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 68: One Touch Setting

  [ ] (START/STOP) om het afspelen weer te starten. PSR-E413 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om songs te wijzigen, speel vervolgens op het toetsenbord en luister naar de voice. U zou nu een andere toetsenbordvoice moeten horen dan de voice die u speelde in stap 3.

 • Page 69: Het Harmonievolume Aanpassen, Een Eq-instelling Selecteren Voor Het Beste Geluid

  U kunt kiezen uit vijf instellingen: 1–5. Instelling 1 en 2 zijn zeer geschikt voor het luisteren via de ingebouwde luidsprekers van het instrument, instelling 3 is voor een hoofdtelefoon en instelling 4 en 5 zijn ideaal voor het luisteren via externe luidsprekers. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 70: Stijlfuncties (automatische Begeleiding), Patroonvariaties (secties)

  Patroonvariaties (secties) De PSR-E413 beschikt over een grote verscheidenheid aan stijlsecties die het u mogelijk maken de arrangementen van de begeleiding te variëren om ze passend te maken voor de song die u speelt. INTRO...

 • Page 71

  Druk op de knop [SYNC STOP] om de functie aan te zetten. Verschijnt als de synchro-stopfunctie is geactiveerd. De stijl wordt afgespeeld als u de Het afspelen van de toetsen bespeelt stijl stopt als u de toetsen loslaat PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 72: Het Stijlvolume Aanpassen, Het Splitpunt Instellen

  Splitpunt verschijnt. Langer dan een seconde ingedrukt houden Splitpunt PSR-E413 Gebruikershandleiding Zoek met behulp van de knoppen CATEGORY [ ] en [ ] om het item Stijlvolume te selecteren. Gebruik de draaiknop om het stijlvolume in te stellen tussen 000 en 127.

 • Page 73

  (pagina 38). Druk op de knop [STYLE] om de stijlfunctie te activeren. Druk vervolgens op de knop [ACMP ON/OFF] om de automatische begeleiding aan te zetten. Verschijnt als de automatische begeleiding actief is Begeleidings- gedeelte PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 74: Stijlfiles Laden

  [+] en [-] de andere files in volgorde selecteren. PSR-E413 Gebruikershandleiding Voer de laadhandeling uit. Druk op de nummerknop [0] als de naam van de stijlfile die u wilt laden in de display wordt weergegeven.

 • Page 75: Akkoorden

  G Enkele akkoordsoorten (dit zijn maar enkele van de 'standaardakkoordoorten' die door de PSR-E413 worden herkend.) Voorhoudingskwart Septiem sus4...

 • Page 76

  5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7 b 5, 6(9), sus2. PSR-E413 Gebruikershandleiding G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G...

 • Page 77: Akkoorden Opzoeken In Het Woordenboek Voor Akkoorden

  Als u het akkoord juist hebt gespeeld, klinkt er een belgeluid om dit aan te geven en de akkoordnaam knippert in de display. Akkoordnaam (grondtoon en type) PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 78: Songinstellingen, Songvolume, A-b Repeat (herhaling)

  Speel de song af (pagina 39) en druk op de knop [ ] (A-B REPEAT) aan het begin van de sectie die u wilt herhalen (punt 'A'). PSR-E413 Gebruikershandleiding Gebruik de draaiknop om het songvolume in te stellen tussen 000 en 127. OPMERKING •...

 • Page 79: Onafhankelijke Songparts Dempen, De Melodievoice Wijzigen

  In de display verschijnt enkele seconden lang de tekst 'SONG MELODY VOICE'. Deze tekst geeft aan dat de oorspronkelijke melodievoice is vervangen door de in stap 2 geselecteerde voice. PSR-E413 Gebruikershandleiding Songinstellingen Langer dan een seconde ingedrukt houden...

 • Page 80: Uw Favoriete Paneelinstellingen Opslaan

  1 en 8. OPMERKING • Data kunnen niet in het registratiegeheugen worden opgeslagen tijdens het afspelen van een song. PSR-E413 Gebruikershandleiding Er kunnen tot 16 presets (acht banken van elk twee) worden opgeslagen. Geheugen 2 Druk op de knop REGIST MEMORY [1]...

 • Page 81: Een Registration Memory (registratiegeheugen Terugroepen

  • Effectinstellingen Reverbtype, chorustype • Arpeggio-instellingen Arpeggiotype, Arpeggio AAN/UIT • Harmonie-instellingen Harmonie AAN/UIT, Harmonietype, Harmonievolume • Overige instellingen Transpose, pitchbendbereik, knoptoewijzing * Stijlinstellingen zijn niet beschikbaar voor Registration Memory als u de songfuncties gebruikt. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 82: De Sluimermodus Instellen

  Druk op de [FUNCTION]-knop. Gebruik de knoppen CATEGORY [ ] en [ ] het item SLEEP te selecteren. Tijd tot sluimermodus PSR-E413 Gebruikershandleiding Draai aan de draaiknop om de gewenste tijd in te stellen waarna de sluimermodus begint (3–20 minuten).

 • Page 83: De Functies, Functies Selecteren En Instellen

  56 voor informatie over de functie- instellingen die op het instrument worden opgeslagen. Als u alle standaardinstellingen wilt terugroepen, moet u de procedure 'Back-up wissen' uitvoeren die wordt beschreven in het gedeelte 'Initialisatie' op pagina 56. PSR-E413 Gebruikershandleiding Directe numerieke invoer.

 • Page 84

  Dualvoicefilterafsnij- frequentie Dualvoicefilterresonantie Splitvoice Splitvoicevolume Splitvoiceoctavering Splitvoicepan Splitvoicereverbniveau Splitvoicechorusniveau PSR-E413 Gebruikershandleiding Bereik/ Instellingen 000–127 Bepaalt het volume van de stijl. 000–127 Bepaalt het volume van de song. Bepaalt de toonhoogte van het instrument in eenheden van een -12–12 halve toon.

 • Page 85

  Bepaalt of de demo-annuleerfunctie is geactiveerd. Als deze instelling ON/OFF aan staat (ON), wordt de demosong niet afgespeeld, zelfs als u op de knop [DEMO/PC] drukt. Bepaalt de hoeveelheid tijd voordat het instrument overschakelt naar 3–20, OFF de sluimermodus. De functies Beschrijving PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 86: Aansluiten Op Een Computer

  PSR-E413 Gebruikershandleiding Laten we bijvoorbeeld eens zeggen dat u een kwartnoot 'C' met het vleugelgeluid speelt op het instrument. In tegenstelling tot een akoestisch...

 • Page 87: Een Pc Aansluiten

  (1) het uitzetten en vervolgens weer aanzetten van het instrument, of (2) het aansluiten en vervolgens weer loshalen van de USB-kabel en andersom. PSR-E413 Aansluiten op een computer Instrumentfunctie/Paneelinstelling Reverb-/chorusinstellingen, enz. Start/stop bediening PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 88: Performance-data Naar En Van Een Computer Overbrengen

  • Als de externe clock aan staat (ON) en er geen kloksignaal wordt ontvangen van een extern apparaat, worden de functies voor songs, stijl en metronoom niet gestart. Druk op de knop [FUNCTION]. PSR-E413 Gebruikershandleiding USB-aansluiting USB-kabel Beschrijving Druk op de knoppen CATEGORY [ ] en [ ] knoppen om het item te selecteren waarvan u de waarde wilt veranderen.

 • Page 89: Afstandsbesturing Van Midi-apparaten

  • U kunt het item PC-modus ook oproepen door eerst op de knop [FUNCTION] te drukken en vervolgens de knoppen CATEGORY [ en [ ] knoppen gebruikt om het item te lokaliseren (pagina 83). G G G G Aansluiten op een computer PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 90: Initiële Verzending, Data Overbrengen Tussen Computer En Instrument

  • Data-indeling Song: (.mid) SMF-indeling 0/1 Stijl: (.sty) Muziekdatabase: (.mfd) Back-upfile: 08PK61.bup PSR-E413 Gebruikershandleiding Druk op [+/YES] om te verzenden, of druk op [-/NO] om te annuleren. G Wat is SMF (Standard MIDI File)? De SMF-indeling (Standard MIDI File) is een...

 • Page 91

  Het geheugenmedium wordt ook weergegeven onderin het venster. Hier wordt de overdrachtsbestemming gespecificeerd. Klik op 'Electronic Musical Instruments' en vervolgens op 'Flash memory'. Klik op 'Electronic Musical Instruments' en vervolgens op 'Flash Memory' PSR-E413 Gebruikershandleiding Klik op 'Open'...

 • Page 92

  Wij adviseren om kanaal 1 voor de rechter- en kanaal 2 voor de linkerhandpartij te selecteren. PSR-E413 Gebruikershandleiding IEen back-up file overbrengen van het instrument naar een computer U kunt Musicsoft Downloader gebruiken om 'Back-upfiles' die back-updata bevatten...

 • Page 93: Installatiegids Voor De Bijgeleverde Cd-rom, Belangrijke Informatie Over De Cd-rom

  • Yamaha geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik van de software en documentatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten van het gebruik van deze handleiding en de software.

 • Page 94: Inhoud Cd-rom

  Zie 'Het USB-MIDI-stuurprogramma installeren' op pagina 95 voor set-up- en installatie-instructies. PSR-E413 Gebruikershandleiding Dit programma kan worden gebruikt om MIDI-songdata van het internet te downloaden en te verzenden van de computer naar het geheugen van het instrument. Digital Music Notebook is een combinatie van een programma voor het leren van muziek en een online service waarmee u uw favoriete songs gemakkelijk kunt oefenen en onder de knie kunt krijgen.

 • Page 95: Systeemvereisten, Software-installatie

  (D:, E:, Q: enz.). De drivenaam wordt weergegeven naast het cd-rompictogram in de map 'Deze computer'. De hoofdmap van de cd-romdrive is respectievelijk D:\ , E:\ , of Q:\. PSR-E413 Gebruikershandleiding Vaste schijf Display ten minste 128 MB beschikbare...

 • Page 96

  (Bij sommige computers kan het even duren voordat het wizardvenster verschijnt.) Start de computer opnieuw op. De installatie van het USB-MIDI-stuurprogramma is voltooid. PSR-E413 Gebruikershandleiding Het stuurprogramma installeren onder Windows XP Start de computer en gebruik de Administrator-account om u aan te melden bij Windows XP.

 • Page 97

  [Volgende]. De installatie wordt gestart. OPMERKING • Als het venster 'Windows-beveiliging' wordt weergegeven, bevestigt u dat deze software afkomstig is van Yamaha Corporation en klikt u op [Installeren]. Installatiegids voor de bijgeleverde cd-rom Als de installatie is voltooid, wordt het...

 • Page 98

  • Is de USB-kabel goed aangesloten? • Zijn de volume-instellingen van het instrument, het afspeelapparaat en de toepassing op de juiste niveaus ingesteld? PSR-E413 Gebruikershandleiding • Hebt u een juiste poort in de sequencesoftware geselecteerd? • Gebruikt u de laatste versie van het USB-MIDI- stuurprogramma? Het laatste stuurprogramma kan worden gedownload via de volgende website.

 • Page 99: Appendix Problemen Oplossen

  Type 06–26 werken ongeacht of het afspelen van de stijl aan of uit staat. Bij type 06 t/m 12 moet u twee noten tegelijkertijd spelen. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 100: Bladmuziek

  Deze demo is een voorbeeld waarmee u kunt zien hoe de Easy Song Arranger kan worden gebruikt om stijlen in een muziekstuk te veranderen. q q q q =123 Song No. (Function Demo for Easy Song Arranger) Hallelujah Chorus PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 101

  Bladmuziek PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 102

  'Play These Notes' speelt met behulp van de speelhulptechnologiefunctie, wordt de part gecorrigeerd en gespeeld zodat deze overeenkomt met de achtergrondpart. q q q q =61 Song No. (Function Demo for performance assistant technology) Ave Maria P.A.T. Type =CHORD Your Turn. Repeatedly Play the Same Key. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 103

  Bladmuziek PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 104

  'Play These Notes' speelt met behulp van de speelhulptechnologiefunctie, wordt de part gecorrigeerd en gespeeld zodat deze overeenkomt met de achtergrondpart. q q q q =108 Song No. (Function Demo for performance assistant technology) Nocturne op.9-2 P.A.T. Type =CHORD You Can Even Play the Same Keys! PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 105

  Bladmuziek PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 106: Voicelijst

  Fretless Bass Slap Bass Synth Bass Hi-Q Bass Dance Bass PSR-E413 Gebruikershandleiding OPMERKING • De voicelijst bevat ook de MIDI-programmawijzigingsnummers voor elke voice. Gebruik deze programmawijzigingsnummers als u het instrument via MIDI vanaf een extern apparaat bespeelt. • Programmawijzigingsnummers worden vaak aangeven met de nummers '0–127'.

 • Page 107

  Organ Flute Tremolo Organ Flute Reed Organ Puff Organ Accordion Harmonica Harmonica 2 Tango Accordion Tango Accordion 2 GUITAR Nylon Guitar Velocity Guitar Harmonics Ukulele Steel Guitar 12-string Guitar Nylon & Steel Guitar Steel Guitar with Body Sound Mandolin PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 108

  Slow Strings 60’s Strings Orchestra Orchestra 2 Tremolo Orchestra Velocity Strings Strings 2 Stereo Slow Strings Legato Strings Warm Strings Kingdom Synth Strings 1 PSR-E413 Gebruikershandleiding Bankselectie Voice Voicenaam (0–127) MIDI Programma- Voicenaam Wisselings- nummer (0–127) (1–128) Synth Strings 2...

 • Page 109

  Car Tires Squeal Car Passing Car Crash Siren Train Jet Plane Starship Burst Roller Coaster Submarine Laugh Scream Punch Heartbeat Footsteps Machine Gun Laser Gun Explosion Firework Het voicenummer met het sterretje (*) is een optionele XGlite-voice. PSR-E413 Gebruikershandleiding Voicelijst Voicenaam...

 • Page 110: Drumkitlijst

  MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128) Keyboard MIDI Alternate assign Note# Note Note# Note C# -1 D# -1 G# -1 PSR-E413 Gebruikershandleiding 127/000/001 127/000/002 127/000/009 Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H...

 • Page 111

  Siren Hand Cymbal 2 Train Jet Plane Hand Cymbal 2 Short Starship Burst Roller Coaster Submarine Shower Laugh Thunder Scream Wind Punch Stream Heartbeat Bubble Footsteps Feed Machine Gun Horse Laser Gun Bird Tweet 2 Explosion Firework Maou PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 112: Stijllijst

  Pop R&B TrancPop ChartPop HouseMsk Swing H TcnPolis Clubdanc Club Ltn Garage 1 Garage 2 TcnParty UK Pop HHGroove Hip Shfl HipHopPp PSR-E413 Gebruikershandleiding Stijlnr. Stijlnaam DISCO ModDisco 70sDsc 1 70sDsc 2 LatinDsc DscPhily SatNight DscChoco DscHands SWING&JAZZ BB Fast BBMedium...

 • Page 113: Arpeggiolijst

  SlapBass AcidBas1 AcidBas2 FunkyBs ComboJaz TranceBs LatinBs PercArp Strings1 Strings2 Strings3 StrngDwn StrngUp Orchestr Pizz1 Pizz2 Perc1 Perc2 R&B Funk1 Funk2 HipHop Trance Dream 2 Step Ibiza1 ClubHs1 ClubHs2 EuroTek House Ibiza2 Ibiza3 Garage African Tamb Latin Arabic PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 114: Overzicht Van Muziekdatabase

  GirlsMne NeedLove POP CLASSICS Standing RainLaff Sunshine ForNamdo ThankFor ManPiano CoinLane LovesYou Tmbourin Alone GldField Raindrop SultanSw Life’sWk TopWorld PSR-E413 Gebruikershandleiding MDB-nr. MDB-naam WatchGrl POP BALLAD WnderLnd CanIStop EvryTime IvoryAnd TheWorld LovWoman Dolannes Madigan Paradise Whisper BALLAD AllOdds AtonalFl Hero...

 • Page 115

  SantaLuc Trumpetr VanMass PIANIST ItalySun BeGood Birdland BlueRose Chaie’s Highwy66 Leaves Miload Cabaret Wonderfl Imagine LtleStar MapleRag Mi-Re-Do NoBuiz OhBlah Charades Sally’s Nabucco SunnyStr MistyFln LdnBridg GrndClck Importnc Snowman Favorite SongForU SugerSpn ThisWay WenSmile ZipperD Overzicht van muziekdatabase PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 116: Songs Die Op De Bijgeleverde Cd-rom Staan

  068Augus.mid O du lieber Augustin (DUET) 069Londo.mid London Bridge (DUET) 070Three.mid Three Blind Mice (DUET) De Easy Song Arranger kan alleen worden gebruikt bij songs die akkoorddata bevatten. PSR-E413 Gebruikershandleiding Songnaam Componist P.I. Tchaikovsky J. Offenbach A. Dvorák ˇ A. Vivaldi J.

 • Page 117: Effecttypelijst

  • De Echo-effecttypen (20–26) produceren vertraagde herhalingen van elke gespeelde noot. Beschrijving Reverb van concertzaal. Reverb van kleine ruimte. Reverb voor solo-instrumenten. Gesimuleerde reverb van stalen platen. Geen effect. Beschrijving Conventioneel choruseffect met een rijke, warme chorus. Nadrukkelijke drie-fasemodulatie met een licht metalig geluid. Geen effect. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 118: Midi-implementatie-overzicht

  MIDI-implementatie-overzicht PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 119

  MIDI-implementatie-overzicht PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 120: Indeling Van Midi-data

  (02)Chorus2 Celeste Flanger 068...127 No Effect PSR-E413 Gebruikershandleiding <MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H • Dit bericht verandert gelijktijdig de stemmingswaarde van alle kanalen. • De waarden 'mm' en 'll' worden gebruikt voor de MIDI Master Tuning.

 • Page 121

  WARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN. 1. TOEKENNING VAN LICENTIE EN COPYRIGHT Yamaha kent u hierbij het recht toe om één exemplaar te gebruiken van de software- programma's en gegevens ('SOFTWARE') die bij deze overeenkomst worden gele- verd. De term SOFTWARE omvat eventuele updates van de meegeleverde software en gegevens.

 • Page 122

  Licensor belongs to the Licensor or its licensors and is protected by copyright laws, national and international, and all other applicable laws. PSR-E413 Gebruikershandleiding Disclaimer of Liability In consideration of the fact that the Product is licensed hereunder free of charge, (a) the Licensor disclaims any and all...

 • Page 123: Specificaties

  HPE-150 * Specificaties en beschrijvingen in deze gebruikersgebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om producten of hun specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.

 • Page 124: Index

  SYNC START ... 12, 70 SYNC STOP ... 12, 71 TEMPO/TAP ... 12, 27 TOUCH ... 13, 65 USB ... 13, 87 VOICE ... 13, 28 PSR-E413 Gebruikershandleiding Alfabetische volgorde Aanslaggevoeligheid ...65 A-B Repeat (herhaling) ...78 Accessoires ...7 ACMP ...34 Afstandsbesturing ...89...

 • Page 125

  Systeemexclusieve Boodschap ... 87 Tempo ...27 Track ... 52-55 Track wissen ...55 Transponeren ...66 USB ...87 USB-MIDI-stuurprogramma ... 96-97 Verwijderen (gebruikerssong) ...55 Verwijderen (songtrack) ...55 Voetschakelaar ...11 Voice ...28 Voicelijst ...106 Woordenboek voor akkoorden ...77 XGlite ...6 Index PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 126

  Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande over- zicht. PSR-E413 Gebruikershandleiding...

 • Page 127

  For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A.

 • Page 128

  Yamaha Home Keyboards Home Page (English Only) http://music.yamaha.com/homekeyboard Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2007 Yamaha Corporation LBA0 XXXCRX.X-01 P77020557 Printed in Europe...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • Josip Mar 12, 2017 08:21:
  Very well manuall with simple explanatio​ns.