Download  Print this page

Yamaha Portatone PSR-540 Vejledning

Yamaha electric keyboard owner's manual.
Hide thumbs
Most useful pages: More

Advertisement

Dansk vejledning

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Yamaha Portatone PSR-540

 • Page 1 Dansk vejledning...
 • Page 2 Bemærk at det gælder bly, batterier, plastik med mere. Hvis der er tvivl, kan man kontakte Yamaha direkte. PLACERING AV NAVNEPLADEN: Navnepladen er placeret i bunden af instrumentet.
 • Page 3 • Med jævne mellemrum bør du gemme dine data på disketten. Det kan du måske senere få glæde af, hvis der sker fejl med keyboardet. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der skyldes ændringer i eller forkert brug af instrumentet, eller for data, der mistes.
 • Page 4 Du er nu den lykkelige ejer af et flot keyboard. Yamaha PSR-540 PortaTone er en kombination af den mest avancerede tonegenerering og elektronisk teknologi, som tilsammen giver den mest musikalske fornøjelse ved at spille. Et stort display giver sammen med et let-at-bruge interface det ekstra nemt at bruge instrumentet.
 • Page 5 Style List, Effect List, MIDI Data List, samt MIDI Implementation Chart. side 134 Hvis PSR-540 ikke fungerer som forventet, bør dette afsnit læses, inden der aktiveres en Yamaha servicemand. Mange problemer er egentlig ret simple, og kan snildt løses hos dig selv. side 152 Her kan man læse om alle funktioner m.m.
 • Page 6: Table Of Contents

  Indhold Pakke liste Hvordan bruges vejledningen Vigtige fordele Panel logos ... 9 Panel kontroller og terminaler Forreste panel kontroller ... 11 Bageste panel kontroller ... 11 Indstilling Strømforsyning ... 12 Fodkontakt ... 13 Forbindelse til HiFi udstyr ... 13 Eksternt MIDI apparat ... 14 Nodestativ ...
 • Page 7 Afspilning af melodi på diskette Song (melodi) afspil ... 68 Dæmpning af spor ... 70 Melodiens lydstyrke ... 70 Afspil fra en bestemt takt ... 71 Gentaget afspilning (Repeat) ... 72 Transponering af melodien ... 73 Indstilling af Part Ændring af klang ... 75 Mixer ...
 • Page 8: Vigtige Fordele

  Vigtige fordele Fordi PSR-540 rummer så mange funktioner, kan det umiddelbart være lidt uoverskueligt. Hvordan skal man bruge dem, og hvordan er sammenhængen med musikken. Men bare rolig. Det er faktisk nemt at spille på keyboardet, og alle funktioner — lige meget hvor avanceret — kan styres let. Dette kapitel vil vise hvor let, det egentligt er.
 • Page 9: Panel Logos

  MIDI apparater som for eksempel Clavinova serien. Style File Format Style File Format — SFF — er Yamaha’s eget format. Det bruger en helt speciel konvertering til at give HiFi Auto Accompaniment med rigtig mange akkorder. PSR-540 bruger internt SFF formatet, kan læse SFF Style disketter, og kan indspille SFF Styles med Style Recording funktionen.
 • Page 10 Panel kontroller og forbindelser #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 CLICK 001 Grand Piano CHORD BACK START/STOP augsus4 TRANSPOSE REGIST- RATION @1 @2 @3 @4 @5 NEXT TRACK(1~16) 0 ~ 9 EASY KEYBOARD NAVIGATOR PART DIAL /YES DSP(FAST) TOUCH TEMPO MEASURE BEAT...
 • Page 11 Kontroller på frontpanelet STANDBY/ON kontakt ... 15 MASTER VOLUME kontrol ... 15 DEMO knappen ... 15 RECORD knappen ... 17, 25, 78, 92, 96 DIREKTE ADGANG (Direct Access) knap ... 21, 24 DSP knappen ... 49 FAST/SLOW knappen ... 49 TOUCH knappen...
 • Page 12: Indstilling

  Læs venligst dette afsnit grundigt, inden der tændes for keyboardet. Forbindelse af strømforsyning Selvom PSR-540 kan køre på både batterier og en lysnet adapter, vil Yamaha anbefale, at der bruges den mere miljøvenlige lysnet adapter. Følg nedenstående retningslinier i forhold til den valgte forsyning.
 • Page 13: Fodkontakt

  Vigtige notater om brugen af batterier • Fordi PSR-540 bruger en del strøm, anbefaler Yamaha, at der fortrinsvis bruges lysnet adapter. Batterierne bør betragtes som forsyning alene til data backup. • Specielt bruger diskette drevet ret meget strøm. Derfor er det meget vigtigt at bruge en lysnet adapter ved intensivt brug af disk drevet som for eksempel ind- og afspilning af melodier, og data Load/Save operationer.
 • Page 14: Nodestativ

  Indstillinger Forbindelse af eksterne MIDI apparater Se side 107, hvor der er mere information om MIDI. Nodestativ Der følger et nodestativ med PSR-540. Dette skal monteres i slidsen ved bagsiden af panelet.
 • Page 15: Demo Song Playback

  Demo Song Playback Når PSR-540 er sat op og tilsluttet, kan man prøve at lytte til de forprogrammerede demo melodier. Der er fem demo melodier i keyboardet. Tænd for strømmen ved at sætte [STANDBY/ON] knappen til ON stilling. Der slukkes senere ved et nyt tryk på [STANDBY/ON] knappen. Tryk på...
 • Page 16: Visninger På Displayet

  Visninger på displayet Der er stort multi-funktions display på PSR-540. Her kan man se alle de vigtigste indstillinger. Dette afsnit beskriver kort betydningen af de forskellige indikeringer og ikoner på displayet. !3 Akkord 001 Grand Piano CHORD TRANSPOSE r Transpose t Registration bank og nummer q Menu display...
 • Page 17: Grundlæggende Operationer

  Grundlæggende Operationer I dette afsnit introduceres de grundlæggende operationer for PSR-540. Du vil her lære, hvordan displayet for Menu og Meddelelser på panelet kan bruges. • Aktivering af display for operationerne ... side 17 • Forstå Menu/Message display og ”Easy Navigator” ... side 18 •...
 • Page 18: Grand Piano

  Grundlæggende Operationer Forstå Menu/Message displayet og ”Easy Navigator” Afhængig af den valgte funktion eller operation, kan PSR-540 vise mange displays og indikationer. Inkluderet heri er ”Easy Navigator” meddelelser, som kan guide dig igennem forskellige operationer. Lad os se på et par eksempler: Voice 001 Grand Piano CHORD...
 • Page 19: Valg Af Menu

  Disk Format OK? CHORD BACK NEXT EASY NAVIGATOR START/STOP KEYBOARD augsus4 Valg af Menu Der er bestemte operationer hos PSR-540, hvor man ikke behøver at vælge forskellige menuer på displayet. Dette display herunder (for valg af Function) fremkommer, når der trykkes på [FUNCTION] knappen.
 • Page 20 Grundlæggende Operationer Ændring (Editering) af værdier I dette afsnit omtales, hvordan man indstiller de numeriske værdier i PSR-540, som for eksempel klang (Voice) nummer, Song/Style nummer samt forskellige parametre. Numrene indstilles fra tal tastaturet med knapperne [1]-[0], eller med [+/YES] og [-/NO] knapperne.
 • Page 21: Navngivning

  Navngivning Man kan navngive sine egne kompositioner som for eksempel Songs, Style og indstillinger i Registration Memory. Og man kan også navngive de data, der nævnes herunder. • Disk Files (User melodier o.s.v.) ... siderne 61, 65, 66, 90 • User Styles (rytmer) ... side 104 •...
 • Page 22 Liste over funktioner (Function Tree) Knap Visning på display DEMO 01 MyHeartGoOn ... Valg af Demo melodi ... 15 VOICE R1 001 Grand Piano ... Valg af klang R1 ... 26 VOICE R2 001 Grand Piano ... Valg af klang R2 ... 27 VOICE L 001 Grand Piano ...
 • Page 23 Knap Visning på display FUNCTION F1 Multi Pad Bank ... Valg af Multi bank ... C.Match ... Indstilling af Chord Match ON/OFF ... F2 Regist Memory Bank ... Valg af Registration Memory bank ... R.Name ... Navngiv Registration Memory bank ... F3 DigitalEffect Reverb Type ...
 • Page 24 Liste over funktioner (Function Tree) Knap Visning på display RECORD Song QuickRec ... User Song Quick indspilning ... 80 MultiRec ... User Song Multi spor indspilning ... 82 Edit Style Record ... User Style indspilning ... 96 Edit MultiPad Record ... User Pad indspilning ... 92 Edit Liste over Direct Access Funktionerne, nummer/funktion...
 • Page 25: Mode (funktion)

  Mode (funktion) Afhængig af indstillingen af panelets knapper findes der mange fundamentale konditioner (eller operationer) hos PSR-540. Hver af disse konditioner eller funktioner kaldes en Mode. I dette afsnit forklares de vigtigste Modes hos instrumentet. Style Mode Denne funktion eller Mode vælges ved at trykke på [STYLE] knappen. Dette er forprogrammeret, når der tændes for keyboardet.
 • Page 26: Spil Med Klange

  Spil med klangene Der er en stor samling forskellige instrumenter i PSR-540, som man kan bruge i sit spil. Prøv at spille med forskellige klange (Voices), og se på listen i slutningen af manualen (side 123). At vælge og spille med en klang af forskellige instrumenter •...
 • Page 27 Spil med to stemmer (R1 og R2) samtidig Tryk på [PART ON/OFF VOICE R2] knappen. Spil med klangene. To forskellige klange (stemmer) kan høres samtidig. Klang R1 (RIGHT 1) har den første prioritet, og det er meningen, at den skal spilles med højre hånd.
 • Page 28 Spil med klangene Spil med forskellige klange (stemmer) med højre (R1, R2) og venstre hånd (L) Tryk på [PART ON/OFF VOICE L] knappen. Spil med klangene. Tonerne, der spilles med højre og venstre hånd har forskellige klange. Voice L Voice R1 (RIGHT 1) skal spilles med højre hånd. Voice L (LEFT) skal spilles med venstre hånd.
 • Page 29: Keyboardets Funktioner

  Split Point (delested) Det sted på keyboardet, der adskiller klangen L fra klangene R1 og R2, kaldes ”Split Point”. Split Point er sat til F#2 fra fabrikken, man kan sætte Split Point til et andet ønsket sted, se side 119. Split Point (F#2) Voice L Keyboardets funktioner...
 • Page 30: Transpose

  Spil med klangene Transpose (transponering) Med denne funktion kan man ændre stemning hos PSR-540 op og ned med halve toner indenfor en oktav. Transponeringens område er fra -12 til +12 halve toner Tryk på [TRANSPOSE] knappen. Indstil af transponering. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne på tal tastaturet [1]-[0].
 • Page 31: Keyboard Percussion

  Keyboard Percussion Tryk på [VOICE R1] knappen. Vælg ”Standard Kit1”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne på tal tastaturet [1]-[0]. 216 StandardKit1 Spil med klangen Se på tegningen herunder og i listen over trommesæt sidst i vejledningen (side 128).
 • Page 32: Auto Accompaniment

  Auto Akkompagnement Funktionen Auto Accompaniment giver et fuldt orkester til dine fingerspidser. Du skal bare tage akkorderne med venstre hånd, og Auto Accompaniment sørger for, at der spilles rytmisk i den Style, du har valgt. Og Auto Accompaniment følger fint skift i akkorder. Det kan faktisk komme til at lyde som om, at melodi stemmen følges op af et helt orkester.
 • Page 33: Brugen Af Auto Accompaniment (alle Spor)

  Brugen af Auto Accompaniment (alle spor) Tryk på [STYLE] knappen. Vælg en Style. Indstil ved at bruge data drejeskiven, [+/YES] og [-/NO] knapperne, eller knapperne [1]-[0] på tal tastaturet. Se Style listen på side 130. Aktivering af AUTO ACCOMPANIMENT. Tryk på [ACMP ON/OFF] knappen sådan, at lampen lyser. Den valgte sektion for venstre hånden af klaviaturet bliver nu ”Auto Accom- paniment”...
 • Page 34: Akkompagnement Sektionerne

  Auto Akkompagnement Akkompagnement Sektionerne Der er forskellige slags Auto Accompaniment typer, som giver dig mulighed for at variere akkompagnementet passende til den melodi, som du spiller. Disse er: Intro, Main A og B, Fill In A og B, samt Ending. Man kan veksle imellem dem og derved give musikken en dynamisk klang med et professionelt anstrøg.
 • Page 35 Tryk på [MAIN A] knappen. Tryk på [INTRO] knappen. Auto Accompaniment begynder i samme øjeblik, der tages en akkord med venstre hånd. Tag en C dur akkord som her i eksemplet (som vist herunder). Hvordan man skal tage akkorderne omtales i ”Chord Fingering” afsnittet side 38. Når afspilningen af Intro er færdig, er der en glidende overgang til Main A sektionen.
 • Page 36: Tempo/tap

  Auto Akkompagnement Tempo/Tap Hver Style hos PSR-540 er programmeret med et standard tempo. Men dette kan dog ændres efter ønske ved at bruge [TEMPO/TAP] knappen. Man kan bestemme tempoet til mellem 32 og 280 taktslag pr. minut. De følgende anvisninger kan også anvendes ved Play Back. Tryk på...
 • Page 37: Dæmpning Af Akkompagnement Sporet

  Dæmpning af akkompagnement sporene Der er i alt 8 spor til akkompagnementet i PSR-540 — RHYTHM SUB, RHYTHM MAIN, BASS, CHORD 1, CHORD 2, PAD, PHRASE 1 og PHRASE 2 — og de kan hver dæmpes eller fremhæves sådan, at man selv bestemmer, hvordan akkompagnementet skal lyde.
 • Page 38: Chord Fingerings

  Auto Akkompagnement Chord Fingerings Den måde, hvorpå akkorderne tages med venstre hånd (i akkompagnement delen af keyboardet), kaldes ”Fingering”. Der er fem slags Fingerings som beskrevet herunder. • Multi Finger ... side 40 • Single Finger ... side 38 • Fingered 1 ... side 38 •...
 • Page 39 Eksempler på ”C” akkorder Csus Caug CM aug (#11) (13) Akkorderns navn [forkortelse] Major [M] Add ninth [(9)] Sixth [6] Sixth ninth [6(9)] Major seventh [M7] Major seventh ninth [M7(9)] Major seventh add sharp eleventh [M7(#11)] Flatted fifth [(b5)] Major seventh flatted fifth [M7b5] Suspended fourth [sus4] Augmented [aug] Major seventh augmented [M7aug]...
 • Page 40: Akkompagnement Split Point

  Auto Akkompagnement FINGERED 2 funktionen FingerMode=F2 Egentlig er det samme funktion som FINGERED 1, bortset fra, at FINGERED 2 kan styres til at spille med den dybeste tone i hver akkord — altså at den dybeste tone i akkorden bestemmer bassens akkompagnement. Det betyder at du kan bestemme ”On Bass”...
 • Page 41: Synchro Stop

  Synchro Stop Akkompagnementet vil stoppe i samme øjeblik, tangenterne i keyboardets venstre side slippes. Samtidig aktiveres Sync Start sådan, at akkompagnementet forsætter, når der igen tages en akkord. Under pausen blinker BEAT indikatoren for at vise den indstillede takt. Tryk på [STYLE] knappen. Aktiver AUTO ACCOMPANIMENT (side 33).
 • Page 42: One Touch Setting

  Auto Akkompagnement One Touch Setting Med One Touch Setting funktionen kan man med et tryk på en knap finde de registreringer, der passer til den valgte Style. Tryk på One Touch Setting knappen for at vælge en af One Touch Setting funktionerne. Tryk på...
 • Page 43: Multi Pads

  Multi Pads Multi Pads hos PSR-540 kan bruges til at spille et antal korte rytme og melodiske sekvenser, som så kan bruges til at give variationer i dit spil. Man kan også indspille sine egne Multi Pad fraser som beskrevet i afsnittet ”Multi Pad Indspilning”...
 • Page 44: Vælg En Multi Pad Bank

  Multi Pads Vælg en Multi Pad bank Tryk på [FUNCTION] knappen. Vælg ”Multi Pad”. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se MULTI PAD BANK displayet. Vælg en bank. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne på tal tastaturet [1]-[0].
 • Page 45: Multi Pad Bank List

  Multi Pad Bank List Bank name Chord Match Pad1 Pad2 Fanfare Crystal Gothic_V TechSyn1 TechSyn2 TechSyn3 TechSyn4 PianoSeq OrcheHit Traffic – – Chirp – – HorrorSE – – Noises – – WaterSE – – AnalogKit – – TechKit – – RockKit –...
 • Page 46: Reverb

  Digital Effects Med de digitale effekter, der er programmeret ind i PSR-540, kan man variere sin musik på mange flotte måder. For eksempel med Reverb som i en koncertsal, eller med harmonier, der giver en imponerende klang. Reverb ... side 46 Man kan vælge sin egen Reverb (efterklang) til musikken, om det så...
 • Page 47: Digital Effects

  Tryk på [NEXT] knappen for at se Digital Effect displayet. Vælg ”Reverb”. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen. Vælg en Reverb type. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Se listen over Reverb typer på side 132. Spil på...
 • Page 48: Chorus

  Digital Effects Chorus Vælg en Chorus type Brug samme procedure som for ”Reverb” (side 46). Vælg ”Chorus”. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen. Vælg en Chorus type. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Se listen over Chorus typer på side 132. Spil på...
 • Page 49 Brugen af DSP effekten Tryk på [DSP] knappen. DSP ikonen lyser, og DSP effekten aktiveres. Effekten (Digital Signal Processing) berører R1, R2 og L klangene, når der spilles på keyboardet. Hertil kommer, at man kan aktivere en mængde andre effekter ved at trykke på [FAST/SLOW] knappen. Hvis for eksempel den valgte DSP effekt er ”Rotary Speaker”...
 • Page 50 Digital Effects System effekter og Insertion effekter Reverb, Chorus og DSP effekterne er egentlig opdelt i to forskellige typer eller metoder m.h.t. operationen. De to forskellige typer af digitale effekter er: System effekter og Insertion effekter. System effekter Kan sættes til alle de effekter, der sendes til mixeren. Man kan indstille værdien af det, der sendes, samt det der returneres.
 • Page 51: Harmony/echo

  Vælg ”Harmony/Echo”. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen. Vælg Harmony/Echo typen. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Se listen over Harmony / Echo på side 133. Brugen af Harmony / Echo effekten Tryk på [STYLE] knappen. Aktiver AUTO ACCOMPANIMENT (side 33).
 • Page 52 Digital Effects Indstilling af Harmony/Echo lydstyrke Lydstyrken for Harmony/Echo kan indstilles separat på denne måde: Brug samme fremgangsmåde som for ”Valg af Harmony/Echo Type” på side 50. Tryk på [NEXT] knappen for at se Type Selection på displayet. Tryk på [NEXT] knappen for at se Harmony/Echo VOLUME displayet.
 • Page 53 Ændring af klangen for Harmony/Echo effekten Med denne funktion kan man vælge den klang, der skal bruges til Harmony eller Echo effekten. Brug samme fremgangsmåde som ved valg af Harmony/Echo type på side 50. Tryk på [NEXT] knappen for at se valget for Type. Tryk på...
 • Page 54: Registration Memory

  Registration Memory Fordi PSR-540 er et så avanceret instrument med mange kontroller og funktioner — klange, rytmer, Auto Accompaniment og effekter, bare for at nævne nogle få — er Registration Memory meget værdifuldt for instrumentet. Her kan man gemme alle de vigtigste indstillinger i en bestemt Memory Register, hvorfra den senere kan hentes ved et tryk på...
 • Page 55: Registrering Af Panel Indstillinger

  Registrering af panel indstillinger Indstil panel kontrollerne som ønsket. Tryk på den runde Registration Memory knap for at aktivere Registration Memory funktionen. Mens [MEMORY] knappen holdes nede, skal der trykkes på en af REGISTRATION MEMORY knapperne: [1] - [4]. I eksemplet bliver panel indstillingerne gemt i knap nummer 3. Genkald gemte Panel indstillinger Tryk på...
 • Page 56 Registration Memory Vælg en Registration Bank Tryk på FUNCTION] knappen. Vælg ”Regist Memory”. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se Regist Memory BANK på displayet. Vælg en bank. Brug Data drejeskiven, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne på tal tastaturet [1]- 0].
 • Page 57: Disk Operationer

  Man kan afspille filer i XG format, der er en udvidelse af GM formatet med forbedret lydkvalitet. Man kan afspille filer, der er gemt i Yamaha’s DOC format. Endvidere kan PSR-540 bruge de rytmer, som findes på vedlagte demo diskette,...
 • Page 58 Efter længere tids arbejde, kan hovedet opsamle små magnetiske partikler fra disketterne, og dette kan måske føre til læse- og/eller skrivefejl. Yamaha anbefaler, at man cirka en gang om måneden renser læse-/skrivehovedet med en Head Cleaning diskette. Spørg hos din Yamaha forhandler efter en sådan.
 • Page 59 Sample diskette Disk Song afspilning Sæt Sample disketten i drevet. Vælg en Song (melodi). Brug Data drejeknappen, [+/YES], [-/NO] knapperne, eller knapperne [1]-[0] på tal tastaturet. Tryk på [START/STOP] knappen for at starte melodien. Tryk på [START/STOP] knappen igen for at stoppe melodien. Se detaljer om ”Song Playback”...
 • Page 60: Format

  Disk Operationer Format Klargøring af en ny diskette til brug i PSR-540 kaldes ”formattering”. Man kan også bruge funktionen til at rense en allerede formateret diskette for uønskede filer. Men vær forsigtig med formattering, siden funktionen sletter alle gamle filer på disketten. Sæt en ny diskette i drevet.
 • Page 61 Vælg fil type. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES] og [-/NO] knapperne. Se listen herunder: Gemmer alle User Style (107 - 109), User Pad (bank 37 - 40), Registration Memory (bank 01 - 32), samt alle Setup data i en enkelt fil. Sty + Reg Gemmer alle User Style (107 - 109) og Registration Memory (bank 01 - 32) i en enkelt fil.
 • Page 62: Load

  Disk Operationer Load Efter at have Savet data for User Style (107 - 109, User Pad (bankerne 37 - 40), og Registration Memory (bankerne 01 - 32) på disketten, kan de senere hentes igen (Loades) til PSR-540. Sæt en diskette i drevet. Tryk på...
 • Page 63 Tryk på [NEXT] knappen. Src=User8BeatPop Vælg de data, der skal indlæses. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES] og [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se valget af Destination på displayet. Vælg destination. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES] og [-/NO] knapperne. Dst=UserStyle1 Tryk på...
 • Page 64 Disk Operationer Song Copy Ved hjælp af denne funktion kan man lave ”Backup” af dine vigtigste data. Først og fremmest er den god ved indspilning og editering af dine melodi data. For eksempel hvis man har indspillet en melodi, og derefter vil ”Quantize” melodiens spor (side 86) —...
 • Page 65 Vælg den ønskede Source (kilde) Song fil. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES], [-/NO] knapperne. Src=Song_01 Tryk på [NEXT] knappen for at se NAME valget på displayet. Nam=Song 01 Indtast destination Song filens navn direkte med tangenterne (side 21). Tryk på [NEXT] knappen for at se COPY operationen på...
 • Page 66 Disk Operationer Kopiering af data fra èt sted til et andet på samme diskette Brug samme fremgangsmåge som ved ”Kopiering af data fra èn diskette til en anden” (side 64). Vælg ”SAME”. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES], [-/NO] knapperne. CopyTyp=Same Tryk på...
 • Page 67: Delete (slet)

  Delete (sletning) Man kan slette individuelle filer på disketten (User Songs, User Styles, User Pads eller Registration Memory). Sæt disketten i drevet. Tryk på [UTILITY] knappen. Vælg ”Delete”. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES], [-/NO] knapperne. Menu=Delete Tryk på [NEXT] knappen for at se DELETE på displayet. Vælg den fil, der skal slettes.
 • Page 68: Song (melodi) Afspil

  Man kan afspille melodier i XG formatet, der er en udvidelse af GM standarden, som giver en meget bedre lydkvalitet. Man kan afspille melodier i dette format med klange, der svarer til Yamaha’s DOC format. Disse melodier kan afspilles på fem forskellige måder ... side 69 • SINGLE (enkelt) •...
 • Page 69 Vælg ”PlyMode”. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES], [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Play Mode på displayet. Vælg den ønskede Play Mode. Brug Data drejeknappen, eller [+/YES], [-/NO] knapperne. Single ... Spil den valgte melodi og stop. S.Repeat (Single Repeat) ...
 • Page 70 Disk Song Playback Song spor dæmpning (Muting) Tryk på [START/STOP] knappen for at spille melodien. Tryk på en af TRACK knapperne under displayet. [M] ikonen kan ses på displayet. Samtidig sættes vedkommende spor til ”OFF”, og den del bliver dæmpet. TRANSPOSE REGIST- RATION...
 • Page 71 Afspilning fra en bestemt takt Tryk på [SONG] knappen. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Menu displayet. Vælg ”Measure” (takt). Brug data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Start Measure på displayet. Angiv den ønskede takt, hvorfra melodien skal begynde.
 • Page 72 Disk Song Playback Repeat (gentaget) afspilning Tryk på [SONG] knappen. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Menu displayet. Vælg ”AbRepeat”. Brug data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se Repeat displayet. Tryk på [START/STOP] knappen for at spille melodien. Tryk på...
 • Page 73: Disk Song Playback

  Song (melodi) transponering Tryk på [SONG] knappen. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Menu displayet. Vælg ”S.Trans”. Brug data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song Transpose displayet. Indstil værdien for transponeringen. Brug data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne [1]-[0] på...
 • Page 74 Indstillinger af Parts Udover de klange, som PSR-540 kan indstilles til, er der mange flere forskellige instrumentale ”Parts”, der inkluderer Auto Accompaniment og Song Playback. Style funktionen Keyboard Auto Akkompagnement Brug disse funktioner for at ændre klang for hver Part. Voice ændring ...
 • Page 75 Voice R1, R2, L • Når der aktiveres en DSP type, der hører sammen med Insertion effekten (side 50), vil denne kun berøre klangen for R1, og ikke for R2 og L klangene. Derfor kan man ikke ændre DSP dybden for R2 og L klangene.
 • Page 76: Mixer

  Indstillinger af Parts Mixer Tryk på [MIXER] knappen. MIXER lampen lyser. Vælg den Part hvor lydstyrken skal indstilles. Der er to valgmuligheder (afhængig af den valgte Mode: Style eller Song): Voice ... PART ON/OFF [VOICE R1], [VOICE R2], [VOICE L] Accompaniment sporet ...
 • Page 77: Editering Af Parametre

  Editering af parametre Tryk på [FUNCTION] knappen. Vælg ”Parameter Edit”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se PARAMETER EDIT displayet. Indstil værdien for parameteren via det respektive display. • Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne, eller knapperne [1]-[0] på...
 • Page 78: Song Recording

  Song Recording Med den stærke og let-at-bruge funktion for indspilning, kan man indspille sine egne melodier på en diskette som en User Song, samt danne sine helt egne komplette og fuldt orkestrerede kompositioner. Hver User Song kan indspilles i op til 16 uafhængige spor. Dette inkluderer ikke alene det, der spilles på...
 • Page 79 User Song sporene De spor, der kan indspilles med User Songs, kan læses i nedenstående tabel. Spor Andre funktioner VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår VOICE R1, R2, L, Accompaniment Style spår...
 • Page 80 Song Recording Quick indspilning Sæt en diskette i drevet. Tryk på [RECORD] knappen for at aktivere Record funktionen. Vælg ”SONG”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen. Tryk på [NEXT] knappen igen for at se RecMode displayet. Vælg ”QuickRec”.
 • Page 81 Tryk på [NEXT] knappen for at se RECORD Ready displayet. Takt indikatoren blinker med det indstillede tempo, hvilket viser, at der er klar til indspilning samt at Synchro Start funktionen er aktiveret. Start indspilningen. • Hvis der er valgt [MELODY] eller [MELODY + ACMP] i trin #8, starter indspilningen i samme øjeblik, der trykkes på...
 • Page 82 Song Recording Multi Track indspilning Brug samme fremgangsmåde som ved ”Quick Recording” på side 80. Tryk på [NEXT] knappen for at se Song valget på displayet. 001 New Song Tryk på [NEXT] knappen for at se RecMode displayet. Vælg ”MultiRec”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne.
 • Page 83 Tryk på [NEXT] knappen for at se Rehearsel displayet. Klange og rytmer kan indstilles via dette display. Når indstillingerne er klar, skal der trykkes på [EXIT] knappen. Rehearsal Tryk på [NEXT] knappen for at se RECORD READY displayet. Lamperne, der viser takten, vil blinke i det indstillede tempo, og det viser, at der er klar til indspilning, og at Synchro Start er aktiveret.
 • Page 84 Song Recording Gen-indspilning — Punch In og Out, samt Start takt Dette afsnit omhandler, hvordan man kan gen-indspille en bestemt del af et allerede indspillet stykke musik. I 8.dels eksemplet herunder skal der gen-indspilles takterne fra den 3. til den 5. Før gen-indspilningen Efter gen-indspilning Previously...
 • Page 85 Tryk på [NEXT] knappen for at se PUNCH IN/OUT på displayet. Vælg ”ON” Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Punch In/Out=On Tryk på [NEXT] knappen for at se taktdisplayet for PUNCH IN. Vælg Punch In takten. Brug Data drejeknappen, [+/YES], [-/NO] knapperne eller tal tastaturet [1]-[0].
 • Page 86: Quantize

  Song Recording Quantize Ved hjælp af Quantize funktionen kan man ”stramme op” på takterne i et tidligere indspillet spor. For eksempel er følgende passage skrevet med 1/4 og 1/8 nodeværdier. Selvom man føler, at passagen er korrekt indspillet, kan nogle af tonerne godt være indspillet lidt før eller lidt efter den angivne takt.
 • Page 87 Tryk på NEXT knappen. Q.Size = Vælg Quantize Size (opløsning). Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Vælg den Quantize værdi, der svarer til den mindste nodeværdi. I eksemplet er der brugt både 1/4 og 1/8 del nodeværdier, så her skal der vælges 1/8 del. Hvis man vælger 1/4 del, bliver 1/8 noden flyttet hen ovenpå...
 • Page 88: Editering Af Setup Data

  Song Recording Editering af Setup Data Med denne funktion kan man ændre i de indstillinger (Setup data) for hvert spor i en indspillet melodi. Disse parametre kan ændres: Voice (klang) ... Bestemmer nummeret for en klang i et valgt spor. Volume (lydstyrke) ...
 • Page 89 Editering ad Setup data. Tryk på [NEXT] og [BACK] knapperne til at skifte mellem de displays, der vises herunder. • Vælg et spor ved at trykke på en af [TRACK1] - [TRACK16] knapperne. • Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne eller knapperne [1]-[0] på...
 • Page 90 Song Recording Navngivning af en User Song (melodi) Brug samme fremgangsmåde som for ”Re-Recording” (side 84). Vælg den fil (melodi), som skal have ændret navnet. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. 002 UserSong1 Tryk på [NEXT] knappen for at se RecMode displayet. Vælg ”Edit”.
 • Page 91 Sletning af en User melodi Brug samme fremgangsmåde som ved ”Re-Recording” (side 84). Vælg den Song fil, der skal slettes. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på [NEXT] knappen for at se RecMode valget på displayet. Vælg ”Edit”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne.
 • Page 92: Multi Pad Indspilning

  Multi Pad Recording I tillæg til de forprogrammerede Multi Pads lyde, kan man i PSR-540 selv indspille 16 kreationer. Disse originale User Multi Pads bruges på samme måde, som de forprogrammerede. User Multi Pads data kan også gemmes på og hentes fra en diskette. Dit spil på...
 • Page 93 Tryk på [NEXT] knappen for at se RecMode displayet. Vælg ”Record”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. RecMode=Record Tryk på [NEXT] knappen for at se Pad nummer valget på displayet. Vælg nummeret på den Pad, der skal indspilles. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Rec Pad=Pad1 Tryk på...
 • Page 94: Tænd Og Sluk For Chord Match

  Multi Pad Recording Chord Match Brug den samme fremgangsmåde som ved ”Multi Pad indspilning”. Vælg ”Edit”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. RecMode=Edit Tryk på [NEXT] knappen for at se Edit Menu displayet. Vælg ”ChdMatch” (tilpasning af akkorder). Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Ed Menu=ChdMatch Tryk på...
 • Page 95: Sletning Af User Pads Data

  Indtast det ønskede navn for banken. Brug tangenterne til indtastning af navnet (side 21). Der kan bruges op til 8 karakterer. P.Name=UserPad2 Der afsluttes ved at trykke på [RECORD] knappen. Sletning af User Pad Data Brug den samme fremgangsmåde som for ”Chord Match” funktionen. Vælg ”Clear”.
 • Page 96: Style Recording

  Style Recording Man kan indspille op til tre originale Styles i PSR-540, og de kan så senere bruges til akkompagnement lige som de forprogrammerede Styles. User Styles kan også gemmes på og hentes fra en diskette (side 57). Man kan danne en User Style ud fra en af de forprogrammerede Styles. Vælg den Style, der er nærmest den Style, du ønsker at danne, og indspil akkompagnement mønsteret i et af delens spor.
 • Page 97 Lidt om indspilning af User Styles Ved indspilning af en User Song, anvender PSR-540 indspilning med MIDI data. Men indspilning af User Styles bruger en noget anden metode. Her nævnes nogle af de detaljer, hvor Style indspilning adskiller sig fra Song indspilning. Indspilning i en sløjfe (Loop) Auto Accompaniment repeterer mønsteret i en eller flere takter, og det samme gør også...
 • Page 98: Style Indspilning — Rytme Sporet

  Style Recording Style indspilning — rytme sporet Med denne funktion kan man danne sine egne rytmer ved at rette data i det eksisterende Rhythm spor (perkussions instrumenter) fra en Preset Style. Tryk på [RECORD] knappen for at aktivere Record (indspilning) funktionen. Vælg ”Style”.
 • Page 99 Vælg det rytme spor, der skal indspilles. Vælg ”RHYTHM MAIN” eller ”RHYTHM SUB” med Data drejeknappen, [+/YES] knappen eller [-/NO] knapperne. Rec Track Tryk på [NEXT] knappen for at se RECORD Ready (klar) displayet. Takt indikatoren vil blinke i det indstillede tempo, og det viser, at Record Ready (Synchro Start) er aktiveret.
 • Page 100 Style Recording Afslut Style Record (indspilning) funktionen Man afslutter ved at følge instruktionerne i tabellen herunder. Store OK? Str =UserStyle1 Are You Sure? Tryk på [+/YES] knappen for at afslutte Style Press the [+/YES] button to exit from the Style Record funktionen efter at have gemt de Record mode after storing the performance data to indspillede data i den interne hukommelse.
 • Page 101 Vælg en klang (Voice) for det spor, der skal indspilles. Vælg klangen ved at trykke på [VOICE R1] knappen (side 26). Der vendes tilbage til det forrige display ved at trykke på [EXIT] knappen. Start indspilningen. Indspilningen startes på en af disse måder: •...
 • Page 102: Quantize

  Style Recording Quantize Quantize funktionen bruges til at rette takterne ind i et tidligere indspillet spor. I det nedenstående eksempel er en passage noteret med 1/4 og 1/8 noder. Selvom man tror, at man har spillet noderne i den helt præcise takt, kan der godt være nogle små...
 • Page 103 Tryk på [NEXT] knappen. Q.Size = Vælg Quantize Size (opløsning). Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Opløsningen svarer til den korteste node, der arbejdes med. I eksemplet bruges 1/4 og 1/8 node, og derfor bør der vælges 1/8 node som opløsning (Size).
 • Page 104: Sletning Af User Styles Data

  Style Recording Navngivning af User Styles Brug samme metode som ved ”Quantize” (side 102). Vælg ”Name”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Ed Menu=Name Tryk på [NEXT] knappen for at se NAME displayet. Nam=UserStyle1 Indtast navnet for Style. Brug tangenterne til indtastningen (se side 21). Der kan bruges op til 12 karakterer.
 • Page 105 Tryk på [NEXT] knappen for at se Clear operation displayet. Clear OK? Tryk på [+/YES] knappen for at udføre sletningen. Tryk på [-/NO] knappen for at fortryde det hele. Completed Forlad Record funktionen ved at trykke på [RECORD] knappen. Flere oplysninger herom på side 100. Clear operationen er færdig ...
 • Page 106: Midi Funktioner

  MIDI funktioner På bagsiden af PSR-540 finder man MIDI terminalerne (MIDI IN, MIDI OUT), en TO HOST terminal samt en HOST SELECT omskifter. Man kan udvide sine musikalske muligheder ved at bruge MIDI funktionerne. I dette afsnit forklares, hvad MIDI er, og hvordan man bruger MIDI på keyboardet. Hvis du ikke kender noget til MIDI, er det en god ide at læse disse afsnit først: •...
 • Page 107: Eksternt Midi Apparat

  Multi Pads er alle MIDI data. • Når man kobler TO HOST terminalen sammen med en PC under Windows, skal der i PC’en installeres en Yamaha MIDI Driver. Den vedlagte diskette indeholder en Yamaha MIDI Driver. • Specielle MIDI kabler er ekstra tilbehør, og disse...
 • Page 108 MIDI funktioner PSR-540 er et elektronisk musikinstrument, der kan sende og modtage MIDI data via 16 kanaler. Man kan forestille sig, at der er 16 ledninger i MIDI kablet. Ved transmission af MIDI data fra keyboardet til et eksternt MIDI apparat, sendes de forskellige MIDI data gennem sin egen MIDI kanal til det andet MIDI apparat.
 • Page 109: Sequence Format

  • PSR-540 er kompatibel med ESEQ. Style filer Style File Format — SFF — er Yamaha’s originale format, som bruger et helt enestående konverteringssystem til Auto Accompaniment. Ved hjælp af dette system råder man over et stort antal akkord typer.
 • Page 110 MIDI funktioner Forbindelse til en Personal Computer (PC) Man kan have fornøjelse af forskellig PC software, hvis man forbinder keyboardets TO HOST terminal med MIDI terminalerne på en PC. • Forbind ved at bruge MIDI terminalerne hos PSR-540 • Forbind ved at bruge TO HOST terminalen Forbind ved at bruge MIDI terminalerne hos PSR-540 Hvis der er installeret et MIDI interface i computeren, kan dette sættes i forbindelse med MIDI terminalerne på...
 • Page 111 Forbind via TO HOST terminalerne Forbind en seriel port (RS-232C eller RS-422 terminalen) på PC’en til TO HOST terminalen på PSR-540. Kablet, der skal bruges, skal passe til din type PC (kablet er ekstra udstyr). IBM-PC/AT serierne Forbind RS-232C terminalerne på computeren til TO HOST terminalen på...
 • Page 112: Midi Template

  MIDI funktioner MIDI Template PSR-540 kan sende og modtage MIDI data gennem 16 kanaler. Det betyder, at man skal bestemme hvilke data, der skal transmitteres i hvilke kanaler. MIDI Template (skabelon) funktionen bruges til at konfigurere alle nødvendige indstillinger af transmissionen blot ved at enkelt tryk på en knap. Tryk på...
 • Page 113 Tryk på [NEXT] knappen Hent den valgte MIDI Template. Tryk på [+/YES] knappen for at hente den valgte Template indstilling. Fortryd operationen ved at trykke på [-/NO] knappen. Completed Liste over MIDI Template KEYBOARD OUT Transmit kanalerne indstilles som dette: ch.
 • Page 114 MIDI funktioner Indstilling af MIDI sending PSR-540 kan samtidig sende data via alle MIDI 16 kanaler. Transmit kanalerne og Transmit sporene funktionen bestemmer, hvad keyboardet skal sende i hvilke MIDI kanaler. Tryk på [FUNCTION] knappen. Vælg ”Midi”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Tryk på...
 • Page 115 Bas tonen er uafhængig af akkompag- nement ON og Off, og af Split Point indstillingen på keyboardet. MIDI funktioner • Den forprogrammerede indstilling fra Yamaha er for alle kanaler ”XG/GM”. • Indstillingen af MIDI modtage funktionen huskes også, når der slukkes for...
 • Page 116: Clock

  MIDI funktioner Local Control Local Control refererer normalt til det, at PSR-540 selv styrer den interne tone generator, og derfor kan de forskellige klange spilles direkte på tangenterne. Denne situation kaldes ”Local Control ON”. Denne funktion kan imidlertid slås væk sådan, at keyboardet ikke kan spille med sine egne klange.
 • Page 117: Initial Setup Send

  Tryk på [NEXT] knappen for at se MIDI displayet. Vælg ”Clock”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Menu=Clock Tryk på [NEXT] knappen for at se CLOCK displayet. Indstil Clock til ”Int” eller ”Ext”. Brug Data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knapperne. Clock Initial Data Send Sender alle de øjeblikkelige indstillinger på...
 • Page 118: Andre Funktioner (utility)

  Andre funktioner (Utility) Dette afsnit i vejledningen omhandler nogle vigtige funktioner hos PSR-540, der ikke har været beskrevet tidligere. Disse funktioner findes i Utility menuen under ”Function”. • Metronome ... side 118 • Part Octave ... side 118 • Master Tuning ... side 119 •...
 • Page 119: Part Octave

  Part Octave Dette bestemmer de relative oktav indstillinger for klangene R1, R2 og L. Octave R1 • Vælg delen (R1, R2, L) ved at trykke på PART ON/OFF knapperne (VOICE R1, VOICE R2, VOICE L). • Indstil værdien med data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knappen. Master Tuning (Stemning) Med Master Tuning indstilles stemningen for hele keyboardet.
 • Page 120: Voice Set

  Andre funktioner (Utility) Følsomhed for anslag Keyboardet PSR-540 har en funktion for anslags følsomhed, som giver dig fuld kontrol over dine musikalske udtryk — nøjagtigt som på et akustisk instrument. Parametrene for anslags følsomheden giver den måde, hvorpå følsomheden skal reagere på dit spil. Touch Sense =127 •...
 • Page 121: Fodkontakt

  Fodkontakt (ekstra udstyr) Forskellige funktioner kan styres med en tilsluttet fodkontakt til SUSTAIN bøsningen. Polariteten af fodkontakten kan også bestemmes. • Indstil den funktion, der skal bestemmes med fodkontakten. Type=Sustain • Indstil polariteten af fodkontakten til NORMAL eller REVERSE. Polarity =Norm Funktioner, der kan styres med fodkontakten Sustain Når fodkontakten trykkes ned,...
 • Page 122: Pitch Bend Range

  Andre funktioner (Utility) Pitch Bend Range (område) Funktionen bestemmer det toneområde, der kan bruges med PITCH BEND hjulet. Området er fra ”0” til ”12”, hvor hvert tal svarer til en halv tone. Bend Range = 4 • Indstil Pitch Bend Range ved at bruge data drejeknappen, [+/YES] eller [-/NO] knappen, eller knapperne [1]-[0] på...
 • Page 123: Appendiks

  Panel klangene er specielt indspillet og programmeret til PSR-540 og andre PortaTone instrumenter. XG klangene passer til Yamaha’s XG format og til GM (General MIDI) standarden. Det betyder, at afspilning af GM- og XG-kompatible melodier kommer til at lyde nøjagtigt, som de blev spillet af PSR-540. Man kan også...
 • Page 124 Liste over klange Bank Select MIDI Voice Program Number Change Number Strings Choir Trumpet Brass Voice Voice Name Number Analog Bass Dance Bass Hi-Q Bass Rave Bass String Ensbl Orch.Strings SymphonicStr Slow Strings Str.Quartet Concerto Str Marcato Strs Chamber Strs Tremolo Strs Pizz.Strings Syn Strings...
 • Page 125: Xg Voice List

  Bank Select MIDI Voice Program Voice Name Number Change Number Solaris Millenium Transform Percussion Jazz Vibes Vibraphone Marimba Xylophone Steel Drums Celesta Glockenspiel Music Box Tubular Bell Kalimba Timpani XG Voice List Bank Select MIDI Voice Program Voice Name Number MSB Change Number Grand Piano...
 • Page 126 Liste over klange Bank Select MIDI Voice Program Voice Name Number MSB Change Number FingerBass2 Mod.Bass Pick Bass MutePickBass FretlessBass Fretless 2 Fretless 3 Fretless 4 Syn.Fretless SmthFretless Slap Bass 1 ResonantSlap Punch Thumb Slap Bass 2 Velo.Sw.Slap Synth Bass 1 SynBass1Dark FastResoBass Acid Bass...
 • Page 127 Bank Select MIDI Voice Program Voice Name Number MSB Change Number Chorus Bells Synth Mallet Soft Crystal Loud Glocken ChristmasBel Vibe Bells DigitalBells Air Bells Bell Harp Gamelimba Atmosphere Warm Atmos. HollwRelease NylonElPiano Nylon Harp Harp Vox Atmos.Pad Planet Brightness FantasyBells Smokey Goblins...
 • Page 128: Liste Over Trommesæt

  Liste over trommesæt • “<——” indicates that the drum kit is the same as “Standard Kit1”. • Each percussion voice uses one note. • The note numbers and note names printed on the keyboard are one octave higher than the MIDI note numbers and note names shown in the list.
 • Page 129 Bank MSB Bank LSB Prgram Number Note # Note Dance Kit C#-1 <—— <—— D#-1 <—— <—— <—— F#-1 <—— <—— G#-1 <—— <—— A#-1 <—— <—— <—— <—— <—— <—— Reverse Cymbal <—— Hi Q 2 AnSD Snappy <—— AnBD Dance-1 AnSD OpenRim AnBD Dance-2...
 • Page 130: Liste Over Rytmer

  Liste over rytmer Style Style Name Number 8BEAT 8Beat 1 8Beat 2 8Beat Adria 8Beat Pop British Pop 8Beat Soft 16BEAT 16Beat 1 16Beat 2 16Beat 3 16Beat 4 Soft Fusion Hip Hop Pop 16Beat Funk Funky Pop 16Beat 5 8BEAT BALLAD Piano Ballad U.S.
 • Page 131 Om de digitale effekter (Reverb, Chorus og DSP) Reverb (System effekt) Reverb effekt type og dybde kan indstilles via panelet. Når man vælger en ny Style, indstilles der automatisk til en passende Reverb type. Chorus (System effekt) Chorus effekt type og dybde kan indstilles via panelet. Når man vælger en ny Style, indstilles der automatisk til en passende Chorus type.
 • Page 132: Reverb Type List

  Om de digitale effekter (Reverb, Chorus og DSP) Reverb Type List Reverb Type System/Insertion Hall1-5 System Room1-7 System Stage1-4 System Plate1-3 System White Room System Tunnel System Canyon System Basement System No Effect — Chorus Type List Chorus Type System/Insertion Chorus1-8 System Celeste1, 2...
 • Page 133: Harmony Og Echo Type Liste

  Harmony og Echo Type liste Category Type Harmony Duet Country Trio Block 4Way Close1 4Way Close2 4Way Open Octave Strum Echo Echo 1/4 Echo 1/6 Echo 1/8 Echo 1/12 Tremolo Tremolo 1/8 Tremolo 1/12 Tremolo 1/16 Tremolo 1/32 Trill Trill 1/12 Trill 1/16 Trill 1/24 Trill 1/32...
 • Page 134: Fejlfinding

  Fejlfinding Problem • Der høres et ”pop” i højttalerne, når der tændes og slukkes for keyboardet. • Der høres støj, når der bruges en mobil telefon. • Lydstyrken er reduceret eller lyden er forvrænget. • Lydkvaliteten er gradvis blevet ringere. •...
 • Page 135: Data Backup Og Initialisering

  Data Backup og Initialisering Data Backup Bortset fra data i nedenstående liste, bliver alle panel indstillinger hos PSR-540 resat til deres oprindelige værdier, når der tændes for instrumentet. Data i listen herunder bibeholdes i hukommelsen, hvis der er tilsluttet en lysnet adapter, eller hvis der er monteret batterier.
 • Page 136: Liste Over Advarsler

  Liste over advarsler No File Unformatted Disk Error Write-protected File Protected No Disk Disk Removed Disk Full Wrong Disk Same Name Maximum 60 Songs Memory Full Memory Over Disketten rummer ingen filer, der kan indlæses, kopieres eller slettes. Indsæt en diskette med filer, der kan læses, kopieres eller slettes. Der er isat en uformateret diskette.
 • Page 137 Data Not Found User Style Full Preset Data Cannot Operate Cannot Set MIDI CannotTurnHar.On CannotTurnDSP On CannotEnterFunc. Backup Error Now Initializing Host Is Offline Battery Low Denne meddelelse betyder, at man — i Record Mode — prøver at editere, quantize eller slette et spor, der ikke indeholder nogle data. Meddelelsen indikerer, at indspilning af en ny User Style ikke kan lade sig gøre, fordi der er indspillet i alle tre User Style hukommelser.
 • Page 138: Midi Data Format

  BnH,64H RPN MSB BnH,65H PITCH BEND SENS. BnH,65H,00H,64H,00H,06H,mmH PROGRAM CHANGE PITCH BEND CHANGE SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE <YAMAHA MIDI FORMAT> <UNIVERSAL> UNIVERSAL NON-REALTIME F0H 7EH...F7H <XG STANDARD> XG PARAMETER CHANGE F0H 43H 1nH 4CH aaH aaH aaH ddH XG BULK DUMP F0H 43H 0nH 4CH bbH bbH aaH aaH aaH ddH...ddH ccH F7H...
 • Page 139: Midi Data Format

  MONO BnH,7EH POLY BnH,7FH PROGRAM CHANGE CHANNEL AFTER TOUCH PITCH BEND CHANGE SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE <YAMAHA MIDI FORMAT> <UNIVERSAL> UNIVERSAL REALTIME F0H 7FH...F7H UNIVERSAL NON-REALTIME F0H 7EH...F7H <XG STANDARD> XG PARAMETER CHANGE F0H 43H 1nH 4CH aaH aaH aaH ddH...
 • Page 140 = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER (3-6) SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE p = RPN LSB(refer to the list below) (3-6-1) YAMAHA MIDI FORMAT q = RPN MSB(refer to the list below) (3-6-1-1) SECTION CONTROL m = Data Value...
 • Page 141 (3-6-1-2) TEMPO CONTROL binary hexadecimal 11110000 Exclusive status 01000011 YAMAHA ID 01111110 Style 00000000 0ttttttt Tempo4 0ttttttt Tempo3 0ttttttt Tempo2 0ttttttt Tempo1 11110111 End of Exclusive The internal clock will be set to the received Tempo value. Tempo Meta Event is a large data block (24-bit), it is divided into 4 groups with 7-bits going into each of the Tempos 1-4 (4 receives the remaining 3 bits).
 • Page 142 MIDI Data Format (3-6-4) CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE (3-6-4-1) DOC MULTI TIMBRE ON / OFF (Receive only) binary hexadecimal 11110000 Exclusive status 01000011 YAMAHA ID 01110011 Clavinova ID 00000001 Clavinova commmon ID 0001000n N: 3(DOC Multi Timbre Off),4(DOC Multi Timbre On) 11110111...
 • Page 143 < Table 1-4 > MIDI Parameter Change table (EFFECT) Address Size Data Prameter Name 00..7F Reverb Type MSB 00..7F Reverb Type LSB 00..7F Reverb Parameter 1 00..7F Reverb Parameter 2 00..7F Reverb Parameter 3 00..7F Reverb Parameter 4 00..7F Reverb Parameter 5 00..7F Reverb Parameter 6 00..7F...
 • Page 144 MIDI Data Format < Table 1-5 > MIDI Parameter Change table (MULTI PART) Address Size Data 00..20 00..7F 00..7F 00..7F 00..0F, 00..01 00..03 00..02 28..58 00..FF 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F 00..7F...
 • Page 145 < Table 1-6 > MIDI Parameter Change table (DRUM SETUP) Address Size Data Prameter Name 00..7F Pitch Coarse 00..7F Pitch Fine 00..7F Level 00..7F Alternate Group 00..7F 00..7F Reverb Send Level 00..7F Chorus Send Level 00..7F Variation Send Level 00..01 Key Assign 00..01 Rcv Note Off...
 • Page 146 MIDI Data Format < Table 1-8 > Effect Parameter List HALL1,HALL2, ROOM1,ROOM2,ROOM3, STAGE1,STAGE2, PLATE (reverb, variation, insertion block) Parameter Display Reverb Time 0.3-30.0s Diffusion 0-10 Initial Delay 0.1mS-99.3mS HPF Cutoff Thru-8.0kHz LPF Cutoff 1.0k-Thru Dry/Wet D63>W - D=W - D<W63 Rev Delay 0.1mS-99.3mS Density...
 • Page 147 AMBIENCE (variation block) Parameter Display Delay Time 0.0mS-50mS Output Phase normal/invers EQ Low Frequency 32Hz-2.0kHz EQ Low Gain -12-+12dB EQ High Frequency 500Hz-16.0kHz EQ High Gain -12-+12dB Dry/Wet D63>W - D=W - D<W63 ROTARY SPEAKER (variation, insertion block) Parameter Display LFO Frequency 0.00Hz-39.7Hz LFO Depth...
 • Page 148 MIDI Data Format TOUCH WAH 1 (variation, insertion block), TOUCH WAH+DIST (variation block) Parameter Display Sensitive 0-127 Cutoff Frequency Offset 0-127 Resonance 1.0-12.0 EQ Low Frequency 32Hz-2.0kHz EQ Low Gain -12-+12dB EQ High Frequency 500Hz-16.0kHz EQ High Gain -12-+12dB Dry/Wet D63>W - D=W - D<W63 Drive 0-127 (variation block)
 • Page 149 < Table 1-9 > Effect Data Value Assign Table Table#1 Table#4 LFO Frequency Reverb time Data Value Data Value Data Value Data Value Data Value 0.00 1.35 2.69 8.41 0.04 1.39 2.78 8.75 0.08 1.43 2.86 9.08 0.13 1.47 2.94 9.42 0.17 1.51...
 • Page 150: Midi Implementation Chart

  MIDI Implementation Chart [Portable Keyboard] Model : PSR-540 Function... Transmitted Basic Default 1 - 16 Channel Changed 1 - 16 Default Mode Messages Altered ************** Note 0 - 127 Number : True voice ************** Velocity Note ON o 9nH,v=1-127 Note OFF x 9nH,v=0 After Key’s...
 • Page 151 *1 The tracks for each channel can be selected on the panel. See page 114 for more information. *2 Incoming MIDI messages control the PSR-540 as 16 channel multi timbral tone generator when initially shipped (factory set). The MIDI messages don’t affect the panel controls including the Panel Voice selection since they are directly sent to the tone generator of the PSR-540.
 • Page 152: Index

  Index AC adaptor ...12 Accompaniment ...32 Accompaniment style ...32 Accompaniment track ...37 Accompaniment volume ...37 ACMP ...33 Auto Accompaniment ...32 Auto Accompaniment on/off ... 25, 33 Auto Accompaniment section ... 33, 34 Auto Fill ... 34 BACK ...17 Backup ... 135 Bank ...
 • Page 153 Main ... 34 Master Tuning ... 119 Master Volume ... 15 Maximum Polyphony ... 123 Measure ... 16, 71, 84 Menu ... 16, 17 Metronome ... 118 MIDI ... 106 MIDI Data Format ... 138 MIDI Implementation Chart ... 150 MIDI terminals ...
 • Page 154 Index Tap ... 36, 121 Tempo ...36 Time signature ...80 TO HOST ... 107 TOUCH ... 16, 120 Touch Sensitivity ... 120 Track ... 37, 70, 82 Transmit ... 114 Transpose ... 16, 30, 73 Tremolo ... 51, 133 Trill ... 51, 133 Troubleshooting ...
 • Page 155: Specifications

  Speakers • 12 cm (4-3/4") x 2 Power Consumption • 22W (when using PA-6 power adaptor) Power Supply • Adaptor : Yamaha PA-6 AC power adaptor Rated Voltage DC 10-12V Rated Current • Batteries : Six SUM-1, “D” size, R-20 or...
 • Page 157 © 1999 Yamaha Corporation...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: